Keravan eläkeläiset ry
Дата канвертавання19.04.2016
Памер14.78 Kb.

KERAVAN ELÄKELÄISET ryToimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toiminnassamme keskitymme valvomaan eläkeläisten ja ikäihmisten etujen ja oikeuksien toteutumista. Voimme yhdessä vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja kunnallisesti sekä yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa. Pyrimme turvaamaan ikäihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia ja sosiaalisia edellytyksiä, kannustamaan yhteisöllisyyteen, luomaan edellytyksiä ennaltaehkäisevään ja oma-aloitteiseen toimintaan, antamaan virikkeitä mm. harrastus-, virkistys-, liikunta-, loma- ja kuntoutustoimintaan sekä kulttuuriharrastuksiin.Yksilöintiä vuoden 2012 toiminnasta
Kerhotoiminta

Yleiskerho kokoontuu Areenan toimitilassa maanantaisin. Ohjelmatyötoimikunnan valmisteleman ja johtokunnan hyväksymän toimintaohjeen mukaisesti hankimme kerhoomme luennoitsijoita ja muita esiintyjiä jäsenistöstämme ja jäsenistön ulkopuolelta. Ohjelmatyötoimikunnan valitsema henkilö vastaa kustakin maanantaipäivästä ja jäsenistön ohjelmaesitykset ovat kerhotoiminnan runkona. Kahvitus tapahtuu kerhossa keittiövuorolistan mukaan: kaksi henkilöä kerrallaan keittiövuorossa. Keittiössä on oma vastaava.


Maanantaisin kokoontuu lauluryhmä säestäjien kanssa harjoittelemaan mm. kerhossa esitettäviä lauluja. Lauluryhmällä on oma vastaavansa.
Tiistaisin kokoontuvat kävelijät sauvoin ja ilman sekä rollaattorein kirjaston eteen. Kävelyryhmällä on oma vastaavansa.
Keskiviikkoisin kokoontuu käsityökerho Tornitalon alakerran toimitilassa ja miesten käsientaito –kerho Jengassa. Työt tehdään kerholle ja myydään joulu- yms. myyjäisissä. Kerhossa käytettävät materiaalit maksaa yhdistys. Kerhoilla on omat vastaavansa.
Perjantaisin kokoontuu rivitanssiryhmä Areenan toimitilassa. Kerholla on oma vastaava ja mahdollisesti ohjaaja.
Perjantaisin kokoonnutaan pelaamaan bocciaa Areenan toimitilaan. Boccia-ryhmällä on oma vastaava.
Tornitalon alakerrassa voidaan aloittaa myös muita jäseniä kiinnostavia kerhoja. Kerholle tulee valita vetäjä/vastaava henkilö. Kerho ilmoitetaan KSL:ään.
Kerhot ja ryhmät ovat avoimia myös ei-jäsenille mahdollisuuksien mukaan meidän omaa toimintaamme rajoittamatta.

Kokoukset ja edustukset


Yhdistyksemme sääntömääräiset kokoukset ovat syksyllä ja keväällä sekä tarpeen vaatiessa yhteisiä kokouksia erillisellä kutsulla.
Valmistaudumme Eläkeläiset ry:n edustajakokoukseen 22.-23.5.2012 Kuntorannassa.
Yhdistyksen johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa sekä tarpeen vaatiessa useamminkin.
Ohjelmatyöryhmä kokoontuu valmistelemaan kerhojen, vierailujen ja muiden tapahtumien ohjelmaa..
Yhdistyksemme valitsemat edustajat osallistuvat Eläkeläiset ry Uudenmaan Aluejärjestön kokouksiin sääntöjen määräämällä tavalla.
Yhdistyksemme valitsemat henkilöt osallistuvat Keravan Vanhusneuvoston kokouksiin ja vaikuttavat näin paikkakunnan eläkeläisjärjestöjen yhteisesti päätettävien asioiden ja hankkeiden eteenpäinvientiin. Vanhusviikon järjestävään organisaatioon valitaan tarvittaessa edustaja.
Yhdistyksellämme on edustus Keravan Palvelutalosäätiön hallituksessa.

Matkat


Yhdistys valitsee joukostaan matkavastaavan, joka yhdessä johtokunnan kanssa suunnittelee virkistysmatkoja jäsenistölle sekä koti- että ulkomailla. Kotimaan kohteina suosimme lähikuntia sekä teatterimatkoja lähikaupunkeihin. Pyrimme järjestämään myös ulkomaan matkoja. Lisäksi suuntaamme matkoja kotimaan eläkeläisjärjestöihin kutsuttuina vieraina. Kylpylä Kuntoranta ja sen tarjoamat kylpylä- ja hoitomatkat otamme huomioon kysynnän mukaan.
Tuettuja lomia esim. Kuntorantaan voi kukin hakea matkavastaavalta saatavilla lomakkeilla.

Retket, liikunta ja muu virkistys


Valmistaudumme todennäköisesti Oulussa järjestettäviin vuoden 2013 kesäpäiviin.
Kesäretken tai kesäpäivän järjestämme Rusutjärven Kesärinteelle, Kuntorantaan tai johonkin muuhun sopivaan paikkaan. Myös oman yhdistyksemme ulkopuoliset osanottajat ovat tervetulleita, mikäli tilaa on ja yhdistykselle ei tule kustannuksia. Johtokunta valitsee tapahtumavastaavan.
Osallistumme myös Eläkeläiset ry Uudenmaan Aluejärjestön liikunta- ym. tapahtumiin.
Järjestämme omaa virkistys- ja liikuntatoimintaa esim. Keinukalliolla, Kisa-Veikkojen majalla ja Keskuskentällä. Osallistumme bocciaturnaukseen ”Kerava liikkuu ja harrastaa” –tapahtumassa.
Järjestämme vierailun eduskuntaan.
Tavoitteena on että kaikkiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisimman runsaslukuisesti.
Osallistumme ikäihmisten lähiliikuntaryhmiin Killassa, Lapilassa ja Sompiossa, joissa jäseniämme on vertaisohjaajina.

Kurssit ja koulutus


Toimintamme kehittämiseksi tarvitsemme jäsenistöstämme vapaaehtoisia ja innokkaita ohjaajavoimia uusien ideoiden kehittämiseksi ja uusien ohjelmien, käsitöiden, matkailun ja järjestötoiminnan osalta. Ohjaajavahvuuteemme pyrimme kouluttamaan uusia ohjaajia toimintaamme Eläkeläiset ry:n ja Eläkeläiset ry:n aluejärjestön sekä KSL:n kursseilla.
Tietoyhteiskunnan vaatimaan ATK-taitoon ja internetin käyttöön hankimme koulutusta.
KSL:n tukemia opintokerhoja pyrimme lisäämään: esim. keskustelukerhoja yhteiskunnallisista asioista, lakiasioista, kirjallisuudesta jne.

Talous


Jäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Muista maksuista kuten tapahtumamaksuista ja maanantaikerhon kahvimaksusta päättää johtokunta. Lisäksi myyjäiset, arpajaiset, toiminta-avustukset ja mahdolliset sponsorituet auttavat tulopuolella.
Eri anomusten kautta hankitaan varoja yhdistyksen talouden hoitamiseksi; mm. kaupungin avustus toimitilavuokraan, tuettujen lomien matkakustannuksiin ja muihin mahdollisiin kohteisiin.
Menoja aiheuttavat toimintavälineet ja –aineet, edustajakokouskulut, säestyskulut, ohjaajien matkakulut, puhelinkulut, toimistokulut yms.
Taloudesta laaditaan erillinen talousarvio.

Jäsenhankinta


Jäsenhankinnassa keskitymme työelämänsä lopettaneisiin henkilöihin, jotka hakevat toimintaa, virikkeitä ja uusia ihmisiä elämäänsä. Erilaisten tapahtumien (esim. vanhustenviikko, ikäihmisten liikuntapäivä, myyjäiset) yhteydessä tuomme esille toimintaamme. Esittelemme toimintaamme kotisivuillamme.

Muuta toimintaa


Osa jäsenistöämme osallistuu ystävätoimintaan Talkoorenkaan ja Palvelutalosäätiön kautta. Käymme esiintymässä palvelu- ja vanhainkodeissa (esim. Kotimäki, Viertola, Hopeahovi). Tilaamme ja rahoitamme Eläkeläiset –lehden muutamaan keravalaiseen laitokseen.
Pyrimme edistämään keravalaisten eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa osallistumalla yhteisesti järjestettäviin tapahtumiin, juhliin ja tilaisuuksiin. Yhteistyökumppaneita haemme myös muista järjestöistä, joita ovat esim. Talkoorengas, urheiluseurat, kulttuurijärjestöt ja poliittiset järjestöt. Kerhomaanantai on hyvä paikka yhteistyökumppaneiden saamiseksi. Asiantuntijoiden, yrittäjien ja kaupungin omien virkamiesten käynnit luennoimassa kerhossamme avartavat tietotasoamme samalla, kun luennoitsija tulee tietoiseksi yhdistyksestämme ja toiminnastamme.
Parempien toimintatilojen saamiseksi toimimme edelleen aktiivisesti kaupungin suuntaan.
Osallistumme aktiivisesti Eläkeläiset ry:n jäsenhankintakilpailuun 1.1.-31.12.2012.
Tiedotamme näkyvästi toiminnastamme.
Valmistaudumme ja osallistumme vuoden alussa pidettäviin presidentinvaaleihin ja lokakuun lopulla pidettäviin kunnallisvaaleihin.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка