Protokolinis nutarimas
Дата канвертавання18.04.2016
Памер106.51 Kb.


VAlstybinės lietuvių kalbos komisijos

PROTOKOLINIS NUTARIMAS


dėl REKOMENDACIJOS „dėl Dekoratyvinių AUGALŲ LIETUVIŠKų PAVADINIMų (O–P)“
2013 m. gruodžio 19 d. Nr. PN-17

Vilnius
Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (O–P)“ (pridedama).
KOMISIJOS PIRMININKĖ DAIVA VAIŠNIENĖ

________________

PATVIRTINTA

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

2013 m. gruodžio 19 d.

protokoliniu nutarimu Nr. PN-17


REKOMENDACIJA

dėl dekoratyvinių AUGALŲ LIETUVIŠKų PAVADINIMų (O–P)“


Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja vartoti tokius dekoratyvinių augalų lietuviškus pavadinimus:

aitrióji obels – Malus ×adstringens

dantytalãpė obels – Malus yunnanensis

didžióji obels – Malus ×robusta

gausiažiẽdė obels – Malus floribunda

ndinė obels – Malus sikkimensis

mišknė obels – Malus sylvestris

prerijnė obels – Malus ioensis

puikióji obels – Malus halliana

puošnióji obels – Malus spectabilis

purpurnė obels – Malus ×purpurea

siauralãpė obels – Malus angustifolia

slyvalãpė obels – Malus prunifolia

úoginė obels – Malus baccata

vainkinė obels – Malus coronaria

Zỹboldo obels – Malus toringo

žemóji obels – Malus pumila

ndinė obelnė – Rhaphiolepis indica

mišrióji obelnė – Rhaphiolepis delacourii

sktinė obelnė – Rhaphiolepis umbellata

paprastàsis ódpapartis – Rumohra adiantiformis

gelsvàsis odnas – Acrostichum aureum

dailùsis ódvis – Callerya reticulata

paprastàsis oleándras – Nerium oleander

balsvóji oleãrija – Olearia albida

bugiẽninė oleãrija – Olearia ilicifolia

bukalãpė oleãrija – Olearia ×haastii

dantýtoji oleãrija – Olearia macrodonta

muskusnė oleãrija – Olearia moschata

puošnióji oleãrija – Olearia floribunda

smulkialãpė oleãrija – Olearia nummulariifolia

standžialãpė oleãrija – Olearia avicenniifolia

aukštóji oncdija – Oncidium altissimum

Dilènijaus opùncija – Opuntia dillenii

figavasė opùncija – Opuntia ficus-indica

glotnióji opùncija – Opuntia cochenillifera

išdrikóji opùncija – Opuntia basilaris

juodadỹglė opùncija – Opuntia macrocentra

kalnnė opùncija – Opuntia phaeacantha

stambiavasė opùncija – Opuntia engelmannii

stambiavasės opùncijos liežùvinis varietètas – Opuntia engelmannii var. linguiformis

stambiavasės opùncijos teksasnis varietètas – Opuntia engelmannii var. lindheimeri

stambióji opùncija – Opuntia robusta

šakótoji opùncija – Opuntia monacantha

trumpašẽrė opùncija – Opuntia microdasys

vỹšninė opùncija – Opuntia tuna

margóji orbja – Orbea variegata

gausiažiẽdė ornė – Aerides multiflora

kvapióji ornė – Aerides odorata

pjautuvnė ornė – Aerides falcata

storalãpė ornė – Aerides crassifolia

aukštóji osmùnda – Osmunda claytoniana

cinamòninė osmùnda – Osmunda cinnamomea

karãliškoji osmùnda – Osmunda regalis

euròpinis ožẽkšnis – Euonymus europaeus

japòninis ožẽkšnis – Euonymus japonicus

raudonàsis ožẽkšnis – Euonymus atropurpureus

sparnúotasis ožẽkšnis – Euonymus alatus

vijõklinis ožẽkšnis – Euonymus fortunei

paprastàsis ožeršklis – Lycianthes rantonnei

afriknis ožérškis – Lycium ferocissimum

kninis ožérškis – Lycium chinense

váistinis ožiartis – Galega officinalis

didžióji óžiažolė – Pimpinella major

mažóji óžiažolė – Pimpinella saxifraga

gelsvàsis ožnis – Anigozanthos flavidus

gražùsis ožnis – Anigozanthos pulcherrimus

raudonàsis ožnis – Anigozanthos manglesii

rusvàsis ožnis – Anigozanthos rufus

žemàsis ožnis – Anigozanthos humilis

gaurúotoji pajūrẽnė – Coccoloba pubescens

įvairialãpė pajūrẽnė – Coccoloba diversifolia

úoginė pajūrẽnė – Coccoloba uvifera

paprastóji pakalnùtė – Convallaria majalis

mėlynàsis palemònas – Polemonium caeruleum

mimòzinis palisándramedis – Jacaranda mimosifolia

aukštóji palmkė – Chamaedorea elatior

bambliúotoji palmkė – Chamaedorea seifrizii

grakščióji palmkė – Chamaedorea cataractarum

lieknóji palmkė – Chamaedorea elegans

plačialãpė palmkė – Chamaedorea ernesti-augustii

plunksnalãpė palmkė – Chamaedorea pinnatifrons

stambialãpė palmkė – Chamaedorea oblongata

etiòpinė palmyrà – Borassus aethiopum

vėduõklinė palmyrà – Borassus flabellifer

baltàsis papsis – Gibbaeum album

paprastàsis papsis – Gibbaeum gibbosum

plaukúotasis papsis – Gibbaeum pubescens

plúoštinis pandãnas – Pandanus utilis

stognis pandãnas – Pandanus tectorius

šakótasis pandãnas – Pandanus furcatus

puošnióji pandorja – Pandorea jasminoides

tikróji pandorja – Pandorea pandorana

trikapis papartẽnis – Gymnocarpium dryopteris

didỹsis papatis – Dryopteris goldieana

gajùsis papatis – Dryopteris intermedia

ilgalãpis papatis – Dryopteris wallichiana

japòninis papatis – Dryopteris uniformis

juosvàsis papatis – Dryopteris cycadina

kaitùsis papatis – Dryopteris ×complexa

kaukãzinis papatis – Dryopteris caucasica

kelmnis papatis – Dryopteris filix-mas

kietalãpis papatis – Dryopteris mindshelkensis

kvapùsis papatis – Dryopteris fragrans

lygialãpis papatis – Dryopteris sieboldii

pamišknis papatis – Dryopteris marginalis

salsvàsis papatis – Dryopteris aemula

skėstalãpis papatis – Dryopteris dilatata

skiauternis papatis – Dryopteris cristata

smailialãpis papatis – Dryopteris carthusiana

šeriúotasis papatis – Dryopteris varia

vėlyvàsis papatis – Dryopteris erythrosora

žemàsis papatis – Dryopteris oreades

žvynúotasis papatis – Dryopteris affinis

tikràsis papiẽnis – Cynometra cauliflora

plačialãpė papliáuška – Sagittaria latifolia

strėlialãpė papliáuška – Sagittaria sagittifolia

vienamẽtė pãprika – Capsicum annuum

baltàsis papgmedis – Joannesia princeps

granãtinis papgvis – Clianthus puniceus

atžalnio parapsčio tpinio pórūšio kanãrinis varietètas – Chamaecytisus prolifer subsp. prolifer var. palmensis

áustrinis parapstis – Chamaecytisus austriacus

baltàsis parapstis – Chamaecytisus albus

dvižiẽdis parapstis – Chamaecytisus ratisbonensis

purpurnis parapstis – Chamaecytisus purpureus

afriknė párkija – Parkia biglobosa

dygliúotoji parkinsònija – Parkinsonia aculeata

vašknė parmentjerà – Parmentiera cereifera

geležnė paròtija – Parrotia persica

paprastàsis patvis – Filicium decipiens

melsvóji parnė – Houstonia caerulea

baltóji pasiflorà – Passiflora subpeltata

banãninė pasiflorà – Passiflora antioquiensis

brazlinė pasiflorà – Passiflora morifolia

citrninė pasiflorà – Passiflora laurifolia

draiskióji pasiflorà – Passiflora cinnabarina

geltonžiẽdė pasiflorà – Passiflora lutea

kaštinė pasiflorà – Passiflora suberosa

kẽkinė pasiflorà – Passiflora racemosa

margažiẽdė pasiflorà – Passiflora ×belotii

melsvóji pasiflorà – Passiflora caerulea

plėvtoji pasiflorà – Passiflora coriacea

raudonžiẽdė pasiflorà – Passiflora incarnata

skaisčióji pasiflorà – Passiflora coccinea

spalvngoji pasiflorà – Passiflora ×caeruleoracemosa

sparnúotoji pasiflorà – Passiflora alata

triskiaũtės pasiflòros švelnùsis varietètas – Passiflora tripartita var. mollissima

válgomosios pasiflòros geltonàsis varietètas – Passiflora edulis f. flavicarpa

vynmednė pasiflorà – Passiflora vitifolia

žvaigždnė pasiflorà – Passiflora manicata

šiurkštùsis pãtaisas – Lycopodium obscurum

arãbinė paũkštpienė – Ornithogalum arabicum

didžióji paũkštpienė – Ornithogalum saundersiae

kginė paũkštpienė – Ornithogalum conicum

svirióji paũkštpienė – Ornithogalum nutans

šluotẽlinė paũkštpienė – Ornithogalum thyrsoides

geltonóji paũkštrūtė – Pseudofumaria lutea

kninė paulòvnija – Paulownia tomentosa

taivãninė paulòvnija – Paulownia fortunei

rausvóji pavònija – Pavonia lasiopetala

gausiažiẽdis pdlapis – Podophyllum pleianthum

himalãjinis pdlapis – Podophyllum hexandrum

margàsis pdlapis – Podophyllum difforme

raukšltasis pdlapis – Podophyllum delavayi

skỹdinis pdlapis – Podophyllum peltatum

raudonóji pdžiedė – Pedilanthus tithymaloides

dantýtoji pelargònija – Pelargonium denticulatum

daržẽlinė pelargònija – Pelargonium ×hortorum

garbiniúotoji pelargònija – Pelargonium crispum

karãliškoji pelargònija – Pelargonium ×domesticum

kvapióji pelargònija – Pelargonium odoratissimum

malonióji pelargònija – Pelargonium graveolens

muskãtinė pelargònija – Pelargonium fragrans

skydalãpė pelargònija – Pelargonium peltatum

tankiažiẽdė pelargònija – Pelargonium capitatum

kietalãpis pélbambukis – Shibataea kumasaca

kninis pélbambukis – Shibataea chinensis

šeriúotasis pélbambukis – Shibataea hispida

apskritalãpė pelja – Pellaea rotundifolia

lenktalãpė pelja – Pellaea falcata

žalióji pelja – Pellaea viridis

kvapùsis pelžirnis – Lathyrus odoratus

pavasarnis pelžirnis – Lathyrus vernus

plačialãpis pelžirnis – Lathyrus latifolius

raudonàsis pelžirnis – Lathyrus tingitanus

tankialãpė pelkẽnė – Limnophila sessiliflora

dantýtasis pelkiãpapartis – Thelypteris decursive-pinnata

kalnnis pelkiãpapartis – Thelypteris limbosperma

šiaurnis pelkiãpapartis – Thelypteris noveboracensis

dailióji pélžiedė – Ruscus ×microglossus

dygióji pélžiedė – Ruscus aculeatus

liežuvlinė pélžiedė – Ruscus hypoglossum

barzdótasis penstemònas – Penstemon barbatus

krminis penstemònas – Penstemon fruticosus

plaukúotasis penstemònas – Penstemon hirsutus

plikažiẽdis penstemònas – Penstemon hartwegii

siauralãpis penstemònas – Penstemon angustifolius

uolnis penstemònas – Penstemon davidsonii

dailùsis pentnius – Delphinium ×belladonna

didỹsis pentnius – Delphinium elatum

nuostabùsis pentnius – Delphinium formosum

puošnùsis pentnius – Delphinium tatsienense

raudonàsis pentnius – Delphinium cardinale

stambiažiẽdis pentnius – Delphinium grandiflorum

šviesùsis pentnius – Delphinium semibarbatum

aksomnė peperòmija – Peperomia velutina

baltažiẽdė peperòmija – Peperomia nivalis

bukalãpė peperòmija – Peperomia obtusifolia

krminė peperòmija – Peperomia pereskiifolia

lipkinė peperòmija – Peperomia galioides

pilkšvóji peperòmija – Peperomia griseoargentea

puošnióji peperòmija – Peperomia fraseri

raštúotoji peperòmija – Peperomia maypurensis

raukšltoji peperòmija – Peperomia caperata

sidabrnė peperòmija – Peperomia argyreia

šilõkinė peperòmija – Peperomia dolabriformis

dygliúotoji perèskija – Pereskia aculeata

stambialãpė perèskija – Pereskia grandifolia

daržẽlinis perikãlis – Pericallis ×hybrida

margažiẽdis perikãlis – Pericallis cruenta

šilnė perknropė – Jovibarba globifera

uolnė perknropė – Jovibarba heuffelii

barzdótasis perluõtis – Anthyllis barba-jovis

kalnnis perluõtis – Anthyllis montana

baltažiẽdė petùnija – Petunia axillaris

daržẽlinė petùnija – Petunia ×hybrida

raudonžiẽdė petùnija – Petunia integrifolia

didžióji pienuõlė – Calotropis gigantea

siauralãpė piẽtmirtė – Austromyrtus tenuifolia

aukštóji pikònija – Picconia excelsa

paprastóji pilja – Pilea cadierei

smulkialãpė pilja – Pilea microphylla

aukštóji pliarožė – Alcea rosea

dėmtoji pinánga – Pinanga maculata

gvinjinis pipras – Piper guineense

margàsis pipras – Piper ornatum

siauralãpis pipras – Piper angustifolium

plačialãpė piròzija – Pyrrosia lingua

brazlinis pirùlis – Schinus terebinthifolius

švelnùsis pirùlis – Schinus molle

kninė pistãcija – Pistacia chinensis

paprastóji pjūklãpalmė – Acoelorraphe wrightii

afriknis plačrãgis – Platycerium stemaria

ándinis plačrãgis – Platycerium andinum

elnnis plačrãgis – Platycerium bifurcatum

elnnio plačrãgio balzganàsis pórūšis – Platycerium bifurcatum subsp. veitchii

elnnio plačrãgio celèbinis pórūšis – Platycerium bifurcatum subsp. willinckii

elnnio plačrãgio tpinio pórūšio šiaurnis varietètas – Platycerium bifurcatum subsp. bifurcatum var. hillii

puošnùsis plačrãgis – Platycerium superbum

vainkinis plačrãgis – Platycerium coronarium

stambiažiẽdis plãčvarpis – Platycodon grandiflorus

klevalãpis platãnas – Platanus ×acerifolia

rytnis platãnas – Platanus orientalis

trinidãdinis plãtis – Platymiscium trinitatis

ndinė plaumuõnė – Nymphoides indica

ilgalãpė plaũtė – Pulmonaria longifolia

itãlinė plaũtė – Pulmonaria vallarsae

kalnnė plaũtė – Pulmonaria montana

raudonóji plaũtė – Pulmonaria rubra

siauralãpė plaũtė – Pulmonaria angustifolia

šlakúotoji plaũtė – Pulmonaria saccharata

švelnióji plaũtė – Pulmonaria mollis

tamsióji plaũtė – Pulmonaria obscura

váistinė plaũtė – Pulmonaria officinalis

gaurúotasis plãzdis – Kohleria eriantha

kolùmbinis plãzdis – Kohleria bogotensis

puošnùsis plãzdis – Kohleria amabilis

varpótasis plãzdis – Kohleria spicata

plačialãpis pleisknas – Microsorum musifolium

taškúotasis pleisknas – Microsorum punctatum

siauraañkštis pleštis – Sphenostylis stenocarpa

baltóji plėnnė – Asphodelus albus

damãskinė plėnùvė – Asphodeline damascena

geltonóji plėnùvė – Asphodeline lutea

krýminė plėnùvė – Asphodeline taurica

gelsvóji pliaustrà – Carmichaelia williamsii

paprastóji pliaustrà – Carmichaelia arborea

pietnė pliaustrà – Carmichaelia australis

virgninė pliauškẽnė – Peltandra virginica

gausiažiẽdžio plienùčio karpytalãpis pórūšis – Lyonothamnus floribundus subsp. asplenifolius

paprastàsis pliẽnumas – Narthecium ossifragum

kanãdinis plkšakis – Gymnocladus dioicus

tankiažiẽdė plnija – Plinia glomerata

afriknis pliùmbagis – Plumbago auriculata

euròpinis pliùmbagis – Plumbago europaea

ndinis pliùmbagis – Plumbago indica

kibùsis pliùmbagis – Plumbago scandens

brazlinis plokštẽnis – Schlumbergera russelliana

kaldinis plokštẽnis – Schlumbergera ×buckleyi

tikràsis plokštẽnis – Schlumbergera truncata

šakótasis plokštlis – Pseudorhipsalis ramulosa

gležnóji pldė – Potamogeton gayii

ilinòjinė pldė – Potamogeton illinoensis

plduriuojančioji pldė – Potamogeton natans

siauralãpė pldė – Potamogeton gramineus

trilỹpė plūdenà – Lemna trisulca

salõtinė plūdõklė – Pistia stratiotes

dvivárpė pldrė – Aponogeton distachyos

madagaskãrinė pldrė – Aponogeton madagascariensis

paprastóji pldrė – Aponogeton desertorum

baltažiẽdė plùkė – Anemone nemorosa

daržẽlinė plùkė – Anemone coronaria

geltonžiẽdė plùkė – Anemone ranunculoides

lieknóji plùkė – Anemone sylvestris

malonióji plùkė – Anemone blanda

rudennė plùkė – Anemone ×hybrida

stambiažiẽdė plùkė – Anemone hupehensis

stambiažiẽdės plùkės japòninis varietètas – Anemone hupehensis var. japonica

kaičióji plunksnalãpė – Myriophyllum heterophyllum

mentùrinė plunksnalãpė – Myriophyllum verticillatum

stambióji plunksnalãpė – Myriophyllum aquaticum

krištolnė pluoštãgėlė – Mesembryanthemum crystallinum

ausýtoji plstis – Salvinia auriculata

gaurúotoji póašarė – Eriochloa villosa

gajóji póavižė – Helictotrichon sempervirens

plokščiakùpstė póavižė – Helictotrichon planiculme

gulsčióji póbruknė – Epigaea repens

didžióji pócūgė – Pseudotsuga menziesii

člinis podokárpas – Podocarpus nubigenus

gluosnialãpis podokárpas – Podocarpus salignus

papatinis podokárpas – Podocarpus henkelii

siauralãpis podokárpas – Podocarpus neriifolius

stambialãpis podokárpas – Podocarpus macrophyllus

trumpalãpis podokárpas – Podocarpus totara

trilãpis poncras – Poncirus trifoliata

tikràsis põpiermedis – Broussonetia papyrifera

dvispavis póraitis – Omphalodes cappadocica

pavasarnis póraitis – Omphalodes verna

didžiažiẽdė portulakà – Portulaca grandiflora

afriknė portulakãrija – Portulacaria afra

krminis portùlis – Talinum fruticosum

rausvàsis portùlis – Talinum paniculatum

gelsvàsis pósainis – Kirengeshoma palmata

geltonžiẽdis põsnis – Cladrastis lutea

kentùkinis põsnis – Cladrastis kentukea

paprastóji pótujė – Microbiota decussata

gaurúotasis povẽnis – Moraea villosa

geltonàsis povẽnis – Moraea spathulata

šlatinis povẽnis – Moraea collina

gausialãpė póvingė – Chamaebatia foliolosa

kvapùsis presruvis – Gaura coccinea

grakščióji priešv – Anticlea elegans

kninė prinsèpija – Prinsepia sinensis

vienažiẽdė prinsèpija – Prinsepia uniflora

paprastàsis prókedris – Libocedrus plumosa

bugiẽninis prómėtis – Chorizema ilicifolium

širdnis prómėtis – Chorizema cordatum

ligùstrinė prosmẽnė – Forestiera ligustrina

meksiknė prosmẽnė – Forestiera neomexicana

smailialãpė prosmẽnė – Forestiera acuminata

artišòkinė protja – Protea cynaroides

didngoji protja – Protea magnifica

geltonóji protja – Protea aurea

gulsčióji protja – Protea repens

ilgažiẽdė protja – Protea compacta

oleándrinė protja – Protea neriifolia

skėstažiẽdė protja – Protea effusa

stambiažiẽdė protja – Protea grandiceps

žalsvóji protja – Protea scolymocephala

dažnis próžirnis – Genista tinctoria

plaukúotasis próžirnis – Genista pilosa

pranczinis próžirnis – Genista monspessulana

rýkštinis próžirnis – Genista tenera

siauralãpis próžirnis – Genista linifolia

daugiažiẽdis psichòpsis – Psychopsis papilio

plikàsis psilòtas – Psilotum nudum

ausýtasis ptèris – Pteris quadriaurita

didỹsis ptèris – Pteris tripartita

gležnàsis ptèris – Pteris tremula

kampuotalãpis ptèris – Pteris actinopteroides

krètinis ptèris – Pteris cretica

krètinio ptèrio baltadrỹžis varietètas – Pteris cretica var. albo-lineata

laibàsis ptèris – Pteris ensiformis

lygialãpis ptèris – Pteris vittata

skilttasis ptèris – Pteris multifida

stambialãpis ptèris – Pteris grandifolia

mažóji pudm – Tofieldia pusilla

taurnė pudm – Tofieldia calyculata

ndinis pdras – Frerea indica

váistinis puklapis – Calophyllum inophyllum

geltonàsis puiknas – Mimulus luteus

margàsis puiknas – Mimulus ×hybridus

rasótasis puiknas – Mimulus guttatus

raudonàsis puiknas – Mimulus cardinalis

varnis puiknas – Mimulus cupreus

álpinė pujà – Puya alpestris

dygióji pujà – Puya spathacea

nuostabióji pujà – Puya mirabilis

ameriknis pūkẽnis – Cotinus obovatus

euròpinis pūkẽnis – Cotinus coggygria

pietnis pklis – Vittadinia australis

šventàsis pkmedis – Cochlospermum religiosum

geltonóji pūkvijà – Eriogonum crocatum

kalifòrninė pūkvijà – Eriogonum fasciculatum

didngasis puõšmedis – Cercidiphyllum magnificum

japòninis puõšmedis – Cercidiphyllum japonicum

azijnė puošnà – Barringtonia asiatica

paupnė puošvà – Calliandra riparia

pūkúotoji puošvà – Calliandra eriophylla

raudonóji puošvà – Calliandra haematocephala

rausvóji puošvà – Calliandra calothyrsus

skaisčióji puošvà – Calliandra tweediei

raudonžiẽdė pupẽlė – Phaseolus coccineus

trilãpis pùpalaiškis – Menyanthes trifoliata

álpinis pùpmedis – Laburnum alpinum

paprastàsis pùpmedis – Laburnum anagyroides

geltonàsis pupnas – Bauhinia tomentosa

margàsis pupnas – Bauhinia variegata

mozambkinis pupnas – Bauhinia petersiana

purpurnis pupnas – Bauhinia purpurea

raudonàsis pupnas – Bauhinia galpinii

skydẽlinis pupnas – Bauhinia corymbosa

spalvngasis pupnas – Bauhinia ×blakeana

vienkuõkis pupnas – Bauhinia monandra

sráiginė pupuõlė – Vigna caracalla

baltóji purena – Caltha leptosepala

pélkinė purena – Caltha palustris

paprastóji purkẽnė – Reevesia thyrsoidea

pūkúotoji purkẽnė – Reevesia pubescens

kẽkinis purkólis – Distylium racemosum

lieknóji purkšl – Galphimia gracilis

kninė pùrkvė – Ceratostigma plumbaginoides

krminė pùrkvė – Ceratostigma willmottianum

smulkióji pupurė – Chorispora tenella

gyslótasis purvuõlis – Liparis nervosa

žaliažiẽdis purvuõlis – Liparis viridiflora

nuostabùsis pùsbambukis – Semiarundinaria fastuosa

baltàsis pùskiparisis – Chamaecyparis thyoides

bukàsis pùskiparisis – Chamaecyparis obtusa

kninis pùskiparisis – Chamaecyparis funebris

Láusono pùskiparisis – Chamaecyparis lawsoniana

žirniasklis pùskiparisis – Chamaecyparis pisifera

amrinis pūslẽnis – Physocarpus amurensis

kamuoltasis pūslẽnis – Physocarpus capitatus

putinalãpis pūslẽnis – Physocarpus opulifolius

serbentalãpis pūslẽnis – Physocarpus ribesifolius

vienapiẽstis pūslẽnis – Physocarpus monogynus

krminis pslius – Colutea arborescens

raudonàsis pūslùtis – Lessertia frutescens

virgninis pūstataũris – Physostegia virginiana

alèpinė pušs – Pinus halepensis

balkãninė pušs – Pinus peuce

baltakamiẽnė pušs – Pinus albicaulis

baltažiẽvė pušs – Pinus leucodermis

Bánkso pušs – Pinus banksiana

dygióji pušs – Pinus muricata

gailióji pušs – Pinus pungens

gajóji pušs – Pinus longaeva

geltonóji pušs – Pinus ponderosa

himalãjinė pušs – Pinus wallichiana

itãlinė pušs – Pinus pinea

japòninė pušs – Pinus densiflora

juodóji pušs – Pinus nigra

kalnnė pušs – Pinus mugo

kalvnė pušs – Pinus monticola

keturspỹglė pušs – Pinus quadrifolia

kginė pušs – Pinus jeffreyi

lanksčióji pušs – Pinus flexilis

melsvóji pušs – Pinus parviflora

okinãvinė pušs – Pinus luchuensis

paprastóji pušs – Pinus sylvestris

sakngoji pušs – Pinus resinosa

saldžióji pušs – Pinus lambertiana

skarótoji pušs – Pinus coulteri

spindulnė pušs – Pinus radiata

suktaspỹglė pušs – Pinus contorta

suktaspỹglės pušiẽs juodasklis varietètas – Pinus contorta var. murrayana

taivãninė pušs – Pinus taiwanensis

Tùnbergo pušs – Pinus thunbergii

uolnė pušs – Pinus brutia

veimutnė pušs – Pinus strobus

žemóji pušs – Pinus pumila

válgomasis ptelis – Tragopogon porrifolius

beržalãpis pùtinas – Viburnum betulifolium

blizgùsis pùtinas – Viburnum ×burkwoodii

dantýtasis pùtinas – Viburnum dentatum

didžiažiẽdis pùtinas – Viburnum grandiflorum

gaurúotasis pùtinas – Viburnum rhytidophyllum

grakinis pùtinas – Viburnum tinus

gumulnis pùtinas – Viburnum macrocephalum

japòninis pùtinas – Viburnum japonicum

kanãdinis pùtinas – Viburnum lentago

klostėtalãpis pùtinas – Viburnum plicatum

korjinis pùtinas – Viburnum carlesii

kvapùsis pùtinas – Viburnum odoratissimum

lepinis pùtinas – Viburnum dilatatum

paprastàsis pùtinas – Viburnum opulus

pàprastojo pùtino ameriknis varietètas – Viburnum opulus var. americanum

pàprastojo pùtino retaplaũkis varietètas – Viburnum opulus var. sargentii

rauktalãpis pùtinas – Viburnum sieboldii

rūdtasis pùtinas – Viburnum rufidulum

slyvalãpis pùtinas – Viburnum prunifolium

sõdinis pùtinas – Viburnum lantana

svyruõklinis pùtinas – Viburnum suspensum

šeriúotasis pùtinas – Viburnum setigerum

žemàsis pùtinas – Viburnum farreri

smulkùsis putlẽnis – Aichryson ×domesticum

šakótasis putlẽnis – Aichryson laxum

baziliknis putõklis – Saponaria ocymoides

váistinis putõklis – Saponaria officinalis

geltonóji putõkšlė – Polygala lutea

krūmókšninė putõkšlė – Polygala chamaebuxus

smulkialãpė putõkšlė – Polygala paucifolia

baltóji putõnė – Limnanthes albapaprastóji putõnė – Limnanthes douglasii

______________________База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка