I. bendroji dalis pareiškėjo duomenys
Дата канвертавання28.04.2016
Памер61.95 Kb.


Kvietimo sąlygų

1 priedas


PARAIŠKA BANKAMS

TIKSLINEI PASKOLAI PAGAL PRIEMONĘ

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“ gAUTI

_______________

(data)
I. BENDROJI DALIS1. Pareiškėjo duomenys.

1.1. Bendra banko, teikiančio paraišką, informacija:
Pareiškėjo / banko pavadinimas


Subjekto kodas


Adresas


Telefonas


Faksas


Elektroninis paštas


Sąskaitos numeris

1.2. Įgaliotas teikti informaciją ir atstovauti banką derybose atstovas:

1.

Vardas, pavardė
2.

Pareigos
3.

Kontaktai
Adresas,

Telefonas, faksas,

Elektroninis paštas


2. Patvirtinimas. Teikdami šią paraišką patvirtiname, kad:

2.1. Esame susipažinę su Kvietimo dalyvauti atrankoje priemonei „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“ sąlygomis (toliau – Kvietimo sąlygos), įsipareigojame jų laikytis ir suprantame, kad Kvietimo sąlygos yra neatskiriama teikiamos Paraiškos dalis;

2.2. Mums yra žinoma, kad tikslinėms paskoloms skirtos Paskolų fondo lėšos yra iš 2007 – 2013 metų Kaimo plėtros programos priemonėms skirtų paramos lėšų;

2.3. Mums yra žinoma, kad teikiant paskolas ūkio subjektams bus skaičiuojamas paramos intensyvumas, išreikštas bendrosios subsidijos ekvivalentu;

2.4. Visa paskolų, skirtų ūkio subjektams, perskolinimo rizika atitenka bankui;

2.5. Bankas už paraiškoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų numatyta tvarka.II. pasiūlymas
3. Pageidaujamas tikslinės paskolos dydis:

3.1. Prašoma tikslinės paskolos suma pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“:

Rodikliai

Reikšmė,

Paaiškinimai, pastabos

Prašoma tikslinės paskolos suma pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“

Suma, kurią bankas įsipareigoja perskolinti Kvietimo sąlygose apibrėžtam ūkio subjektui.


___________ Lt ekvivalentu

Prašoma tikslinės paskolos suma litais pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“

Suma, kurią bankas įsipareigoja perskolinti Kvietimo sąlygose apibrėžtam ūkio subjektui.


___________ Lt
___________ (% nuo visos sumos)
Prašoma tikslinės paskolos suma eurais pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“

Suma, kurią bankas įsipareigoja perskolinti Kvietimo sąlygose apibrėžtam ūkio subjektui.


___________ Eur
___________ (% nuo visos sumos)

3.2. Paskolų teikimo mokesčiai pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“:

Rodikliai

Reikšmė

Paaiškinimai, pastabos

Banko marža, proc.*

Negali būti didesnė nei 3 proc., nes kitu atveju paraiška atmetama
Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis**

Bendroje sumoje negali būti didesnis nei 0,5 proc. nuo Paskolos sutarties sumos, tačiau ne didesnis kaip 5000 Lt. Kitu atveju paraiška atmetama.

Numatomas taikyti mokesčio dydis, turi būti nurodomas žemiau pateiktos lentelės langelyje „X“ pažymint tinkamą reikšmę. Vertinant bus imama didžiausia intervalo reikšmė.


nuo 0 proc. iki 0,05 proc.;

nuo 0 proc. iki 0,10 proc.;

nuo 0 proc. iki 0,15 proc.;

nuo 0 proc. iki 0,20 proc.;

nuo 0 proc. iki 0,25 proc.;

nuo 0 proc. iki 0,30 proc.;

nuo 0 proc. iki 0,35 proc.;

nuo 0 proc. iki 0,40 proc.;

nuo 0 proc. iki 0,45 proc.;

nuo 0 proc. iki 0,50 proc.


*Paraiškoje nurodytų mokesčių dydžių nebus galima didinti teikiant paskolas ūkio subjektams
4. Banko atitiktis Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytiems reikalavimams

Nr.

Rodikliai

TAIP

NE

Paaiškinimai, pastabos

1.

Paskutinį ataskaitinį ketvirtį vykdė banko veiklos riziką ribojančius normatyvus
2.

Paskutinį ataskaitinį ketvirtį vykdė privalomų atsargų reikalavimus
3.

Paskutinį ataskaitinį ketvirtį nesinaudojo Lietuvos banko paskolomis likvidumui palaikyti
4.

Nebuvo taikytos poveikio priemonės po paskutinio inspektavimo
5.

Paskutiniųjų metų audito išvada buvo be išlygų

5. Banko kreditavimo patirtis Lietuvoje**

Rodikliai

Reikšmė

Paaiškinimai, pastabos

Klientams suteiktų paskolų dydis (Lt, šimtųjų dalių tikslumu) 2011 m. spalio 1 d. duomenimis** 5 punkte pateikiami duomenys privalo apimti tik 2011-10-01 aktyvių paskolų/ kreditų skaičių. Šio punkto duomenys pateikiami pagal Lietuvos bankų asociacijos ir Lietuvos banko teikiamą statistiką.

6. Banko patirtis išskolinant Paskolų fondo lėšas, gautas dalyvaujant Finansų inžinerijos priemonėse***

Rodikliai

Reikšmė,

Paaiškinimai, pastabos

Tikslinės paskolos suma litais, išskolinta ūkio subjektams 2011 m. spalio 1 d. duomenimis

(Pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis“)
___________ Lt

Tikslinės paskolos suma eurais, išskolinta ūkio subjektams 2011 m. spalio 1 d. duomenimis

(Pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis“)
___________ Eur

Tikslinės paskolos suma litais, išskolinta ūkio subjektams 2011 m. spalio 1 d. duomenimis

(Pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“)
___________ Lt

Tikslinės paskolos suma eurais, išskolinta ūkio subjektams 2011 m. spalio 1 d. duomenimis

(Pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“)

___________ Eur

***Finansiniai tarpininkui iki šiol nedalyvavę Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinime, šios lentelės nepildo

  1. Informacija apie ūkio subjektus ir jų įgyvendinamus investicinius projektus pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas “, kuriuos planuoja finansuoti Finansinis tarpininkasEil. Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas

Ūkio subjekto kodas

Investicinio projekto pavadinimas (informacija iš NMA pažymos)

Investicinio projekto numeris (informacija iš NMA pažymos)

Paskolos suma, valiuta

Paskolos suma, ekv. Lt

1.2.3.......Iš viso****:****Finansinių tarpininkų prašoma tikslinės paskolos suma turi būti lygi planuojamų finansuoti projektų paskolų sumai

Banko įgaliotas atstovas:
_______________ ______________ __________________

pareigos (parašas) (vardas, pavardė)
A.V.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка