М. Рівне 2014-2015 н р. 10 клас Завдання І (10 б)
Дата канвертавання30.04.2016
Памер79.03 Kb.
Завдання

ІІІ-го (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

м. Рівне 2014-2015 н. р.

10 клас
Завдання І (10 б).

1. Виберіть правильну відповідь: У який період первісної історії відбулося винайдення колісного транспорту?

А. палеоліт; Б. мезоліт; В. неоліт; Г. енеоліт.

2. Вкажіть, які варварські королівства існували на території Галії.

А.Вестготське, Франкське, Бургундське;

Б.Вандальське, Остготське, Лангобардське;

В. Вандальське, Лангобардське, Бургундське;

Г.Вандальське, Лангобардське, Франкське.

3. Закінчить речення: «Спеціально оброблена шкіра, що слугувала матеріалом для письма в Середньовіччі до винайдення паперу називається…»

А. папірус; Б. береста; В. булла; Г. пергамент.

4. Закінчіть речення: «В Англії після страти короля Карла І Стюарта в 1649 році було встановлено…».

А. індепендентську республіку; В. парламентську монархію;

Б. протекторат О. Кромвеля; Г. абсолютну монархію.

5. Виберіть правильну відповідь: Військова реформа1862-1874 рр. в Російській імперії впровадила:

А. найману війську службу; В. рекрутську повинність;

Б. загальну військову повинність; Г. ліквідувала армію.

6.Укажіть державу, яка була ініціатором марокканських криз на початку ХХ ст.

А.Росія; Б. Великобританія; В. Туреччина; Г. Німеччина.

7. Проаналізуйте наведені твердження та виберіть правильне:

А. революція в Персії завершилася поразкою;

Б. Метерлінг був представником критичного реалізму;

В. ІНК боровся за збереження Індією статусу домініону;

Г. метою Мексиканської революції було проголошення незалежності країни.

8. Вставте в речення пропущений історичний термін: «… - це вид монополії, за якого підприємства різних галузей об’єднуються під спільним фінансовим контролем »

А. концерн; Б. трест; В. синдика; Г. картель.

9. Вкажіть, яка з битв відбувалась на Східному фронті Першої світової війни

А. Битва на р. Соммі; В. Галицька битва;

Б. Верденська битва; Г. Ютландська битва.

10. Визначте, яка міжнародна конференція у 1920-ті рр.. заклала підґрунтя нової системи європейської безпеки, в основу якої було покладено Рейнський гарантійний пакт.

А. Генуезька; Б. Гаазька; В. Лозаннська; Г. Локарнська.

11. Вкажіть назву скіфського кургану, у якому була знайдена пектораль:

А. Солоха; Б. Мелітопольський;

В. Товста Могила; Г. Чортомлицький.

12. Вкажіть місто, у битві поблизу якого у 1514 р. князь Костянтин Острозький розгромив 80-тисячне військо:

А. Смоленськ; Б. Орша; В. Стародуб; Г. Чернігів.

13. Прочитайте визначення й укажіть поняття, що відповідає його змісту. «Це слово походить з італійської мови, означає химерний, чудернацький. Так називають мистецький стиль, який панував в Європі від початку XVII та майже до кінця XVIIIст.»

А. бароко; Б. готика; В. класицизм; Г. рококо.

14. Вставте в речення пропущене поняття: «… - звичаєве чи законом установлене право користуватися (частково або спільно) чужою власністю».

А. оренда; Б. пропінація; В. сервітут; Г. шарварок.

15. Позначте назви міст, що їх сполучала між собою перша залізнична колія, споруджена на території підросійської України у 1865 р.:

А. Київ-Харків; Б. Харків-Полтава;

В. Балта-Одеса; Г. Одеса-Катеринослав.

16. Вкажіть одне із завдань земельної реформи, упровадженої П. Столипіним:

А. ліквідація великого поміщицького землеволодіння;

Б. подолання кризи сільськогосподарського перевиробництва;

В. зміцнення соціальної опори самодержавства на селі;

Г. скасування кріпосницької залежності селян і панщини.

17. Позначте назву організації, яка була утворена 1 серпня 1914 року у Львові:А. Просвіта; Б. Товариство українських поступовців;

В. Союз визволення України; Г. Головна Українська Рада.

18.Укажіть правильне твердження:

А. збройний виступ самостійників очолював Володимир Винниченко;

Б. за рішенням УЦР, у землевласників, які мали менше 40 десятин, землі не відбиралися;

В. Третій універсал проголосив незалежність УНР;

Г. ультиматум російського Раднаркому був прийнятий і виконаний УЦР.

19.Позначте імена і прізвища осіб, які входили до складу Директорії УНР:

А. Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Володимир Винниченко, Павло Христюк, Симон Петлюра;

Б. Євгенія Бош, Володимир Затонський, Християн Раковський, Михайло Муравйов,

Юрій Коцюбинський;В. Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Федір Швець, Андрій Макаренко, Опанас Андрієвський;

Г. Кость Левицький, Євген Петрушевич, Дмитро Вітовський, Юліан Бачинський, Семен Вітик.

20. Позначте логічний ланцюжок, що об’єднує діячів української культури 1920-х рр. – представників одного виду мистецтва:

А. Василь Липківський, Сергій Єфремов, Гнат Юра;

Б.Федір Кричевський,Олександр Довженко, Володимир Кістяківський;

В. Григорій Косинка, Іван Їжакевич, Лесь Курбас;

Г. Михайло Яловий, Микола Куліш, Михайло Драй-Хмара.

Завдання ІІ (10 б).

Перед вами набір термінів і понять, які належать до трьох періодів історії України. Згрупуйте їх у три колонки за періодами і дайте назву невизначеному періоду.Економічна криза, тимчасовий уряд, військово-політичний блок, раднарком, кооперативний рух, відруб, лінія Керзона, віденське бароко, монополія, трудова еміграція, отаманщина, січові стрільці, Головна Українська Рада, корніловщина, універсал, комнезам, інтервенція, чортківська офензива.Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції (1914-1918 рр.)

Український державотворчий процес (1918-1921 рр.)


Завдання ІІІ (10 б).

Заповніть пропуски в хронологічній таблиці: «Перша світова війна».Дата (місяць, рік)

Подіячервень 1914 р.

вересня 1914 р.
Галицька битва.

Перша газова атака на Західному фронті під Іпром.

Вступ у війну Італії на боці Антанти.Лютий-грудень 1916 р.Ютландська морська битва.червня – серпень 1916 р.

Червень-листопад 1916 р.

Підписання Комп’єнського перемир’я.


Завдання IV(10 б).

Визначте до складу яких держав Європи на початку ХХ століття (до серпня 1914 року) входили дані території:Назва території

Держава

1.

Трансільванія
2.

Ельзас
3.

Волинь
4.

Моравія
5.

Східна Пруссія
6.

Крим
7.

Бретань
8.

Боснія
9.

Ірландія
10.

Білорусь

Завдання V (13 б).

Опрацюйте історичне джерело та дайте відповідь на поставлені питання:

Право користування землею одержують усі громадяни (незалежно від статі) Російської держави, що бажають обробляти її своєю працею. Наймана праця не допускається…

Землекористування повинне бути зрівняльним, тобто земля розподіляється між трудящими, у залежності від місцевих умов, за трудовою або споживчою нормою...

Уся земля після її відчуження надходить до загальнонародного земельного фонду. Розподілом її серед трудящих завідують місцеві і центральні органи самоуправління…

Усе це ... оголошується тимчасовим законом, який до Установчих зборів втілюється у життя по можливості негайно, а у відомих своїх частинах з тією поступовістю, яка має визначатися повітовими Радами селянських депутатів».

1.Встановіть походження документу, час його створення.

2. Хто був автором документу? Дайте стислу характеристику цього історичного діяча.

3. Визначте основний зміст документу, його ідеї; історичні події та явища доби, що в ньому висвітлено.

4. Інтереси яких соціальних груп висловлював автор цього документу?

5. Які наслідки для історії мало оприлюднення даного документу?

6. Висловіть власну думку, чи є актуальною в сучасному світі проблема соціальної справедливості.

Завдання VІ (10 б).

Вкажіть, хто з історичних діячів носив дані прізвиська, за що вони були отримані:

1. Осмомисл; 2. Пишний; 3. Орлеанська діва; 4. Король-сонце; 5. Французький тигр.


Завдання VІІ (10 б).

Охарактеризуйте події, зображені на фотографії.

1. Яка історична подія зображена на фотографії?

2. В якому місті та коли відбувалася ця подія?

3. Назвіть двох-трьох політичних діячів, зображених на цій фотографії?

4. Яке значення мала ця подія для подальшого розвитку української державності?5. Чи збігаються думки дослідників в оцінці цих подій? Аргументуйте.

Завдання VIII (15 б).

Назвіть події, які відповідають наведеним датам. Перерахуйте ті дати, які стосуються події загальноєвропейського значення і про яку іронізували «такого багатолюдного дипломатичного зібрання Європа ще не знала, воно не іде, а танцює». Вкажіть наслідки цієї події для Європи.

  1. 4 липня 1776 р. –

  2. 14 липня 1789 р. –

  3. 2 грудня 1805 р. –

  4. 16 – 18 (6 – 8) серпня 1812 р. –

  5. 1 листопада 1814 р. –

  6. 9 червня 1815 р. –

  7. 26 вересня 1815 р. –

  8. 14 грудня 1825 р. –

Завдання ІХ (17 б).

Визначте причини та охарактеризуйте процес відновлення державності у східнослов’янських народів після розпаду Австро-Угорщини. Висловіть власне судження щодо ролі у цих процесах керманичів новоутворених держав. Свою точку зору обґрунтуйте.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка