Karel Poprach, u stavu 223, 783 14 Bohuňovice
Дата канвертавання27.04.2016
Памер19.73 Kb.
Hnízdní rozšíření a biologie sovy pálené (Tyto alba) v České republice v roce 2000

Zpráva Skupiny pro ochranu a výzkum sovy pálené v ČR


Karel Poprach, U Stavu 223, 783 14 Bohuňovice


e-mail : karel.poprach@volny.cz


MATERIÁL A METODA

V roce 2000 byly prováděny ochranářské práce a monitoring sovy pálené na různé úrovni celkem v 51 okresech ČR. Kontrola obsazenosti budek instalovaných v minulých letech byla prováděna celkem v 36 okresech o celkové rozloze 23.177 km2 (29 % rozlohy ČR).


Stěžejní část práce skupiny v roce 2000 spočívala v kontrole a údržbě instalovaných budek pro sovu pálenou a instalaci budek nových. V roce 2000 bylo zkontrolováno celkem 2.309 hnízdních budek a ke konci roku instalováno dalších 317 hnízdních budek v doposud nepokrytých oblastech ČR (okresy Česká Lípa – část, Chrudim, Jičín, Kolín, Louny, Praha hlavní město, Praha-východ, Praha-západ, Svitavy – část).
K 31.12.2000 bylo v ČR instalováno celkem 2.687 budek, 2.513 (93,5%) na zemědělských farmách a 174 (6,5%) na kostelních věžích.

Na zemědělských farmách byly budky ve většině případů instalovány do různých typů seníků, skladů píce, obilovin a mechanizace, na půdy kravínů, sušičky obilovin a v mnohem menší míře pak do kostelů a kaplí. Na farmu byla z větší části instalována pouze jedna budka, na některých farmách však 2 i více budek.


Další stěžejní činností skupiny byla inventarizace církevních objektů a zabezpečení nalezených hnízdišť sovy pálené před jejich uzavřením (po dohodě s vlastníkem).

Poděkování
Děkuji všem, kteří svými výsledky přispěli k vypracování této zprávy. Jedná se především o následující členy skupiny : D. Balut, P. Berka, J. Buchta, V. Čeřovský, J. Dohnal, M. a J. Dvorští, I. Hertl, J. Hruška, P. Koubek, F. Krause, D. Melichar, A. Novák, L. a V. Opluštilovi, P. Pavelčík, V. Pinta, A. Poprach, J. Procházka, L. Řezáč, J. Sviečka, V. Šťovíček, Z. Tauš, J. Vaněk a K. Zvářal. Mláďata sovy pálené z chovů k přiložení do hnízd v přírodě poskytli ZOO Ostrava, ZOO Praha, Stanice pro ochranu fauny v Pavlově, J. Dohnal a M. Šlechta.

Metodou volného letu vypustily sovy pálené do přírody Stanice v Bartošovicích a ZO ČSOP Valašské Meziříčí.

Jednotlivé regionální ochranářské programy byly finančně podpořeny MŽP z Programu péče o krajinu a dále prostřednictvím projektů pro nevládní organizace. Za finanční podporu děkuji především Ing. P. Pařízkovi z odboru ochrany přírody MŽP, Mgr. J. Šafářovi a Mgr. E. Drábkové z AOPaK ČR, regionálního pracoviště v Olomouci, dr. Applové z AOPaK ČR, regionálního pracoviště v Praze, Ing. Markové z AOPaK ČR, regionálního pracoviště v Ústí nad Labem a Mgr. H. Babincové z AOPaK ČR Praha. Bez jejich ochoty a nadšení by byl projekt ztěží realizovatelný.

VÝSLEDKY
Na území Moravy hnízdila v roce 2000 většina populace sovy pálené na jižní Moravě, severní Morava, vyjma okresu Nový Jičín, byla sovou pálenou obsazena minimálně.

Na jižní Moravě v okresech Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště a Znojmo hnízdilo v roce 2000 celkem 87 párů, což je 46 % republikové populace.Hnízdní hustota sovy pálené v ČR v roce 2000 :
Průměrná hustota populace (denzita) sovy pálené v ČR odpovídala 0,82 párům/100 km2 (na území o rozloze 23.177 km2 hnízdilo 189 párů sovy pálené).

Sova pálená je tedy u nás stále vzácná a oprávněně zařazena mezi silně ohrožené, zvláště chráněné druhy živočichů.


V některých tradičních hnízdních oblastech však sova pálená dosahovala poměrně vyšší denzity (zejména jižní Morava, Polabí, Poodří) a naopak v jiných rozsáhlých oblastech (zejména pahorkatinných) zcela chybí anebo výjimečně hnízdí (např. jižní Čechy, pahorkatiny všeobecně).
Hnízdní hustota sovy pálené v tradičních hnízdních oblastech ČR v roce 2000

  1. 9,32 párů/100 km2, spojená oblast okresů Hodonín a Uherské Hradiště (oblast o rozloze 332,6 km2 - 31 hnízdících párů)

  2. 8,57 párů/100 km2, okres Nymburk (oblast o rozloze 93,4 km2 – 8 hnízdících párů),

  3. 7,71 párů/100 km2, okres Znojmo (oblast o rozloze 402,2 km2 - 31 hnízdících párů)

  4. 5,98 párů/100 km2, okres Nový Jičín & 1 hnízdiště v přilehlém okrese Přerov – (oblast o rozloze 217,4 km2, niva a okolí Odry, - 13 hnízdících párů)

  5. 2,59 párů/100 km2, okres Břeclav (oblast o rozloze 617,3 km2 - 16 hnízdících párů)


N
admořská výška instalovaných budek pro sovu pálenou (Tyto alba) (n=2060) a obsazených hnízdišť sovou pálenou (n=188) v ČR v roce 2000

Počet hnízdících párů sovy pálené (Tyto alba) v jednotlivých okresech ČR v roce 2000, první (n=188) a druhé (n=60) hnízdění
Počet vyvedených mláďat sovy pálené (Tyto alba) v jednotlivých okresech ČR v roce 2000 (n=188 hnízdících párů)

Nejsou zde zahrnuta mláďata přiložená z chovů do hnízd v přírodě a mláďata vypuštěná do přírody metodou volného letu.
Ztráty a predace

Na všech farmách byly vyhledávány různé typy nádrží s melasou (nebo jinou tekutinou), kde hrozilo nebezpečí utopení pro sovu pálenou a jiné druhy živočichů.

V ČR bylo takto zkontrolováno celkem 1.936 zemědělských farem, na kterých se nacházelo 338 nebezpečných nádrží. Ve 12 z těchto nádrží bylo nalezeno celkem 34 utopených sov pálených. Většina nádrží byla následně zabezpečena (uzavřena pletivem, zaházena slámou, převrácena) anebo vlastníkem odstraněna (odvezena, rozpálena).
Jelikož populace sovy pálené podléhá silnému predačnímu tlaku především ze strany kuny skalní (Martes foina), je nutnou součástí budky plechový vikýř po celém obvodu vletového otvoru, který přístup kuně do budky zcela zamezuje.

Predace kunou nebyla v obsazených budkách v roce 2000 zjištěna ani v jednom případě.Chovy sovy pálené v ČR


V posledních několika letech se zvýšil počet chovaných párů (jedinců) sovy pálené v zajetí. Jedná se zejména o stanice pro handicapované živočichy, zoologické zahrady a soukromé chovatele. Na základě mně známých informací chová k současnému datu sovu pálenou 10 stanic či ČSOP, 9 zoologických zahrad a 15 soukromých chovatelů v počtu 50-60 párů (počet párů nebylo možné přesně stanovit).

Část odchovaných mláďat byla v roce 2000 přiložena do hnízd v přírodě (36 mláďat) anebo vypuštěna metodou volného letu.Obě tyto metody jsou však ve strategii ochrany sovy pálené v ČR pouze doplňkové a svým způsobem experimentální.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка