Nieuwsbrief 2 augustus 2012 Geachte akkerbouw(st)er, aardappelen: luizen- en phytophthorabestrijding
Дата канвертавання27.04.2016
Памер26.71 Kb.


NIEUWSBRIEF
2 augustus 2012

Geachte akkerbouw(st)er,


AARDAPPELEN: luizen- en phytophthorabestrijding

Door het wisselvallige weer blijft de infektiedruk hoog. Voorkomen van knolinfektie heeft momenteel de hoogste prioriteit.

Gebruik altijd een middel met een goede knolbescherming (Infinito of Ranman Top). Blijf in een strak 5 tot 6 daags schema uw gewas beschermen:


  • 1,2 - 1,6 ltr. Infinito (aandroogtijd 1 - 2 uur) maximaal 6,4 ltr per ha

  • 0,5 ltr Ranman Top (aandroogtijd 0,5 - 1 uur)

Bij blad- of stengelaantasting kan een stopbespuiting worden ingezet. Deze stopbespuiting altijd na 4 dagen herhalen.Als het spuitinterval enkele dagen uitloopt kan 150 gram Curzate Partner worden toegevoegd. Deze toevoeging geeft een curatieve werking van enkele dagen.


De luizendruk laat een lichte verhoging zien. Voor preventieve bescherming tegen luizen wekelijks een pyrethroïde + olie inzetten:


  • 0,2 ltr. Sumicidin + 6,25 ltr. minerale olie

Voor extra knolbescherming kan aan een bespuiting met Finale of Spotlight een knolbeschermer worden toegevoegd:


ONTWIKKELINGEN KUNSTMEST MARKT

De verwachting is dat de prijzen van stikstof de komende tijd weer aantrekken. U kunt Kas 27% N en Sulfan 24% N 15 SOз voorkopen.

Heeft u belangstelling neem dan contact op met kantoor:  0518-491289.

WINTERTARWE: pre-harvest

Tot 1 week voor de oogst is het mogelijk een wortelonkruidbestrijding met glyfosaat uit te voeren.

Door wortelonkruiden worden momenteel reserves aangelegd naar hun wortelstelsel, waardoor er een grote neerwaartse sapstroom is. Daardoor is een pre-harvestbespuiting bij uitstek een efficiënte methode van bestrijden.

Spuiten kan vanaf stadium: stro geel, knopen geelgroen, vlagblad om de stengel gekruld, korrels deegrijp; er mag hooguit een nagelafdruk in de korrel blijven staan (30% vocht of minder). Vanaf dit stadium treden door een bespuiting geen oogstverliezen meer op.Nu ook leverbaar in aantrekkelijk geprijsde 200 ltr vaten !!


Komen er veel distels en veenwortel voor dan de hoogste dosering aanhouden.

Niet in brouwgerst en zaaizaadvermeerdering.
Uien: stemphylium / papiervlekkenziekte

Het uienloof is uitbundig gegroeid afgelopen weken. Door beschadiging door regen of hagel en de harde wind kan infektie door Stemphylium gemakkelijk optreden. In gewassen met zwaar loof en schade door wind en regen wordt stemphylium en papiervlekkenziekte aangetroffen . Stemphylium kan alleen preventief worden bestreden door de inzet van Amistar of Fandango.
  • 3 ltr Mancozeb + 0,8 ltr Amistar


of
SUIKERBIETEN: schimmelziektes

Een schimmelbestrijding kan het financiële rendement van uw suikerbietenteelt flink verhogen. Op de site van het IRS kan de actuele situatie worden gevolgd: www.irs.nl.
  • 1 ltr Opus Team / ha


of


  • 0,25 – 0,35 Sphere/haFORMULIEREN GRAAN INNAME OOGST 2012

Over enkele weken staat de graanoogst voor de deur.

Het is van belang dat het aan u toegestuurde oogstformulier tijdig wordt ingevuld en teruggestuurd. Voor een snelle en correcte afwikkeling hebben wij deze gegevens nodig. Uiteraard dient ook het formulier voor voedselveiligheid en de Btw-verklaring te worden ingeleverd. Alvast bedankt voor uw medewerking.

GROENBEMESTERS
Groenbemesters zijn onmisbaar voor een goede bodemstructuur en de levering van organische stof. De keuze van de groenbemester hangt af van het doel van inzaai en het zaaitijdstip. Daarnaast bepaald de aanwezigheid van aaltjes en het soort aaltjes de keuze van de groenbemester.
Overzichtschema

Voor land dat op tijd ‘’vrij’’ komt zijn de onderstaande groenbemesters actueel. Later in seizoen zijn er nog mogelijkheden voor gele mosterd of westerwolds raaigras.

Grassen

Als er geen vrijlevende aaltjes aanwezig zijn, kies dan voor raaigras. Dit heeft een lage kostprijs per hectare en een hoge aanvoer van organische stof. De beworteling van de bouwvoor is zeer intensief. Engels raaigras heeft in het begin van het seizoen de voorkeur. In grassen kan tevens nog een goede bestrijding worden uitgevoerd met groeistoffen tegen wortelonkruiden.


Bladrammenas

Zijn er vrijlevende aaltjes en/of bietencysteaaltjes mogelijk aanwezig, kies dan voor bladrammenas. Doublet heeft als enige ras een werking tegen bietencyste (BCA1) en een werking tegen chitwoodi en fallax aaltjes.


Japanse Haver

Japanse Haver wordt ingezet voor zijn werking tegen Pratylenchus Penetrans. Proeven wijzen tevens uit dat het zorgt voor een reductie van vrijlevende aaltjes, hoewel terughoudendheid geboden is om concrete cijfers te noemen. Zorgt tevens voor een hoge organische stof aanvoer. De werking is sterk afhankelijk van het ras. Door de snelle groei en veel massa kan het nodig zijn de haver de maaien als het te lang wordt. Tevens voor het ploegen doodspuiten om de vertering op gang te brengen. Voor een optimale werking tegen aaltjes wordt een zaaihoeveelheid van 80 kg/ha aangeraden.

Groenbemester

Zaaihoeveelheid / ha

Kosten / ha *

Levering o.s. kg /ha

Engels Raaigras

25 kg

± 60

1150

Italiaans Raaigras

25 kg

± 55

1080

Bladrammenas (Ramses)

20 kg

± 80

850

Bladrammenas (Doublet)

20 kg

± 90

850

Gele Mosterd (Ultra)

25 kg

+ 65

850

Japanse Haver

60-80 kg

± 130-175

1500


Stikstofruimte

De N-norm voor groenbemesters is 60 kg N/ha, deze extra N ruimte kunt u meenemen in het bemestingsplan. Een groenbemester is altijd dankbaar voor een verse stikstofgift van 200 kg KAS of een gift van 25 ton VVDM. Uitrijden van drijfmest in kombinatie met inzaai van een groenbemester mag tot 1 september.


Op kleigrond geldt: inzaaien vóór 1 september en ploegen of vernietigen mag nadat de groenbemester aantoonbaar minimaal 8 weken wordt geteeld.

Een uitzondering wordt gemaakt voor groene braak en als de groenbemester minimaal tien weken in het groeiseizoen op het land staat, en aansluitend daarop een volggewas wordt geteeld.


Nieuw is dat graan of gras ingezaaid voor 1 september nu ook als groenbemester mag worden gerekend. Wel moet het graan of gras dan in het volgend jaar worden geoogst als een normaal gewas.

met vriendelijke groet Jelte Pars, Wiebe Zondervan, Klaas de Boer en Berend Terluin.GEORGE PARS GRAANHANDEL BV tel. 0518 – 491289

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка