Összeállította: Winkler Dániel (állatfajok) Sopron
Дата канвертавання17.04.2016
Памер86.08 Kb.
Oktatási segédlet

a természetvédelmi mérnök (BSc) jelöltek záróvizsgájának első tételéhez
Összeállította:


Winkler Dániel

(állatfajok)

Sopron
2013

1. Lápok, láprétek, láperdők (égerlápok, fűz- és nyírlápok)
Gerinctelenek
Piros szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) (Natura 2000) FV

Ritka hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) (Natura 2000) FV

Vérfűboglárka (Maculinea teleius) (Natura 2000) V

Zanót boglárka (Maculinea nausithous) (Natura 2000) V

Mocsári tarkalepke (Euphydryas aurinia) (Natura 2000) V

Kisasszony szitakötő (Calopteryx virgo) V


Gerincesek
Elevenszülő v. hegyi gyík (Zootoca vivipara) FV

Rákosi vipera (Vipera ursini rakosiensis) FV

Réti fülesbagoly (Asio flammeus) FV

Hamvas rétihéja (Circus pygargus) FV

Rozsdás csuk (Saxicola rubetra) V

Réti tücsökmadár (Locustella naevia) V

Északi v. patkányfejű pocok (Microtus oeconomus) (jégkorszaki reliktum) FV

2. Mocsárrétek, magaskórósok, síkvidéki ligeterdők (bokorfüzesek, puhafás- és keményfás ligeterdők)
Gerinctelenek
Keleti lápibagoly (Arytrura musculus) (Natura 2000) FV

Magyar színjátszó lepke (Apatura metis) (Natura 2000) FV

Nagy hőscincér (Cermbyx cerdo) (Natura 2000) V

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) (Natura 2000) V

Éneklő lombszöcske (Tettigonia cantans) -

Havasi tűzlepke (Lycaena hippothoe) V

Vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) (Natura 2000) V

Szürkés hangyaboglárka (Maculinea alcon) V

Sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous) (Natura 2000) V

Gólyaorr-boglárka (Aricia eumedon) V

Mocsári tarkalepke (Euphydryas aurinia) (Natura 2000) V

Mocsári tűzmoly (Ostrinia palustralis) V

Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) (Natura 2000) V

Lápi gyöngyházlepke (Brenthis ino) V

Ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus) (Natura 2000) FV

Magyar színjátszó lepke (Apatura metis) (Natura 2000) FV

Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) (Natura 2000) V

Kis apollólepke (Parnassius mnemosyne) (Natura 2000) V

Magyar szitkár (Chamaesphecia hungarica) V

Mocsári szitkár (Chamaesphecia palustris) V

Aranyos sáska (Chrysochraon dispar) -

Tundrasáska (Mecostethus grossus) -

Kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) V

Pézsmacincér (Aromia moschata) V

Erdélyi v. sokbordás futrinka (Carabus hampei) FV

Kék laposfutrinka (Carabus intricatus) V

Kék meztelen csiga (Bielzia coerulans) (Vörös könyv) V

Dobozi pikkelyescsiga (Hygromia kovacsi) (endemizmus, Natura 2000) FV

Bánáti csiga (Chilostoma banaticum)  (Fajvédelmi program) V
Gerincesek
Fekete gólya (Ciconia nigra) FV

Kis kócsag (Egretta garzetta) FV

Bakcsó (Nycticorax nycticorax) FV

Batla (Plegadis falcinellus) FV

Réti sas (Haliaeetus albicilla) FV

Barna kánya (Milvus migrans) FV

Törpevízicsibe (Porzana pusilla) FV

Haris (Crex crex) FV

Rozsdás csuk (Saxicola rubetra) V

Réti tücsökmadár (Locustella naevia) V

Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) FV

Hamvas rétihéja (Circus pygargus) FV

Kerecsensólyom (Falco cherrug) FV

Réti fülesbagoly (Asio flammeus) FV

Kígyászölyv (Cricaetus gallicus) FV

Kis őrgébics (Lanius minor) V

Kárókatona (Phalacrocorax carbo)

Szürke gém (Ardea cinerea) V

Hamvas küllő (Picus canus) V

Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) V

Nagy fülemüle (Luscinia luscinia) FV

Sárgarigó (Oriolus oriolus) V

Halvány geze (Hippolais pallida) V
Gyepi béka (Rana temporaria) V

Tarajos gőte (Triturus cristatus) V

Pettyes gőte (Triturus vulgaris) V

Elevenszülő v. hegyi gyík (Zootoca vivipara) FV

Keresztes vipera (Vipera berus) FV

Rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) FV


Eurázsiai hód (Castor fiber) V

Vidra (Lutra lutra) FV


3. Vizes élőhelyek (hínarasok, mocsarak, nádasok, magassásosok)
Gerinctelenek
Óriás-csíkbogár (Dytiscus latissimus) (Vörös könyv) (Natura 2000) V

Tavi szitakötő (Anax parthenope) (Vörös könyv) -

Sávos szitakötő (Calopteryx splendens) -

Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) (Natura 2000) V

Lápi tarkaaraszoló (Chariaspilates formosarius) V

Metelka-medvelepke (Rhyparioides metelkanus) FV

Kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo) V

Szép légivadász (Coenagrion puella) -

Óriás szitakötő (Anax imperator) -

Széles tavicsíkbogár (Graphoderus bilineatus) FV

Széles merülőbogár (Cybister laterimarginalis) -

Hagymazöld sáska (Mecostethus parapleurus) -

Tundrasáska (Mecostethus grossus) -

Lapos tavikagyló (Pseudanodonta complanata) V

Rajzos bödöncsiga (Theodoxus danubialis) V

Kúpos kerekszájú csiga (Borysthenia naticina) V

Kecskerák (Astacus leptodactylus) V

Folyami rák (Astacus astacus) V


Gerincesek
Tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi) FV

Dunai ingola (Eudontomyzon mariae) FV

Réti csík (Misgurnus fossilis) V

Kövicsík (Barbatula barbatula) V

Vágó csík (Cobitis taenia) V

Lápi póc (Umbra krameri) FV

Botos kölönte (Cottus gobio) V

Fürge cselle (Phoxinus phoxinus) V

Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus) V
Foltos szalamandra (Salamandra salamandra) V

Alpesi gőte (Triturus alpestris) FV

Tarajos gőte (Triturus cristatus) V

Pettyes gőte (Triturus vulgaris) V

Vöröshasú unka (Bombina bombina) V

Tavibéka (Rana ridibunda) V

Mocsári teknős (Emys orbicularis) V
Kockás sikló (Natrix tessellata) V

Vízisikló (Natrix natrix) V


Kanalas gém (Platalea leucoroida) FV

Vörös gém (Ardea purpurea) FV

Törpegém (Ixobrychus minutus) FV

Nagykócsag (Egretta alba) FV

Bölömbika (Botaurus stellaris) FV

Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) V

Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) V

Nádi sármány (Emberiza schoeniculus) V

Barkóscinege (Panurus biarmicus) V

Vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena) FV

Nyári lúd (Anser anser)

Cigányréce (Aythya nyroca) FV

Kékbegy (Luscinia svecica) V

Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) V

Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) V
Vidra (Lutra lutra) FV

Hód (Castor fiber) V

Közönséges vizicickány (Neomys foidens) V

Törpeegér (Micromys minutus) V


4. Löszgyepek, pusztai cserjések, lösztölgyesek
Gerinctelenek
Nagy tölgyfaaraszoló (Hypomecis roboraria) -

Ságra gyapjasszövő (Eriogaster catax) (Natura 2000) V

Fehérsávos földibagoly (Euxoa hastifera) V

Magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) (Natura 2000) FV

Sztyeplepke (Catopta thrips) (Natura 2000) FV

Csonkaszárnyú medvelepke (Ocnogyna parasita) V

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) (Natura 2000) V

Hosszúcsápú vércincér (Purpuricenus kaehleri) V

Macskaherecincér (Pilemia hirsutula) V

Atracélcincér (Pilemia tigrina) (Natura 2000) FV

Pusztai gyalogcincérek (Dorcadion fulvum cervae) (Natura 2000) FV

Orrszarvúbogár (Oryctes nasicornis) V

Pusztai gyászbogár (Platyscelis hungarica) V

Ráncos gyászbogár (Probaticus subrugosus) (Natura 2000) FV

Pompás nünüke (Meloe variegatus) V

Magyar nünüke (Meloe hungarus) V

Óriás nünüke (Meloe cicatricosus) V
Gerincesek
Zöldgyík (Lacerta viridis) V

Fürgegyík (Lacerta agilis) V

Homoki gyík (Podarcis taurica) V

Rézsikló (Coronella austriaca) V

Túzok (Otis tarda) FV

Fürj (Coturnix coturnix) V

Gyurgyalag (Merops apiaster) FV

Partifecske (Riparia riparia) V

Búbosbanka (Upupa epops) V

Szalakóta (Coracius garullus) FV

Mezei pacsirta (Alauda arvensis) V

Sordély (Emberiza calandra) V

Rozsdás csuk (Saxicola rubetra) V

Cigánycsuk (Saxicola rubicola) V

Tövisszúró gébics (Lanius collurio) V

Kerecsen sólyom (Falco cherrug) FV

Parlagi sas (Aquila heliaca) FV

Egerészölyv (Buteo buteo) V

Kék vércse (Falco vespertinus) FV

Vörös vércse (Falco tinnunculus) V

Mezei poszáta (Sylvia communis) V

Nyugati földikutya (Nannospalax leucodon) FV

Törpeegér (Micromys minutus) V

Csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis) FV

Ürge (Spermophilus citellus) FV

Molnárgörény (Mustela eversmanii) V5. Homokgyepek, borókás-nyárasok, homoki tölgyesek
Gerinctelenek
Sisakos sáska (Acrida ungarica) (Natura 2000) V

Óriás-tőrösdarázs (Megascolia maculata) (Vörös könyv) V

Orrszarvúbogár (Oryctes nasicornis) V

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) (Natura 2000) V

Díszes medvelepke (Arctia festiva) V

Vörös csüngőlepke (Zygaena laeta) FV

Tisztesfű-busalepke (Carcharodus lavatherae) V

Buckabagoly (Staurophora celsia) V

Nagyfoltú bagoly (Oxytripia orbiculosa) FV (hazánkból eltűnt)

Kék övesbagoly (Catocala fraxini) V

Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) (Natura 2000) V

Kardoslepke (Iphiclides podalirius) V

Nagy pávaszem (Saturnia pyri) V

Tölgyfaszender (Marumba quercus) V

Öves homokfutrinka (Cicindela hybrida) V

Alföldi homokfutrinka (Cicindela soluta) V

Pusztai hangyaleső (Acanthaclisis occitanica) V

Négyfoltos hangyaleső (Distoleon tetragrammicus) V

Homoki hangyaleső (Myrmeleon inconspicuus) V

Óriás-galacsinhajtó (Scarabaeus typhon) V

Közönséges holdszarvú ganajtúró (Copris lunaris ) V

Díszes nyárfacincér (Saperda perforata) V

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) (Natura 2000) V

Sápadt éjicincér (Trichoferus pallidus) V

Szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis) V

Pokoli cselőpók (Lycosa vultuosa) V

Karéjos keresztespók (Argiope lobata) V
Gerincesek
Homoki gyík (Podarcis taurica) V

Zöldgyík (Lacerta viridis) V

Barna ásóbéka (Pelobates fuscus) V

Rézsikló (Coronella austriaca) V

Rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) FV
Kék vércse (Falco vespertinus) FV

Vörös vércse (Falco tinnunculus) V

Egerészölyv (Buteo buteo) V

Héja (Accipiter gentilis) V

Vörös kánya (Milvus milvus) FV

Kabasólyom (Falco subbuteo) V

Macskabagoly (Strix aluco) V
Ugartyúk (Burhinus oedicnemus) FV

Lappantyú (Caprimulgus europaeus) V

Hantmadár (Oenanthe oenanthe) V

Erdei pacsirta (Lullula arborea) V

Erdei pityer (Anthus trivialis) V

Rövidkarmúfakusz (Certhia brachybactyla) V

Csilp-csalp füzike (Phylloscopus collybita) V

Cigánycsuk (Saxicola rubicola) V

Citromsármány (Emberiza citrinella) V

Barátposzáta (Sylvia atricapilla) V

Erdei szürkebegy (Prunella modularis) V

Erdei pinty (Fringilla coelebs) V

Zöldküllő (Picus viridis) V

Hamvas küllő (Picus canus) V

Fekete harkály (Dryocopus martius) V

Nyaktekercs (Jynx torquilla) V

Szalakóta (Coracias garrulus) FV

Sárgarigó (Oriolus oriolus)

Kis őrgébics (Lanius minor) V

Tövisszúró gébics (Lanius collurio) V


Ürge (Spermophilus citellus) FV

Molnárgörény (Mustela eversmanii) V

Nyugati földikutya (Nannonsplax leucodon) FV
6. Sziki gyepek, sziki tölgyesek
Gerinctelenek
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) (Natura 2000) V

Pusztai gyalogcincér (Dorcadion fulvum cervae) (Natura 2000) FV

Magyar gubacsdarázs (Cynips hungarica) -

Pókölő darazsak -

Kaparódarazsak -

Lassú szitakötő (Sympetrum depressiusculum) V

Változó sáska (Celes variabilis) V

Magyar szitkár (Chamaesphecia hungarica) V

Mocsári szitkár (Chamaesphecia palustris) V

Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) V

Magyar tavaszi fésűsbagolylepke (Dioszeghyana schmidtii) (Natura 2000) FV

Darázspók (Argiope bruennichi) -Keresztes pókok

Óriás-keresztespók (Araneus grossus) V

Karéjos keresztespók (Argiope lobata)V

Állaspókok

Farkos állaspók (Tetragnatha reimoseri) V

Rejtett állaspók (Tetragnatha shoshone) V

Nádi állaspók (Tetragnatha striata) V

Magyar fojtópók (Dysdera hungarica) -
Gerincesek
Széki lile (Charadrius alexandrinus) FV

Kis lile (Charadrius dubius) V

Ugartyúk (Burhinus oedicnemus) FV

Székicsér (Glareola pratincola) FV

Szikipacsirta (Calandrella brachydactyla) FV

Gulipán (Recurvirotstra avosetta) FV

Nagy goda (Limosa limosa) FV

Piroslábú cankó (Tringa totanus) FV

Törpe vízicsibe (Porzna pusilla) FV

Pettyes vízicsibe (Porzana porzana) V

Sárszalonka (Gallinago gallinago) FV

Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) FV

Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) V

Réti fülesbagoly (Asio flammeus) FV

Erdei fülesbagoly (Asio otus) V

Kék vércse (Falco vespertinus) FV

Vörös vércse (Falco tinnunculus) V
7. Mészkedvelő sziklagyepek és lejtőgyepek, bokorerdők, mész- és melegkedvelő tölgyesek
Gerinctelenek
Fűrészlábú szöcske (Saga pedo) (Natura 2000) V

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) (Natura 2000) V

Vértesi csuklyásbagoly (Cucullia mixta lorica) (endemikus, Natura 2000) FV

Anker-araszoló (Erannis ankeraria) (Natura 2000) FV

Molyhostölgy levélaraszoló (Ennomos quercarius) V

Magyar faaraszoló (Paraboarmia viertlii) V

Ságraholdas púposszövő (Phalera bucephaloides) V

Tölgyfaszender (Marumba quercus) V

Magyar tölgymakkmoly (Marumba quercus) V

Mannakabóca (Cicada orni) V

Óriás-énekeskabóca (Tibicina haematodes) V

Magyar virágdíszbogár (Anthaxia hungarica) V

Pompás virágbogár (Protaetia aeruginosa) V

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) (Natura 2000) V

Sápadt éjcincér (Trichoferus pallidus) V

Orrszarvúbogár (Oryctes nasicornis) V

Bikapók (Eresus cinnaberinus) V

Változó futrinka (Carabus scheidleri) V

Ligeti futrinka (Carabus nemoralis) V

Aranypettyes futrinka (Carabus hortensis) V


Gerincesek
Erdei sikló (Elaphe longissima) V

Fürgegyík (Lacerta agilis) V

Pannon gyík (Ablepharus kiatibeli fitzingeri) FV

Zöld gyík (Lacerta viridis) V

Haragos sikló (Dolichophis caspius - régi neve Coluber caspius) FV

Ürge (Spermophilus citellus) FV

Vadmacska (Felis silvetris) FV

Nagy pele (Myoxus glis)

Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius)

Denevérek

Kuvik (Athene noctua) FV

Kerecsensólyom (Falco cherrug) FV

Harkály-fajok

Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) FV

Szalakóta (Coracias garullus) FV

Kövirigó (Monticola saxatilis) FV


8. Mészkerülő sziklagyepek és lejtőgyepek, mészkerülő bükkösök, gyertyános-tölgyesek és tölgyesek
Gerinctelenek
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) (Natura 2000) V

Aranyfutrinka (Carabus auronitens) (Vörös könyv) V


Gerincesek
lásd. 7. Mészkedvelő sziklagyepek és lejtőgyepek


9. Domb- és középhegységi üde élőhelyek (bükkösök, gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, patak menti ligeterdők, üde rétek)
Gerinctelenek
Havasi cincér (Rosalia alpina) (Natura 2000) V

Gyászcincér (Morimus funereus) (Vörös könyv) V

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) (Natura 2000) V

Éneklő lombszöcske (Tettigonia cantans) -

Kisasszony szitakötő (Calopteryx virgo) V

Kék meztelen csiga (Bielzia coerulans) (Vörös könyv) V

Kis Apollólepke (Parnassius mnemosyne) (Natura 2000) V

Aranypettyes futrinka (Carabus hortensis) V

Bőrfutrinka (Carabus coriaceus) V

Domború futrinka (Carabus glabratus) V

Sokszínű futrinka (Carabus arvensis) V

Bükkfa-díszbogár (Dicerca berolinensis) V

Nyárfa-díszbogár (Dicerca aenea) V

Nagy fürkészcincér (Necydalis major) V

Havasi tűzlepke (Lycaena hippothoe) V

Darázspók (Argiope bruennichi) -

Vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) V

Bükki szerecsenboglárka (Aricia artaxerxes) V


Gerincesek
Foltos szalamandra (Salamandra salamandra) V

Alpesi gőte (Triturus alpestris) FV

Gyepi béka (Rana temporaria) V

Fekete gólya (Ciconia nigra) FV

Kerecsensólyom (Falco cherrug) FV

Békászó sas (Aquila pomarina) FV

Uhu (Bubo bubo) FV

Uráli bagoly (Strix uralensis) FV

Kék galamb (Columba oenas) V

Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) FV

Fekete harkály (Dryocopus martius) V

Zöld küllő (Picus viridis) V

Hamvas küllő (Picus canus) V

Nyaktekercs (Jynx torquilla) V

Lappantyú (Caprimulgus europaeus) V

Kis légykapó (Ficedula parva) FV

Szürke légykapó (Muscicapa striata) V

Örvös légykapó (Ficedula albicollis) V

Hegyi fakusz (Certhia familiaris) V

Erdei pinty (Fringilla coelebs) V

Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatri) V

Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus) V

Vörösbegy (Erithacus rubecula) V

Erdei szürkebegy (Prunella modularis) V

Ökörszem (Troglodytes trogoldytes) V

Énekes rigó (Turdus philomelos) V

Parlagi sas (Aquila heliaca) FV

Kerecsensólyom (Falco cherrug) FV

Héja (Accipiter gentilis) V

Macskabagoly (Strix aluco) V

Egerészölyv (Buteo buteo) V

Holló (Corvus corax) V

Havasi cickány (Sorex alpinus) V

Erdei pele (Dryomys nitedula) FV

Nyuszt (Martes martes) V

Hermelin (Mustela erminea) V

Vadmacska (Felis silvestris) FV

Közönséges hiúz (Lynx lynx) FV10. Domb- és középhegységi félszáraz élőhelyek (cseres-kocsánytalan tölgyesek, szegélycserjések, félszáraz gyepek)
Gerinctelenek
Kökény csücskös lepke (Satyrium spini) V

Szilvafa-csücsköslepke (Satyrium pruni) V

Nyírfa-csücsköslepke (Thecla betulae) V

Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) (Natura 2000) V

Kis bábrabló (Calosoma inquisitor) V

Bőrfutrinka (Carabus coriaceus) V

Aranypettyes futrinka (Carabus hortensis) V

Óriás-énekeskabóca (Tibicina haematodes) V

Kétszínű fogólábú fátyolka (Mantispa styriaca) V

Kardoslepke (Iphiclides podalirius) V

Imádkozó sáska (Mantis religiosa) V

Fűrészlábú szöcske (Saga pedo) (Natura 2000) V

Keleti rablópille (Libelloides macaronius) FV

Álolaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides ) FV


Gerincesek
Zöldgyík (Lacerta viridis) V

Rézsikló (Coronella austriaca) V


Darázsölyv (Pernis apivorus) FV

Kígyászölyv (Circaetus gallicus) FV


Barátcinege (Parus palustris) V

Kormosfejű cinege (Parus montanus) V

Nagy őrgébics (Lanius excubitor) V

Tövisszúró gébics (Lanius collurio) V

Erdei pinty (Fringilla coelebs) V

Csicsörke (Serinus serinus) V

Barátposzáta (Sylvia atricapilla) V

Karvalyposzáta (Sylvia nisoria) V

Sárgafejű királyka (Regulus regulus) V

Erdei pityer (Anthus trivialis) V

Erdei pacsirta (Lullula arborea) V

Rozsdás csuk (Saxicola rubetra) V

Cigánycsuk (Saxicola rubicola) V


11. Szikladomborzatú erdők (sziklaerdők, szurdokerdők, törmeléklejtő-erdők)
Gerinctelenek
Lonclepke (Limenitis camilla) V

Nagy fehérsávos lepke (Neptis rivularis) V

Nagy nyárfalepke (Limenitis populi) FV
Gerincesek
Alpesi gőte (Triturus alpestris) FV

Sárgahasú unka (Bombina variegata)

Egerészölyv (Buteo buteo) V

Kígyászölyv (Circaetus gallicus) FV

Fekete harkály (Dryocopus martius) V

Hamvas küllő (Picus canus) V

Hegyi billegető (Motacilla cinerea) V

Örvös légykapó (Ficedula albicollis) V

Erdei pinty (Fringilla coelebs) V

Holló (Corvus corax) V

Cinege-félék

Erdei pele (Dryomis nitedula) FV

Nagy pele (Myoxus glis) V12. Fenyvesek, fenyőelegyes lomberdők (mészkerülő fenyvesek, fenyőelegyes tölgyesek, csarabosok, sovány gyepek)
Gerinctelenek
Ácscincér (Ergates faber) (Vörös könyv) V

Csarabbagoly (Anarta myrtilli) V

Erdei vöröshangya (Formica rufa) (védett hangyaboly)

Aranyfutrinka (Carabus auronitens) (Vörös könyv) V


Gerincesek
Karvaly (Accipiter nisus) V

Fenyvescinege (Parus ater) V

Búbos cinege (Parus cristatus) V

Keresztcsőrű (Loxia curvirostra) V

Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) V

13. Kultúrerdők (kultúrgesztenyések, akácosok, nemesnyárasok, telepített fenyvesek, vöröstölgyesek, feketediósok, egyéb kultúrerdők)
Gerinctelenek
Kultúrgesztenyések:

Gesztenyeormányos (Curculio elephas)Akácosok:

Aknázómolyok – Phyllonoricter robiniella, Parectopa robiniellaNemesnyárasok:

Diófacincér (Megopis scabricornis) V

Darázslepke (Aegeria apiformis) -

Nagy nyárlevelész (Melagona populi) -Telepített fenyvesek:

Fenyőaraszoló (Buphalus piniarius) -

Betűzőszú (Ips typographus) -

Fenyőrontó darázs (Neodiprion sertifer) -Feketediósok:

Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) (Natura 2000) V

Dobozi pikkelyescsiga (Hygromia kovacsi v. Kovacsia kovacsi) FV
Gerincesek
Akácosok:

Vadgerle (Streptopelia turtur) V

Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) V

Fekete rigó (Turdus merula) V

Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) V

Tövisszúró gébics (Lanius collurio) V

Sárgarigó (Oriolus oriolus) V

Tengelic (Carduelis carduelis) V

Széncinege (Parus major) V
Nemesnyárasok:

Egerészölyv (Buteo buteo) V

Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) V

Fülemüle (Luscinia megarchynchos) V

Barátposzáta (Sylvia atricapilla) V

Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) V

Vörösbegy (Erithacus rubecula) V

Csilpcsalpfűzike (Phylloscopus collybita) VTelepített fenyvesek:

Karvaly (Accipiter nisus) V

Lappantyú (Caprimulgus europaeus) V

Fenyvescinege (Parus ater) V

Búbos cinege (Parus cristatus) V

Zöldike (Carduelis chloris) V14. Másodlagos és agrár-élőhelyek, gyomnövényzet
Gerinctelenek
Magyar nünüke (Meloe hungarus) (Vörös könyv) V

Szarkalábbagoly (Periphanes delphinii) V

Atalantalepke (Vanessa atalanta) V

Fecskefarkú lepke (Papilio machaon) V


Gerincesek
Túzok (Otis tarda) FV

Parlagi sas (Aquila heliaca) FV

Kék vércse (Falco vespertinus) FV

Kerecsensólyom (Falco cherrug) FV

Hamvas rétihéja (Circus pygargus) FV

Réti fülesbagoly (Asio flammeus) FV

Mezei pacsirta (Alauda arvensis) V

Cigánycsuk (Saxicola torquatus) VHantmadár (Oenanthe oenanthe) V

Sordély (Emberiza calandra) V


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка