Контрольна робота №1 «розвиток географічних знань про землю» Коваленко Р. Р., учитель методист Ліцею
Дата канвертавання30.04.2016
Памер245.7 Kb.

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

«РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ»
Коваленко Р.Р., учитель методист

Ліцею «Гранд»
Контрольна робота розрахована на один урок. При цьому не дозволяється користуватися атласами та стінними картами. Кожна робота складається з 23 тестових завдань різних типів, розподілених на 6 рівнів. Кожний наступний рівень складніший за попередній, тому його виконання оцінюється більшою кількістю балів. Максимально можлива кількість балів за виконання завдань усіх рівнів контрольної роботи – 60.

Розподіл кількості завдань за рівнями складності з максимальною оцінкою в балах

Рівень

Кількість завдань

Максимальна кількість балів

за одне завдання

в сумі за рівень

І

8

1

8

ІІ

4

2

8

ІІІ

4

3

12

ІV

4

4

16

V

2

5

101

6

6

Усього

23

х

60
  • І рівень пропонує 8 тестових завдань закритого типу, які потребують вибору лише однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів. Якщо позначено дві або більше варіантів відповідей, вважається, що завдання виконане неправильно. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал.

Зразок виконання завдання І рівня:

1.

Гідросфера – це ... оболонка Землі:

А. Повітряна.

Б. Водна.

В. Тверда.

Г. Оболонка життя.

А

Б

В

Г

1
Х
  • ІІ рівень складається з 4 завдань закритого типу, з вибором двох або більше правильних відповідей. Ці тестові завдання потребують більш глибокого знання фактичного матеріалу, вміння бути уважними та зосередженими. Якщо позначені всі правильні відповіді, виконання завдання оцінюється в 2 бали, якщо лише деякі – в 1 бал, жодної правильної відповіді – 0 балів.

Зразок виконання завдання ІІ рівня:

9.

Які з названих процесів належать до внутрішніх?

А. Робота підземних вод.

Б. Вивітрювання.

В. Магматизм.

Г. Робота вітру.

Д. Рухи літосфери.

Є. Метаморфізм.

А

Б

В

Г

Д

Є

9Х
Х

Х


  • ІІІ рівень передбачає виконання 4 тестів закритого типу, які потребують розташування географічних об’єктів, процесів, подій чи явищ у правильній послідовності. За цілком правильно встановлену послідовність надається 3 бали. Завдання виконане з однією помилкою – 2 бали, з двома помилками – 1 бал. Якщо послідовність порушена – 0 балів.

Зразок виконання завдання ІІІ рівня:

16.

Розташуйте послідовно кліматичні пояси в напрямку з півночі на південь.

А. Субарктичний.

Б. Субтропічний.

В. Помірний.

Г. Екваторіальний.


16
А

Б

В

Г
1

Х

2Х3
Х


4


Х  • ІV рівень містить 4 завдання закритого типу, які передбачають встановлення відповідності між географічними об’єктами, явищами, процесами, подіями. Тести цього рівня складаються з двох колонок. У першій – чотири тези, у другій – п’ять, одна з яких зайва й не буде використана. Якщо всі відповідності встановлені правильно, завдання оцінюється в 4 бали, три відповідності – 3 бали, дві – 2 бали, одна – відповідно 1 бал. Якщо жодна відповідність не знайдена – 0 балів.

Зразок виконання завдання ІVрівня:

20.

Знайдіть відповідність між назвами географічних об’єктів та їх належністю до певних частин гідросфери.
1. Дрейка.

2. Мадагаскар.

3. Амазонка.

4. Вікторія.А. Річка.

Б. Острів.

В. Озеро.

Г. Протока.

Д. Затока.


20
А

Б

В

Г

Д
1


Х2
Х

3

Х
4Х

  • V рівень має 2 завдання відкритого типу, які потребують або аргументованих відповідей на поставлені питання, або розв’язання задач чи виконання практичних завдань. За повну правильну аргументовану відповідь та розв’язану задачу з поясненням максимальна оцінка – 5 балів. Оцінка знижується за неточності, наявність фактичних помилок, неповну відповідь, помилки в розрахунках, неправильне оформлення задачі тощо.
  • VІ рівень містить завдання на контурній карті, яке передбачає нанесення шести географічних об’єктів, правильне позначення кожного з який оцінюється в 1 бал. Робота з контурною картою потребує певних правил її оформлення: підписування назви карти та розробки її легенди. Максимальна оцінка за виконання завдання – 6 балів.

Для того, щоб перевести набрані бали в оцінку за 12-бальною шкалою, пропонуємо таблицю.Відповідність балів за виконання контрольної роботи 12-бальній оцінці

Бали

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-44

45-50

51-55

56-59

60

Рівень

початковий

середній

достатній

високий

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бажаємо успіхів у навчанні!


Звітна таблиця

Рівні

І

ІІ

ІІІ

ІV

VСума балів

Оцінка

Бали

1 варіант

І рівень. Виберіть одну правильну відповідь1.

Що в перекладі з грецької означає слово «географія»?

А. «Землевпорядкування».

Б. «Вимірювання Землі».

В. «Землеописання».

Г. «Мандрівка Землею».

А

Б

В

Г

12.

Що вивчає економічна та соціальна географія?

А. Закономірності розвитку природи Землі.

Б. Закономірності розміщення населення та господарства.

В. Правила складання планів місцевості.

Г. Правила складання географічних карт.

А

Б

В

Г

23.

Хто з стародавніх вчених вперше довів, що Земля має форму кулі?

А. Геродот.

Б. Піфагор.

В. Ератосфен.

Г. Птолемей.

А

Б

В

Г

34.

Як через помилку Христофора Колумба й донині називають корінних жителів Америки?

А. Американці.

Б. Колумбійці.

В. Індійці.

Г. Індіанці.

А

Б

В

Г

45.

Який материк у давнину називали «Невідома Південна Земля»?

А. Африку.

Б. Південну Америку.

В. Північну Америку.

Г. Австралію.

А

Б

В

Г

56.

Хто з мандрівників брав участь у відкритті Австралії?

А. Іван Крузунштерн і Юрій Лисянський.

Б. Фадей Беллінсгаузен і Михайло Лазарев.

В. Руаль Амундсен і Роберт Скотт.

Г. Джеймс Кук і Абель Тасман.

А

Б

В

Г

67.

Про існування якої частини світу стало відомо європейцям в останню чергу?

А. Антарктида.

Б. Америка.

В. Австралія.

Г. Азія.

А

Б

В

Г

78.

Хто з полярників першим досяг точки Південного полюсу?

А. Роберт Пірі.

Б. Роберт Скотт.

В. Руаль Амундсен.

Г. Михайло Лазарев.

А

Б

В

Г

8ІІ рівень. Виберіть дві або більше правильних відповідей

9.

Виберіть сучасні методи географічних досліджень.

А. Космічний.

Б. Картографічний.

В. Історичний.

Г. Спостереження.

Д. Геохімічний.

Є. Моделювання.

А

Б

В

Г

Д

Є

9

10.

Які давньогрецькі вчені відомі, як автори географічних карт?

А. Ератосфен.

Б. Аристотель.

В. Геродот.

Г. Птолемей.

Д. Піфагор.

Є. Пліній Старший.

А

Б

В

Г

Д

Є

10

11.

Які з мандрівників прославилися здійсненням навколосвітніх мандрівок?

А. Христофор Колумб.

Б. Марко Поло.

В. Фернан Магеллан.

Г. Джеймс Кук.

Д. Іван Крузенштерн.

Є. Юрій Лисянський.

А

Б

В

Г

Д

Є

11

12.

Які наукові наслідки мала Перша навколосвітня подорож?

А. Підтверджено, що Земля має форму кулі.

Б. Відкриту Америку.

В. Виявлено, що на Землі більше суходолу, ніж води.

Г. Виявлено, що на Землі більше води, ніж суходолу.

Д. Відкриту Австралія.

Є. З’ясовано, що усі океани зв’язані між собою.

А

Б

В

Г

Д

Є

12

ІІІ рівень. Визначте правильну послідовність.

13.

Установіть послідовність подій в географічному пізнанні Землі, починаючи з найбільш давніх часів.

А. Пошуки європейцями морського шляху до Індії.

Б. Відкриття Антарктиди.

В. Вивчення Арктики.

Г. Плавання вікінгів до Гренландії.


13
А

Б

В

Г
1
2
3
4
14.

В якій послідовності європейцям стали відомими океани?

А. Тихий.

Б. Атлантичний.

В. Індійський.

Г. Північний Льодовитий.


14
А

Б

В

Г
1
2
3
4
15.

Установіть послідовність діяльності історичних особистостей, що вивчали Землю.

А. Роберт Скотт.

Б. Марко Поло.

В. Васко да Гама.

Г. Абель Тасман.


15
А

Б

В

Г
1
2
3
4
16.

Відновіть послідовність маршруту плавання Васко да Гами до Індії.

А. Індія.

Б. Атлантичний океан.

В. Європа.

Г. Індійський океан.


16
А

Б

В

Г
1
2
3
4
ІV рівень. Установіть відповідність.

17.

Установіть відповідність між століттями та відкритими в той час територіями.
1. XV ст.

2. XХ ст.

3. XІХ ст.

4. XІІІ ст.А. Досягнення полюсів Землі.

Б. Перша подорож європейців до Індії.

В. Перша навколосвітня подорож.

Г. Відкриття Христофором Колумбом Америки.

Д. Відкриття Антарктиди.


17
А

Б

В

Г

Д
123418.

Установіть відповідність між іменами мандрівників та їх внеском у пізнання Землі.1. Марко Поло.

2. Васко да Гама.

3. Фернан Магеллан.

4. Абель Тасман.А. Довів, що Австралія материк, а не острів.

Б. Першим з європейців дістався Індії суходолом.

В. Очолив Першу навколосвітню подорож.

Г. Проклав морський шлях з Європи до Індії.

Д. Першим досяг точки Південного полюсу.


18
А

Б

В

Г

Д
123419.

Установіть відповідність між географічними досягненнями та іменами особистостей, що їх здійснили.1. Створив першу карту з градусною сіткою.

2. Створив перший глобус Землі.

3. Залишив перші письмові згадки про українські землі.

4. Ввів термін «географія».А. Мартін Бехайм.

Б. Ератосфен.

В. Геродот.

Г. Аристотель.

Д. Птолемей.


19
А

Б

В

Г

Д
123420.

Установіть відповідність між історичними фактами та іменами мандрівників, що з ними пов’язані?1. Привіз в Європу картоплю.

2. Загинув на Філіппінських островах, не завершивши експедицію, яку очолював.

3. Про кого говорять, що під час мандрівки його з’їли туземці.

4. Чиє ім’я носять землі відкриті Колумбом?А. Джеймс Кук.

Б. Роберт Скотт.

В. Фернан Магеллан.

Г. Христофор Колумб.

Д. Амеріго Веспуччі.


20
А

Б

В

Г

Д
1234V рівень. Завдання відкритого типу. Дайте відповіді на питання.


21. Розкажіть, як у стародавні часи змінювалися погляди на форму Землі. Чим можна пояснити різні уявлення про нашу планету в різних народів?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


22. Який період в історії пізнання Землі називають Епохою Великих географічних відкриттів? Поясніть чому?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


VІ рівень. Завдання на контурній карті.

23. Позначте відповідними цифрами на контурній карті півкуль такі географічні об’єкти:
Цифри

Географічні об’єкти

1.

Частина світу відкрита Христофором Колумбом.

2.

Материк, на якому знаходиться українська полярна станція.

3.

Точку, якої першим досяг Руаль Амундсен.

4.

Протоку між двома океанами, яку відкрив Магеллан.

5.

Океан, у якому знаходиться найглибший жолоб, у який вперше опускалися люди у 1960 р.

6.

Материк, який був відкритий передостаннім.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка