Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы
Дата канвертавання14.07.2016
Памер32.55 Kb.
Пытанні да экзамена

па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне)

Уводзіны


 1. Гістарычная граматыка як частка навукі аб гісторыі мовы. Яе прадмет і задачы.

 2. Асноўны і дадатковыя метады вывучэння гістарычнай граматыкі.

 3. Агульная перыядызацыя гісторыі беларускай мовы.

 4. Сувязь гістарычнай граматыкі беларускай мовы з іншымі лінгвістычнымі і нелінгвістычнымі дысцыплінамі.

 5. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі беларускай мовы.

Гістарычная фанетыка


 1. Сістэма вакалізму агульнаўсходнеславянскай мовы дапісьмовай пары.

 2. Сістэма кансанантызму агульнаўсходнеславянскай мовы дапісьмовай пары.

 3. Старажытная катэгорыя глухасці/звонкасці зычных.

 4. Старажытная катэгорыя цвёрдасці/мяккасці зычных.

 5. Фанетычныя законы ў агульнаўсходнеславянскай мове дапісьмовага перыяду.

 6. Націск і інтанацыя агульнаўсходнеславянскай мовы дапісьмовога перыяду.

Фанетычныя змяненні дапісьмовага перыяду


 1. Фанетычныя працэсы ў сістэме кансанантызму, абумоўленыя дзеяннем закону адкрытага склада (спрашчэнні ў праславянскіх групах зычных *bn, *dn, *dm, *pn…; *dt, *tt; *dl, *tl; адпадзенне канцавога зычнага).

 2. Змяненне пачатковых праславянскіх спалучэнняў *оrt, *оlt.

 3. Лёс праславянскіх спалучэнняў *tort, *tolt, *tert, *telt.

 4. Манафтангізацыя дыфтонгаў і дыфтангічных спалучэнняў (гісторыя насавых галосных).

 5. Фанетычныя працэсы ў сістэме кансанантызму, абумоўленыя дзеяннем тэндэнцыі да складовага сінгарманізму (лёс праславянскіх спалучэнняў *gj, *kj, *хj; *zj, *sj; *dj, *tj; *bj, *wj, *mj, *pj; *lj, *nj, *rj).

 6. Першае пераходнае памякчэнне заднеязычных.

 7. Другое і трэцяе пераходныя памякчэнні заднеязычных.

Фанетычныя змяненні пісьмовага перыяду, звязаныя са стратай рэдукаваных


 1. Гісторыя рэдукаваных галосных [ыр], [ір].

 2. Фанетычныя працэсы ў сістэме вакалізму, выкліканыя стратай рэдукаваных (бегласць галосных, прыстаўныя і ўстаўныя галосныя, падаўжэнне этымалагічных [о] і [э], выраўноўванне асноў, замена [і] на [ы]).

 3. Лёс спалучэнняў плаўных з рэдукаванымі тыпу *trъt, *tlъt, *trьt, *tlьt і *tъrt, *tъlt, *tьrt, *tьlt (другое поўнагалоссе).

 4. Асіміляцыя, спрашчэнне і дысіміляцыя ў новых групах зычных.

 5. Фанетычныя працэсы ў сістэме кансанантызму, выкліканыя стратай рэдукаваных (пераход [в], [л] у [ў], страта канцавога [л], зацвярдзенне губных, замена зычнага на [j], падаўжэнне зычных ў інтэрвакальным становішчы).

Фанетычныя змяненні пісьмовага перыяду, не звязаныя са стратай рэдукаваных

 1. Гісторыя гука [ě] (яць).

 2. Гісторыя фанетычнага пераходу [э] ў [о].

 3. Гісторыя акання.

 4. Рэдукцыя канцавых галосных [і], [у], [э] і зычнага [j].

 5. Узнікненне дзекання і цекання, гісторыя афрыкаты [дж].

 6. Зацвярдзенне шыпячых, свісцячага [ц], гука [р].

 7. Узнікненне прыстаўных зычных і ўстаўных заднеязычных.Гістарычная марфалогія

Назоўнік


 1. Гісторыя роду – універсальнай граматычнай катэгорыі назоўніка.

 2. Гісторыя ліку – універсальнай граматычнай катэгорыі назоўніка.

 3. Неуніверсальныя (прыватныя) катэгорыі назоўніка – катэгорыя зборнасці і катэгорыя адушаўлёнасці/неадушаўлёнасці.

 4. Скланенне назоўнікаў з асновай на *ŏ/jŏ.

 5. Скланенне назоўнікаў на *ǔ.

 6. Скланенне назоўнікаў з асновай на *ā/jā.

 7. Скланенне назоўнікаў з асновай на *ĭ.

 8. Скланенне назоўнікаў з асновай на зычны.

 9. Гісторыя клічнага склону назоўніка.

Прыметнік

 1. Гісторыя кароткіх прыметнікаў.

 2. Гісторыя поўных прыметнікаў.

 3. Гісторыя прыналежных прыметнікаў.

 4. Гісторыя ступеней параўнання прыметнікаў.

Займеннік

 1. Гісторыя асабовых (1-ай і 2-ой асобы) і зваротнага займеннікаў.

 2. Гісторыя займенніка 3-яй асобы.

 3. Гісторыя неасабовых займеннікаў.

Дзеяслоў


 1. Гісторыя інфінітыва і супіна.

 2. Гісторыя простых формаў прошлага часу дзеяслова.

 3. Гісторыя складаных формаў прошлага часу дзеяслова.

 4. Гісторыя формаў цяперашняга часу дзеяслова.

 5. Гісторыя формаў будучага часу дзеясловаў.

 6. Гісторыя формаў загаднага ладу дзеяслова.

 7. Гісторыя формаў умоўнага ладу дзеяслова.

 8. Гісторыя дзеепрыметніка і дзеепрыслоўя.


Янкоўскі Ф. М. Гістарычная граматыка беларускай мовы. Мінск, 1989.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка