I- kooperatifler 1 Kooperatiflerin Tanımı 1
старонка1/4
Дата канвертавання24.04.2016
Памер193.64 Kb.
  1   2   3   4
KOOPERATİFLER

Sayfa No

I- KOOPERATİFLER 1
  1. Kooperatiflerin Tanımı 1

  2. Kooperatif İlkeleri 1

  3. Kooperatif Çeşitleri 2

II- TARIM KOOPERATİFLERİ 2


2.1 Tarım Kooperatiflerinin Yararları 2

2.2 Tarım Kooperatiflerinin Ekonomik Faaliyetleri 3


III- NGC: YENİ NESİL KOOPERATİFLER 3
IV- TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK 6
4.1 Türkiye’de Kooperatifçilik Hareketinin Başlangıcı 6

4.2 Kooperatifçiliğin Ülkemizdeki Durumu ve Gelişimi 6

4.3 Tarımsal Amaçlı Kooperatifler 7

4.4 Kooperatif kuruluşu 8

4.5 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 9

4.6 Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde Yatay ve Dikey Teşkilatlanma 11

4.7 Kooperatifler Birliği 11

4.8 Tarım Kredi Kooperatifleri 12


V- AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK 15
5.1 Almanya 17

5.2 Avusturya 17

5.3 Belçika 17

5.4 Danimarka 18

5.5 Finlandiya 18

5.6 Fransa 18

5.7 Hollanda 19

5.8 Birleşik Krallık 20

5.9 İrlanda 20

5.10 İspanya 20

5.11 İtalya 21

5.12 Lüksemburg 22

5.13 Yunanistan 22

I- KOOPERATİFLER
1.1 KOOPERATİFLERİN TANIMI

Kooperatif; ortak ekonomik, sosyal, kültürel istek ve ihtiyaçlarını demokratik şekilde idare edilen bir kurum üzerinden karşılamak üzere biraraya gelen gönüllü insanlardan oluşan topluluktur.

Kooperatifler kişisel yardım, kişisel sorumluluk, demokrasi, eşitlik ve dayanışmaya dayalı değerlere sahiptir. Kurucularının geleneğine göre, kooperatif üyeleri dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve diğerlerini önemseme gibi etik değerlere sahiptir.1.2 KOOPERATİF İLKELERİ

 1. Gönüllü ve Açık Üyelik

Kooperatifler üye olmanın sorumluluğunu almaya gönüllü herkese açık organizasyonlardır. Cinsiyet, sosyal, ırk, politik ve dini ayrım gözetmeksizin herkese açıktır.

 1. Demokratik Yönetim

Kooperatifler uygulanan politikaları belirleme ve karar alma konularına katılan üyelerce kontrol edilen demokratik organizasyonlardır. Üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

 1. Üyelerin Ekonomik Katılımı

Üyeler kooperatif parasını demokratik olarak kontrol eder, eşit olarak katılırlar. Para kooperatifin ortak çıkarı için kullanılır. Üyeler üyelik koşulu olarak sınırlı bir bedel öder. Üyeler kooperatifi geliştirmek ve diğer aktiviteleri desteklemek için ek bedel öderler.

 1. Özerklik ve Tarafsızlık

Kooperatifler, üyeleri tarafından yönetilen özerk organizasyonlardır. Hükümet veya diğer organizasyonlarla yaptıkları anlaşmalarda veya dış kaynaklardan anapara artırımında üyelerinin demokratik kontrolü ve özerk yapıyı koruyacak şekilde hareket ederler.

 1. Eğitimin Geliştirilmesi

Kooperatifler gelişim odaklı olarak, üyeleri ve seçilmiş temsilcileri, yöneticileri ve çalışanları için eğitim sağlayabilir.

 1. Kooperatif İçinde İşbirliği

Kooperatifler kooperatif hareketini güçlendirip daha verimli hale getirmek için lokal, milli, bölgesel ve uluslararası yapılarda üyelerine hizmet verirler.

 1. Topluma Karşı Sorumluluk

Kooperatifler topluluk gelişimi için üyeler tarafından onaylanan politikalara göre çalışırlar.

Kooperatifleri Diğer İşlerden Ayıran Özellikler:


 1. Amaç - Kuruculara kar sağlamaktan çok üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması

 2. Kar Dağıtımı - Hisselere göre dağıtılan kar payı değil üyelerin himayesine bağlı dağıtım

 3. Kontrol Yapısı - Her üye sahip olduğu hisse sayısına bağlı olmaksızın bir oya sahiptir.

1.3 KOOPERATİF ÇEŞİTLERİ


İnsanların ihtiyacına göre bu ihtiyacı karşılamak üzere ekonominin her alanında kooperatif oluşturulabilir: tarım, taşımacılık, iletişim, gıda, sigorta, finans vb.

Kooperatif çeşitleri:

 1. Üyelerine Hammadde Sağlayan Kooperatif

 2. Hizmet Kooperatifi (Çocuk Bakımı, Sağlık vb)

 3. Pazarlama Kooperatifi (Tarım Ürünleri)

 4. Finansal Kooperatif

 5. Tüketici Kooperatifi

 6. İşçi Kooperatifi

Kooperatifler üyeleri tarafından demokratik olarak kontrol edilirler. Üyeler yönetim kurulunu seçerek yönetimde söz sahibi olur. Üyelik koşulları kooperatif tarafından belirlenir. Kar amaçlı olmayanlar dışında her kooperatifin hisse değerinin ödenmesi gerekir.

II - TARIM KOOPERATİFLERİ


Tarım Kooperatifi, ortaklarının ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla küçük çiftçiler tarafından kurulan ekonomik bir örgüttür. Çiftçiler bu örgütün çatısı altında birleşerek kendi ekonomik güçlerini ortaya koyarlar ve belirli bir ekonomik olay için uygun iş hacmini sağlamaya çalışırlar.

Uluslararası Kooperatifler Birliği verilerine göre Dünyada 225.000 tarım kooperatifi bulunmaktadır. Kooperatiflerin ortak sayısı 60 milyondur.

Türkiye’de son istatistiklere göre 10.000’in üzerinde tarım kooperatifi ve bu kooperatiflerin 5 milyondan biraz fazla ortağı bulunmaktadır.

2.1 TARIM KOOPERATİFLERİNİN YARARLARI


Ekonomik yararları:

 • üretim ve gelirde artış

 • arz kontrolü

  • ürün ve girdi piyasalarının düzenlenmesi

Sosyal yararları:

  • Kırsal kesimde gelir farklılıklarını azaltmak,

  • Üreticiler arası dayanışma sağlamak

  • İşgücü verimliliğini yükseltmek

  • Devletten hibe, kredi, teknik yardım elde etmek

  • Kamuoyu oluşturmak

Ortaklarına sağladığı faydalar:

1- Tarımsal üretim girdilerini ucuz alma ve yetiştirdikleri ürünleri yüksek fiyatla satma


 1. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin rasyonel kullanımı.

 2. Tarımsal pazarlamanın ürün alımı, işleme, dereceleme, standardizasyon, depolama, kalite kontrolü gibi hizmetlerinden daha iyi yararlanma.

 3. Tarımsal üretimin finansmanını kolaylaştırma.

Pazarlama kooperatiflerinin başarılı olabilmesi için yüksek kaliteli ürünleri işleyip pazarlamaları gerekir. Tek ürün veya ürün grubu bazında organize edilmeleri daha iyidir. Aynı kaynak, metod ve dağıtım kanalları kullanıldığı için kolaylık sağlamaktadır.


2.2 TARIM KOOPERATİFLERİNİN EKONOMİK FAALİYETLERİ

 1. Tarım Kooperatiflerinde Ürün Alımı ve Bedelinin Ödenmesi

- Peşin Ödeme: Kooperatif ürün alımı yapınca bedelini peşin öder. İşletme sermayesi ihtiyacı artar.

  • Bireysel Satışa Göre Ürün Alımları: Ortağın ürünü, alım yapıldıktan sonra ayrı bir hesapta toplanır ve satış sonrası masraflar düşülerek elde edilen net kazanç üreticiye ödenir. Alımdan satışa kadar olacak fiyat değişim risklerini kooperatif değil ortak yüklenir.

  • Havuz Yöntemi: çok sayıda kooperatif ortağının ürününü biraraya toplamak ve belirli bir dönem süresince yapılan ortalama pazarlama masraflarını düşerek derecelenmiş ürün için ortaklara ortalama net bir fiyat ödemektir.

 1. Ürünlerin Pazarlanması

Tarım kooperatiflerinin önemli faaliyetlerinden birisi pazarlama faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütmek ve geliştirmektir. Avrupa’da pazarlama faaliyetlerinin büyük çoğunluğu kooperatifler aracılığıyla yürütülmektedir. Örn; Hollanda’da çiçek ve sebze pazarlamasında kooperatiflerin payı % 85-90 oranındadır.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка