Інструкцыя аб парадку фарміравання культуры вуснай І пісьмовай мовы ў агульнаадукацыйных установах рб, 2008г
Дата канвертавання02.07.2016
Памер279.85 Kb.
Інструкцыя аб парадку фарміравання культуры вуснай і пісьмовай мовы ў агульнаадукацыйных установах РБ, 2008г.

Інструкцыя аб парадку фарміравання культуры вуснага і пісьмовага маўлення ў агульнаадукацыйных установах РБ, 2010г.

Глава 1. Агульныя палажэнні

Глава 1. Агульныя палажэнні

п.7. Пры падрыхтоўцы да ўрокаў педагагічныя работнікі агульнаадукацыйных устаноў павінны:

… выкарыстоўваць факультатыўныя заняткi, а таксама формы пазакласнай і пазашкольнай дзейнасці для ўдасканалення культуры маўлення вучняўп.7. Пры падрыхтоўцы да ўрокаў педагагічныя работнікі агульнаадукацыйных устаноў павінны:
… выкарыстоўваць стымулюючыя, падтрымліваючыя, факультатыўныя заняткi, а таксама формы пазакласнай і пазашкольнай дзейнасці для ўдасканалення культуры маўлення вучняў

Глава 2.Патрабаванні да правядзення навучальных і кантрольных работ, якія праводзяцца ў пісьмовай форме

Глава 2. Патрабаванні да правядзення навучальных і кантрольных работ, якія праводзяцца ў пісьмовай форме

п.9. Асноўнымi вiдамi класных i дамашнiх работ вучняў з’яўляюцца навучальныя работы, якія праводзяцца ў пісьмовай форме (далей – навучальныя работы)…

на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі:

практыкаванні, заданні, у тым ліку тэставыя, па ўсіх вучэбных прадметах, акрамя вучэбных прадметаў ”Выяўленчае мастацтва“, ”Фізічная культура і здароўе“…

дыктанты, пераказы, сачыненні, водгукі па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Руская мова“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“,”Замежная мова“;

Рэфераты па ўсіх вучэбных прадметах, якія вывучаюцца ў 10-11(12*) класах , 12 класе вячэрняй школы, акрамя вучэбных прадметаў “Інфарматыка”, “працоўнае навучанне”, “Чарчэнне”, “Фізічная культура і здароўе”.п.10. Віды, змест і аб’ём навучальных работ вызначаюцца настаўнікам на падставе вучэбнай праграмы, а таксама заданняў з падручнікам, дыдактычных матэрыялаў і вучэбна-метадычных дапаможнікаў з улікам патрабаванняў адукацыйнага стандарта.

Перыядычнасць правядзення работы па развіцці звязнай пісьмовай мовы (работа з дэфармаванымі сказамі, тэкстамі, адказы на пытанні; пераказы розных відаў; складанне сказаў і невялікіх тэкстаў па карцінах, серыі малюнкаў, па пачатку тэксту і г.д.) вучняў I–IV класаў вызначаецца зместам вучэбных праграм і падручнікаў (вучэбных дапаможнікаў) і займае частку ўрока…

Сачыненнi па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Руская мова“, ”Руская літаратура“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“ i ”Лiтаратура нацыянальнай меншасці“ ў V–VIII класах носяць толькі навучальны характар.

п.11. Па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Руская мова“, ”Руская літаратура“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Матэматыка“, ”Фізіка. Астраномія“, ”Хімія“, ”Біялогія, “Замежная мова” праводзяцца кантрольныя работы ў пісьмовай форме (далей – кантрольныя работы).

п.13. Кантрольныя работы павінны праводзіцца ў адпаведнасці з графікам, зацверджаным кіраўніком агульнаадукацыйнай установы.

У адным класе на працягу дня праводзіцца толькі адна кантрольная работа па адным вучэбным прадмеце, як правіла, у час найвышэйшай працаздольнасці вучняў. Забараняецца правядзенне кантрольных работ у панядзелак і на апошніх уроках.

Не рэкамендуецца праводзіць кантрольныя работы ў панядзелак, першы і апошні дзень чвэрці (паўгоддзя).


п.9. Асноўнымi вiдамi класных i дамашнiх работ вучняў з’яўляюцца навучальныя работы, якія праводзяцца ў пісьмовай форме (далей – навучальныя работы)…

на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі:

практыкаванні, заданні, у тым ліку тэставыя, практычныя работы па ўсіх вучэбных прадметах, акрамя вучэбных прадметаў ”Выяўленчае мастацтва“, ”Фізічная культура і здароўе“…

дыктанты, пераказы, сачыненні, водгукі па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Руская мова“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“; віншаванні, запрашэнні, асабістыя лісты, аўтабіяграфіі, запаўненне анкет, дыктанты, пераказы, сачыненні па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“;

(запіс адсутнічае)
п.10. Змест і перыядычнасць правядзення работы па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення (работа з дэфармаванымі сказамі, тэкстамі, адказы на пытанні; пераказы розных відаў; складанне сказаў і невялікіх тэкстаў па карцінах, серыі малюнкаў, па пачатку тэксту і г.д.) вучняў I–IV класаў вызначаецца зместам вучэбных праграм і падручнікаў (вучэбных дапаможнікаў) і займае частку ўрока…

Пераклады і сачыненнi па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Руская мова“, ”Руская літаратура“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“ i ”Лiтаратура нацыянальнай меншасці“ ў V–VIII класах носяць толькі навучальны характар.п.11. Па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Руская мова“, ”Руская літаратура“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Матэматыка“, ”Фізіка. Астраномія“, ”Хімія“, ”Біялогія“ праводзяцца кантрольныя работы ў пісьмовай форме (далей – кантрольныя работы).

п.13. Кантрольныя работы павінны праводзіцца ў адпаведнасці з графікам, зацверджаным кіраўніком агульнаадукацыйнай установы, але не больш чым па адным вучэбным прадмеце ў дзень у адным класе. Правядзенне кантрольных работ у панядзелак і на апошніх уроках не дапускаецца.Глава 3.Прыкладная колькасць і прызначэнне вучнёўскіх сшыткаў

Глава 3.Колькасць і прызначэнне вучнёўскіх сшыткаў

п.14.2. для выканання ўсiх вiдаў навучальных і кантрольных работ вучням II–IV класаў рэкамендуецца мець наступную колькасць сшыткаў:

… па вучэбным прадмеце ”Беларуская літаратура“– 1 сшытак па меркаванні настаўніка;

… па вучэбным прадмеце ”Выяўленчае мастацтва“ – альбом для малявання для вучняў І–V класаў;
п.16. Выкарыстанне рабочых сшыткаў і апорных канспектаў на друкаванай аснове па вучэбным прадмеце “Інфарматыка” з’яўляецца не абавязковым.


п.14.2. для выканання ўсiх вiдаў навучальных і кантрольных работ вучням II–IV класаў неабходна мець наступную колькасць сшыткаў:
… па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура“, ”Руская літаратура“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“ – 1 сшытак па меркаванні настаўніка;

… па вучэбным прадмеце ”Выяўленчае мастацтва“ – альбом або набор лістоў для малявання для вучняў І–V класаў;п.16. Выкарыстанне рабочых сшыткаў і апорных канспектаў на друкаванай аснове з’яўляецца не абавязковым, акрамя І класа.


Глава 4. Парадак афармлення і вядзення сшыткаў, афармлення экзаменацыйных работ

Глава 4. Парадак афармлення і вядзення сшыткаў, афармлення экзаменацыйных работ

п.22.9. У V–ХІ(XII) класах у дамашніх, класных работах і работах над памылкамі па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Руская мова“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“, акрамя вучэбнага прадмета “замежная мова” на наступных радках пасля запісу даты пішацца: ”Дамашняя работа“, слова ”Практыкаванне“, указваецца яго нумар.

п.22.10. На наступным радку пасля даты ў сшытках для навучальных работ па вучэбным прадмеце “Замежная мова” пішацца “Класная работа” або “Дамашняя работа”, далей запісваюцца нумар практыкавання і старонка.
п.24. (запіс адсутнічае)

п.22.9. У V–ХІ(XII) класах у дамашніх, класных работах і работах над памылкамі па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Руская мова“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“ на наступных радках пасля запісу даты пішацца: ”Дамашняя работа“, слова ”Практыкаванне“, указваецца яго нумар; ”Класная работа“ або ”Работа над памылкамі“.

п.22.10. На наступным радку пасля даты ў сшытках для навучальных работ па вучэбным прадмеце “Замежная мова”запісваецца нумар практыкавання. Запіс у сшытку афармляецца наступным чынам:

Англійская мова

Нямецкая мова

Французская мова

Іспанская мова

Кітайская мова

October 11, 2010

Exercise 46. Dezember 2010

Übung 12


Lundi 6 septembre 2010

Exercice17 de diciembre de 2010

Ejercicio 102010年9月11日

练习1


п.24 …Заданні экзаменацыйнай работы па вучэбным прадмеце ”Матэматыка“ не перапісваюцца.

Глава5. Парадак праверкі навучальных, кантрольных, экзаменацыйных работ і работ над памылкамі

Глава5. Парадак праверкі навучальных, кантрольных, экзаменацыйных работ і работ над памылкамі

п.28. У ІV–VІІ класах сшыткi вучняў, у якiх выконваюцца навучальныя работы па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“, правяраюцца пасля кожнага ўрока ва ўсiх вучняў…

п.28. У ІІІ–VІІ класах сшыткi вучняў, у якiх выконваюцца навучальныя работы па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“, правяраюцца пасля кожнага ўрока ва ўсiх вучняў…


Сшыткі для запісу замежных слоў у ІV–VІІ класах правяраюцца адзін раз у два тыдні, у VІІІ–ІХ (ІХ *)класах – адзін раз на месяц, у Х–ХІ(XI*) класах, ХІІ класах вячэрняй школы – адзін раз на чвэрць або паўгоддзе.

п.30… Выкананне вучнямі ўсіх відаў навучальных работ у сшытку па вучэбным прадмеце ”Інфарматыка“ правяраецца настаўнікам ва ўсіх класах выбарачна, аднак сшытак кожнага вучня павінен правярацца не менш як адзін раз на паўгоддзе.

п.31. Справаздачы па выніках практычных і лабараторных работ па вучэбным прадмеце ”Біялогія“, лабараторных работ, эксперыментальных даследаванняў, якія па меркаванні настаўніка праводзяцца на ўроках, па вучэбным прадмеце ”Фізіка. Астраномія“ (фізіка), практычных работ па вучэбным прадмеце ”Хімія“, выніковых (пазначаных зорачкай) практычных работ па вучэбным прадмеце ”Геаграфія“ правяраюцца ў кожнага вучня і адзнакі ўносяцца ў класны журнал.

п.32. (запіс адсутнічае)

п.33. Работа над памылкамі абавязкова выконваецца вучнямі V–ХІ (ІХ*, XI*) класаў, ХІI класа вячэрняй школы пасля кантрольных работ па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Руская мова“, ”Руская літаратура“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Фізіка. Астраномія“, ”Хімія“, ”Матэматыка“ і пры неабходнасці пасля навучальных работ па гэтых ці іншых вучэбных прадметах.

…Па вучэбным прадмеце ”Інфарматыка“ тыповыя памылкі, якія дапушчаны вучнямі пры выкананні кантрольнай работы, абмяркоўваюцца настаўнікам франтальна.п.34. У V–ХІ (ІХ*, XI*) класах, ХІI класе вячэрняй школы па ўсіх вучэбных прадметах настаўнік падкрэслiвае, закрэслівае памылку, надпiсвае правiльны варыянт.
п.36. Па выніках праверкі рабочых сшыткаў (V–ХІ (ІХ*, XI*) класы, ХІI клас вячэрняй школы), работы над памылкамі, лабараторных (вопытаў), іншых відаў пісьмовых работ па меркаванні настаўніка можа быць выстаўлена адзнака ў сшытак і класны журнал.
п.37.3. пры праверцы дыктанта на наступным радку пасля тэксту дробам указвае колькасць арфаграфiчных памылак (лiчнiк) i пунктуацыйных (назоўнiк

Сшыткі-слоўнікі ў ІV–VІІ класах правяраюцца адзін раз у два тыдні, у VІІІ–ІХ класах – адзін раз у месяц, у Х–ХІ(XII) класах – адзін раз у чвэрць.

п.30… Выкананне вучнямі ўсіх відаў навучальных работ у сшытку па вучэбным прадмеце ”Інфарматыка“ правяраецца настаўнікам ва ўсіх класах выбарачна, аднак сшытак кожнага вучня павінен правярацца не менш як адзін раз у чвэрць.

п.31. Справаздачы па выніках практычных і лабараторных работ па вучэбным прадмеце ”Біялогія“, лабараторных работ, эксперыментальных даследаванняў, якія па меркаванні настаўніка праводзяцца на ўроках, па вучэбным прадмеце ”Фізіка. Астраномія“ (фізіка), практычных работ па вучэбным прадмеце ”Хімія“, выніковых (пазначаных зорачкай) практычных работ па вучэбным прадмеце ”Геаграфія“ правяраюцца да наступнага ўрока (пры вялікай колькасці справаздач – праз адзін-два ўрокі) у кожнага вучня і адзнакі ўносяцца ў класны журнал.


п.32. Праверка кантрольных работ настаўнікам ажыццяўляецца ў наступныя тэрміны:

у ІІ –ХІ (ХІІ) класах, акрамя кантрольных сачыненняў і іншых творчых работ па мовах і літаратурах у V – ХІ (ХІІ) класах, правяраюцца і вяртаюцца вучням да наступнага ўрока;

у V – VІІІ класах кантрольныя сачыненні і іншыя творчыя работы па мовах і літаратурах правяраюцца і вяртаюцца вучням не пазней чым праз тыдзень, у ІХ класах – не пазней чым праз 10 дзён;

у Х – ХІ (ХІІ) класах пры вялікай колькасці работ правяраюцца і вяртаюцца вучням праз адзін-два ўрокі. Кантрольныя сачыненні і іншыя творчыя работы па мовах і літаратурах – не пазней чым праз 10 дзён.п.33. Работа над памылкамі абавязкова выконваецца вучнямі V–ХІ(XII) класаў пасля кантрольных работ па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Руская мова“, ”Руская літаратура“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Фізіка. Астраномія“, ”Хімія“, ”Матэматыка“ і пры неабходнасці пасля навучальных работ па гэтых вучэбных прадметах.

…Па вучэбных прадметах ”Інфарматыка“, ”Замежная мова“ тыповыя памылкі, якія дапушчаны вучнямі пры выкананні кантрольнай работы, абмяркоўваюцца настаўнікам франтальна


п.34. У V–ХІ(XII) класах па ўсіх вучэбных прадметах настаўнік падкрэслiвае, закрэслівае памылку, надпiсвае правiльны варыянт толькi ручкай з чырвоным чарнілам або пастай чырвонага колеру.


п.36. Па выніках праверкі рабочых сшыткаў (V–ХІ(XII) класы), работы над памылкамі, лабараторных і практычных работ (вопытаў), іншых відаў пісьмовых работ па меркаванні настаўніка можа быць выстаўлена адзнака ў сшытак і класны журнал.
п.37.3. пры праверцы дыктанта ў V– ХІ(XII) класах на наступным радку пасля тэксту дробам указвае колькасць арфаграфiчных памылак (лiчнiк) i пунктуацыйных (назоўнiк).


Глава 6. Патрабаванні да афармлення рэферата

Глава 6. Патрабаванні да афармлення рэферата

п.39. (запіс адсутнічае)

п.39. Рэферат – гэта кароткая перадача зместу артыкула або даследавання. Рэфераты могуць выконвацца па ўсіх вучэбных прадметах, якія вывучаюцца ў X–XI (XII) класах, акрамя вучэбных прадметаў ”Інфарматыка“, ”Працоўнае навучанне. Чарчэнне“, ”Фізічная культура і здароўе“.

Глава 7. Патрабаванні да афармлення класнага журнала

Глава 7. Патрабаванні да афармлення класнага журнала

п.54. …Па вучэбным прадмеце “Замежная мова” пры запаўненні графы ”Што пройдзена на ўроку“ адзін раз запісваецца назва вуснай тэмы ў адпаведнасці з праграмай па вучэбным прадмеце. У рамках канкрэтнай вуснай тэмы паслядоўна азначаецца дзейнасць вучняў па вывучэнні моўных аспектаў (лексіка, граматыка, фанетыка) і авалодванні 4 відамі маўленчай дзейнасці (гаварэнне, чытанне, успрыманне і разуменне мовы на слых, пісьмо/пісьмовае маўленне).

Пры правядзенні кантрольнай работы па вучэбным прадмеце “Замежная мова” ажыццяўляецца кантроль наступных відаў маўленчай дзейнасці (гаварэнне, чытанне, успрыманне і разуменне мовы на слых), а таксама валодання актыўнай лексікай і граматыкай. У класным журнале робіцца адпаведны запіс.

Напрыклад:

Кантроль маўлення

Кантроль разумення прачытанага

Кантроль успрымання і разумення мовы на слых

Кантроль валодання актыўнай лексікай і граматыкай

п.55. Пераказ, пераклад і сачыненне запісваюцца наступным чынам: Пераказ ”...“, Сачыненне ”...“.

…Тэма ўрока можа запісвацца ў два радкі ў адведзенай для гэтага адной гарызантальнай графе. Пры неабходнасці пры запісе тэмы дапускаецца скарачэнне слоў.п.62. …Адзнакі за навучальнае сачыненне, пераказ, пераклад па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Руская мова“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“ ў ІІ–ІV класах выстаўляюцца ў выглядзе дробу ў адну графу.

п.54. …Па вучэбным прадмеце “Замежная мова” пры запаўненні графы ”Што пройдзена на ўроку“ назва вуснай тэмы запісваецца адзін раз у адпаведнасці з праграмай па вучэбным прадмеце. У рамках вуснай тэмы паслядоўна азначаецца канкрэтная сітуацыя маўлення і дзейнасць вучняў па авалодванні 4 відамі маўленчай дзейнасці (гаварэнне, чытанне, успрыманне і разуменне мовы на слых, пісьмо/пісьмовае маўленне). Дазваляецца азначаць моўны матэрыял, які прапісаны ў вучэбных праграмах. Пры правядзенні кантрольнай работы, якая можа праводзіцца як у пісьмовай, так і ў вуснай форме, у класным журнале робiцца адпаведны запic: Кантрольная работа па тэме ”...“.

п.55. Пераказ, пераклад і сачыненне запісваюцца наступным чынам: Пераказ ”...“, Пераклад ”... “, Сачыненне ”...“.

…Тэма ўрока можа запісвацца ў два радкі ў адведзенай для гэтага адной гарызантальнай графе. Пры неабходнасці пры запісе тэмы дапускаецца скарачэнне слоў у адпаведнасці з правіламі арфаграфіі і пунктуацыі.
п.62. …Адзнакі за навучальнае сачыненне, пераказ, пераклад па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Руская мова“, ”Родная мова нацыянальнай меншасці“ ў ІІ–ІV класах выстаўляюцца ў выглядзе дробу ў адну графу па меркаванні настаўніка і павінны насіць стымулюючы характар.


Глава 8. Патрабаванні да вядзення і афармлення дзённіка

Глава 8. Патрабаванні да вядзення і афармлення дзённіка

п.68.…Непажадана выкарыстанне каляровых алоўкаў, фламастараў, уклеек аплікацый.

п.70. (запіс адсутнічае)

п.68. …Нельга выкарыстоўваць каляровыя алоўкі, фламастары, уклейкі і аплікацыі.
п.70. Па вучэбных прадметах ”Музыка“, ”Выяўленчае мастацта“, ”Фізічная культура і здароўе“, ”Працоўнае навучанне. Чарчэнне“ (працоўнае навучанне) у графе ”Заданні“ запісваецца тэма ўрока.

Дадатак 3

да Інструкцыі аб парадку фарміравання культуры вуснага і пісьмовага маўлення ў агульнаадукацыйных установах Рэспублікі Беларусь

Колькасць кантрольных работ на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі,

іх віды і аб’ём
Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Беларуская мова ў агульнаадукацыйных установах з беларускай мовай навучання
Русский язык в общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения

Кантрольнае спісванне1

1Кантрольны дыктант1

11Кантрольны дыктант з граматычным заданнем11

Кантрольная работа па тэме

1

2

1

2

2

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

1

2

2

2

2

Беларуская мова ў агульнаадукацыйных установах з рускай мовай навучання
Русский язык в общеобразовательных учреждениях с белорусским языком обучения

Кантрольнае спісванне

1

1

Кантрольны дыктант

11Кантрольны дыктант з граматычным заданнем11

Кантрольная работа па тэме

1

1

1

1

1

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

1

1

1

Родная мова нацыянальнай меншасці

Кантрольнае спісванне

1

1

Кантрольны дыктант

11Кантрольны дыктант з граматычным заданнем11

Кантрольная работа па тэме

1

1

1

1

1

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

1

1

1

Беларуская літаратура ў агульнаадукацыйных установах з беларускай мовай навучання
Русская литература в общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения

Праверка навыку чытання1

1

1

1

1

1

1

Праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў11

Беларуская літаратура ў агульнаадукацыйных установах з рускай мовай навучання
Русская литература в общеобразовательных учреждениях с белорусским языком обучения

Праверка навыку чытання111

Праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў11

Літаратура нацыянальнай меншасці

Праверка навыку чытання111

Праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў11Клас

Вiды і аб’ём работ

Кантрольнае спiсванне

Кантрольны дыктант

Кантрольны дыктант з гаматычным заданнем

I паўгоддзе

ІІ паўгоддзе

І паўгоддзе

ІІ паўгоддзе

І паўгоддзе

ІІ паўгоддзе

І15–20 слоў

ІІ

25–30 слоў
(15–20 слоў – па другой мове навучання)


(20–25 слоў – па другой мове навучання)35–40 слоўІІІ

45–50 слоў
(35–40 слоў – па другой мове навучання)

55–60 слоў
(45–50 слоў – па другой мове навучання)
45–50 слоў
(35–40 слоў – па другой мове навучання), тры граматычныя заданні

ІV

65–70 слоў
(55–60 слоў – па другой мове навучання)

75–80 слоў
(65–70 слоў – па другой мове навучання)
65–70 слоў
(55–60 слоў – па другой мове навучання), тры граматычныя заданні

 

Дадатак 4

да Інструкцыі аб парадку фарміравання культуры вуснага і пісьмовага маўлення ў агульнаадукацыйных установах Рэспублікі Беларусь
Аб’ём кантрольных работ на II і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Класы

Аб’ём кантрольнага дыктанта

Аб’ём слоўнікавага дыктанта

V

85–90 слоў

12–15 слоў90–100 слоў

15–20 слоў

VІІ

100–110 слоў

20–25 слоў

VІІІ

110–125 слоў

25–30 слоў

ІХ

125–145 слоў

30–35 слоў

Х

145–170 слоў

35–40 слоў

ХІ

170–200 слоў

40–45 слоў


Клас

Аб’ём тэкстаў для пераказаў

V

80–100 слоў100–120 слоў

VІІ

120–180 слоў

VІІІ

180–240 слоў

ІХ

240–340 слоў

Х

340–450 слоў

ХІ

450–600 слоў

 

Дадатак 6

да Інструкцыі аб парадку фарміравання культуры вуснага і пісьмовага маўлення ў агульнаадукацыйных установах Рэспублікі Беларусь
Колькасць арфаграм і пунктаграм у тэкстах кантрольных работ

па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Руская мова“,

”Родная мова нацыянальнай меншасці“


Клас

Колькасць арфаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў

Колькасць пунктаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў

V

10

2–312

2–3

VІІ

16

3–4

VІІІ

20

4–5

ІХ

24

5–10

Х

26

10–15

ХІ

28

15–20

 
Дадатак 8

да Інструкцыі аб парадку фарміравання культуры вуснага і пісьмовага маўлення ў агульнаадукацыйных установах Рэспублікі Беларусь

Некаторыя патрабаванні да афармлення рэфератаў
І. Аб’ём


Рэферат


Класы

Аб’ём рэферата пры камп’ютарным наборы

Аб’ём рэферата пры напісанні ад рукі
Навучальны

Х

12–14 старонак

14–15 старонак

Навучальны

ХІ

15–17 старонак

17–19 старонак

Экзаменацыйны

ХІ

15–17 старонак

17–19 старонак

ІІ. Афармленне тытульнага ліста

 

Назва агульнаадукацыйнай установы 

Назва рэферата

 

Выканаў(ла)Прозвішча, імя ўласнае

вучань(іца) ___ класа

 

Месца знаходжання агульнаадукацыйнай установы, год напісання рэферата 

ІІІ. Структура

Змест*

УводзіныАсноўная частка

Назва главы

Назва раздзела

Назва падраздзела

Назва главы

Назва раздзела

Назва падраздзела

Заключэнне

Спіс літаратуры

Дадаткі


___________________

* размяшчаецца пасля тытульнага ліста.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка