Название дисциплины по выбору студента
Дата канвертавання21.05.2016
Памер41.69 Kb.
Краткое описание дисциплины «Внешнеэкономические связи Беларуси»

(по выбору студентов)Название дисциплины по выбору студента

«Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі»

Специальность (специализация), для которой предлагается дисциплина по выбору

Спецыяльнасць 1-23-01-05 «Сацыялогія»,

спецыялізацыя 1-23-01-05-06 «Эканамічная сацыялогія»
Ступень высшего образования

I

Название магистерской программы

-

Курс обучения для ДФО/

курс обучения для ЗФО2

-


семестр обучения для ДФО/ семестр обучения для ЗФО

4

-


объем дисциплины/

количество кредитов72 гадзіны,

у тым ліку на ДФН: 34 гадзіны аўдыторнай нагрузкі, лекцый – 18 гадзін, семінарскіх заняткаў -16 гадзін/

2 заліковыя адзінкі


Фамилия, И.О. лектора, ученое звание, ученая степень

Бушчык Г.П., к.г.н., дацэнт

Дисциплина - предшественник

Эканамічная гісторыя Беларусі

Содержание дисциплины по выбору студента

Тэмы:

  1. Уводзіны ў дысцыпліну. Эканамічныя сувязі насельніцтва беларускіх зямель у першабытны і раннефеадальны перыяды.

  2. Развіццё эканамічных сувязяў беларускіх зямель у складзе Вялікага Княства Літоўскага і за яго межамі ў сярэдзіне ХІІІ-п.п. ХVI ст.

  3. Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных узаемаадносінаў у складзе Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі (др. палова ХVІ-пачатак ХХ ст.).

  4. Эканамічныя сувязі Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР (1917-пачатак 1990-х гг.). Саюзная кааперацыя з іншымі рэспублікамі.

  5. Развіццё эканамічных сувязяў БССР па-за межамі Савецкага Саюза ў 1950-х-пачатку 1990-х гг.

  6. Распад СССР і фарміраванне знешнеэканамічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, трансфармацыя сістэмы знешнеэканамічных сувязяў. Удзел у міжнародных эканамічных аб’яднаннях.

  7. Развіццё знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь. Удзел Беларусі ў міжнародным вытворчым і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве, стварэнне ўмоў для прыцягнення замежных інвестыцый

  8. Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі з Расіяй і іншымі краінамі СНД.

  9. Развіццё эканамічных узаемаадносінаў Беларускай дзяржавы з краінамі па-за межамі СНД.

Рекомендуемая литература

Бущик Г.П. Экономические связи Беларуси: исторический опыт развития //Вестник БГЭУ.-2006.-№ 1.- С.100-106.

Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйствен-ных связей. Под ред. Г.А. Шмарловской.-Минск: БГЭУ, 2006.

Экономическая история: зарубежные страны и Беларусь. Под ред. Т.И. Повалихиной. - Минск: Экоперспектива, 2013.

Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый). Пад рэд Н.І.Палетаевай і Ю.М.Бохана.- Мінск: Экаперспектыва, 2013.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Пад рэд. В.І.Галубовіча. - Мінск: Экаперспектыва, 1999.

Экономическая история Беларуси. Под ред В.И. Голубовиіча.- Минск:Экоперспектива, 2001.Язык обучения

Беларуская мова, руская мова

Требования к изучению дисциплины (при их наличии)

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен

Ведаць:


- асноўныя этапы і асаблівасці развіцця знешнеэканамічных сувязяў Беларусі ў розныя гістарычныя эпохі;

- асаблівасці развіцця эканамічных сувязяў Беларусі як асобнага рэгіёну, з іншымі рэгіёнамі тых дзяржаў, у складзе якіх беларускія землі знаходзіліся на працягу сваёй гісторыі;

- асноўныя кірункі, змест і асаблівасці развіцця эканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь у сістэме рэгіянальных і міжнародных адносінаў падчас станаўлення суверэннай дзяржавы.

Умець:


-выкарыстоўваць гістарычны вопыт, назапашанны ў развіцці эканамічных сувязяў Беларусі;

-аналізаваць найбольш значныя праблемы ў развіцці знешнеэканамічнай палітыкі краіны з улікам іх гістарычных каранёў;

-прагназаваць магчымыя аптымальныя шляхі развіцця і ўмацавання знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь з улікам сучасных рэалій беларускай і сусветнай эканомікі.

Мець навыкі:

-збору інфармацыі, яе абагульнення і аналізу, напісання вучэбна-навуковых работ па актуальных праблемах развіцця знешнеэканамічных сувязяў Беларусі як у цэлым, так і з асобнымі краінамі, па асобных напрамках і відах знешнеэканамічнай дзейнасці;

-аналітычнага падыходу да ацэнкі эфектыўнасці прымаемых рашэнняў у сферы знешнеэканамічнай дзейнасці;

-распрацоўкі і рэалізацыі эфектыўных бізнес-планаў у знешнеэканамічнай дзейнасці.


Кафедра, за которой закреплена дисциплина по выбору студента

Кафедра эканамічнай гісторыі

Дацэнт, кандыдатгістарычных навук Бушчык Г.П.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка