Pirmųjų auginimo metų dobilų (Trifolium spp.) rūšių kiekybiniai ir kokybiniai požymiai
Дата канвертавання27.04.2016
Памер12.07 Kb.
ISSN 1392-3196

Žemdirbystė-Agriculture, t. 96, Nr. 4 (2009), p. 170–180

UDK 633.32:632.482.112

Pirmųjų auginimo metų dobilų (Trifolium spp.) rūšių kiekybiniai ir kokybiniai požymiai
Egidijus VILČINSKAS, Giedrė DABKEVIČIENĖ

Lietuvos žemdirbystės institutas

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.

El. paštas: egidijus@lzi.lt, giedre@lzi.lt


Santrauka

Lietuvos žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyriaus sėjomainos laukuose 2007–2008 m. tirta daugiamečių dobilų (Trifolium spp.) rūšių kolekcija. Ją sudarė 11 rūšių: T. pratense L., T. hybridum L., T. repens L., T. medium L., T. montanum L., T. alpestre L., T. pannonicum Jacq., T. fragiferum L., T. ambiguum M. Bieb., T. ochroleucum Huds. ir T. rubens L. Buvo tiriama: žiemojimas, ligų pažeidimai, žydėjimo pradžia, augalų aukštis, kero skersmuo, sausųjų medžiagų derlius, sėklų užmezgimas, žalių baltymų kiekis ir sausųjų medžiagų (SM) virškinamumas.

Dauguma Lietuvoje pašarui neauginamų rūšių pasižymėjo didesniu atsparumu ligoms (dobilų vėžiui, miltligei) ir geresniu žiemojimu. Atsparios arba vidutiniškai atsparios ligoms rūšys geriau žiemojo, palyginti su neatspariomis. Daugumos daugiamečių dobilų žydėjimo pradžia užfiksuota birželio 5–10 d. Anksčiausiai (birželio 5 d.) pradėjo žydėti T. montanum rūšies augalai, viena diena vėliau – T. pratense, T. ambiguum, T. hybridum, T. repens ir T. alpestre. Vėliausiai (birželio 10 d.) iš visų tirtų daugiamečių dobilų rūšių pražydo T. fragiferum ir T. rubens augalai. T. pannonicum rūšis pasižymėjo atsparumu žemoms temperatūroms ir dobilų vėžiui, aukštais ir plačiais augalais, užaugino didžiausią SM derlių, bet šios rūšies sėklų užmezgimo procentas ir kokybiniai rodikliai buvo maži. T. fragiferum rūšis geru žiemojimu, atsparumu ligoms, dideliu sėklų užmezgimo procentu ir kokybiniais rodikliais aplenkė auginamas pašarui. Tačiau ši rūšis užaugino mažą SM derlių. Ir atvirkščiai, T. alpestre rūšies augalai užaugino vidutinį SM derlių, tačiau jos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai buvo maži. Atlikus koreliacinę analizę nustatyta, kad dobilų ligos ir kokybės rodikliai stipriai teigiamai koreliavo. Vidutiniškas teigiamas priklausomumas (r = 0,62 bei r = 0,63) nustatytas tarp kero skersmens ir žalių baltymų bei sausųjų medžiagų virškinamumo. Kokybiniais rodikliais T. fragiferum, T. ambiguum, T. rubens ir T. ochroleucum rūšys buvo panašios į auginamas pašarui T. pratense, T. repens bei T. hybridum.


Reikšminiai žodžiai: Trifolium spp., morfologiniai požymiai, sausosios medžiagos.

ISSN 1392-3196

Zemdirbyste-Agriculture, vol. 96, No. 4 (2009), p. 170–180

UDK 633.32:632.482.112


Qualitative and quantitative characteristics of clover (Trifolium spp.) species in the first year of growing


E. Vilčinskas, G. Dabkevičienė

Lithuanian Institute of AgricultureSummary

A collection of perennial clover (Trifolium spp.) species was investigated at the Lithuanian Institute of Agriculture’s Grass Breeding Department during 2007–2008. The collection consisted of eleven clover species: T. pratense L., T. hybridum L., T. repens L., T. medium L., T. montanum L., T. alpestre L., T. pannonicum Jacq., T. fragiferum L., T. ambiguum M. Bieb., T. ochroleucum Huds. and T. rubens L. Overwinter survival, disease resistance, onset of flowering, plant height, bunch diameter, seed setting rate, dry matter yield (DMY), crude protein content and dry matter digestibility (DMD) were evaluated.Most species that are not grown for forage in Lithuania were found to be more resistant to diseases (clover rot and powdery mildew) and also exhibited a better overwinter survival. Species resistant and highly resistant to diseases had better winter hardiness compared to susceptible ones. The onset of flowering for most clover species was recorded on June 5–10, whereas for T. montamum flowering started on June 5, T. pratense, T. ambiguum T. hybridum, T. repens and T. alpestre one day later. T. fragiferum and T. rubens started flowering latest of all perennial clover species. T. panonicum was resistant to low temperatures and clover rot, the plants were tall and broad, their dry matter yield was the highest of all investigated species, but the seed yield and quality parameters were low. T. fragiferum surpassed forage clover species by good winter hardiness, disease resistance, high seed yield and good quality, but the dry matter yield was low. In contrast, T. alpestre species produced medium DMY, but the quality was low. The statistical analysis showed a high positive correlation between disease resistance and quality. Moderate positive correlation (r = 0.62 and r = 0.63) was determined between bunch diameter and crude protein, bunch diameter and dry matter digestibility. Quality parameters of T. fragi­ferum, T. ambiguum, T. rubens and T. ochroleucum were similar to those of forage clover species T. pratense, T. repens and T. hybridum.
Key words: Trifolium spp., morphological features, dry matter.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка