Pria peadirektori 05. 09. 2014 käskkirjaga nr 1-12/14/69 loomapidaja taotlus vesiviljelusettevõtte registreerimiseks
Дата канвертавання26.04.2016
Памер26.02 Kb.

KINNITATUD PRIA Peadirektori 05.09.2014 käskkirjaga nr 1-12/14/69LOOMAPIDAJA TAOTLUS VESIVILJELUSETTEVÕTTE REGISTREERIMISEKS

(KALAD)


A. Füüsiline isik

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

||||||||||||

B. Äriühing / FIEÄrinimi

Registrikood

|||||||||

C. VesiviljelusettevõteEttevõtte nimi

D. Tootmise eesmärk□ Haudemaja

□ Kasvutiik

□ Sugukari

□ Kaubakala inimtoiduks kasvatamine

□ Püügitiigid

E. Tootmise tüüp□ Merevette paigutatud (võrk)aedikud

□ Mageveelised võrkaedikud

□ Mageveelised mahutid/kiirvoolukanalid

□ Mereveelised mahutid/kiirvoolukanalid

□ Mereveelised tiigid

□ Mageveelised tiigid

□ Uurimisrajatis

□ Karantiinirajatis


□ Suletud mereveekasutusega süsteemid (retsirkulatsiooniga)

□ Suletud mageveekasutusega süsteemid (retsirkulatsiooniga)

F. Mandril asuvate kasvanduste andmed kasvanduse veevarustuse kohta
vee kasutuse järgi

□ suletud veekasutus

□ vee korduvkasutus e sõltuv veevarustus

□ sõltumatu veevarustus


veevoolu juhtimise järgi

□ pumbatavad tiigid

□ isevoolsed tiigid


veevõtu allika järgi

□ allikavesi

□ jõevesi

□ merevesi

□ järvevesi

□ puurkaevG. Mandril asuvate kasvanduste andmed kasvanduse heitvete ärajuhtimise kohta

Heitvete ärajuhtimine:□ ilma puhastusseadmeta

□ puhastusseadmega


H. Kasvatatavad vesiviljelusloomade liigid ja tootmismahud

Kalaliik Tootmismaht *

□ lõhe (Salmo salar) …………..tükki/tonni

□ angerjas (Anguilla anguilla) …………..tükki/tonni

□ haug (Esox lucius) …………..tükki/tonni

□ jõeforell (Salmo trutta morpha fario) …………..tükki/tonni

□ karpkala (Cyprinus carpio) …………..tükki/tonni

□ koha (Sander lucioperca) …………..tükki/tonni

□ linask (Tinca tinca) …………..tükki/tonni

□ meriforell (Salmo trutta) …………..tükki/tonni

□ siig (Coregonus lavaretus) …………..tükki/tonni

□ säga (Silurus glanis) …………..tükki/tonni

□ vikerforell (Oncorhynchus mykiss) …………..tükki/tonni

□ mosambiigi tilaapia (Tilapia mossambica) …………..tükki/tonni

□ niiluse tilaapia (Oreochromis niloticus) …………..tükki/tonni

□ tuur (Acipenser sturio) …………..tükki/tonni

□ arktika paalia (Salvelinus alpinus) …………..tükki/tonni

□ valgeamuur (Ctenopharyngodon idella) …………..tükki/tonni

□ vene tuur (Acipenser gueldenstaedtii) …………..tükki/tonni

□ sterlet (Acipenser ruthenus) …………..tükki/tonni

□ siberi tuur (Acipenser baerii) …………..tükki/tonni

□ särg (Rutilus rutilus) …………..tükki/tonni

□ pakslaup (Hypophthalmichthys molitrix) …………..tükki/tonni

□ latikas (Abramis brama) …………..tükki/tonni

□ ahven (Perca fluviatilis) …………..tükki/tonni

□ aafrika angersäga (Clarias gariepinus) …………..tükki/tonni
* Märkige iga kalaliigi juurde aastane tootmismaht tükkides või tonnides ning tõmmake õigele mõõtühikule joon alla.

KÄESOLEVAGA KINNITAN, ET MINU POOLT ESITATUD ANDMED ON TÕESED JA ANNAN NÕUSOLEKU ESITATUD ANDMETE s.h. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMETIS.
Taotluse esitamise kuupäev
Taotleja või taotleja esindaja nimi
Taotleja esindaja elu – või asukoht ja aadress
Taotleja esindaja sidevahendite kontaktandmed
Taotleja või taotleja esindaja isikukood

||||||||||||

Taotleja või taotleja esindaja allkiri


(täidab PRIA ametnik)
VESIVILJELUSETTEVÕTTE X KOORDINAAT →

|||||||

VESIVILJELUSETTEVÕTTE Y KOORDINAAT ↑

||||||||

VESIVILJELUSETTEVÕTTELE OMISTATUD NUMBER

||||||Nimi
AllkiriБаза данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка