Regulamin Konkursu „Szkoła Radiożerców 3 Wakacje” § organizatorzy 1
Дата канвертавання25.04.2016
Памер24.44 Kb.
Regulamin Konkursu „Szkoła Radiożerców 3 - Wakacje”

§ 1. ORGANIZATORZY

1.1 Organizatorem konkursu „Szkoła Radiożerców 3 – Wakacje” (dalej „Konkurs”) jest Radio „Znad Wilii, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacja PZU.

1.2 Organizatorzy stawiają sobie następujące cele: • Promocja szkół polskich na Litwie;

 • Zainteresowanie młodzieży szkolnej pracą reportera radiowego;

 • Zachęcanie uczniów do eksponowania swoich działań w sposób oryginalny i twórczy;

 • Zachęcanie do pracy zespołowej.


§ 2. KONKURS

  1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Republiki Litewskiej dla uczniów polskich szkół od 5 do 11 klasy.

  2. Konkurs polega na nagraniu interesującego reportażu radiowego w języku polskim na dowolny nośnik dźwięku (dyktafon, telefon, kamera, komputer).

  3. Motywem przewodnim Konkursu br. roku są „Wakacje” i wszystko, co z nimi związane - podróże, czas wolny, relaks, odkrycia, kultura, zabawa, etc. Optymalny czas trwania materiału konkursowego – 10 min.

  4. Reportaże będzie oceniało niezależne Jury, które wyłoni 3 zwycięzców w dwóch grupach wiekowych. Reportaże, które uzyskują największą liczbę głosów za pośrednictwem Internetu - otrzymują wyróżnienie internautów.

  5. Ogłoszenie wyników odbywa się 22 września br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie podczas uroczystej gali.

  6. Informacja o wynikach podawana będzie także na antenie Radia „Znad Wilii”.

  7. O konkursie Radio „Znad Wilii” informuje w audycjach „Szkoły polskie na Litwie – osiągnięcia, problemy i perspektywy” oraz za pośrednictwem innych polskojęzycznych mediów na Litwie.


§ 3. UCZESTNICY

Konkurs jest adresowany do uczniów w dwóch kategoriach: 5-8 klasa oraz 9-11 klasa.  1. Uczestnicy mogą zgłaszać się w dwuosobowych ekipach uczniowskich;

  2. Ekipa składa się z przedstawicieli tej samej szkoły. Dopuszcza się udział ekip, które składają się z uczniów różnych klas tej samej szkoły pod warunkiem, że uczniowie należą do tej samej grupy wiekowej.

  3. Ekipa uczestnicząca w Konkursie dostarcza organizatorom do 7 września 2012 r. deklarację uczestnictwa potwierdzoną przez administrację szkoły, do której uczęszcza.

  4. W Konkursie udział bierze dowolna liczba uczestników z każdej szkoły.

  5. Uczestnicy samodzielnie i z pomocą środków własnych dokonują montażu dźwięku i umieszczają go w formacie mp3 na podstronie radia Znad Wilii „Szkoła Radiożerców 3 – Wakacje”. Materiał konkursowy rozpoczyna i kończy radiowy Jingle do pobrania od organizatorów.

  6. Organizatorzy przekazują uczestnikom, biorącym udział w Konkursie, materiały pomocnicze, przykłady i wskazówki dotyczące realizacji reportażu poprzez profil „Wakacje Radiożerców” na Facebook’u.


§ 4. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

  1. Ekipa przystępująca do Konkursu rejestruje się, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy umieszczony na www.zw.lt bądź na Facebooku - profil “Wakacje Radiożerców”.

  2. Po nadesłaniu Formularza Zgłoszeniowego uczestnicy otrzymują drogą elektroniczną unikalny kod dostępu do podstrony www.zw.lt “Szkoła Radiożerców 3 – Wakacje”. Kod zezwala na utworzenie “wizytówki”, do której dołącza się teksty, zdjęcia, filmik, prezentacje, informacje o uczestnikach, o wakacjach, zainteresowaniach, klasach i szkołach etc.

  3. Formularz należy wysłać na adres: Radio „Znad Wilii”, al. Laisves 60, Vilnius lub mailem na adres: info@zw.lt.

  4. Podstrona “Szkoła Radiożerców 3 – Wakacje” jest aktualizowana przez uczestników. Podstrona powinna zawierać szczegółową prezentację uczestników (imiona, nazwiska, klasa, szkoła), a po umieszczeniu materiału konkursowego także jego prezentację z opisem, uzasadnieniem wyboru tematu, z jasnym wskazaniem na inspirację do powstania reportażu oraz czas jego trwania.

  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjęcia zgłoszenia ekipy po terminie podanym w § 4 p. 3 lub przyjęcia zgłoszenia od uczestników poza konkursem.

  6. Termin umieszczenia prac konkursowych na podstronie “Szkoła Radiożerców 3 – Wakacje” wyznacza się na 15 września br.

§ 5. NAGRODY

5.1 Dla zwycięzców w Konkursie organizatorzy przewidują następujące nagrody:Grupa wiekowa 5-8 klasa

I miejsce: I Pod Touch Apple

II miejsce: I Pod Nano Apple

III miejsce: I Pod Sufle Apple


Grupa wiekowa 9-12 klasa

I miejsce: I Pod Touch Apple

II miejsce: I Pod Nano Apple

III miejsce: I Pod Sufle Apple


5.2 Wyróżnienie internautów za najlepszy reportaż;

  1. Wyróżnienie dla szkoły;

  2. Nagroda za najlepszy kadr pod tytułem “Szkoła Radiożerców – Wakacje” dołączony do materiału konkursowego;

  3. Inne nagrody specjalne i wyróżnienia sponsorów.


§ 6. JURY

6.1 Reportaże w konkursie ocenia niezależne Jury powołane przez organizatorów w terminie od 16 do 22 września 2012;6.2. Jury ocenia ukończone reportaże przekazane przez uczestników na CD lub za pośrednictwem Internetu;

6.3 Komentarze w formie pisemnej oraz wyniki z ocenami w skali 1-6 Jury przekazuje organizatorom osobiście w wyznaczonym terminie (najpóźniej do godz. 10 w dniu Finału);

6.4 Decyzję o przyznaniu nagród od I do III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych - klasy od 5 do 8 oraz klasy od 9 do 12 - członkowie Jury podejmują kolegialnie;

6.5 Jury Konkursu składa się z 3 do 5 osób:  1. przedstawiciela organizacji wspierających projekt;

  2. przedstawiciela Ministerstwa Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej lub Ministerstwa Edukacji RP;

  3. przedstawiciela Polskiej Ambasady w Wilnie

  4. przedstawiciela mediów polskich lub polonijnych;

  5. polonisty.

6.6 Najlepsze reportaże wyróżniają się sposobem ujęcia tematu, informacji, kontekstu, sytuacji (kto, gdzie, kiedy, dlaczego, co z tego wynika), jakością dźwięku, strukturą, odpowiednim językiem. Najlepsze reportaże odpowiadają także założeniom organizatorów zawartym w regulaminie - czas trwania, źródło inspiracji, bogata i dopracowana „wizytówka” na podstronie www.zw.lt “Szkoła Radiożerców 3 – Wakacje” oraz wyróżniają się bardzo dobrym wrażeniem ogólnym.
§ 7. GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW

7.1 Głosowanie internautów trwa od 16 do 22 września 2012 r.

7.2 Słuchacze wybierają najlepszy reportaż głosując za pośrednictwem www.zw.lt;

7.3 Wyróżnieniem internautów nagradzany jest jeden reportaż, otrzymujący najwięcej głosów za pośrednictwem www;

7.4 System głosowania na stronie pozwala na oddanie jednego głosu na każdy reportaż z jednego komputera;


  1. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek dbania o uczciwość w głosowaniu oraz kulturę komentarzy na www.zw.lt. Pod uwagę brane są jedynie głosy oddane w sposób uczciwy;

  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eliminowania „niecenzuralnych” słów i zwrotów zawartych w komentarzach na podstronie.

  3. O rezygnacji ekipy z udziału w głosowaniu internautów organizatorzy powinni zostać pisemnie poinformowani najpóźniej do dnia rozpoczęcia głosowania.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Ukończone reportaże Radio „Znad Wilii” ma prawo emitować na antenie oraz udostępniać na stronie www.zw.lt do odsłuchu.

8.2 W konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, średnich, gimnazjów z polskim językiem nauczania oraz szkółek sobotnich.

8.3 Organizatorzy dopuszczają możliwość udziału w Konkursie polskich uczniów innych szkół w dodatkowej kategorii lub poza konkursem.

8.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, a uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na umieszczanie materiałów konkursowych na www.zw.lt.

8.5 Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych przez organizatorów w celu prowadzenia konkursu, w tym do publikacji danych na stronie internetowej Radia „Znad Wilii”.

8.6 Wszelkie materiały związane z konkursem przekazane organizatorom przez uczestników nie podlegają zwrotowi. Wszelkie prawa autorów materiałów pobranych w ramach konkursu stają się nieodpłatnie własnością organizatorów – Radia „Znad Wilii”.

8.7 Organizatorzy mają możliwość zaproszenia do współpracy przy Konkursie innych podmioty, oferujące pomoc w realizacji projektu.

8.8 W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 24 godzin od zakończenia konkursu na adres sekretariatu Radia „Znad Wilii”. Po przekroczeniu określonego wyżej terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 3 dni przez powołaną w tym celu komisję organizatorów.

8.9 Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zmianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę, bądź wypłaty jej wartości w pieniądzu.

8.10 Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

8.11 Każdy uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка