Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
старонка5/9
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Najdôležitejšie štádiá pri zadávaní sumátorov založené na narastajúcich DD sú na jednotlivých umiestneniach a to:

• zhromažďovaním denných maximálnych a minimálnych teplôt vzduchu a používaním DD vyhľadávaciu tabuľku, alebo

• umiestnením feromónových lapačov v sadoch, keď sa nahromadí 100 DD. Prvé obaľovače sa vyskytujú medzi 150-200 DD

• keď sa dostaneme k termínu biofixu (v tomto prípade zaznamenanie prvých motýľov po dvoch po sebe nasledujúcich nociach) nahromadené DD sú vynulované (Tabuľka 3).
3.2.3. Načasovanie postreku

• ak sa použije technika mätenia, tak dispenzory by mal byť povesené okamžite po dosiahnutí biofixu, aby sa zabránilo páreniu a liahnutiu.

Doplnkové insekticídne ošetrenia sú zvyčajne potrebné aj v prípade ak je použitá technika mätenia. Prvý postrek je často najdôležitejší aplikovať tak aby to správne načasovanie potlačilo prvú generáciu a potom aj nasledujúce generácie. Replikácia (aplikovanie nanovo) počas zostávajúceho obdobia (interval ochrany) použitého produktu. Uchovajte ovocie ochránené počas všetkých generácií.

• pred blížiacim sa zberom pouvažujte nad predzberovým intervalom (požadovaný časový interval medzi insekticídnou aplikáciou a zberom) v plánovaní neskorých sezónnych ošetreniach. (Alston, 2006)


3.3. Charakteristika použitých feromónových lapačov

3.3.1. Deltastop CP

Signalizácia: Obaľovač jablčný

Účinná látka je: (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol.

Princíp účinku: Z odparníka sú vylučované feromóny, ktoré sa šíria vzduchom a pôsobia na vzdialenosť niekoľkých desiatok, niekedy až stovky metrov. Lákajú samčekov škodcu, ktorí nalietavajú do lapača a prilepia sa na lepovú vložku.

Termín aplikácie je od 20.apríla do 1.mája. Odporúča sa rovnomerné rozmiestnenie lapačov na sledovanej ploche v počte 1 lapač na 1ha. Pre homogénnu lokalitu, tj. pre lokalitu s malými výškovými rozdielmi, so zhodnou expozíciou k svetovým stranám a s približne zhodnými mikroklimatickými podmienkami, sa odporúča použiť súpravu aspoň troch lapačov vzdialených navzájom najmenej 50m a rozmiestnených v uhlopriečke v sade. Je dobre vyvesovať lapače prednostne na tie odrody, ktoré obaľovač jablčný napáda prioritne ako napr. Oldeburgovo, Idared, James Grieve. Lapače sa vešajú asi vo výške 160cm od zeme. Po 6-8 týždňoch je potrebné vymeniť feromónové odparníky. Po dovŕšení asi 100 ulovených motýľov je potrebné vymeniť lepové vložky.
Obr. č. 25 Feromónový lapač Deltastop CP


3.3.2. Deltastop CF

Signalizácia: Obaľovača slivkového

Účinná látka je : (Z)-8-dodecen-1-yl acetát 6.8 %

(E)-8-dodecen-1-yl acetát 0.4 %

Dodecyl acetát 92,8% (http://www.variex.cz/)

Princíp účinku: Feromóny sa šíria vzduchom na vzdialenosť niekoľko sto metrov až kilometrov. Samčekovia sú tak lákaní vôňou feromónu z feromónového lapača, kde sa prilepia.

Aplikácia: do porastov sa umiestňujú týždeň pred očakávaným prvým výletom dospelcov sledovaného druhu. Kontroly sa robia 2 – 3x týždenne. Vyvešiava sa : homogénna lokalita – 3ks vzdialené minimálne 50m od seba.

Použitie: k zisťovaniu prítomnosti určitého škodcu na danej lokalite, k odhadu populačnej hustoty škodcu, k určeniu prvého výskytu, vrcholu letu škodcu a stanoveniu termínu ošetrenia.

Skladovateľnosť: feromónový odparník – pri teplote -5 až + 5 °C , 12 mesiacov, ostatné časti lapača – pokiaľ nie su poškodené.

Súprava obsahuje: 1 lapač, 2 -3 feromónové odparníky (podľa počtu generácie), 4 -6 lepových vložiek (http://www.biocont.cz/shop/pdf/file_64.pdf).


Obr. č. 26 Feromónový lapač Deltastop CF

(http://www.biocont.cz/shop/pdf/file_64.pdf)


3.3.3. Deltastop CM

Signalizácia: Obaľovač broskyňový ( východný)

Účinná látka je: (Z)-8-dodecen-1-yl acetát 0,02%

(E)-8-dodecen-1-yl acetát 0,14%

(Z)-8-dodecen-1-ol 0,04%

(http://www.agroporadenstvo.sk/ochrana/rvdets.php?tbl=chemikalie&offset=139&id=149&name=)

Princíp účinku: Feromóny sa šíria vzduchom na vzdialenosť niekoľko sto metrov až kilometrov. Samčekovia sú tak lákaní vôňou feromónu z feromónového lapača, kde sa prilepia.

Aplikácia: do porastov sa umiestňujú týždeň pred očakávaným prvým výletom dospelcov sledovaného druhu. Kontroly sa robia 2 – 3x týždenne. Vyvešiava sa : homogénna lokalita – 3ks vzdialené minimálne 50m od seba.

Použitie: k zisťovaniu prítomnosti určitého škodcu na danej lokalite, k odhadu populačnej hustoty škodcu, k určeniu prvého výskytu, vrcholu letu škodcu a stanoveniu termínu ošetrenia.

Skladovateľnosť: feromónový odparník – pri teplote -5 až + 5 °C , 12 mesiacov, ostatné časti lapača – pokiaľ nie su poškodené.

Súprava obsahuje: 1 lapač, 2 -3 feromónové odparníky (podľa počtu generácie), 4 -6 lepových vložiek (http://www.biocont.cz/shop/pdf/file_64.pdf).


3.3.4. Deltastop AO

Signalizácia: Obaľovač zemolezový

Účinná látka: (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát 10 %

(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát 90 %(http://www.variex.cz/PR_000317_000317.htm)

Princíp účinku: Feromóny sa šíria vzduchom na vzdialenosť niekoľko sto metrov až kilometrov. Samčekovia sú tak lákaní vôňou feromónu z feromónového lapača, kde sa prilepia.

Aplikácia: do porastov sa umiestňujú týždeň pred očakávaným prvým výletom dospelcov sledovaného druhu. Kontroly sa robia 2 – 3x týždenne. Vyvešiava sa : homogénna lokalita – 3ks vzdialené minimálne 50m od seba.

Použitie: k zisťovaniu prítomnosti určitého škodcu na danej lokalite, k odhadu populačnej hustoty škodcu, k určeniu prvého výskytu, vrcholu letu škodcu a stanoveniu termínu ošetrenia.

Skladovateľnosť: feromónový odparník – pri teplote -5 až + 5 °C , 12 mesiacov, ostatné časti lapača – pokiaľ nie su poškodené.

Súprava obsahuje: 1 lapač, 2 -3 feromónové odparníky (podľa počtu generácie), 4 -6 lepových vložiek (http://www.biocont.cz/shop/pdf/file_64.pdf).3.3.5 Deltastop PH

Signalizácia : Obaľovač ovocný

Účinná látka: 90% (Z)-11-tetradecen-1-yl acetate, 5% (Z)-9-tetradecen-1-yl acetate, 5% (Z)-11-tetradecen-1-ol, dodecyl acetate (samčí)

(Z)-11-tetradecen-l-yl acetate and (Z)-9-tetradecen-l-yl acetate (samičí) (B. Frerot et. al)

Princíp účinku: Feromóny sa šíria vzduchom na vzdialenosť niekoľko sto metrov až kilometrov. Samčekovia sú tak lákaní vôňou feromónu z feromónového lapača, kde sa prilepia.

Aplikácia: do porastov sa umiestňujú týždeň pred očakávaným prvým výletom dospelcov sledovaného druhu. Kontroly sa robia 2 – 3x týždenne. Vyvešiava sa : homogénna lokalita – 3ks vzdialené minimálne 50m od seba.

Použitie: k zisťovaniu prítomnosti určitého škodcu na danej lokalite, k odhadu populačnej hustoty škodcu, k určeniu prvého výskytu, vrcholu letu škodcu a stanoveniu termínu ošetrenia.

Skladovateľnosť: feromónový odparník – pri teplote -5 až + 5 °C , 12 mesiacov, ostatné časti lapača – pokiaľ nie su poškodené.

Súprava obsahuje: 1 lapač, 2 -3 feromónové odparníky (podľa počtu generácie), 4 -6 lepových vložiek (http://www.biocont.cz/shop/pdf/file_64.pdf).
3.4. Geografická charakteristika pestovateľského miesta Nové Zámky.

Táto oblasť sa nachádza v pásme 48° zemepisnej šírky a 17° zemepisnej dĺžky v nadmorskej výške 90 až 110 mnm. Parcela, na ktorej je ovocný sad vysadený je rovinou. Rady stromov sú orientované v smere sever - juh. Spon výsadby je 1,5 x 3,5 m.  • Dlhodobé, 50-ročné hodnoty klimatických prvkov podľa Agroklimatických podmienok ČSSR, HMÚ Bratislava sú takéto:

Priemerná teplota vzduchu v januári 2°C

v júli 20°C

Počet letných dní v roku: 65

Priemer absolútnych ročných minimálnych teplôt 18 °C

Suma teplôt nad 5 °C 3 500

Suma teplôt nad 10°C 2 900

Suma teplôt nad 15 °C 2 000

Bezmrazové obdobie v dňoch 180

Obdobie s dennou teplotou pod 0 °C (v dňoch) 70

Počet dní v roku s aktívnou teplotou vzduchu 175

Súčet teplôt vzduch za vegetačné obdobie v °C 3 130

Súčet aktívnych teplôt za vegetačné obdobie v °C 3 080

Priemerná denný teplota vzduchu počas vegetačného obdobia v °C 16,6

Priemerná denná teplota vzduchu najteplejšieho mesiaca v roku v °C – júl 20,03

Slnečný svit v hodinách počas vegetácie 1 600


  • Zrážky – úhrn zrážok vo vegetačnom období od IV – IX : 300 mm

  • Pôda - pôdny typ : čiernice karbonátové sprievodné čiernice glejové, lokálne rašelinové pôdy na karbonátových nivných sedimentoch. Pôdny druh : hlinitá. Pôdny profil : hlboký – 600 – 1000 mm

  • Hodnotenie chemickej analýzy pôdy a ASP sú nasledovné:

pH aktuálne 8,0

Mg /mg.kg-1/ 185,0

CaCO3 /%/ 1,5

P prístupný /mg.kg-1/ 10,78

Humus /%/ 1,25

N celkový /%/ 0,10

K /mg.kg-1/ 194,08
4 VÝSLEDKY
4.1 Agroklimatické zhodnotenie sledovaných mesiacov za rok 2008

a 2009

Počas pozorovania meteorologických hodnôt meteorologickou stanicou v ovocnom sade v Nových Zámkoch boli zostavené tabuľky priemerných mesačných hodnôt a priemerných mesačných úhrnov zrážok za obdobie rokov 2008 a 2009.


4.1.1. Agroklimatické hodnotenie mesiacov za rok 2008

Tabuľka č. 4 Agroklimatické hodnotenie mesiacov roku 2008 na základe priemernej mesačnej teploty v Nových Zámkoch v °C.

Mesiac

Tp2008

t normál

odchýlka

hodnotenie

január

1,7

-1,7

3,4

studený

február

3,2

0,7

2,5

teplý

marec

6,1

5,0

1,1

normálny

apríl

11,4

10,4

1,0

teplý

máj

16,6

15,1

1,5

teplý

jún

20,7

18,0

2,7

veľmi teplý

júl

20,7

19,8

0,9

veľmi teplý

august

20,3

19,3

1,0

veľmi teplý

september

15,5

15,6

-0,1

teplý

október

11,2

10,4

0,8

teplý

november

8,1

4,5

3,6

studený

december

2,7

0,1

2,6

studený

Priemer

11,5

9,8

1,8

-

V tabuľke č. 4 sú vyhodnotené priemerné mesačné teploty jednotlivých mesiacov za rok 2008, počas ktorých sme sledovali nálet obaľovačovitých na feromónových lapačoch. Priemerná ročná teplota bola 11,5 °C.Charakteristika jednotlivých mesiacov:

Z tabuľky č. 4 vyplýva, že v mesiaci januári bola nameraná priemerná teplota 1,7 °C, podľa tejto hodnoty sa január považuje za studený mesiac. Najteplejší deň bol 20.január s teplotou 12,9°C a najchladnejším dňom bol 3.január s teplotou -8,1°C,

Vo februári bola nameraná priemerná teplota 3,2 °C, podľa tejto charakteristiky považujeme tento mesiac za teplý. Teplým dňom bol deň 25.február kedy bola nameraná teplota 18,9°C a najchladnejším dňom 17.február s teplotou – 12,9°C.

Mesiac marec považujeme z hľadiska teploty za normálny mesiac, kedy bola nameraná priemerná mesačná teplota 6,1°C. Najteplejší deň bol 31.marec s 17,4°C a najchladnejší 6.marec s teplotou -3,0°C.

V mesiaci apríli bola nameraná priemerná teplota 11,4 °C , na základe tohto považujeme tento mesiac za teplý. Najteplejším dňom podľa meteorologického merania bol 11.apríl s teplotou 22,7°C a najchladnejší s teplotou -0,1°C bol 17.apríl.

Máj s priemernou mesačnou teplotou 16,6 °C považujeme za teplý mesiac. Čo sa týka úhrnu zrážok za normálny mesiac. 28.máj bol najteplejším dňom s teplotou 31,2°C a najchladnejším dňom bol 8.máj s teplotou 2,6°C.

Mesiace jún a júl s priemernými mesačnými teplotami 20,7 °C považujeme za veľmi teplé mesiace. V mesiaci jún bol najteplejší deň 23.jún s teplotou 33,8°C a najchladnejší 14.jún s teplotou 8,8°C. V júli bol najteplejším dňom 13.júl s teplotou 33,8 a najchladnejší bol 22.júl s teplotou 10,6°C

August s priemernou mesačnou teplotou 20,3 °C podľa charakteristiky považujeme za teplý mesiac. Najteplejším dňom bol 15.august s teplotou 32,6 °C a najchladnejším bol 31.august kedy bola nameraná teplota 6,1°C.

September s priemernou mesačnou teplotou 15,5°C radíme medzi teplé mesiace. Najteplejším dňom bol 6.september kedy bola nameraná teplota 33,9°C a najchladnejším zasa 29.september s teplotou 2,4°C.

V mesiaci októbri sme namerali priemernú mesačnú teplotu 11,2 °C a považujeme ho za teplý mesiac. Teplým dňom tohto mesiaca je 9.október kedy bola nameraná teplota 22,9°C a najchladnejším 26.október s teplotou 0,3°C.

Mesiac november s priemernou mesačnou teplotou 8,1°C považujeme za studený mesiac. V novembri bol najteplejší 3.november s teplotou 22,1°C a najchladnejší 18.november s teplotou -5,7°C.

December s priemernou mesačnou teplotou 2,7°C považujeme za studený mesiac. 1.december s teplotou 10,9°C je najteplejším dňom tohto mesiaca a 29.december s teplotou – 9,2°C je považovaný za najchladnejší deň tohto mesiaca.Na základe meteorologických údajov môžeme konštatovať, že mesiace jún, júl a august boli veľmi teplé mesiace v roku 2008.
Tabuľka č. 5 Agroklimatické hodnotenie mesiacov roku 2008 na základe priemerného mesačného úhrnu zrážok v Nových Zámkoch v mm.

Mesiac

zrážky mesačné

zrážkový normál

% zraž. normálu

hodnotenie

január

35,2

31

114

normálny

február

7,4

32

23

mimoriadne suchý

marec

71

33

215

mimoriadne vlhký

apríl

43,4

43

101

normálny

máj

43

55

78

normálny

jún

143,2

70

205

mimoriadne vlhký

júl

131,2

64

205

mimoriadne vlhký

august

31,4

58

54

suchý

september

37,2

37

101

normálny

október

15

41

37

veľmi suchý

november

12,4

54

23

mimoriadne suchý

december

58,3

43

136

vlhký

Suma

629

561

-

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка