Паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу
старонка1/4
Дата канвертавання30.03.2016
Памер0.86 Mb.
  1   2   3   4


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар Дэпартамента

тэхнічнага рэгулявання і

акрэдытацыі

Еўразійскай эканамічнай

камісіі


______________ В.Б.Байцоў

«_____»________________ 2013г.ПАВЕДАМЛЕННЕ

АБ ПРАВЯДЗЕННІ АДКРЫТАГА КОНКУРСУ

НА ПРАВА ЗАКЛЮЧЭННЯ ДАМОВЫ НА ВЫКАНАННЕ НАВУКОВА-

ДАСЛЕДЧАЙ ПРАЦЫ ДЛЯ АФІЦЫЙНАГА ВЫКАРЫСТАННЯ

ЕЎРАЗІЙСКАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ КАМІСІЯЙ ПА ТЭМЕ:

«РАСПРАЦОЎКА ТЭХНІЧНАГА РЭГЛАМЕНТУ МЫТНАГА САЮЗА

«АБ ПАТРАБАВАННЯХ ДА ЭНЕРГЕТЫЧНАЙ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ЭЛЕКТРЫЧНЫХ ЭНЕРГАСПАЖЫВАЛЬНЫХ ПРЫСТАСАВАННЯЎ»

Масква

2013 год

ЗМЕСТ:

Нумар раздзела Найменне раздзела № с.


ПАВЕДАМЛЕННЕ 1

ЗМЕСТ: 2


2. Афіцыйны сайт для паведамлення аб размяшчэнні заказаў: http://www.eurasiancommission.org (далей – афіцыйны сайт Камісіі). 7

4. Найменне, месца знаходжання, паштовы адрас, адрас электроннай пошты, нумар кантактнага тэлефона 7

8. Месца, умовы і тэрмін выканання навукова-даследчай працы 7

10. Крыніца фінансавання, форма, тэрмін і парадак аплаты НДП 8

12. Растлумачэнне дакументацыі аб адкрытым конкурсе 8

13. Унясенне змяненняў у паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу і адмова ад правядзення адкрытага конкурсу 9

14. Патрабаванні да ўдзельнікаў размяшчэння заказу 9

15.Патрабаванні па складзе дакументаў, якія ўваходзяць у склад заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе 9

16. Прыцягненне сувыканаўцаў 11

17. Выдаткі на падрыхтоўку заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе 11

18. Парадак і месца падачы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе 11

19. Месца, дата і парадак распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе 11

20. Змяненні і адкліканне заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе 12

21.Патрабаванні да афармлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе 12

22.Дата і парадак разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе 13

23.Крытэрыі ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе 14

1. Цана дамовы(Ra) 14

2. Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу (Rc) 15

3.Выніковы рэйтынг 17

24.Заключэнне дамовы 18

1. Падстава для выканання працы 19

2. Мэта, задачы і зыходныя дадзеныя для выканання працы 19

3.Змест працы 20

4.Пералік прадукцыі, якая прад'яўляецца пасля заканчэння этапаў працы 22

5.Парадак здачы і прыёмкі выкананай працы 22

ДАВЕРАНАСЦЬ № _______ 33г. Масква 33

РАЗДЗЕЛ IV. ПРАЕКТ ДАМОВЫ 34

1.Прадмет і ўмовы дамовы 34

2. Правы і абавязкі бакоў 34

2.1. Выканаўца ў адпаведнасці з дадзенай дамовай абавязаны 34

2.2.Заказчык у адпаведнасці з дадзенай дамовай абавязаны 35

2.3.Заказчык мае права 35

2.4.Бакі абавязваюцца 2.4.1. 35

3.Наступствы немагчымасці дасягнення вынікаў працы 35

3.1.Калі ў ходзе выканання навукова-даследчай працы выяўляецца немагчымасць дасягнення вынікаў з прычыны абставін непераадольнай сілы, Бакі абавязаны ў трохдзённы тэрмін пісьмова паведаміць адзін аднаму аб наступленні такіх абставін, прыняць усе магчымыя меры па змяншэнні іх неспрыяльных наступстваў і правесці перамовы аб працягненні ці спыненні дзеяння дадзенай дамовы, або аб змяненні яе ўмоў. У выніку перамоў складаецца двухбаковы акт, падпісаны асобамі, упаўнаважанымі Бакамі падпісваць такі дакумент. 35

3.2.Калі ў ходзе выканання працы па дадзенай дамове выяўляецца немагчымасць дасягнення прадугледжаных дадзенай дамовай вынікаў працы з прычыны абставін, якія не залежаць ад Выканаўцы, Заказчык абавязаны аплаціць Выканаўцу фактычны кошт навукова-даследчай працы, праведзенай да выяўлення немагчымасці атрымаць прадугледжаныя дадзенай дамовай вынікі, але не больш за 30% ад агульнага кошту этапа навукова-даследчай працы, прадугледжанага дадзенай дамовай. 35

4.Тэрмін выканання 36

4.1.Тэрмін здачы канчатковых вынікаў навукова-даследчай працы паводле дадзенай дамовы ўстанаўліваецца _______________ 2013 г. 36

4.2. Прадугледжаная дадзенай дамовай праца, уключаючы яе этапы, выконваецца ў тэрмін, указаны ў Каляндарным плане. 36

4.3. Выканаўца па ўзгадненні з Заказчыкам можа датэрмінова здаць выкананую навукова-даследчую працу ў цэлым ці яе асобныя этапы. Заказчык прымае і аплачвае такую навукова-даследчую працу (этап працы) у адпаведнасці з умовамі дадзенай дамовы. 36

4.4. Датай выканання навукова-даследчай працы лічыцца дата зацвярджэння Заказчыкам акта здачы-прыёмкі апошняга этапа працы (па форме дадатку № 4) пры ўмове выканання ўсіх абавязацельстваў, указаных у Каляндарным плане. 36

5.Цана дамовы і парадак разлікаў 36

5.1.Цана дамовы складае _____________ (__________) рублёў ___ капеек, ПДВ 0 %. 36

5.2. Разлік за выкананую па дадзенай дамове навукова-даследчую працу праводзіцца паміж Заказчыкам і Выканаўцам у памеры яго фактычнага кошту па закончаным і прынятым Заказчыкам этапе працы, але не больш за суму, агавораную ў Каляндарным плане. 36

5.3. Аплата працы па дадзенай дамове праводзіцца па закончаным і здадзеным этапе працы на працягу дзесяці працоўных дзён з даты падпісання Заказчыкам акта здачы-прыёмкі працы на падставе сапраўднага акта здачы-прыёмкі працы. 36

5.4. Фінансаванне дадзенай дамовы ажыццяўляецца за кошт бюджэту Еўразійскай эканамічнай камісіі. 36

6.Парадак здачы і прыёмкі выкананай працы 36

6.1. За пятнаццаць каляндарных дзён да заканчэння тэрміну выканання этапа навукова-даследчай працы Выканаўца абавязаны ў пісьмовай форме паведаміць Заказчыку пра гатоўнасць этапа навукова-даследчай працы да здачы і прадставіць Заказчыку з суправаджальным пісьмом справаздачу аб выкананні навукова-даследчай працы па ГОСТ 7.322001: «Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе. Справаздача аб навукова-даследчай працы. Структура і правілы афармлення» ў двух экзэмплярах і яго электронную версію, і акт здачы-прыёмкі працы ў трох экзэмплярах. 36

6.2. Заказчык на працягу пятнаццаці каляндарных дзён з дня атрымання справаздачных дакументаў і акта здачы-прыёмкі працы прымае рашэнне аб допуску працы да абароны вынікаў працы: прызначае дзень абароны вынікаў працы ці ў выпадку калі прадстаўленыя вынікі этапа навукова-даследчай працы ўтрымліваюць істотныя адхіленні ад Тэхнічнага задання, Каляндарнага плана, маюцца заўвагі да якасці працы (праца выканана не ў поўным аб'ёме, зрыў тэрміну і г.д.) складае акт аб пераліку неабходных дапрацовак з указаннем кантрольнага тэрміну іх выканання. Заказчык інфармуе Выканаўцу ў пісьмовым выглядзе аб прынятым рашэнні. Пасля ліквідацыі неабходных дапрацовак прызначаецца дата абароны вынікаў працы. 37

6.3. Пасля правядзення абароны вынікаў працы Заказчык прымае рашэнне: аб прыняцці этапа навукова-даследчай працы, аб неабходнасці дапрацоўкі навукова-даследчай працы ці аб матываванай адмове ад прыёмкі этапа навукова-даследчай працы. 37

7.Змяненне, дапаўненне і скасаванне дамовы 37

7.1. Змяненні і дапаўненні да дадзенай дамовы, у тым ліку па падставах, прадугледжаных пунктамі 2.3.1. і 2.3.2. дадзенай дамовы, уносяцца па пагадненні Бакоў, якое афармляецца адпаведным пагадненнем і з'яўляецца неад'емнай часткай дадзенай дамовы. 37

7.2. Скасаванне дадзенай дамовы дапускаецца выключна па пагадненні Бакоў ці па рашэнні суда па падставах, прадугледжаных грамадзянскім заканадаўствам Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым факт падпісання Бакамі пагаднення аб скасаванні дадзенай дамовы не вызваляе Бакі ад абавязку ўрэгулявання ўзаемных разлікаў. 37

7.3. У выпадку прыпынення па просьбе Заказчыка выканання этапа, пачатага Выканаўцам, на тэрмін большы за тры месяцы, дадзеная дамова можа быць скасавана выключна па пагадненні Бакоў ці па рашэнні суда па падставах, прадугледжаных грамадзянскім заканадаўствам Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым Заказчык аплачвае Выканаўцу выдаткі па выкананні аб'ёму працы на момант прыпынення выканання на падставе пагаднення аб спыненні ўзаемных абавязацельстваў па дадзенай дамове. 37

7.4. У выпадку выканання Выканаўцам працы не ў поўным аб'ёме ці ў выпадку калі прадстаўленыя вынікі этапа навукова-даследчай працы ўтрымліваюць істотныя адхіленні ад Тэхнічнага задання, Каляндарнага плана, умоў дадзенай дамовы, Заказчык мае права адмовіцца ад прыняцця этапа навукова-даследчай працы і выплаты Выканаўцу ўзнагароджання за этап навукова-даследчай працы, аб чым робіцца адпаведная адзнака ў акце здачы-прыёмкі работ. У выніку прыняцця Заказчыкам такога рашэння Бакамі афармляецца Пагадненне аб спыненні ўзаемных абавязацельстваў па дадзенай дамове. 37

8.Адказнасць Бакоў 38

8.1.У выніку пратэрміноўкі Выканаўцам абавязацельства, прадугледжанага дадзенай дамовай, Заказчык мае права патрабаваць выплату няўстойкі (штрафу, пені). Няўстойка (штраф, пеня) налічваецца за кожны дзень пратэрміноўкі выканання абавязацельства, прадугледжанага дадзенай дамовай, пачынаючы з дня, наступнага пасля дня заканчэння ўстаноўленага дадзенай дамовай тэрміну выканання абавязацельства. Памер такой няўстойкі (штрафу, пені) устанаўліваецца ў памеры 0,1 % ад цаны дамовы за кожны дзень пратэрміноўкі выканання абавязацельства, але не больш за 10% ад цаны дамовы. Выканаўца вызваляецца ад выплаты няўстойкі (штрафу, пені), калі дакажа, што пратэрміноўка выканання ўказанага абавязацельства адбылася з прычыны абставін непераадольнай сілы ці па віне Заказчыка. 38

8.2. У выпадку прыняцця рашэння аб налічэнні пені пры наяўнасці матываванай адмовы ад прыёмкі працы і падпісання Бакамі акта з пералікам неабходных дапрацовак Заказчык мае права налічваць пеню з даты прыняцця рашэння аб адмове ад прыёмкі працы да ўстаноўленай даты прадстаўлення Выканаўцам дапрацаваных вынікаў працы. 38

8.3. У выпадку невыканання ці неналежнага выканання Бакамі іншых абавязацельстваў, прадугледжаных дадзенай дамовай, Бакі нясуць адказнасць у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Расійскай Федэрацыі. 38

9. Абставіны непераадольнай сілы 38

9.1. Пры ўзнікненні абставін, якія робяць немагчымым выкананне ў поўным аб'ёме ці часткова абавязацельстваў па дадзенай дамове аднаго з Бакоў (пажар, стыхійнае бедства, вайна, ваенныя дзеянні ўсіх відаў і іншыя магчымыя абставіны непераадольнай сілы, якія не залежаць ад Бакоў), тэрмін выканання абавязацельстваў прадаўжаецца на той час, на працягу якога дзейнічаюць гэтыя абставіны. 38

9.2. Калі абставіны непераадольнай сілы працягваюцца больш за адзін месяц, любы з Бакоў мае права адмовіцца ад далейшага выканання абавязацельстваў па дадзенай дамове, прычым ні адзін з Бакоў не можа патрабаваць ад іншага Бока пакрыцця магчымых страт. 38

9.3. Бок, які не мае магчымасці выканаць свае абавязацельствы па дадзенай дамове, абавязаны на працягу сарака васьмі гадзін паведаміць другому Боку аб наступленні ці спыненні абставін, якія перашкаджаюць выкананню гэтых абавязацельстваў. Паведамленне накіроўваецца на юрыдычны адрас, указаны ў дадзенай дамове. 38

10. Заключныя палажэнні 38

10.1. У выпадку ўзнікнення якіх-небудзь спрэчак і рознагалоссяў у працэсе выканання абавязацельстваў па дадзенай дамове Бакі абавязваюцца ўрэгуляваць іх у дасудовым парадку шляхам накіравання прэтэнзіі ў пісьмовай форме. Тэрмін разгляду прэтэнзіі – дзесяць працоўных дзён з моманту яе атрымання. Прэтэнзія адпраўляецца заказным пісьмом з паведамленнем. 38

10.2. Спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць у ходзе выканання дадзенай дамовы, не ўрэгуляваныя Бакамі шляхам перамоў, падлягаюць разгляду ў Арбітражным судзе г. Масквы. 38

10.3. Дадзеная дамова складзена ў трох экзэмплярах, адзін з якіх перададзены Выканаўцу, а два іншыя знаходзяцца ў Заказчыка. 38

10.4. Дадзеная дамова ўступае ў сілу і становіцца абавязковай для Бакоў з моманту яе падпісання. 38

10.5.Усе змяненні і дадаткі да дадзенай дамовы з'яўляюцца яе неад'емнай часткай. 39

11.Юрыдычныя адрасы і рэквізіты Бакоў 39

ЗАКАЗЧЫК: 39

Еўразійская эканамічная камісія 39

г. Масква, 39

р/р 39

БІК 39


Банк 39

ВЫКАНАЎЦА: 39

Поўнае найменне арганізацыі 39

Месца знаходжання 39Раздзел I: Агульныя звесткі

Дадзены адкрыты конкурс праводзіцца ў адпаведнасці з Палажэннем аб размяшчэнні заказаў і заключэнні дамоў на пастаўку тавараў, выкананне працы і аказанне паслуг для патрэб Еўразійскай эканамічнай камісіі, зацверджаным Рашэннем Савета Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 25 студзеня 2012 г. № 5. 1. Спосаб закупу: адкрыты конкурс.

 2. Афіцыйны сайт для паведамлення аб размяшчэнні заказаў: http://www.eurasiancommission.org (далей – афіцыйны сайт Камісіі).

 3. Тэрмін прыёму заявак: тэрмін прыёму заявак заканчваецца 5 чэрвеня 2013 года а 13 г. 00 хв. па маскоўскім часе.

 4. Найменне, месца знаходжання, паштовы адрас, адрас электроннай пошты, нумар кантактнага тэлефона

Заказчык: Міжнародная арганізацыя Еўразійская эканамічная камісія (далей – Камісія).

Паштовы адрас: 119121, г. Масква, Смаленскі б-р, д. 3/5, б. 1.

Фактычны адрас: 119121, г. Масква, Смаленскі б-р, д. 3/5, б. 1.

Адрас электроннай пошты: s.bondarenko@eecommission.org

Кантактны тэлефон: (495) 669-24-00 (51-58)

Кантактная асоба: Бандарэнка Святлана Аляксееўна – саветнік аддзела каардынацыі гарманізацыі сістэм тэхнічнага рэгулявання ў галінах.

Час працы: з панядзелка па чацвер з 9-00 да 18-00, у пятніцу з 9-00 да 16-45 па маскоўскім часе.

Адказны Дэпартамент за арганізацыю і правядзенне адкрытага конкурсу – Дэпартамент тэхнічнага рэгулявання і акрэдытацыі. 1. Від і прадмет конкурсу: адкрыты конкурс на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй па тэме: «Распрацоўка тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза «Аб патрабаваннях да энергетычнай эфектыўнасці электрычных энергаспажывальных прыстасаванняў».

 2. Удзельнікі адкрытага конкурсу: удзельнікамі размяшчэння заказу могуць з'яўляцца юрыдычныя асобы і грамадзяне, якія ажыццяўляюць прадпрымальніцкую дзейнасць без стварэння юрыдычнай асобы, якія адпавядаюць устаноўленым Еўразійскай эканамічнай камісіяй патрабаванням.

 3. Тэрмін, месца і парадак прадастаўлення паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу: з моманту размяшчэння паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу на афіцыйным сайце Камісіі яно даступна для азнаямлення зацікаўленым асобам.

 4. Месца, умовы і тэрмін выканання навукова-даследчай працы

Месца выканання навукова-даследчай працы (далей – НДП) – па месцы знаходжання выканаўцы.

Адрас здачы вынікаў НДП: Міжнародная арганізацыя Еўразійская эканамічная камісія, 105064, г. Масква, Якаваапостальскі завулак, д. 12, б. 1.

НДП, якая з'яўляецца прадметам дадзенага адкрытага конкурсу, выконваецца адпаведна з патрабаваннямі да тэхнічных характарыстык навукова-даследчай працы.

Тэрмін выканання НДП паводле дамовы: 20 снежня 2013 года. 1. Пачатковая (максімальная) цана дамовы: 4 800 000 (Чатыры мільёны восемсот тысяч) рублёў 00 капеек, ПДВ 0%.

У адпаведнасці з падпунктам 11 пункта 1 артыкула 164 Падатковага кодэкса Расійскай Федэрацыі, артыкулам 5 Пагаднення паміж Урадам Расійскай Федэрацыі і Еўразійскай эканамічнай камісіяй аб умовах знаходжання Еўразійскай эканамічнай камісіі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі ад 8 чэрвеня 2012 г., пастановай Урада Расійскай Федэрацыі ад 22 ліпеня 2006 г. № 455 «Аб зацвярджэнні Правілаў выкарыстання падатковай стаўкі 0 працэнтаў па падатку на дададзеную вартасць пры рэалізацыі тавараў (работ, паслуг) для афіцыйнага выкарыстання міжнароднымі арганізацыямі і іх прадстаўніцтвамі, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі» і загадам Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі і Міністэрства фінансаў Расійскай Федэрацыі ад 9 красавіка 2007 г. № 4938/33н «Аб зацвярджэнні Пераліку міжнародных арганізацый і іх прадстаўніцтваў, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, пры рэалізацыі якім тавараў (работ, паслуг) для афіцыйнага ўжывання выкарыстоўваецца стаўка падатку на дададзеную вартасць у памеры 0 працэнтаў» (у рэдакцыі загада Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі і Міністэрства фінансаў Расійскай Федэрацыі ад 20 лістапада 2012 г. № 20346/147н), пры рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), якія прадназначаны для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй, па падатку на дададзеную вартасць выкарыстоўваецца падатковая стаўка 0 працэнтаў.

Цана дамовы з'яўляецца цвёрдай і не можа змяняцца ў працэсе яе выканання, за выключэннем наступных выпадкаў:

Заказчык па ўзгадненні з Выканаўцам у ходзе выканання дамовы мае права змяніць не больш чым на 20% прадугледжаны дамовай аб'ём выкананай працы па НДП пры змяненні патрэбнасці ў працы па НДП, на выкананне якой заключана дамова, ці пры выяўленні патрэбнасці ў дадатковым аб'ёме выкананай працы па НДП, не прадугледжаным дамовай, не звязаным з працай па НДП, прадугледжанай дамовай. Пры выкананні дадатковага аб'ёму такой працы або ў сувязі са скарачэннем патрэбнасці ў выкананні такой працы, Заказчык мае права змяніць першапачатковую цану дадзенай дамовы прапарцыянальна выкананаму аб'ёму такой працы, але не больш чым на 20% такой цаны.

Змяненне цаны дамовы без змянення прадугледжанага дамовай аб'ёму працы па НДП не дапускаецца.

Павелічэнне аб'ёму выканання працы па НДП пры нязменнасці агульнай цаны дамовы і іншых істотных умоў дамовы дапускаецца без абмежавання.


 1. Крыніца фінансавання, форма, тэрмін і парадак аплаты НДП

Фінансаванне НДП паводле дамовы ажыццяўляецца за кошт бюджэту Камісіі.

Форма аплаты – безнаяўны разлік. Разлік праводзіцца па закончаным і здадзеным этапе працы на працягу дзесяці працоўных дзён з даты падпісання Заказчыкам акта здачы-прыёмкі працы на падставе сапраўднага акта здачы-прыёмкі працы. 1. Парадак фарміравання цаны дамовы: пачатковая (максімальная) цана дамовы фарміруецца ў адпаведнасці з Методыкай вызначэння пачатковай (максімальнай) цаны дамовы на выкананне навукова-даследчай працы, зацверджанай Загадам Старшыні Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 27 ліпеня 2012 г. № 231.

 2. Растлумачэнне дакументацыі аб адкрытым конкурсе

Удзельніку размяшчэння заказу неабходна азнаёміцца з паведамленнем аб правядзенні адкрытага конкурсу, уключаючы ўсе дадаткі. Непрадстаўленне поўнай інфармацыі, якая патрабуецца паводле паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу, прадстаўленне несапраўдных звестак ці падача заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе, якая не адпавядае патрабаванням, якія ўтрымліваюцца ў паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу, прыводзіць да адхілення заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе.

Удзельнік размяшчэння заказу, які жадае атрымаць растлумачэнне ў адносінах палажэнняў паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу, можа накіраваць Заказчыку ў пісьмовай форме запыт аб растлумачэнні палажэнняў паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу.

Заказчык абавязаны на працягу двух працоўных дзён з дня паступлення ўказанага запыту накіраваць у пісьмовай форме растлумачэнне палажэнняў паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу, калі ўказаны запыт паступіў да Заказчыка не пазней, чым за тры працоўныя дні да дня заканчэння тэрміну падачы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе. На працягу аднаго працоўнага дня з дня накіравання растлумачэння палажэнняў паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу па запыце ўдзельніка размяшчэння заказу такое растлумачэнне павінна быць размешчана Заказчыкам на афіцыйным сайце Камісіі з указаннем прадмета запыту, але без указання ўдзельніка размяшчэння заказу, ад якога паступіў запыт. Растлумачэнне палажэнняў паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу не павінна змяняць яго сутнасць.


 1. Унясенне змяненняў у паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу і адмова ад правядзення адкрытага конкурсу

Заказчык мае права прыняць рашэнне аб унясенні змяненняў у паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу не пазней, чым за тры працоўныя дні да дня заканчэння тэрміну падачы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе. На працягу аднаго працоўнага дня з дня прыняцця ўказанага рашэння такія змяненні змяшчаюцца Заказчыкам на афіцыйным сайце Камісіі. Пры гэтым, калі змяненні ў паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу патрабуюць дадатковага збору дакументаў, тэрмін падачы заявак можа быць працягнены такім чынам, каб з дня размяшчэння ўнесеных у паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу змяненняў да дня заканчэння тэрміну падачы заявак такі тэрмін складаў не менш за пяць працоўных дзён.

У тых выпадках, калі змяненні ў паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу не патрабуюць дадатковага збору дакументаў, тэрмін падачы заявак не працягваецца.

Заказчык, які змясціў на афіцыйным сайце Камісіі паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу, мае права адмовіцца ад яго правядзення і змясціць паведамленне аб адмове ад правядзення адкрытага конкурсу не пазней, чым за тры працоўныя дні да даты заканчэння тэрміну падачы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе.

Удзельнікі размяшчэння заказу павінны самастойна адсочваць змяшчэнне на афіцыйным сайце Камісіі змяненняў і растлумачэнняў аб правядзенні адкрытага конкурсу. 1. Патрабаванні да ўдзельнікаў размяшчэння заказу

 1. неправядзенне ліквідацыі ўдзельніка размяшчэння заказу – юрыдычнай асобы і адсутнасць рашэння суда ці іншага кампетэнтнага органа дзяржавы, рэзідэнтам якой з'яўляецца юрыдычная асоба ці грамадзянін, які ажыццяўляе прадпрымальніцкую дзейнасць без стварэння юрыдычнай асобы, аб прызнанні ўдзельніка размяшчэння заказу банкротам і аб адкрыцці конкурснай вытворчасці;

 2. непрыпыненне дзейнасці ўдзельніка размяшчэння заказу ў парадку, прадугледжаным дзяржавай, рэзідэнтам якой з'яўляецца юрыдычная асоба ці грамадзянін, які ажыццяўляе прадпрымальніцкую дзейнасць без стварэння юрыдычнай асобы, на дзень падачы заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе;

 3. удзельнікі размяшчэння заказу, а таксама іх упаўнаважаныя прадстаўнікі павінны быць правамоцныя заключаць дамову;

 4. валоданне ўдзельнікамі размяшчэння заказу выключнымі правамі на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці, калі ў сувязі з выкананнем дамовы заказчык набывае права на такія вынікі;

 5. наяўнасць у работнікаў удзельніка размяшчэння заказу неабходных прафесійнай і тэхнічнай кваліфікацыі (неабходнай адукацыі);

 6. наяўнасць фінансавых рэсурсаў для выканання дамовы: адсутнасць у ўдзельніка размяшчэння заказу запазычанасці па налічаных падатках, зборах і іншых абавязковых плацяжах у бюджэты любога ўзроўню ці дзяржаўныя пазабюджэтныя фонды за апошні справаздачны перыяд; звесткі аб памеры балансавага кошту актываў удзельніка размяшчэння заказу па дадзеных бухгалтарскай справаздачнасці за апошні завершаны справаздачны перыяд, устаноўлены дзяржавай, рэзідэнтам якой з'яўляецца юрыдычная асоба ці грамадянін, які ажыццяўляе прадпрымальніцкую дзейнасць без стварэння юрыдычнай асобы. Удзельнік размяшчэння заказу адпавядае ўстаноўленаму патрабаванню ў выпадку, калі ён абскардзіць наяўнасць указанай запазычанасці ў адпаведнасці з заканадаўствам дзяржавы, рэзідэнтам якой ён з'яўляецца, і рашэння па такой скарзе на дзень разгляду заяўкі на ўдзел у конкурсе не прынята;

 7. наяўнасць абсталявання і іншых матэрыяльных рэсурсаў для выканання дамовы;

 8. наяўнасць працоўных рэсурсаў для выканання дамовы.

 1. Патрабаванні па складзе дакументаў, якія ўваходзяць у склад заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе

 1. Заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе (па форме № 2 Раздзела III);

 2. Звесткі і дакументы аб удзельніку размяшчэння заказу, які падаў такую заяўку:

а) фірменнае найменне (найменне), звесткі аб арганізацыйна-прававой форме, аб месцы знаходжання, паштовы адрас (для юрыдычнай асобы), (прозвішча, імя, імя па бацьку, пашпартныя дадзеныя, звесткі аб месцы жыхарства (для грамадзяніна, які ажыццяўляе прадпрымальніцкую дзейнасць без стварэння юрыдычнай асобы), нумар кантактнага тэлефона (па форме № 6 Раздзела ІІІ);

б) выпіска з адзінага дзяржаўнага рэестра юрыдычных асоб ці натарыяльна засведчаная копія такой выпіскі (для юрыдычнай асобы), атрыманая не раней чым за шэсць месяцаў да дня размяшчэння на афіцыйным сайце Камісіі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу; выпіска з адзінага дзяржаўнага рэестра індывідуальных прадпрымальнікаў ці натарыяльна засведчаная копія такой выпіскі (для грамадзяніна, які ажыццяўляе прадпрымальніцкую дзейнасць без стварэння юрыдычнай асобы, у тым ліку які з'яўляецца замежным грамадзянінам), атрыманая не раней чым за шэсць месяцаў да дня размяшчэння на афіцыйным сайце Камісіі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу; пераклад на рускую мову дакументаў аб дзяржаўнай рэгістрацыі замежнай юрыдычнай асобы, засведчаны ў адпаведнасці з заканадаўствам Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Беларусь ці Рэспублікі Казахстан, а таксама выпіска з дзяржаўнага рэестра філіялаў замежных юрыдычных асоб, акрэдытаваных на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, атрыманая не раней чым за шэсць месяцаў да размяшчэння на афіцыйным сайце Камісіі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу;

в) дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы асобы на ажыццяўленне дзеянняў ад імя ўдзельніка размяшчэння заказу – юрыдычнай асобы (копія рашэння аб прызначэнні або аб абранні ці загаду аб прызначэнні фізічнай асобы на пасаду, у адпаведнасці з якім такая фізічная асоба валодае правам дзейнічаць ад імя ўдзельніка размяшчэння заказу без даверанасці (далей – кіраўнік). У выпадку калі ад імя ўдзельніка размяшчэння заказу дзейнічае іншая асоба, заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе павінна ўтрымліваць таксама даверанасць на ажыццяўленне дзеянняў ад імя ўдзельніка размяшчэння заказу, засведчаную пячаткай удзельніка размяшчэння заказу (для юрыдычных асоб) і падпісаную кіраўніком удзельніка размяшчэння заказу ці ўпаўнаважанай гэтым кіраўніком асобай або натарыяльна засведчаную копію такой даверанасці. У выпадку калі ўказаная даверанасць падпісана асобай, упаўнаважанай кіраўніком удзельніка размяшчэння заказу, заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе павінна ўтрымліваць таксама дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы такой асобы (па форме № 7 Раздзела ІІІ);

г) копіі ўстаноўчых дакументаў удзельніка размяшчэння заказу (для юрыдычных асоб);

д) копія пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі;

е) копія пасведчання аб рэгістрацыі ў падатковым органе;

ж) балансавая справаздача на апошні справаздачны перыяд з адзнакай у падатковых органах, засведчаны пячаткай арганізацыі і подпісам кіраўніка;

з) копія даведкі з падатковага органа аб адсутнасці ў удзельніка адкрытага конкурсу запазычанасці па налічаных падатках, зборах і іншых абавязковых плацяжах у бюджэты любога ўзроўню ці дзяржаўныя пазабюджэтныя фонды, атрыманая не раней чым за два месяцы да дня размяшчэння на афіцыйным сайце Камісіі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу;

і) інфармацыя аб структуры арганізацыі (штатная колькасць, структурныя падраздзяленні і г.д.);

к) дакументы, якія пацвярджаюць кваліфікацыю ўдзельніка размяшчэння заказу (копіі дыпломаў аб прысваенні вучонай ступені кандыдата навук, доктара навук і іншых дакументаў, якія пацвярджаюць кваліфікацыю выканаўцаў НДП, копіі актаў здачы-прыёмкі працы па выкананых дамовах і інш.) (да формы № 4 Раздзела ІІІ); 1. Прапановы ўдзельніка размяшчэння заказу па выкананні ўмоў дамовы, якія з'яўляюцца крытэрыямі ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе (па форме № 5 Раздзела III);

 2. Прапановы аб якасці НДП і іншыя прапановы аб умовах выканання дамовы (па форме № 3 Раздзела III);

 3. Звесткі аб кваліфікацыі ўдзельніка размяшчэння заказу (па форме № 4 Раздзела III);

 4. Любыя іншыя дакументы па меркаванні ўдзельніка размяшчэння заказу.

Удзельнік размяшчэння заказу адхіляецца ад удзелу ў адкрытым конкурсе ў любы момант да заключэння дамовы, калі Заказчык выявіць, што ўдзельнік прадаставіў недакладную (у тым ліку няпоўную, супярэчлівую) інфармацыю ў адносінах яго кваліфікацыйных дадзеных.

 1. Прыцягненне сувыканаўцаў

Выканаўца, паводле дамовы, абавязаны выканаць НДП асабіста. У працэсе выканання дамовы ён мае права прыцягваць да выканання НДП трэціх асоб толькі па ўзгадненні з Заказчыкам.

 1. Выдаткі на падрыхтоўку заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе

Удзельнік размяшчэння заказу нясе ўсе расходы, звязаныя з падрыхтоўкай заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе і ўдзелам у адкрытым конкурсе. Заказчык не нясе адказнасці і не мае абавязацельстваў у сувязі з такімі расходамі.

 1. Парадак і месца падачы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе

Заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе падаецца з дня размяшчэння на афіцыйным сайце Камісіі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу ў працоўныя дні з 10.00 да 16.30 па адрасе: г. Масква, Якаваапостальскі зав., д. 12, б. 1 і непасрэдна перад распячатаваннем канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе.

Заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе, накіраваныя па пошце і якія паступілі Заказчыку пасля заканчэння тэрміну прыёму канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе, прызнаюцца як тыя, што прыйшлі са спазненнем. Удзельнік размяшчэння заказу пры адпраўцы заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе па пошце нясе рызыку таго, што яго заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе будзе дастаўлена на няправільны адрас, пасля заканчэння тэрміну прыёму канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе і прызнана як тая, што прыйшла са спазненнем.

Канверты з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе, атрыманыя Заказчыкам пасля заканчэння тэрміну прыёму канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе, распячатваюцца (у выпадку, калі на канверце не ўказаны паштовы адрас удзельніка размяшчэння заказу), і такія канверты і такія заяўкі вяртаюцца ўдзельнікам размяшчэння заказу разам з адпаведным паведамленнем.


 1. Месца, дата і парадак распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе

Распячатаванне канвертаў з заяўкамі ўдзельнікаў размяшчэння заказу будзе ажыццёўлена конкурснай камісіяй Заказчыка а 13 гадзіне 00 хвілін па маскоўскім часе 5 чэрвеня 2013 г. па адрасе: г. Масква, Якаваапостальскі зав., д. 12, б. 1.

Публічна ў дзень, у час і месцы, указаныя ў паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу, конкурснай камісіяй распячатваюцца канверты з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе ў парадку паступлення згодна з запісамі ў Часопісе рэгістрацыі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе, якія паступілі Заказчыку да моманту распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе.

У дзень распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе, непасрэдна перад іх распячатаваннем, але не раней за час, указаны ў паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу, конкурсная камісія Заказчыка (далей – конкурсная камісія) абавязана аб'явіць прысутным пры распячатаванні такіх канвертаў аб магчымасці падаць заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе да распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе.

Пры распячатаванні канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе камісіяй аб'яўляюцца: найменне (юрыдычнай асобы), паштовы адрас кожнага ўдзельніка размяшчэння заказу, канверт з заяўкай на ўдзел у адкрытым конкурсе якога распячатваецца, наяўнасць звестак і дакументаў, прадугледжаных паведамленнем аб правядзенні адкрытага конкурсу, умовы выканання дамовы, указаныя ў заяўцы, якія з'яўляюцца крытэрыямі ацэнкі заявак. Указаныя дадзеныя заносяцца ў пратакол пасля распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе.

Удзельнікі размяшчэння заказу, якія падалі заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе, або іх прадстаўнікі маюць права прысутнічаць пры распячатаванні канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе. Прысутныя прадстаўнікі ўдзельнікаў размяшчэння заказу павінны прадставіць дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы асобы на яе прысутнасць пры працэдуры распячатавання Заявак удзельнікаў (даверанасць). Прадстаўнік удзельніка размяшчэння заказу павінен папярэдне (за адзін дзень) заказаць пропуск на ўваход у будынак Еўразійскай эканамічнай камісіі.

Прадстаўнікі ўдзельнікаў размяшчэння заказу, прысутныя пры распячатаванні канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе, распісваюцца ў Часопісе рэгістрацыі прадстаўнікоў удзельнікаў размяшчэння заказу, які з'яўляецца дадаткам да пратакола распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе.

Пратакол распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе вядзецца сакратаром конкурснай камісіі і падпісваецца ўсімі прысутнымі членамі конкурснай камісіі і прадстаўніком Заказчыка непасрэдна пасля распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе. Дадзены пратакол размяшчаецца Заказчыкам на афіцыйным сайце Камісіі не пазней за тры працоўныя дні з дня падпісання.

У выпадку калі пасля заканчэння тэрміну падачы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе пададзена толькі адна заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе, такая заяўка разглядаецца конкурснай камісіяй у адпаведнасці з патрабаваннямі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу. 1. Змяненні і адкліканне заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе

Удзельнік размяшчэння заказу, які падаў заяўку на ўдзел у адкрытым конкурсе, мае права змяніць ці адклікаць заяўку на ўдзел у адкрытым конкурсе ў любы час да моманту распячатавання конкурснай камісіяй канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе шляхам паведамлення Заказчыку аб гэтым да сканчэння тэрміну падачы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе. Змяненне ці адкліканне заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе пасля моманту распячатавання конкурснай камісіяй першага канверта з заяўкай на ўдзел у адкрытым конкурсе не дапускаецца.

Змяненні заяўкі павінны падрыхтоўвацца і запячатавацца ў адпаведнасці з пунктам 21 дадзенага раздзела. Канверт з камплектам дакументаў маркіруецца «ЗМЯНЕННЕ ЗАЯЎКІ НА ЎДЗЕЛ У АДКРЫТЫМ КОНКУРСЕ (найменне конкурсу), рэгістрацыйны № _____» і дастаўляецца Заказчыку да моманту распячатавання конкурснай камісіяй канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе.

Удзельнік размяшчэння заказу, які жадае адклікаць сваю заяўку на ўдзел у адкрытым конкурсе, можа паведаміць Заказчыку ў пісьмовай форме да наступлення моманту распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе і ў вуснай форме на паседжанні конкурснай камісіі па распячатаванні канветраў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе да наступлення моманту распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе. У пісьмовым паведамленні ў абавязковым парадку павінна ўказвацца найменне і паштовы адрас удзельніка размяшчэння заказу, які адклікае заяўку на ўдзел у адкрытым конкурсе. Зварот адкліканай заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе адпаведнаму ўдзельніку размяшчэння заказу ажыццяўляецца пры распячатаванні канвертаў адпаведна ўпаўнаважанаму на тое прадстаўніку ўдзельніка размяшчэння заказу, які прысутнічае пры распячатаванні канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе, або адпраўляецца па пошце на працягу трох працоўных дзён, калі іншае не ўказана ў паведамленні ўдзельніка размяшчэння заказу.


 1. Патрабаванні да афармлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе

Удзельнік размяшчэння заказу падае заяўку на ўдзел у адкрытым конкурсе ў пісьмовай форме ў запячатаным канверце. Заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе падрыхтоўваецца па формах, прадстаўленых у Раздзеле ІІІ паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу.

Пададзеная ўдзельнікам у пісьмовай форме заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе афармляецца наступным чынам:

Удзельнік размяшчэння заказу павінен падрыхтаваць адзін арыгінальны экзэмпляр заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе. Усе лісты заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе павінны быць прашыты і пранумараваны. Заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе павінна ўтрымліваць вопіс дакументаў, якія ўваходзяць у яе склад, быць замацавана пячаткай удзельніка размяшчэння заказу і падпісана ўдзельнікам размяшчэння заказу ці асобай, упаўнаважанай такім удзельнікам размяшчэння заказу. Заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе, падрыхтаваная ўдзельнікам размяшчэння заказу, а таксама ўся карэспандэнцыя і дакументацыя, звязаныя з гэтай заяўкай на ўдзел у адкрытым конкурсе, якімі абменьваюцца удзельнік размяшчэння заказу і Заказчык, павінны быць напісаны на рускай мове.

Дакументы, арыгіналы якіх выдадзены ўдзельніку размяшчэння заказу трэцімі асобамі на замежнай мове, могуць быць прадстаўлены пры ўмове, што да іх будзе дададзены пераклад на рускую мову.

Удзельнік размяшчэння заказу павінен змясціць арыгінал заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе ў асобны канверт, а таксама электронную версію наступных дакументаў: вопісы дакументаў, якія ўваходзяць у заяўку на ўдзел у адкрытым конкурсе, запоўненых удзельнікам формаў у фармат Microsoft Office Word на дыску ці флэш-накапляльніку. Затым гэты канверт запячатваецца і замацоўваецца пячаткай удзельніка размяшчэння заказу. Пры гэтым на канверце ўказваюцца: найменне адкрытага конкурсу; найменне і адрас Заказчыка; наступны тэкст: «На адкрыты конкурс. Не распячатаваць да (час, указаны ў паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу як час распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе)».

Удзельнік размяшчэння заказу мае права не ўказваць на канверце свайго фірменнага наймення, паштовага адрасу.

У правым ніжнім кутку канверта павінна быць прадугледжана месца для адзнакі аб прыёме заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе:

РЭГ. №


ДАТА

ЧАС


ПОДПІС

Калі канверт не запячатаны і не маркіраваны ў адпаведнасці з вышэйназванымі патрабаваннямі, Заказчык не будзе несці ніякай адказнасці ў выпадку яго страты ці датэрміновага распячатавання.

Пры атрыманні Заказчыкам заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе ўдзельніка размяшчэння заказу робіцца адзнака на канверце і ўносіцца запіс у Часопіс рэгістрацыі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе.


 1. Дата і парадак разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе

Конкурсная камісія разглядае заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе на адпаведнасць патрабаванням, устаноўленым паведамленнем аб правядзенні адкрытага конкурсу, і адпаведнасць удзельнікаў размяшчэння заказу патрабаванням, устаноўленым у паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу.

Тэрмін разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе і прыняцця рашэння аб допуску ўдзельнікаў да ўдзелу ў адкрытым конкурсе не павінен перавышаць пяці працоўных дзён з дня распячатавання канвертаў.

Калі ў заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе маюцца разыходжанні паміж абазначэннем сум словамі і лічбамі, то конкурснай камісіяй прымаецца да разгляду сума, указаная словамі.

На падставе вынікаў разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе конкурснай камісіяй прымаецца рашэнне:

а) аб допуску да ўдзелу ў адкрытым конкурсе ўдзельніка размяшчэння заказу (аб прызнанні ўдзельніка размяшчэння заказу, які падаў заяўку на ўдзел у адкрытым конкурсе, удзельнікам адкрытага конкурсу);

б) аб адмове ў допуску ўдзельніка размяшчэння заказу да ўдзелу ў адкрытым конкурсе.

Удзельнік размяшчэння заказу не дапускаецца да ўдзелу ў адкрытым конкурсе ў выпадку:


 • непрадастаўлення дакументаў, указаных у пункце 15 дадзенага раздзела, або наяўнасці ў такіх дакументах недакладных звестак;

 • неадпаведнасці патрабаванням, устаноўленым у пункце 14 дадзенага раздзела;

 • неадпаведнасці заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе патрабаванням, устаноўленым у пункце 21 дадзенага раздзела, у тым ліку наяўнасць у заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе прапановы аб цане дамовы, якая перавышае пачатковую (максімальную) цану дамовы, а таксама, калі ўказаны ў заяўцы тэрмін выканання працы вышэйшы за ўстаноўлены максімальны тэрмін выканання працы;

 • заяўленыя ўдзельнікам размяшчэння заказу прапановы аб якасных характарыстыках працы (формы 3, 5) не адпавядаюць Патрабаванням да тэхнічных характарыстык навукова-даследчай працы (Раздзел ІІ).

У выпадку калі на падставе вынікаў разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе прынята рашэнне аб адмове ў допуску да ўдзелу ў адкрытым конкурсе ўсіх удзельнікаў размяшчэння заказу, якія падалі заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе, то прызнаецца, што адкрыты конкурс не адбыўся.

У выпадку калі толькі адзін удзельнік размяшчэння заказу, які падаў заяўку на ўдзел у адкрытым конкурсе, прызнаны ўдзельнікам адкрытага конкурсу, дамова заключаецца з гэтым удзельнікам адкрытага конкурсу на працягу дзесяці працоўных дзён з дня падпісання пратакола разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе на ўмовах і па цане дамовы, якія прадугледжаны такой заяўкай на ўдзел у адкрытым конкурсе і паведамленнем аб правядзенні адкрытага конкурсу. Пры гэтым тэрмін прадастаўлення такім удзельнікам адкрытага конкурсу падпісанай дамовы – пяць працоўных дзён з моманту падпісання пратакола разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе.

На падставе вынікаў разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе конкурснай камісіяй афармляецца пратакол разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе, які вядзецца сакратаром конкурснай камісіі і падпісваецца ўсімі прысутнымі на паседжанні членамі конкурснай камісіі і прадстаўніком Заказчыка ў дзень заканчэння разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе. Пратакол павінен утрымліваць звесткі аб удзельніках размяшчэння заказу, якія падалі заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе, рашэнне аб допуску ўдзельніка размяшчэння заказу да ўдзелу ў адкрытым конкурсе ці аб адмове ў допуску ўдзельніка размяшчэння заказу да ўдзелу ў адкрытым конкурсе з абгрунтаваннем такога рашэння, звесткі аб рашэнні кожнага члена конкурснай камісіі аб допуску ўдзельніка размяшчэння заказу да ўдзелу ў адкрытым конкурсе ці аб адмове яму ў допуску ў адкрытым конкурсе.

Дадзены пратакол размяшчаецца Заказчыкам на афіцыйным сайце Камісіі не пазней за тры працоўныя дні з дня падпісання. 1. Крытэрыі ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе

Заяўкі, дапушчаныя да ўдзелу ў адкрытым конкурсе, ацэньваюцца конкурснай камісіяй для вызначэння пераможца ў адпаведнасці з крытэрыямі ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе. Тэрмін ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе не павінен перавышаць сямі працоўных дзён з дня размяшчэння Заказчыкам на афіцыйным сайце Камісіі пратакола разгляду заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе.

Для ацэнкі заявак удзельнікаў адкрытага конкурсу Заказчык будзе выкарыстоўваць наступныя крытэрыі і велічыні іх значнасці: 1. Цана дамовы;

 2. Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу.

Найменне крытэрыя (Ті)

Значнасць крытэрыяў, %

Цана дамовы

30

Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу

70

Сумарная значнасць крытэрыяў

100

Рэйтынг уяўляе сабой ацэнку ў балах, атрыманую па выніках ацэнкі па крытэрыях. Дробавае значэнне рэйтынгу акругляецца да двух дзесятковых знакаў пасля коскі паводле матэматычных правілаў акруглення.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка