Про проведення приписки до призовної дільниці Вовчанського районного військового комісаріату громадян 1999 року народження
Дата канвертавання30.04.2016
Памер123.76 Kb.

ВОВЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р о з п о р я д ж е н н я
24 листопада 2015 року Вовчанськ № 435
Про проведення приписки до призовної

дільниці Вовчанського районного

військового комісаріату

громадян 1999 року народження
Відповідно до п. 8 ст. 14, ст. 43 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, ст. 14 Закону України «Про оборону України», ст. 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. №352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу»:
1. Приписку громадян 1999 року народження провести з 04 січня по 25 березня 2016 року в приміщенні призовної дільниці району за адресою: м. Вовчанськ, вул. Володарського, 29.
2. З метою своєчасного і якісного проведення приписки до призовної дільниці Вовчанського району громадян 1999 року народження запропонувати головному лікарю центральної районної лікарні Косолапову О.Г.:

2.1. До 25 грудня 2015 року з усіх лікувальних і диспансерних установ району передати до райвійськкомату амбулаторні та диспансерні картки Ф-025, Ф-025ю на всіх юнаків 1999 року народження, а також на громадян, які стоять на обліку з приводу трахоми, туберкульозу, нервово-психічних, шкіряно-венеричних та інших інфекційних захворювань.

2.2. Забезпечити призовну дільницю необхідним медичним інструментом згідно Наказу Міністра оборони № 402 - 2008 р..

2.3. На призовній дільниці організувати проведення необхідних щеплень юнакам, які проходять приписку.

2.4. Всім юнакам провести ЕКГ, флюорографію грудної клітини, для чого забезпечити рентгенкабінет необхідною кількістю фотоплівок і виділити лікарів-рентгенологів.

2.5. Через лабораторію поліклініки організувати проведення всіх необхідних аналізів. Видачу результатів аналізів проводити протягом всього дня.


2
2.6. Для проведення стаціонарного обстеження призовників у Вовчанській лікарні виділити до 10 ліжок – місць, встановити суворий контроль за їх використанням, назначити відповідальних лікарів за якістю стаціонарного обстеження.


3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та навчальних закладів за вимогою військового комісара забезпечити своєчасне прибуття до призовної дільниці юнаків, що підлягають приписці , своєчасно скласти та подати до райвійськкомату списки юнаків , які підлягають приписці.
4. Затвердити склад комісії з питань приписки (додається ).
5. На випадок хвороби, або відсутності з інших поважних причин призначених членів комісії, затвердити резервний склад приписної комісії

( додається ).

6. Затвердити склад медичної комісії з питань приписки ( додається ).
7. На випадок хвороби, або відсутності з інших поважних причин призначених членів медичної комісії, затвердити резервний склад медичної приписної комісії ( додається ).
8. Затвердити план підготовки та проведення приписки громадян 1999 року народження ( додається ).

9. Рекомендувати начальнику Вовчанського ВП Чугуївського відділу ГУ НП в Харківській області Зіненку І.А. забезпечити розшук та доставку молоді, яка підлягає приписці, але ухиляється від проходження медичної комісії до Вовчанського РВК.


10. Рекомендувати військовому комісару Вовчанського РВК Юхно Ю.Ю.:

10.1 Здійснити загальне керівництво проведенням приписки. Надавати інформацію до райдержадміністрації:

- про підготовку до проведення приписки – до 25.12.2015 р.;

- про хід проведення приписки – до 18.02.2016 р.;

- про закінчення приписки – до 04.04.2016 р.

10.2 Через районне радіомовлення, газету “Хлібороб” довести до населення району розпорядження про приписку громадян до призовної дільниці району.


11. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова районної

державної адміністрації П.М.ОЧЕРЕДЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

24листопада 2015 року №435
План

підготовки і строки проведення приписки громадян 1999 року народження до призовної дільниці Вовчанського району Харківської області в 2016 році.

пп


Найменування заходів

Дата

Виконавець

Відмітка

про


виконанняІ. Організаційні заходи

1

Провести учбово-методичні збори з лікарями медичної комісії по приписці

Січень

2016р.


Райвійськком


2

До початку приписки зробити ретельне звіря-ння списків Ф-1, одержаних від ОСББ, домо-власників і виконавчих комітетів по місцю проживання з аналогічними списками одер-жаними з місця роботи, навчання призовни-ків.

Грудень

2015 р.

-//-

3

До 1 січня 2016 р. на підставі звірених спис-ків Ф-1 скласти зведений список юнаків, що підлягають приписці до призовної дільниці. Виконати інші заходи передбачені Положен-ням “Про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу.

Грудень

2015 р.

-//-
ІІ. Заходи по виховній , культурно-просвітній роботі ,

що проводяться під час приписки.

1.

Роз’яснювати юнакам необхідність виконан-ня вимог Закону України “ Про військовий обов’язок та військову службу” , термін і по-рядок проходження строкової військової служби у ЗС України , положень Конституції України.

Січень –

березень


2016 р.

Райвійськком


2.

Виявити призовників, що мають право на від-строчку від призову за сімейним станом, для проходження навчання та іншим причинам.

-//-

-//-

3.

В період приписки проводити соціально-пси-хологічне вивчення , а також психофізіологіч-не обстеження допризовників.

-//-


Директор

РЦСССДМ

4.

Організація і проведення медичного огляду допризовників

грудень 2015-лютий 2016 р.

Ст. лікар

комісії

5.

Допризовників, що потребують лікування /медичного обстеження/ прикріпити до ліку-вально-профілактичних закладів.

-//-


Ст. лікар

комісії

6.

Проаналізувати характеристики , що надаються з місця роботи , навчання допризовників.

грудень 2015- лютий 2016 р.

Райвійськком
7.

В період приписки проводити роботу з вив-чення особистості допризовників, їх мораль-но - ділових якостей та сімейного стану

Січень –

березень


2016 р.

Інспектор Вовчанського ВП Чугуївського відділу ГУНП

РВ ГУМВС

8.

Призовників, які мають низьку освітню підго-товку чи недостатньо володіють державною мовою прикріпити до відповідних навчаль-них закладів.

Січень -

березень


2016 р.

головний спеціаліст відділу освіти


ІІІ. Заходи що проводяться по завершенню приписки

1.

Провести ретельну звірку існуючих в РВК облікових даних на громадян, що пройшли приписку , з обліковими даними ОСББ , до-мовласників , виконавчих комітетів місцевих рад, відділів кадрів , підприємств , організа-цій , установ і т. ін., переконатися у повному охопленні припискою всіх громадян 1999 р.н. до призовної дільниці. Виконати інші заходи передбачені положенням ”Про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу “ .

Березень-

квітень


2016 р.

Райвійськком

2.

По завершенню приписки спільно з районним відділом освіти , сектором у справах молоді та спорту, РЦСССДМ скласти план контроль-них заходів по підготовці юнаків, приписаних до призов-ної дільниці , до служби у ЗС Ук-раїни. Про проведену роботу і результати приписки доповісти голові райдержадмініст-рації.

по завершенню

приписки


-//-

3.

Спланувати роботу з юнаками, приписаними до призовної дільниці в період від приписки до призову з залученням військових керівни-ків , особового складу райвійськкомату .

-//-

-//-
4.

Скласти звіт про підсумки проведення приписки громадян до призовної дільниці.

до 11.04.2016 р.

РайвійськкомIV. Порядок оповіщення та строки виклику громадян

для приписки до призовної дільниці.

1.

Оповіщення здійснюється за наказами рай-військкома через місцеві ради , відділи кадрів підприємств , установ та навчальні заклади , а також особовими повістками у строки затвер-дженні розпорядженням голови райдержадмі-ністрації про проведення приписки.

21.12.15 – 31.03.16 р.

Райвійськком
V. Розрахунок виділення технічних працівників

/за погодженням з керівниками підприємств/

Назва підприємства

Кількість

Термін виділення

Примітка

1

ПАТ ”Вовчанський агрегатний завод”

1

04.01.2016 -29.01.2016 р.
2

Вовчанська рай СЕС

1

01.02.2016 -29.02.2016 р.
3

ПРАТ «Вовчанський ОЕЗ»

1

01.03.2016 -31.03.2016 р.


Керівник апарату

райдержадміністрації С.Г.Гайворонська
Завгородній, 42587

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови районної

державної адміністрації

24 листопада 2015 року № 435

СКЛАД

комісії з питань приписки до призовної дільниці

Вовчанського районного військового комісаріату
Юхно Юрій Вовчанський районний військовий

Юрійович комісар, голова комісії ( за згодою)


Члени комісії:
Гарбуз Альона головний спеціаліст відділу освіти

Анатоліївна Вовчанської райдержадміністрації


Топорков Олег заступник начальника Вовчанського

Миколайович ВП Чугуївського відділу ГУНП України

в Харківській області ( за згодою )
Левчук Володимир старший лікар комісії, лікар-терапевт

Петрович ( за згодою )


Пісоцький Сергій директор РЦСССДМ, психолог ( за згодою )

Павлович
Гладун Валентина медсестра КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»,

Павлівна секретар комісії ( за згодою )

Керівник апарату районної

державної адміністрації С.Г.Гайворонська
Завгородній,42587

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови районної

державної адміністрації

24 листопада 2015 року № 435
СКЛАД

медичної комісії з питань приписки до призовної дільниці

Вовчанського районного військового комісаріату


  1. Гаврюшенко лікар-терапевт КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Тетяна Григорівна ( за згодою )

2. Чигринов лікар-офтальмолог КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Дмитро Петрович ( за згодою )
3. Колеснікова лікар-стоматолог КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Тамара Іванівна ( за згодою )


4. Чигринов лікар-хірург КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Олександр Петрович ( за згодою )


5. Грабар лікар-невропатолог КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Ольга Василівна ( за згодою )


6. Левчук лікар-отоларинголог КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Володимир Петрович ( за згодою )


7. Рєзніков лікар-дерматолог КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Сергій Сергійович ( за згодою )


8. Єліференко лікар-психіатр КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Сергій Федорович ( за згодою )
Керівник апарату районної

державної адміністрації С.Г.Гайворонська
Завгородній,42587

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови районної

державної адміністрації

24 листопада2015 року № 435

СКЛАД

комісії з питань приписки до призовної дільниці

Вовчанського районного військового комісаріату ( резервний )

Воронін Дмитро начальник відділу комплектування Олександрович та призову Вовчанського РВК ( за згодою )


Члени комісії:
Шматок Світлана методист методкабінету відділу освіти

Володимирівна Вовчанської райдержадміністрації


Єна Євгеній заступник начальника Вовчанського

Володимирович ВП Чугуївського відділу ГУНП України

в Харківській області ( за згодою )
Гаврюшенко Тетяна старший лікар комісії, лікар-терапевт

Григорівна ( за згодою )


Луняка Ірина провідний спеціаліст РЦСССДМ ( за згодою )

Григорівна


Качуріна Олена медсестра КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»,

Миколаївна секретар комісії ( за згодою )Керівник апарату районної

державної адміністрації С.Г.Гайворонська
Завгородній,42587

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови районної

державної адміністрації24 листопада 2015 року № 435
СКЛАД

медичної комісії з питань приписки до призовної дільниці

Вовчанського районного військового комісаріату ( резервний )


  1. Бородавка лікар-терапевт КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Валентина Володимирівна ( за згодою )  1. Матосян лікар-офтальмолог КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Рубен Аведісович ( за згодою )


  1. Лугових лікар-стоматолог КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Вікторія Дмитрівна ( за згодою )


  1. Матвієнко лікар-хірург КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Іван Дмитрович ( за згодою )


  1. Лещенко лікар-невропатолог КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Ольга Олексіївна ( за згодою )


  1. Ліца лікар-отоларинголог КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Карина Олександрівна ( за згодою )


  1. Черниш лікар-дерматолог КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Василиса Василівна ( за згодою )


  1. Лещенко лікар-психіатр КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»

Ольга Олексіївна ( за згодою )


Керівник апарату районної

державної адміністрації С.Г.Гайворонська
Завгородній,42587


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка