Seznam publikací (List of publications) Ing. Vlastimil Stejskal, Ph. D
Дата канвертавання25.04.2016
Памер56.87 Kb.
SEZNAM PUBLIKACÍ (List of publications)
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta Rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Ústav akvakultury a ochrany vod, České Budějovice 370 05, e-mail: stejskal@frov.jcu.cz


University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, South Bohemian Research Center of Aquaculture and Biodiversity of Hydrocenoses, Institute of Aquaculture and Protection of Waters, České Budějovice 370 05, Czech Republic
2016

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF
Stejskal, V., Kouril, J., Policar, T., Svobodova, Z., 2016. Splenic lipidosis in intensively cultured perch, Perca fluviatilis L. Journal of Fish Diseases 39: 87-93. (IF 2014 = 2.056)

2015

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF

Pimakhin, A., Zak, J., Stejskal, V., Kouril, J., 2015. Growth rate of different perch (Perca fluviatilis L.) populations under controlled conditions of RAS: a review. Journal of Applied Ichthyology 31 (Suppl 2): 56-63. (IF 2014 = 0.867)

Prokesova, M., Drozd, B., Kouřil, J., Stejskal, V., Matoušek, J., 2015. Effect of water temperature on early life history of African sharp-tooth catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Journal of Applied Ichthyology 31 (Suppl 2): 18-29. (IF 2014 = 0.867)
Mezinárodní konference

International conferences

Prokesova, M., Stejskal, V., Matousek, J., Kouril, J., 2015. Effect of various light intensities on early ontogeny of African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822). In: EAS (eds.): Aquaculture Europe 2015. Rotterdam (Netherland), October 20 – 23, 2015,Stejskal, V., Matousek, J., Prokesova, M., Drozd, B., Kouril, J., 2015. Effect of weaning timing and co-feeding duration on growth and survival of peled (Coregonus peled Gmelin) larvae. In: Elsevier (eds.): Aquaculture 2015. Montpellier (France), August 23-26, 2015,

Stejskal, V., Matousek, J., Prokesova, M., Sebesta, R., Novikava, K., Podhorec, P., Zajic, T., Kouril, J., 2015. Fatty acids profiles and proximate composition of peled (Coregonus peled Gmelin) fillets originated from two culture systems. In: EAS (eds.): Aquaculture Europe 2015. Rotterdam (Netherland), October 20 – 23, 2015.
2014
Mezinárodní konference

International conferences

Franta, P., Drozd, B., Kouril, J., Stejskal, V., Prokesova, M., 2014. Vliv teploty vody na ontogenezi keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus) během postembryonálního vývoje. In: Kouril, J., Podhorec, P., Dvořáková, Z., (eds.): Sborník referátů z XIV. České ichtyologické konference, Vodňany, p. 47

Kouril, J., Buřič, M., Stejskal, V., Prokesova, M., 2014. Využití recirkulačních systémů v intenzivní akvakultuře. In: Kouril, J., Podhorec, P., Dvořáková, Z., (eds.): Sborník referátů z XIV. České ichtyologické konference, Vodňany, p. 23

Kouril, J., Stejskal, V., Peterka, J., 2014. Introduction, history, research and perspective of rearing and using of coregonids fish in Czech Republic. In: ??? (eds.): 12th International Symposium on the Biology and Management of Coregonid fishes. Listvyanka (Russia), August 25 – 30, 2014, s.

Matousek, J., Prokesova, M., Stejskal, V., Kouril, J., 2014. Efekt různé doby převodu larev síha peledě (Coregonus peled) na komerční krmivo se zaměřením na jejich přežití a růst v intenzivní akvakultuře. In: Kouril, J., Podhorec, P., Dvořáková, Z., (eds.): Sborník referátů z XIV. České ichtyologické konference, Vodňany, p. 56

Matousek, J., Prokesova, M., Stejskal, V., Kouril, J., 2014. The effect of different water temperatures on survival and growth of Northern whitefish (Coregonus peled Gmelin, 1780) juveniles in intensive aquaculture. Vestnik Gosudarstvennoj poljarnoj akademii 1 (18), s. 11 – 13 (ISSN 2220-8747)

Podhorec, P., Socha, M., Sokolowska-Mikolajczyk, M., Policar, T., Stejskal, V., Gosiewski, G., Kouril, J., 2014. Hormonally induced ovulation in tench (Tinca tinca). In: Kouril, J., Podhorec, P., Dvořáková, Z., (eds.): Sborník referátů z XIV. České ichtyologické konference, Vodňany, p. 57

Policar, P., Kristan, J., Blecha, M., Svacina, P., Stejskal, V., 2014. Adaptation of pond cultured juveniles and following culture of three carnivorous fish species. In: EAS (eds.): Aquaculture Europe 2014. San Sebastian (Spain), October 14 – 17, 2014, s. 1011-1012.

Prokesova, M., Żarski, D., Stejskal, V., Czerniak, E., Blecha, M., Palińska-Żarska, K., Krejszeff, S., Drozd, B., Gomulka, P., Łączyńska, B., 2014. Vliv intenzity světla na příjem potravy, růst a kanibalismus juvenilního okouna říčního (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758). In: Kouril, J., Podhorec, P., Dvořáková, Z., (eds.): Sborník referátů z XIV. České ichtyologické konference, Vodňany, p. 58

Prokesova, M., Żarski, D., Stejskal, V., Czerniak, E., Blecha, M., Palińska-Żarska, K., Krejszeff, S., Drozd, B., Gomulka, P., Łączyńska, B., 2014. Effect of various light conditions on food intake, growth and cannibalism of Eurasian perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) juveniles. In: EAS (eds.): Aquaculture Europe 2014. San Sebastian (Spain), October 14 – 17, 2014, s. 1025-1026.Stejskal, V., Matousek, J., Prokesova, M., Podhorec, P., Drozd, B., Kouril, J., 2014. Vliv načasování a délky kombinovaného krmení na úspěšnost převodu larev síha peledě (Coregonus peled Gmelin). In: Kouril, J., Podhorec, P., Dvořáková, Z., (eds.): Sborník referátů z XIV. České ichtyologické konference, Vodňany, p. 61

Stejskal, V., Matousek, J., Prokesova, M., Podhorec, P., Drozd, B., Kouril, J., 2014. Effect of weaning age and co-feeding duration on growth and survival of peled (Coregonus peled Gmelin) larvae. (In: ??? (eds.): 12th International Symposium on the Biology and Management of Coregonid fishes. Listvyanka (Russia), August 25 – 30, 2014, s. ??.

Stejskal, V., Matousek, J., Seicherstein, A., Válek P., P., Drozd, B., Prokesova, M., Kouril, J., 2014. Size and temperature related oxygen consumption in peled (Coregonus peled Gmelin) juveniles reared in recirculation system. In: EAS (eds.): Aquaculture Europe 2014. San Sebastian (Spain), October 14 – 17, 2014, s. 1277-1278.
2013

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF

Křisťan, J., Alavi, S.M.H., Stejskal, V., Policar, T., 2013. Hormonal induction of ovulation in pikeperch (Sander lucioperca L.) using human chorionic gonadotropin (hCG) and mammalian GnRH without dopamine inhibitor. Aquaculture International 21: 811–818. (IF 2011 = 1.314)

Kroupová, H., Stejskal, V., Kouřil, J., Sudová, E., Piačková, V., Máchová, J., 2013. A wide difference in susceptibility to nitrite between Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) and largemouth bass (Micropterus salmoides Lacèpéde). Aquaculture International 21: 961–967. (IF 2011 = 1.314)

Policar, T., Stejskal, V., Křišťan, J., Bossuyt J., Bláha, M., 2013. The effect of fish size and density on the weaning success in pond cultured pikeperch (Sander lucioperca L.) juveniles. Aquaculture International 21: 869–882. (IF 2011 = 1.314)

Vácha, F., Stejskal, V., Vejsada, P., Kouřil, J., Hlaváč, D., 2013. Texture profile analyses in tench (Tinca tinca L., 1758) from extensive and intensive culture. Acta Veterinaria Brno 82: 421–425. (IF 2012 = 0.393)
Uplatněné metodiky, patenty, poloprovozy, ověřené technologie

Application of methodologies, patents, pilot plants, verified technologies
Kouřil, J., Hamáčková, J., Stejskal, V., 2013. Recirkulační akvakulturní systémy pro chov ryb. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 85 (2. vydání), 53 s.
Mezinárodní konference

International conferences

Policar, T., Blaha, M., Kristan, J., Stejskal, V., Blecha, M., 2013. Juvenile production of pikeperch (Sander lucioperca L.) in production ponds - experience for three years. In: USB of abstracts. Aquaculture Europe 2013, 9-12 August 2013, Trondheim, Norway, pp 352.Policar, T., Blecha, M., Kristan, J., Stejskal, V., Blaha, M., 2013. Combination of intensive (RAS) and extensive (pond) aquaculture for juvenile production in pikeperch (Sander lucioperca). In: Book of abstracts. Water and Fish, 12-14 June 2013, Belgrade, Serbia,

Stejskal, V., Marek, M., Matousek, J., Pimakhin, A., Drozd, B., Policar, T., Kouril, J., 2013. Possibilities of duoculture of perch (Perca fluviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca) in recirculation system. Reproduction of natural population of fish. GosNIORCH, St. Peterbourg, Russia, April 16-18, 120-123 pp

Stejskal, V., Matousek, J., Seicherstein, A., Valek, P., Drozd, B., Prokesova, M., Kouril, J., 2013. Effect of temperature and oxygen level on growth of peled (Coregonus peled) juveniles reared under intensive conditions. Biology, biotechnology of breeding and condition of coregonid fish stock, Tyumen, Russia, November 27-28, 257 – 262 pp
Národní konference

National conferences
Stejskal, V., Matousek, J., Kouril, J., 2013. Možnosti chovu jiných než lososovitých druhů ryb v recirkulačních systémech využívajících dánskou technologii. (J. Mareš a Š. Lang eds.) Workshop “Zkušenosti s chovem ryb v recirkulačním system dánského typu, Brno, 12. prosince, 85 – 95 s.

2012

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF
Křisťan, J., Stejskal, V., Policar, T., 2012. Comparison of reproduction characteristics and broodstock mortality in farmed and wild Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) females during reproduction under controlled conditions. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 191–197. (IF 2011 = 0.591)
Mezinárodní konference

International conferences
Bondarenko, V., Hajicek, J., Stejskal, V., Drozd, B., Policar, T., 2012. Effect of different density on the growth, survival and morphological characteristics in pike (Esox lucius) larvae under controlled conditions during first exogenous feeding. In: WAS and EAS (eds.): AQUA 2012. Prague (Czech Republic), September 1 – 5, 2012, s. 150.
Křišťan, J., Stejskal, V., Policar, T., 2012. The alcalase enzyme treatment for elimination of egg stickness in pikeperch Sander lucioperca L. In: WAS and EAS (eds.): AQUA 2012. Prague (Czech Republic), September 1 – 5, 2012, s. 591.
Policar, T., Křišťan, J., Stejskal, V., Blecha, M., 2012. Weaning by the help of adapted fish in pond-cultured pikeperch (Sander lucioperca) harvested during autumn. In: Kucharczyk, D., (ed.): Domestication in Finfish Aquaculture, Book of Abstracts, Olsztyn, Erratum.
Pimakhin, A., Kouřil, J., Stejskal, V., 2012. The effect of swim bladder noninflation on perch (Perca fluviatilis L.) larvae growth. In: WAS and EAS (eds.): AQUA 2012. Prague (Czech Republic), September 1 – 5, 2012, s. 1058.
Stejskal, V., Blaha, M., Kouřil, J., Křišťan, J., Policar, T., 2012. Effect of stocking density on fin condition in Eurasian perch (Perca fluviatilis). Diversification in Inland Finfish Aquaculture, Písek, 16th-18th May 2011, p. 37.
Stejskal, V., Matoušek, J., Drozd, B., Blaha, M., Policar, T., Kouřil, J., 2012. The effect of long-term hyperoxia and hypoxia on growth in pikeperch (Sander lucioperca). In: WAS and EAS (eds.): AQUA 2012. Prague (Czech Republic), September 1 – 5, 2012, s. 1058.
Stejskal, V., Matoušek, J., Drozd, B., Policar, T., Kouřil, J., 2012. The effect of oxygen saturation on feed intake and growth of pikeperch (Sander lucioperca) juveniles. In: Kucharczyk, D., (ed.): Domestication in Finfish Aquaculture, Book of Abstracts, Olsztyn, pp. 102.

2011

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF

Podhorec, P., Socha, M., Kouril, J., Drozd, B., Policar, T., Stejskal, V., Sokolowska-Mikolajczyk, M., 2011. Effective dose of mGnRHa for induction of ovulation in tench (Tinca tinca L.). Aquaculture 319: 184-187. (IF 2010 = 2.044)


Policar, T., Podhorec, P., Stejskal, V., Kozák, P., Švingr, V., Alavi, S.M.H., 2011. Growth and survival rates, puberty and fecundity in captive common barbel (Barbus barbus L.) under controlled conditions. Czech Journal of Animal Science 56: 433-442. (IF 2010 = 1.190)
Stejskal, V., Policar, T., Křišťan, J., Kouril, J., Hamackova, J., 2011. Fin condition in intensively cultured Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). Folia Zoologica 60: 122-128. (IF 2010 = 0.548)
Stejskal, V., Vejsada, P., Cepák, M., Špička, M., Vácha, F., Kouřil, J., Policar, T., 2011. Sensory and textural attributes and fatty acid profiles of fillets of extensively and intensively farmed Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). Food Chemistry 129: 1054-1059. (IF 2010 = 3.458)
Uplatněné metodiky, patenty, poloprovozy, ověřené technologie

Application of methodologies, patents, pilot plants, verified technologies
Kouřil, J., Podhorec, P., Stejskal, V., Policar, T., Křišťan, J., Drozd, B. 2011. Optimalizace metod hormonálně indukované ovulace při řízené reprodukci vybraných hospodářsky významných teplomilných druhů ryb. Edice Metodik (Certifikovaná metodika), FROV JU Vodňany, č. 120, 34 s.
Policar, T., Bláha, M., Křišťan, J., Stejskal, V., 2011. Kvalitní a vyrovnaná produkce rychleného plůdku candáta obecného (Sander lucioperca) v rybnících Edice Metodik (Technologická řada), FROV JU Vodňany, 2011, č. 110, 46 s.
Mezinárodní konference

International conferences
Stejskal, V., Blaha, M., Kouřil, J., Křišťan, J., Policar, T., 2011. Effect of stocking density on fin condition in Eurasian perch (Perca fluviatilis). Diversification in Inland Finfish Aquaculture, Písek, 16th-18th May 2011, p. 37
Pimakhin, A., Kouril, J., Stejskal, V. 2011. Perspectives in the development of intensive producction of Eurasian perch, Perca fluviatilis (L.) Review. In: Litvinenko, A.I. et al. (Eds.): Aquaculture of Europe and Asia: Realities and prospects for development and cooperation, 1th−7th August 2011, Ulan-Ude, Baikal, Russia, pp. 73-75. (in English and Russian)
2010

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF


Máchová, J., Meinelt, T., Velíšek, J., Stejskal, V., Sudová, E., 2010. Possibility of persteril using as effective antimycotic agent in fisheries: Preliminary study. In: Book of abstracts. XII International Congress of Toxicology IUTOX 2010. 19-23 July 2010, Barcelona, Spain. Toxicology Letters 196: S115. (IF 2009 = 3.479)

Policar, T., Podhorec, P., Stejskal, V., Hamackova, J., Alavi, S.M.H., 2010. Fertilization and hatching rates and larval performance in captive common barbel (Barbus barbus L.) throughout the spawning season. Journal of Applied Ichthyology 26: 812-815. (IF 2009 = 1.121)


Uplatněné metodiky, patenty, poloprovozy, ověřené technologie

Application of methodologies, patents, pilot plants, verified technologies
Stejskal, V., Policar, T., Bláha, M., Křišťan, J., 2010. Produkce tržního okouna říčního (Perca fluviatilis) kombinací rybničního a intenzivního chovu. Edice Metodik, FROV JU, Ověřená technologie, č. 105, 34 s.
Národní konference

National conferences
Podhorec, P., Socha, M., Kouřil, J., Drozd, B., Stejskal, V., Sokolowska-Mikolajczyk, M., 2010. Hormonálna indukcia ovulácie u lieňa (Tinca tinca Lineanus 1758) pomocou GnRH analógov podložená analýzou LH profilu. In: Vykusová, B., Dvořáková, Z., (eds.): Sborník referátů z XII. České ichtyologické konference, Vodňany, p. 52.
Policar, T., Podhorec, P., Hamáčková, J., Stejskal, V., Kouřil, J., Alavi, S.M.H., 2010. Růst a reprodukce parmy obecné (Barbus barbus L.) v kontrolovaných podmínkách. In: Vykusová, B., Dvořáková, Z., (eds.): Sborník referátů z XII. České ichtyologické konference, Vodňany, p. 45-46.
Policar, T., Stejskal, V., Kouřil, J., 2010. Metody intenzivního chovu a současný význam okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v Evropě. In: Dubský, K., Maříková, H., (eds.): Intenzita chovu ryb a ekologické aspekty rybářství, Vodňany, p. 30-34.
Stejskal, V., Policar, T., Křišťan, J., Kouřil, J., Hamáčková, J., 2010. Kondice ploutví u intenzivně chovaného okouna říčního (Perca fluviatilis L.). In: Vykusová, B., Dvořáková, Z., (eds.): Sborník referátů z XII. České ichtyologické konference, Vodňany, p. 57.
2009

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF

Boryshpolets, S., Dzyuba, B., Stejskal, V., Linhart, O., 2009. Dynamics of ATP and movement in Eurasian Perch Perca fluvitilis L. sperm in conditions of decreasing osmolality. Theriogenology 72: 851-859. (IF 2008 = 1.911)


Stejskal, V., Kouril, J., Policar, T., Hamackova, J., Musil, J., 2009. The growth pattern of all-female perch (Perca fluviatilis L.) juveniles – is monosex perch stock beneficial? Journal of Applied Ichthyology 25: 432-437. (IF 2008 = 0.663)
Stejskal, V., Kouril, J., Valentova, O., Hamackova, J., Policar, T., 2009. Size-related oxygen consumption and ammonia excretion of Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) reared in a recirculating system. Aquaculture Research 41: 135-142. (IF 2008= 1.067)
Velisek, J., Stejskal, V., Kouril, J., Svobodova, Z., 2009. Comparison of the effects of four fish anaesthetics on biochemical blood profile of perch (Perca fluviatilis L.) Aquaculture Research 40: 354-361. (IF 2008 = 1.067)

Uplatněné metodiky, patenty, poloprovozy, ověřené technologie

Application of methodologies, patents, pilot plants, verified technologies
Policar, T., Stejskal, V., Bláha, M., Alavi, S.M.H., Kouřil, J., 2009. Technologie intenzivního chovu okouna říčního (Perca fluviatilis L.) Edice Metodik (Technologická řada), FROV JU Vodňany, č. 89, 51 s.
Knihy či kapitoly, monografie, skripta

Books or chapters, monographs, textbooks
Stejskal, V., 2009. Intensive culture and reproduction of Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). Ph.D. thesis, USB RIFCH, Vodňany, 108 p. (ISBN: 978-80-85887-87-7)


Mezinárodní konference


International conferences
Boryshpolets, S., Dzyuba, B., Stejskal, V., Linhart, O., 2009. Dynamics of ATP and movement in Eurasian perch Perca fluviatilis L. sperm in conditions of multiple activation. In: Asturiano, J.F (eds.): Second International Workshop on Biology of Fish Gametes, Valencia (Spain), September 9-11, 2009, s. 26.
Policar, T., Hamáčková, J., Kozák, P., Stejskal, V., Alavi, S.M.H., 2009. Change of egg fertilization, hatching rate and larval quality in common barbel (Barbus barbus L.) during reproduction season. In: Asturiano, J.F. (eds.): Second International Workshop on Biology of Fish Gametes, Valencia (Spain), September 9-11, 2009, s. 108.
Stejskal, V., Kouřil, J., Svobodová, Z., 2009. Pathological alterations on spleen of intensively cultured Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). In: EAS (eds.): Aquaculture Europe 2009. Trondheim (Norway), August 14 – 17, 2009, s. 588.
Stejskal, V., Máchová, J., Sudová, E., Piačková, V., Kouřil, J., Kroupová, H., 2009. Effect of nitrite on haematological paremeters in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). In: EAS (eds.): Aquaculture Europe 2009. Trondheim (Norway), August 14 – 17, 2009, s. 590.
Stejskal, V., Svobodová, Z., Kouřil, J., Kolářová, J., Tichý, F., 2009. Fatty alterations in spleen of intensively cultured Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). In: EAFP (eds.): EAFP International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Prague (Czech Republic), September 14 – 19, 2009, s. 433.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка