Kırmızı-Beyaz Frenk Üzümü Red-White Currant
Дата канвертавання26.04.2016
Памер118.6 Kb.Kırmızı-Beyaz Frenk Üzümü

Red-White Currant-( Ribes rubrum L.)TEKNİK SORU ANKETİ

TECHNICAL QUESTIONNAIRE

TG/52/6 20.10.2011

*Başvuru Tarihi :

Application date:*Dosya numarası :

File Number:(* Başvuru sahibi tarafından doldurulmayacak)

(* Not to be filled in by the applicant)
1. Teknik Soru Anketi Konusu

Subject of the Technical Questionnaire
  1. Botanik adı

(botanical name)

Ribes rubrum L.; Ribes sylvestre (Lam.) Mert. et W.Koch;
Ribes vulgare Lam.; Ribes sativum (Rchb.) Syme

  1. Tür adı

(common name)

Kırmızı-Beyaz Frenk Üzümü Red and White Currant


2. Başvuru Sahibi

Applicant
Adı Name
Adresi AddressTelefon No. Telephone
Fax. No. Fax No.
E-posta adresi

E-mail address


Islahçısı (başvuru sahibi ıslahçısı değil ise)

Breeder (if different from applicant)
3. Önerilen ismi ve ıslahçı referansı

Proposed denomination and breeder’s referenceÖnerilen ismi

Proposed denomination

Eğer varsa (if available)Islahçı referansı Breeder’s reference4. Islah şeması ve çeşidin üretimi hakkında bilgi

Information on the breeding scheme and propagation of the variety
  1. Islah şeması

Breeding scheme

Çeşidin elde edilme yöntemi:


Variety resulting from:
4.1.1 Melezleme

Crossing  1. kontrollü melezleme (lütfen ebeveyn çeşitlerini belirtin)

controlled cross (please state parent varieties) [ ]
(…………………..……………..…) x (……………..…………………..…)

ana ebeveyn female parent baba ebeveyn male parent
  1. kısmen bilinen melezleme

(lütfen bilinen ebeveyn çeşidini (çeşitlerini) belirtin)

partially known cross

(please state known parent variety(ies)) [ ]
(…………………..……………..…) x (……………..…………………..…)

ana ebeveyn female parent baba ebeveyn male parent
  1. bilinmeyen melezleme unknown cross [ ]   1. Mutasyon (lütfen ebeveyn çeşidini belirtin)

Mutation (please state parent variety) [ ]   1. Keşif ve geliştirme

(lütfen nerede ve ne zaman keşfedildiğini ve nasıl geliştirildiğini belirtin)

Discovery and development [ ]

(please state where and when discovered and how developed)   1. Diğer (lütfen ayrıntı verin)

Other (please provide details) [ ]

  1. Çeşit çoğaltım yöntemi

Method of propagating the variety
4.2.1 Vejatatif çoğaltım

Vegetative propagation


(a) çelikle

cuttings [ ]


(b) aşı ile

grafting (budding) indicate usual rootstock [ ]


(c) in vitro çoğaltım

in vitro propagation [ ]
(d) diğer (yöntemi belirtin)

other (state method) [ ]  1. Virüs durumu

Virus status


   1. Bitki materyali virüsden aridir [ ]

The plant material is virus-free


   1. Bitki materyaline virus testi yapılmıştır [ ]

(Hangi virüslere karşı test edildiğini belirtiniz

The plant material is virus tested

(indicate against which viruses:)……………….………………

………………………………………………….………………)
   1. Virüs durumu bilinmiyor [ ]

The virus status is unknown


5. Çeşide ait karekterleri belirtin. (Test formundaki karekterlerin numaralarını parentez içine gelecek şekilde uygun olan hangisi ise onu işaretleyin)

Characteristics of the variety to be indicated (the number in brackets refers to the corresponding characteristic in Test Guidelines; please mark the note which best corresponds).


Karakterler

Characteristics

Örnek Çeşitler

Example Varieties

Not

Note

5.1
(22)


Meyve salkımı: sap haricindeki uzunluğu

Fruit truss: length excluding stalkÇok kısa very short1 [ ]Çok kısa ile kısa arası very short to short2 [ ]Kısa short

Imperial Blanche

3 [ ]Kısa orta arası short to medium4 [ ]Orta medium

Rondom

5 [ ]Orta uzun arası medium to long6 [ ]Uzun long

Blanka, Jonkheer van Tets

7[ ]Uzunla çok uzun arası long to very long8[ ]Çok uzun very long

Detvan

9[ ]

5.2
(25)


Tane: büyüklüğü

Berry: sizeÇok küçük very small

Devínska Vel’koplodná, Mulka

1 [ ]Çok küçükle küçük arası very small to small2 [ ]Küçük small

Hougthon Castle,
Laxton’s Perfection

3 [ ]Küçükle orta arası small to medium4 [ ]Orta medium

Augustus, Laxton’s No.1,
Rote Vierländer

5 [ ]Orta ile büyük arası medium to large6 [ ]Büyük large

Heros, Jonkheer van Tets

7[ ]Büyükle çok büyük arası large to very large8[ ]Çok büyük very large

Cascade

9[ ]

5.3
(27)


Tane: rengi

Berry: colorBeyaz white

Bar le Duc, Blanka, Versailles Blanche, Witte Hollander,
Witte Parel, Zitavia

1Pembe pink

Hossfurtu, Rosa Hollander,
Rosa Sport

2Açık kırmızı light red

Präkanda

3Orta kırmızı medium red

Jonkheer van Tets, Rondom, Rotet, Victoria

4Koyu kırmızı dark red

Jobes 88, Laxton’s Perfection, Mulka, Roodneus, Stanza

5

5.4
(30)


Yeme olumuna başlama zamanı

Time of beginning of fruit ripeningÇok erken very early

Jonkheer van Tets

1[ ]Çok erkenle erken arası very early to early2[ ]Erken early

Heros, Red Lake

3[ ]Orta erken early to medium4[ ]Orta medium

Detvan, Mulka

5[ ]Orta geç medium to late6[ ]Geç late

Blanka, Krenever, Red Dutch

7[ ]Geç ile çok geç arası late to very late8[ ]Çok geç very late

Heinemanns Rote Spätlese, Tatran

9[ ]

 1. Benzer çeşitler ve bu çeşitlerden farklılıklar

Similar varieties and differences from these varieties

Aşağıdaki kutucuklarda yer alan bilgilerin sizin tarafınızdan doldurulması farklılıkların analizinde yetkiliye etkili bir şekilde yardımcı olacaktır.

Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way.

Aday çeşide benzeyen çeşit(ler)

Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate varietyAday çeşidin benzer çeşit(ler)den farklı olduğu karakterler

Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)Benzer çeşit(ler)in karakter(ler)inin ifadesi Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)

Aday çeşidin karakter(ler)inin ifadesi

Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate varietyÖrnek

Example

Meyve yüzeyi:hakimrenk(ler)

Fruit: predominant color(s)

açık pembe

light pink

orta pembe

medium pink

Yorumlar:

Comments:7. Çeşidin tanımlanmasına yardım edebilecek diğer bilgiler

Additional information which may help in the examination of the variety


7.1 5. ve 6. bölümde verilen bilgilere ilave olarak, çeşidin farklılığını ayırt etmeye yardım edebilecek herhangi ilave bir karakter var mı?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?


Evet Yes [ ] Hayır No [ ]
Eğer evet ise lütfen açıklayınız.

If yes, please provide details:


7.2 Çeşidin denenmesi için özel koşullar

Special conditions for the examination of the variety

7.2.1 Deneme veya bitki gelişimi için özel koşullar var mı?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?
Evet Yes [ ] Hayır No [ ]
Eğer evet ise lütfen açıklayınız.

If yes, please provide details:7.3 Diğer bilgiler

Other information


Çeşidi temsil eden renkli bir fotoğraf Teknik Soru Anketine eklenmelidir

A representative color photograph of the variety should accompany the Technical Questionnaire
8. Bu bölüm yetkili merci tarafından doldurulacaktır.

Authorization for release


(a) Çeşit; çevre, insan ve hayvan sağlığının korunması ile igili mevzuatlar çerçevesinde bir önceliğe sahip midir?

Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?


Evet Yes [ ] Hayır No [ ]


 1. Bu tür izin alındı mı?

Has such authorization been obtained?
Evet Yes [ ] Hayır No [ ]
Eğer b’ye cevabınız Evet ise, lütfen iznin bir kopyasını ekleyiniz.

If the answer to (b) is yes, please attach a copy of the authorization.
9. GMO/GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma-Transgenik Bitki ) olup olmadığı

(GMO information required)

Evet Yes [ ] Hayır No [ ]
10. Denemedeki bitkilere ilişkin bilgiler. (Information on plant material to be examined or submitted for examination.)
10.1 Hastalık, zararlı, kimyasal uygulaması ( örneğin büyüme geciktiriciler veya pestisitler), doku kültürünün etkileri, farklı anaç, çeliklerin ağacın farklı evrelerinde alınması gibi bazı faktörler, çeşidin bir veya birkaç karakterinin ifadesini etkileyebilir.

(The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.)


10.2 Bitki yetkili otoritenin izni olmadıkça veya istemedikçe çeşidin karakterlerinin ifadesini etkileyebilecek herhangi bir işleme tabi tutulmuş olmamalıdır. Aksi durumda işleme ilişkin tüm detaylar verilmelidir. Bu açıdan bitki aşağıdakilerden birine tabi tutuldu ise lütfen tam olarak belirtiniz:

(The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:)(a) Mikroorganizmalar-Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)

Evet (Yes) [ ]


Hayır (No) [ ]

(b) Kimyasal arıtma Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide)

Evet (Yes) [ ]

Hayır (No) [ ]

(c) Doku kültürü Tissue culture

Evet (Yes) [ ]

Hayır (No) [ ]

(d) Diğer faktörler Other factors

Evet (Yes) [ ]

Hayır (No) [ ]

Lütfen evet olan kısımları açıklayınız. (Please provide details for where you have indicated “yes”).

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………11. Bu formda belirtilen bilgilerin tam ve doğru olduğunu onaylarım.

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct:
Tarih

(Date)(İsim-ler ve İmza-lar) (Name-s) and (Signature-s)


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка