Rechterlijk Archief Veghel, inv nr. 47, attestaties 1646-1640
Дата канвертавання19.04.2016
Памер5.13 Kb.
Rechterlijk Archief Veghel, inv. nr. 47, attestaties 1646-1640

Samengevat door: Martien van Asseldonk

R47, fol. 94 (22-12-1646)

“Alsoo Aelken, dochter Arien Diricx de Cuyper aen de heeren schepenen der dingbacke van Vechel heeft gepresenteert requeste dat sij supbl(ian)tte daer kynde begeerde behoorlijck den vader kennelijck te maken ofte aen te sweren, waer toe sij suppl(ian)tte totten rede is geadmitteertt bij schepenen ondertekentt welck eedt sij Aelken dochter Arien Diricx behoorlijck heeft gedaen aen handen van den heere officier gepresteerdt oft zyn gecomitteerden dat sij supl(ian)tte met opgerichte vinger voor de justitie heeft verclaert dat sij niemants anders ter werelt voor oprechte vader kenne van haer kyndt wesende een dochter genoemt Catarina dan Everaert Sijmons van den Broeck wonende ontrent Eijndoven, eertijts clerck van s(eigneu)r van Heessel, secretaris tot Vechel doen haerder beijden meester.”

R47, fol. 388 (24-2-1648)

“Gesien by myn heeren schepenen der dingbancke van Vechel het proces communicator voor hen opgestaen tusschen Margriet dochter Goijaert Laureyns Claessen, suppliant ter eenre, ende Henric soone Jan Henricxsen rescribent ter ander syden, soo ende gelyck tselve tot de schrifture van verclaringe in plaetse van sextupelycke van wegen den rescribent is gesustineert ende op al ende ryppelyck geleth ende gehadt advysen van geleerden in recht ende by den selve schepenen Margriet voors(creven) geadmitteert totten eedt om te noemen den vader van haren kynde alleenen ende volgens den heeren schepenen vonnisse gegeven den XXIen february 1648 ende alsoo nu optten 29en februarij anno voors(creven) de voors(creven) schepenen door versoecke van de suppliantte ende door expresse dagemente des vorsters gedaen sijn gecompaert ten huijse des officieren ende aldaar gedae(chst) synde ende daer nu door behoorlijcke clocken slach gecompareert op se(..) hoff metten gecomitteerden des last hebbende ende bij den officier ofte gemechtichden den selven gepresenteert om de suppliante in desen den eedt voir te staeffen,


waer toe de suppl(ian)tte (craven?) ende geheel was toestaende ende haer vingeren leggende opt heylich evangelis boeck sonder tegen seggen ende daer presenterende om onder eet te noemen de vader van haren kynde, onder welck redenen was sprekende Jan Henric Laureynssen vader van Henricx Jan Henrixsen rescribent: “Houdt op, ick ende begere niet dat gij, denotterende den suppl(ian)tte, sult sweren, neempt het kyndt alwech,” seggende tegens de huijsvrouwe Henric Henric Laureynssen sijn schoonsuster, die welcke het selve kyndtt heeft wech genomen ende den voorgen(oemde) Jan Henric Laureynssen was nemende tot sijnen lasten te onderhouden.”


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка