Інформаційний огляд джерел Інтернету серія «державність україни: історія І сьогодення» Валерій Журавков
старонка1/16
Дата канвертавання30.04.2016
Памер2.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Інформаційний огляд джерел Інтернету

СЕРІЯ «ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ»

Валерій Журавков


Національна свідомість

в Україні і Росії

під впливом гібридної війни

Київ 2016
УДК 94(477)
Журавков В.В. Національна свідомість в Україні і Росії під впливом гібридної війни. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ - Електронна версія. - Київ, 2016. – 182 с. – 4 додатки.
Розглянуті фактори впливу на національну свідомість, її носії та прояви. Автор на окремих прикладах аналізує політичні аспекти впливу на національну самосвідомість, роль засобів масової інформації, питання інформаційної безпеки, патріотичного виховання у галузі освіти. Окремо розглянуто питання формування та трансформації самосвідомості російського суспільства.

Жанр книги - науково-популярна публіцистика. Мета роботи: сприяння самостійному вивченню читачами загальної теми та окремих питань

Книга розрахована на наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, вчителів, учнів старших класів, усіх, кому не байдужа доля України.
УДК 94(477)
Журавков В.В. Национальное сознание в Украине и России под влиянием гибридной войны. Информационный обзор источников Интернета. – Серия: ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ УКРАИНЫ: ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕЕ. - Электронная версия. - Киев, 2016. - 182 с. 4 приложения
Рассмотрены факторы влияния на национальное сознание, его носители и проявления. Автор на отдельных примерах анализирует политические аспекты, роль средств массовой информации, патриотического воспитания в сфере образования. Отдельно рассмотрен вопрос формирования и трансформации национального самосознания российского общества.

Жанр книги - научно-популярная публицистика. Цель работы: содействие самостоятельному изучению читателями общей темы и отдельных вопросов.

Книга рассчитана на научных, научно-педагогических работников, аспирантов, студентов, учителей, учеников старших классов, всех, кому не безразлична судьба Украины.
UDC 94 (477)
Zhuravkov V.V. Informative review of sources of the Internet.- Serial: Statehood of Ukraine: history and present time. - Electronic version.:. - Kyiv, 2016. - 182 pp. - 4 additions

The factors of influence on national consciousness are observed, its cariers and manifestation. The author on separate examples analysed political aspects, role of mass-media, patriotic upbringing in education sphere. The separate issue of the national self-consciousness russian society is observed.

The genre of this book is scietifiic-popular publisizm. The objective point of this work: assistance to the independent study by readers of general theme and separate questions.

Books are counted on scientists, graduate students, students of higher forms, teachers, pupils, all, to whom not indifferent to fate of Ukraine.

Зміст
Передмова 4

1. Загальні фактори впливу на національну свідомість 9

2. Трансформації національної свідомості 14

3. Особливості національного менталітету 27

4. Носії національної самосвідомості 31

4.1. Воїни АТО, добровольці і волонтери 31

4.2. Неетнічні українці та інтернаціоналістичні іноземці 34

4.3. Український олігархат 35

4.4. Патріотичні таланти на захисті України 43

5. Політичні аспекти впливу на національну самосвідомість 48

5.1. Мовна політика 48

5.2. Етнонаціональна політика 52

5.3. Медійна політика 53

5.4. Політика у сфері друку та книжкового ринку 64

5.5. Політика продовольчої доступності 69

6. ЗМІ, як фактор впливу на національну самосвідомість 71

6.1. Частотна, технічна та мовна політика Укртелерадіо 71

6.2. Радіо і телевізійні програми патріотичного спрямування 73

6.3. Іномовлення України 74

6.4. Кадрова політика у сфері ЗМІ 77

7. Інформаційна безпека 78

8. Патріотичне виховання у галузі освіти 80

9. Пята колона 87

10. Самосвідомість російського суспільства 89

10.1. Оцінки експертів, аналітиків 89

10.2. Російська опозиція 96

10.3.Блогери, політичні откровення, вибачення 104

10.4. Російська еліта путінського зразка 106

10.5.Особисті стосунки з громадянами РФ 109

10.6. Господар Кремля 117

Післямова 123

Додатки 124
Політична поезія 124

Коментарі до книги П.М.Таланчука

«Коли діждемось Вашингтона?» 133

Молодіжні форуми та фашизм у Росії 156

Інтернет-портрет Владіміра Путіна 166
Довідка про автора 182

Передмова
Будь-яка творча, наукова праця потребує певних умов, а головне – моральної підтримки, оцінки суспільства щодо ступеню корисності, актуальності, наприклад за індексом цитування (див. Science Citation Index), або за кількістю переглядів у системі Інтернет.

У тому, що автор вибрав актуальну тему для чергового інформаційного огляду джерел Інтернету, його остаточно переконало повідомлення Інтерфакс-Україна та «Української правди» від 19 грудня 2015 року //www.pravda.com.ua/news/2015/12/19/7093064/: в Україні запускають "Бюро протидії гібридній війні".

Про це заявив один з координаторів Бюро, директор Центру суспільних відносин Євген Магда.

За його словами, головна мета Бюро - створити опір гібридній війні Російської Федерації проти України, а також її поширенню на Європу.

Бюро має намір допомагати у виробленні державної політики України у сфері протидії технологіям гібридної війни, сприяти виробленню загальної стратегії НАТО і ЄС щодо мінімізації її впливу в Європі, виявлення ознак розгортання гібридної війни на інших територіях.

"Спираючись на свої знання та навички, будемо прагнути навчити протидії основним загрозам гібридної війни не тільки громадян України, а й країн ЄС, що відчувають для себе реальні загрози Кремля", - зазначив Євгеній Магда.Довідка.

Євген Валерійович Магда - кандидат політичних наук, історик, політичний експерт, автор багатьох публікацій. Нещодавно вийшла з друку його фундаментальна праця «Гібридна війна: вижити і перемогти». - Х.: Віват. 2015.- 303 с.

Розглянуті історичні, енергетичні, інформаційно-психологічні аспекти гібридної війни, сформульовано причини, через які Україна стала жертвою агресії з боку Росії. Не обмежуючись твердженням «у всьому винен Путін», автор аналізує причини послаблення України, зазначає головні прояви агресії і пропонує дієві інструменти перемоги в протистоянні з найбільшою державою світу.

Автор цього огляду уважно ознайомився з книгою Євгена Магди і у своїх наступних оглядах ще не раз буде звертатись до цього цінного джерела.

Наведу лише одне спостереження Євгена Магди, викладене на с. 279 його книги:

«…Мета (інформаційного протистояння у гібридній війні, примітка моя, надалі - В.Ж.) - створення пасивного стану суспільної свідомості, за якої зберігається можливість залежності від інформаційної дії супротивника».

Виходячи з цього, автор сподівається, що він разом з читачами та іншими політично свідомим громадянами України буде усіма можливими засобами продовжувати боротьбу проти переведення національної свідомості в Україні у пасивний стан.

Щодо перших трьох Інтернет-оглядів у заснованій автором серії «Державність України: історія і сьогодення» отримано зовсім небагато відгуків читачів – кілька десятків.

Примітка

Див. на сайті Публічної бібліотеки м. Києва (розділ: Електронна бібліотека. Адреса:http://lucl.kiev.) електронні версії оглядів 2015 року за моїм авторством у серії ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ: • Від давніх часів до Революції гідності

 • «Гібридна» війна Росії проти України у Донецькій та Луганській областях

 • Про Павла Штепу та його книгу «Українець і москвин: дві протилежності»

Щоправда, і навіть це надихає на продовження роботи, – маємо жодного негативного відгуку.

Особливу підтримку надав мій давній друг Віталій Вадимович Іващенко, український поет, театральний діяч, науковець, винахідник, Заслужений працівник культури України. За це висловлюю йому глибоку вдячність. У листі до мене про книги у серії «Державність України: історія і сьогдення» він написав:

«… пишу: Колосальна робота. Найголовніше – конче потрібна. Почалося прозріння нації. А тут така Ваша поміч! Самі придумали? Я такого не зустрічав. Тепер би пустити її по людях. І це можливо. Цю роботу можна доопрацьовувати безкінечно.

Перше, що я би зробив, у передмові назвав би дату, прізвища Путіна і Буша і одкровення цього диявола.

Як українець, я розумію, чому, для чого Ви це зробили. В таких випадках у мене є визначення: це Божа Справа. Ще раз дякую! Ще одна хвиля гордості за наше покоління! «Україна може пишатись поколінням «дітей» війни».

Невелика кількість відгуків свідчить, зокрема про те, що електронні книжки читають мало. Вони ніколи не зможуть створити серйозну конкуренцію традиційним книгам на папері. Та й паперові – менше однієї книжки читає дорослий українець на рік. Крім того, щоб пустити ці огляди «по людях», як сказав Віталій Іващенко, треба багато чого. Але поки що автор виходить з своїх власних можливостей, працює як «один у полі воїн» - поза межами якогось колективу фахівців, видавців, при колосальному дефіциті часу, як самодіяльний аматор. Без оператора компютерного набору, без рецензента, співавторів, редколегії, редакторів - літературного, художнього, технічного, верстувальника та інших корисних помічників книговидавничої справи. Сам-один! Сам, але з надією, що хтось зрозуміє, підхопить, продовжить, або народить нові ідеї і тим буду я корисний українському суспільству. Ні слави, ні грошей мені не потрібно. Авторські права моїх оглядів залишаються незахищеними. Це мій добровольчий внесок у боротьбу за державність України.

Свою задачу автор оглядів вбачає у тому, щоб окремими спостереженнями, систематизованими інформаційними знахідками, власною думкою збуджувати у читача усвідомлену необхідність утвердження своїх світоглядних принципів.

Декілька слів про жанр, до якого тяжіє ця робота. Немає достатніх підстав віднести її у повній мірі до аналітичного огляду. За короткий строк при обмежених можливостях дати глибокий професійний аналіз усього кола питань, що стосується обраної теми, для однієї людини, яка до того ж не є фахівцем у цій галузі, практично неможливо. Отже як і попередні книги, так і ця більше тяжіють до «дайджесту» з елементами аналітики, до науково-популярної публіцистики. Зауважу також, що поки що вони не можуть претендувати на вичерпну повноту висвітлення порушених питань.

Загалом уся серія праць за темою «Державність України: історія і сьогодення» задумана мною як науково-популярне публіцистичне видання - продукт індивідуальної системи безперервного слідкування і прогнозування розвитку державності України.

Категорії користувачів, для яких призначена книга:


 • усі громадяни України, для яких не байдужа державність України;

 • читачі, які мають доступ до системи Інтернет та регулярно нею користуються;

 • читачі, які мають персональні інформаційно-комунікативні засоби (персональні компьтери, ноут-буки, планшети, І-пади і т.п.);

 • дослідники державності України (фахівці, аспіранти, студенти, аматори);

 • бібліотеки (електронні і традиційні, публічні, приватні, персональні, домашні).

Аналітико-синтетичні методологічні принципи усіх оглядів серії «Державність України: історія і сьогодення» залишаються, здебільшого, незмінними (див. передмову до першої книги «Від давніх часів до Революції гідності»). Але порівняно з попередніми у цьому огляді набагато більше авторського матеріалу. До цього треба додати ще й «родзинки» тексту - засоби виразності подання матеріалу: коментарі, примітки, довідки, зауваження, цікаві спостереження з власного життєвого досвіду.

Джерела огляду: • українськомовні, російськомовні, інші.

Автори джерел:

 • за професією, родом діяльності – політики, політологи, історики, юристи, економісти, наукознавці, журналісти, публіцисти, оглядачі, блогери, представники влади і депутати, громадські діячі, письменники і поети, військові, ветерани АТО, добровольці, активісти, волонтери, просто пересічні громадяни, а також науковці: студенти, аспіранти, докторанти;

 • за етнічним походженням, громадянством та віросповіданням – ніяких подібних фільтрів у свою систему безперервного слідкування і прогнозування автор не включав. Це могли бути будь-хто: українці (громадяни України і діаспора) українофоби, росіяни, русофоби, православні, католики і т.д.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка