Функцыі некалькіх зменных асноўныя паняцці
Дата канвертавання18.05.2016
Памер0.86 Mb.
Глава 2.Функцыі некалькіх зменных

§1.Асноўныя паняцці
Разгледзім функцыі, якія вызначаны на мноствах n -- мернай еўклідавай прасторы Rn і значэннямі якіх з'яўляюцца сапраўдныя лікі. Будзем гэтыя функцыі абазначаць праз f або f(x1,x2,...,xn) або f(X), дзе X=(x1,x2,...,xn).

Кали n>1, тады функцыі выгляду f(x1,x2,...,xn) называюцца функцыямі некалькіх зменных.

Калі n=2, тады f(x,y) або f(x1,x2) -- функцыі двух зменных.

Калі n=3, тады f(x,y,z) або f(x1,x2,x3) -- функцыі трох зменных.Кожнай функцыі f(x1,x2,...,xn) адпавядае яе графік ў прасторы Rn+1, пунктамі якога з'яўляюцца (x1,x2,...,xn,y), дзе y=f(x1,x2,...,xn).

Азначэнне 1.1.Няхай на мностве Е еўклідавай прасторы Rn вызначана функцыя y=f(x1,x2,...,xn) і няхай (n+1) -- мерная еўклідава прастора пунктаў (X,y)=(x1,x2,...,xn,y).Мноства пунктаў прасторы выгляду (X,f(X))=(x1,x2,...,xn,f(X)), дзе XE называецца графікам функцыі f(x) і абазначаецца

Азначэнне 1.2.Сукупнасць усіх пунктаў прасторы Rn, у якіх вызначана y= f(x1,x2,...,xn) функцыя некалькі зменных, называецца абсягам вызначэння функцыі.

Прыклад1.1.Знайсці абсяг вызначэння функцыі .

Рашэнне.Знойдзем . Атрымалі дзве функцыі, якія вызначаны, калі 0 або . Апошняй няроўнасці задавальняюць каардынаты ўсіх пунктаў, якія знаходзяцца ўнутры круга радыюса R=4 з цэнтрам ў пачатку каардынат. Такім чынам, абсягам вызначэння гэтых функцый будзе круг радыюса R=4. (Відарысам саміх функцый з'яўляецца сфера радыюса R=4 з цэнтрам ў пачатку каардынат.)

Прыклад1.2. Знайсці абсяг вызначэння функцыі .

Рашэнне.Дадзеная функцыя вызначана калі . Гэта магчыма калі: 1) х 0, y 0; 2) x 0,y 0. Першай умове задавальняюць каардынаты ўсіх пунктаў, якія знаходзяцца ў першай чвэрці і на каардынатных восях, другой -- каардынаты пунктаў, якія знаходзяцца ў трэцяй чвэрці і на каардынатных восях. Таму абсягам вызначэння з'яўляецца сукупнасць пунктаў, якія знаходзяцца ў першым і трэцім каардынатных вуглах і на восях каардынат.

Азначэнне 1.3.Мноства пунктаў X=(x1,x2,...,xn) прасторы Rn, якія задавальняюць раўнанню f(x1,x2,...,xn)=C, дзе С -- адвольная сталая, называецца мноствам ўзроўня функцыі f, якое адпавядае дадзенаму значэнню С.

Калі n=2, тады мноства ўзроўня называецца лініяй узроўня.

Калі n=3, тады -- паверхняй ўзроўня.

Kалі n>3, тады -- гіперпаверхняй.Прыклад1.3. Знайсці лініі ўзроўня функцыі z=xy.

Рашэнне.У дадзеным выпадку xy=C. Таму лініямі ўзроўня з'яўляюцца гіпербалы, калі С0.

Прыклад1.4.Знайсці паверхні ўзроўня функцыі .

Рашэнне.Паверхні узроўня дадзенай функцыі задаюцца раўнаннем , якое вызначае сукупнасць сфер радыюсаў R= з цэнтрам ў пачатку каардынат.

§2.Ліміт функцыі.
Азначэнне 2.1.Няхай функцыя f вызначана на мностве і . І няхай -- лімітавы пункт мноства Е. Лік а называецца лімітам функцыі f па мноству Е у пункце (або ). Калі для любой паслядоўнасці ( ), дзе ( ) , і , калі , лікавая паслядоўнасць (f( )) збягаецца да ліку а.

Калі , будзем пісаць .Азначэнне 2.2.Няхай функцыя f вызначана на мностве і . І няхай -- лімітавы пункт мноства Е. Лік а называецца лімітам функцыі f па мноству Е у пункце (або ),калі .

Аналагічна, як і ў выпадку функцый адной зменнай, можна даказаць эквівалентнасць азначэнняў 2.1 і 2.2.Азначэнне 2.3.Праколатым наваколлем пункта называецца само наваколле без пункта : .

Азначэнне 2.4.Калі функцыя f вызначана ў некаторым праколатым наваколлі пункта , тады ліміт функцыі f у пункце па гэтаму праколатаму наваколлю называецца проста лімітам функцыі і абазначаецца .

Азначэнне 2.5.Мноства пунктаў X=(x1,x2,...,xn) , каардынаты якіх маюць выгляд , ,дзе і , называецца прамой у прасторы , якая праходзіць праз пункт .
  • Няхай праз пункт праведзена прамая і --некаторае праколатае наваколле пункта . Тады ліміт функцыі f у пункце па мноству называецца лімітам функцыі f у пункце у напрамку прамой .


Азначэнне 2.6.Калі мноства Е з'яўляецца мноствам пунктаў крывой, якая праходзіць праз пункт , тады называецца лімітам функцыі па дадзенай крывой.

Заўвага.Трэба адзначыць, што з існавання па любому напрамку, наогул кажучы, не вынікае існаванне у пункце .

Прыклад2.1. .

Рашэнне. .

Даследуем ліміт функцыі па розным напрамкам у пункце (0;0). Для гэтага разгледзім прамыя, якія праходзяць праз пункт (0;0): ;Калі і , то . Таму існуе па любому напрамку і ен роўны нулю.

Разгледзім цяпер якую-небудзь крывую, якая праходзіць праз пункт = , напрыклад, . Атрымаем . Адсюль вынікае, што не існуе.

Тэарэма 2.1.Калі функцыя f(X) мае ліміт, дзе , тады гэты ліміт адзіны.

Тэарэма 2.2.(Крытэрый Кашы.) Для існавання ліміта функцыі f(X), дзе неабходна і дастаткова

, .

Тэарэма 2.3.Няхай функцыі f(X) і g(X) -- функцыі з агульным абсягам вызначэння і няхай існуе =a і , тады для любога існуюць , і (дзе ), прычым выконваюцца наступныя роўнасці: , , .

Заўвага.Вядома, што збежнасць у прасторы Rn пакаардынатная, таму можна запісаць: X=( ) і .

Няхай функцыя f(X) вызначана на неабмежаваным мностве .Азначэнне 2.7.Лік а называецца лімітам функцыі f(X), дзе , калі .

Абазначэнне: .§3.Паўторныя ліміты
Для функцыі некалькіх зменных можна вызначыць паняцце ліміту па адной зменнай xi пры фіксаваных значэннях астатніх зменных.

Разгледзім функцыі двух зменных z=f(x,y). Няхай гэта функцыя зададзена у некаторым прамавугольным наваколлі пункта : , , за вылучэннем самаго пункта . Абазначым гэта наваколле наступным чынам: . І няхай для кожнага фіксаванага y, якое задавальняе ўмове існуе як функцыі адной зменнай x. Няхай ў пункце . Гэты ліміт , які ў сваю чаргу з'яўляецца функцыяй ад y, таксама мае ліміт у пункце : . Таму ўгэтым выпадку гавораць, што існуе ліміт, які называюць паўторным лімітам для функцыі z=f(x,y) у пункце . Абазначаецца ен наступным чынам: .

Аналагічна можна вызначыць паўторны ліміт .

Паўторны ліміт для функцыі n -- зменных мае выгляд: , дзе -- некаторая перастаноўка лікаў 1,2,,n і функцыя f вызначана ў некаторым наваколлі пункта .Прыклад 3.1.Вылічыць паўторныя ліміты функцыі .

Рашэнне. : . ,

.

Відавочна, што . Пакажам цяпер, што проста ліміт у пункце не існуе. Для гэтага разгледзім паслядоўнасць пунктаў , дзе . Атрымаем .A зараз разгледзім паслядоўнасць пунктаў , тады .

Такім чынам, мы знайшлі дзве паслядоўнасці, якія імкнуцца да O(0;0), але іх ліміты розныя, таму ліміт у пункце O(0;0) не існуе.

Прыклад 3.2. .

Рашэнне. Відавочна, што . Разгледзім паўторныя ліміты: і не існуюць,паколькі унутраныя ліміты не існуюць. Такім чынам, атрымалі, што проста ліміт існуе, але паўторныя не існуюць.

Прыклад 3.3. .

Рашэнне. , дзе -- лімітавы пункт. ; ; .

Вынік.На падставе прыкладаў можна адзначыць, што з існавання ліміта функцыі ў дадзеным пункце не вынікае існаванне паўторнага ліміта ў гэтым пункце і наадварот.

Тэарэма 3.1.Няхай функцыя z=f(x,y) вызначана на некаторым мностве Е, якое змяшчае ўсе пункты прамавугольнага наваколля пункта акрамя быць можа пунктаў прамых .Калі існуе ліміт функцыі f(x,y) у пункце па мноству Е і пры кожным існуе ліміт , тады паўторны ліміт існуе і выконваецца роўнасць .

Доказ.Няхай дзе (г. зн. існуе прамавугольнае наваколле ) .

Паколькі ў атрыманым прамавугольным наваколлі існуе ліміт , то для любога y, якое задавальняе ўмове , з няроўнасці вынікае, што .Што ў сваю чаргу і азначае, што .Прыклад 3.4. .

Рашэнне. . , .

Таму, па тэарэме 3.1. існуе паўторны ліміт .Але другі паўторны ліміт не існуе. Таму ліміт у пункце (0;0) не існуе.§4.Непарыўнасць функцыі
Азначэнне 4.1.Функцыя f(X), якая вызначана на мностве называецца непарыўнай у пункце па мноству Е, калі для .

Заўвага.У азначэнні мы не патрабуем, каб быў лімітавым пунктам, ен можа з'яўляцца і ізаляваным. Калі --лімітавы пункт мноства Е, тады азначэнне 4.1. эквівалентна умове . Калі -- ізаляваны пункт, то і выконваецца няроўнасць .

Няхай -- лімітавы пункт мноства Е і таму выконваецца , , , дзе рознасць -- прырост функцыі, які адпавядае змяненню аргумента ад пуннкта да пункта ( ). Такім чынам, .

Можна сфармуляваць паняцце непарыўнасці і на мове паслядоўнасцей.

Тэарэма 4.1.Функцыя f(X), якая вызначана на мностве Е, непарыўна па гэтаму мноству ў пункце , які належыць дадзенаму мноству тады і толькі тады, калі для любой паслядоўнасці пунктаў .

Доказ.Няхай -- лімітавы пункт мноства Е. І няхай для , . Таму, згодна азначэння, функцыя f(X).з’яўляецца непарыўнай у пункце .

Калі пункт -- ізаляваны пункт, тады функцыя ў гэтым пункце заўседы непарыўна.

Няхай цяпер функцыя f(X) непарыўна ў пункце па мноству Е, таму (пры умове, што -- лімітавы пункт мноства Е). Згодна азначэння ліміта функцыі, існуе паслядоўнасць , якая імкнецца да , а адпаведная паслядоўнасць значэнняў функцыі збягаецца да f( ). Калі ж -- ізаляваны пункт, тады існуе наваколле гэтага пункта, якое не змяшчае пунктаў мноства Е. І тады ў якасці члена паслядоўнасці можна ўзяць сам пункт , пачынаючы з некаторага к.

Лема.Калі функцыя f(X) вызначана на мностве і непарыўна ў пункце па гэтаму мноству, прычым . Тады існуе такое наваколле пункта , што для любога выконваецца: , калі ; , калі .

У прыватнасці, ва ўсіх пунктах мноства значэні функцыі маюць той жа знак, што і .Доказ.Функцыя непарыўная ў пункце . Няхай . Тады, згодна азначэння непарыўнасці функцыі, існуе , што для любога мае месца няроўнасць: . Тады . Калі , то , таму .

Калі , то , таму .Заўвага.Для функцый , і можна даказаць, што калі фунцыі і непарыўныя ў пункце па мноству Е, тады , , , (дзе ) з’яўляюцца функцыямі, непарыўнымі ў пункце па мноству Е.

Азначэнне 4.2.Функцыя , вызначаная ў некаторым наваколлі пункта называецца непарыўнай ў пункце па зменнай , калі функцыя непарыўна ў пункце .

Заўвага.З непарыўнасці ўсіх зменных паасобку не вынікае непарыўнасць у сукупнасці.
§5. Непарыўнасць кампазіцыі непарыуных функцый

Няхай па некатораму мноству вызначана сума n функцый , дзе . І няхай на некаторым мностве вызначана функцыя , дзе . Калі функцыі задавальняюць умове , тады мае сэнс гаварыць аб складанай функцыі , якая будзе непарыўна ў пункце па мноству .Азначэнне 5.1.Функцыі, якія атрымліваюцца са зменных пры дапамозе канечнага ліку кампазіцый элементарных функцый адной зменнай, а таксама аперацый складання, здабытку,дзелі называюцца элементарнымі функцыямі зменных .

Тэарэма 15.1.Усякая элементарная функцыя любога ліку зменных непарыўна ў кожным пункце абсягу вызначэння.
§6. Функцыі, якія непарыўны на любых мноствах

Азначэнне 6.1.Функцыя F называецца непарыўнай на мностве Е, калі яна непарыўна ў кожным яго пункце.

Тэарэма 6.1.Кожная функцыя, якая з’яўляецца непарыўнай на кампакце, абмежавана на ім і дасягае найбольшага і найменьшага з сваіх значэнняў.

§7. Частковыя вытворныя

Азначэнне 7.1.Няхай у некаторым наваколлі пункта зададзена функцыя . Калі зменныя y і z фіксаваныя , то маем функцыю адной зменнай х .Звычайная вытворная гэтай функцыі ў пукце называецца частковай вытворнай функцыі і абазначаецца , дзе ; аналагічна ,( ); ( ).

Згодна азначэння звычайнай вытворнай будзем мець: , дзе -- прырост функцыі, таму . Аналагічна, ; . Як і для функцыі адной зменнай лінейнай функцыі ; ; называецца частковымі дыферэнцыяламі функцыі і абазначаецца , , .

Таксама можна разгледзець і функцыю n зменных , якая азначана ў некаторым наваколлі пункта . Тады па азначэнню, частковая вытворная функцыі f(X) па зменнай xi ,будзе мець выгляд: , . Таму , дзе -- прырост функцыі па зменнай .

Аналагічна вызначаюцца і частковыя дыфферэнцыялы, як лінейныя функцыі: .Заўвага.З непарыўнасці ў дадзеным пункце функцыі n зменных не вынікае існаванне ў гэтым пункце частковых вытворных. Калі , то з існавання нават усіх частковых вытворных не вынікае непарыўнасць функцыі ў дадзеным пункце. Гэта відавочна, таму што ўмова непарыўнасці ў пункце накладвае некаторыя абмежаванні на паводзіны функцыі пры набліжэнні да гэтага пункта па ўсім напрамкам. А існаванне частковых вытворных у пункце азначае тое, што функцыя задавальняе азначаным умовам пры набліжэнні да гэтага пункта толькі ў напрамках каардынатных восяў.

§8. Дыфферэнцавальнасць функцыі ў пункце

Няхай функцыя азначана ў некаторым -- наваколлі пункта . І няхай , тады , . Паколькі , то , а поўны прырост функцыі будзе: .Азначэнне 8.1.Функцыя называецца дыфферэнцавальнай у пункце , калі існуюць лікі А і В такія, што , дзе (1) і (2)

Заўвага. З (1) вынікае, што ў пункце , прычым значэнне функцыі у пункце згодна (2) не вызначана.

Аначэнне 8.2.У выпадку дыфферэнцавальнасці функцыі у пункце функцыя зменных называецца поўным дыфферэнцыялам або проста дыфферэнцыялам і абазначаецца . З формулы (2) вынікае, што . Абазначым функцыю (1) , дзе , таму .

Лема. Умова (2) эквівалентна умове , дзе .

Доказ.Няхай выконваеца умова (2). Таму . Паколькі , дзе , . Паколькі то . Такім чынам атрымалі: , і , . Гэта і азначае, што мае месца роўнасць (4). З іншага боку, няхай мае месца роўнасць (4): , дзе і , , а таму .

Тэарэма 8.1.Калі функцыя дыфферэнцавальная ў пункце , тады яна і непарыўная ў гэтым пункце.

Доказ.Паколькі функцыя дыфферэнцавальная ў пункце , то , дзе і . Калі , тады , . Такім чынам .

Тэарэма 8.2.Калі функцыя дыфферэнцавальная ў пункце і -- яе поўны дыфферэнцыял у гэтым пункце, то ў пункце існуюць усе частковыя вытворныя функцыі f, прычым і . Поўны дыфферэнцыял функцыі мае выгляд: .

Доказ.Згодна азначэння дыфферэнцавальнасці і леме прырост функцыі мае выгляд: , дзе . Няхай, напрыклад, ,тады , . Паколькі , то . А калі , то .Вядома, што , тады або .

Аналагічна даказваецца існаванне вытворнайВынік.Калі функцыя дыфферэнцавальная ў пункце , тады яна мае адзіны дыфферэнцыял , дзе і вызначаюцца ў дадзеным пункце адзіным чынам.

§9. Дастатковыя ўмовы дыфферэнцавальнасці функцыі

Тэарэма 9.1.Няхай функцыя у некаторым наваколлі пункта мае частковыя вытворныя і , якія непаыўныя ў пункце , тады функцыя дыфферэнцавальная ў гэтым пункце.

Доказ.Няхай -- некаторае -- наваколле пункта . Згодна ўмове тэарэмы на вызначана функцыя і яе частковыя вытворныя і . Возьмем і такім чынам, каб пункт . . Выразы, якія знаходзяцца ў дужках, з’яўляюцца прыростамі функцыі па адной зменнай. Паколькі функцыі і на адрэзках і адпаведна маюць вытворныя, якія непарыўныя ў пункце (згодна ўмове тэарэмы), то прыменім тэарэму Лагранжа. Атрымаем: дзе , , залежаць ад . Калі абазначыць , , прычым і непарыўныя ў пункце , то маем , . Падставім (2) ў (1), атрымаем: дзе . Таму функцыя дыфферэнцавальная ў пункце .

Вынік.Калі функцыя ў некаторым наваколлі пункта мае частковыя вытворныя непарыўныя ў пункце , тады функцыя таксама непарыўная ў пункце .

Азначэнне9.1.Функцыя, якая мае ў некаторым пункце (або на некаторым мностве) непарыўныя частковыя вытворныя, называецца непарыўна дыфферэнцавальнай у гэтым пункце (або на мностве).

Заўвага.Для функцыі у выпадку, калі яна вызначана ў некаторым наваколлі пункта , таксама маюць месца ўсе азначэнні і тэарэмы, якія былі сфармуляваны вышэй.

§10. Дыфферэнцаванне складанай функцыі

Тэарэма. 10.1.Няхай функцыі і адной зменнай t і дыфферэнцавальныя ў пункце . І няхай . Калі функцыя дыфферэнцавальная ў пункце , тады складаная функцыя вызначана ў некаторым наваколлі пункта і мае ў ім вытворную, прычым (1)

Доказ.Паколькі функцыя дыфферэнцавальная ў пункце ,то яна вызначана ў некаторым наваколлі гэтага пункта. Функцыі і , якія дыфферэнцавальныя ў пункце , будуць з’яуляцца непарыўнымі ў гэтым пункце, а таксама яны вызначаны ў некаторым наваколлі пункта . Таму ў некаторым наваколлі пункта вызначана і складаная функцыя . З дыфферэнцавальнасці ў пункце вынікае, што поўны прырост функцыі , (2) дзе . Давызначым функцыю у пункце наступным чынам: . Тады функцыя будзе непарыўнай у пункце .

Няхай -- прырост зменнай t. Тады , . Падзелім (2) на : (3) Паколькі функцыі і непарыўныя ў пункце , таму, калі , а . Адсюль, у адпаведнасці з тэарэмай аб кампазіцыі непарыўных функцый, , (4) Відавочна, што (4) – канечны лік. Таму калі правая частка роўнасці (3) імкнецца да канечнага ліміту: . Адсюль вынікае, што і левая частка (3) таксама імкнецца да гэтага ліміту. А гэта і азначае, што ў пункце існуе вытворная , якая вылічваецца па формуле (1).Прыклад 10.1.Знайсці вытворную функцыі ,дзе .

Рашэнне.Паколькі , то .

Тэарэма 10.2.Няхай функцыі і вызначаны ў некаторым наваколлі пункта , а функцыя вызначана ў некаторым наваколі пункта , дзе , . Калі функцыя дыфферэнцавальная ў пункце і калі ў пункце існуюць частковыя вытворныя і , тады ў пункце існуе і частковая вытворная складанай функцыі , якая знаходзіцца па формуле: .

Аналагічна, .Доказ.Няхай . Зафіксуем і будзем разглядаць функцыю . Гэта функцыя адной зменнай. Згодна тэарэмы 10.1. яна вызначана ў некаторым наваколлі пункта і мае ў ім вытворную , якая вылічваецца па формуле (1): .

Разгледзім цяпер агульны выпадак. Няхай у наваколлі пункта зададзена функцыя А на некаторым мностве зададзены функцыі , , прычым , а -- некаторы пункт мноства . Калі функцыя дыфферэнцавальная ў пункце і калі ў пункце існуюць часковыя вытворныя , дзе , , тады складаная функцыя , будзе мець частковыя вытворныя ў пункце , прычым .


§12. Геаметрычны сэнс частковых вытворных і поўнага дыфферэнцыяла

Разгледзім функцыю , якая вызначана на адкрытым мностве .Няхай пункт і ў гэтым пункце існуе частковая вытворная .

Геаметрычны сэнс частковай вытворнай адразу атрымліваецца з азначэння вытворнай як звычайнай вытворнай функцыі пры фіксаваным у і яго геаметрычнага сэнсуГеаметрычны сэнс поўнага дыфферэнцыяла

Няхай n=2, , , , , дзе . Таму раўнанне плоскасці, якая праходзіць праз пункт мае выгляд: . Паколькі А і В вызначаны адназначна, таму і сама плоскасць вызначана адназначна.Азначэнне 12.1.Датычнай плоскасцю да графіка функыі у дадазеным пункце называецца плоскасць, рознасць аплікаты якой і значэння функыі есць велічыня бясконца малая ў параўнанні з , калі .

Згодна (1) раўнанне датычнай плоскасці мае выгляд: (**) або . Таму . Такім чынам, геаметрычны сэнс поўнага дыфферэнцыяла заключаецца ў тым, што поўны дыфферэнцыял функцыі ў пункце роўны прыросту аплікаты плоскасці датычнай да графіку функцыі.§13. Вытворная па напрамку. Градыент

Няхай функыі вызначана ў -- наваколлі пункта , якое : . Няхай пункт . Правядзем праз пункты і прамую. За дадатны напрамак на гэтай прамой возьмем напрамак вектара . Няхай для любога пункта М прамой арыентавальная даўжыня гэтага адрэзка выэначаецца наступным чынам: даўжыня адрэзка са знакам “+”, калі вектар мае той жа напрамак, што і вектар і знак “--“ у процілеглым выпадку.Азначэнне 13.1.Ліміт , калі ен існуе называецца вытворнай функцыі f у пункце па напрамку вектара l і абазначаецца .

Няхай ў зафіксавана некаторая сістэма каардынат і , . І няхай даўжыня адрэзка . Знойдзем сувязь паміж даўжыней і даўжыней адрэзкаў .Няхай -- вуглы паміж вектарам і адпаведна восямі каардынат . Тады .


Уздоўж прамой функцыя z=f(x,y,z) з’яўляецца функцыяй адной эменнай .

Тады вытворная гэтай функцыі па , калі яна існуе, з’яуляецца вытворнай функцыі f у пункце ў напрамку вектара і вылічваецца ў адпаведнасці з тэарэмай аб дыферэнцаванні скаладанай функцыі. Ітак, няхай функцыі z=f(x,y,z) дыферэнцавальная ў пунктах і , дзе (***). Тады .

З другога боку: . Паколькі , то (1)

Такім чынам даказалі наступную тэарэму:

Тэарэма 13.1. Няхай функцыі f(x,y,z) дыферэнцавальная ў пункце , тады ў гэтым пункце функцыя z=f(x,y,z) мае вытворную па любому напрамку і гэта вытворная знаходзіцца па формуле (1).

Заўвага.1) Відавочна, што , і калі , ,то .

2) З формулы (1) відавочна, што вытворная па напрамку не залежыць ад выбару сістэмы каардынат.Азначэнне 13.2.Вектар з каардынатамі назывецца градыентам функцыі f у пункце і абазначаецца: .

Сімвалічны вектар Гамільтона: -- з’яўляецца абазначэнем аперацыі,якую трэба выканаць над функцыяй: .Такім чынам, і з’яўляюцца абазначэннямі аднаго і таго ж вектара.

Няхай вектар -- адзінкавы: і . Тады згодна (1) ; або гэта скалярны здабытак . Таму, паколькі -- адзінкавы вектар , дзе і -- вугал паміж вектарам і Калі ў дадзеным пункце выконваецца роўнасць: , тады вытворная функцыі f ў напрамку дасягае найбольшага значэння ў адзіным напрамку тады, калі , або ў напрамку градыента, т.ч. напрамак градыента паказвае напрамак найхутчэйшага росту функцыі, а яго велічыня будзе роўна вытворнай па гэтаму напрамку.Заўвага.Аналагічна можна разгледзець функцыі любога ліку зменных.
14 . Частковыя вытворныя і дыферэнцыялы

вышэйшых парадкау

1.Частковыя вытворныя вышэйшых парадкау

Разгледзім функцыю z=f(x,y).Кожная з яе частковых вытворных (калі яны існуюць) з’яляюцца функцыямі незалежных зменных x і y,таму яны маюць частковыя вытворныя;

якія называюцца вытворнымі другога парадку.

Аналагічна вызначаюцца частковыя вытворныя адвольнага парадку для функцыі любога ліку зменных.

Азначэнне14.1.Частковая вытворная па любой незалежнай зменнай ад частковай вытворнай парадку ( n-1) (дзе n=1,2,…) называюцца частковай вытворнай парадку n.

Частковыя вытворныя , якія атрымліваюцца дыферэнцаваннем па розным зменным называюцца змешанай частковай вытворнай, а па адной зменнай – частковай вытворнай.

Тэарэма14.1.Няхай функцыя f(x,y) вызначана разам са сваімі вытворнымі у некаторым -наваколлі пункта ,пры чым непарыуныя функцыі у гэтым пункце.Тады у пункце выконваецца роунасць . (1)

Доказ. .Няхай функцыя f(x,y) вызначана разам са сваімі вытворнымі у некаторым -наваколлі пункта .І няхай фіксаваны,прычым

Няхай -гэта прырост функцыі f(x,y) па зменным x і y у пункце адпаведна.Абазначым .

Пакажам,што (2)

Сапрауды, (3)
(4)
Відавочна, што з (3) і (4) вынікае (2).

Разгледзім цяпер функцыю ,тады роунасць (3) будзе мець выгляд .Паколькі у наваколлі пункта існуе вытворная ,таму функцыя з’яуляецца дыферэнцавальнай на ,а згодна тэарэме Лагранжа будзем мець ,дзе 0< <1.ТамуАтрымалі:

Згодна тэарэме Лагранжа атрымаем: , дзе 0< <1, 0< <1.

Аналагічна , калі абазначым то з (4) атрымаем: .

Паколькі функцыя f мае вытворную па y на прамежку , то згодна тэарэмы Лагранжа будзем мець: ,0< <1.

Таму дзе

.

Згодна тэарэме Лагранжа : ,дзе 0< <1, 0< <1.Паколькі мае месца роунасць (2) (дзе ) ,то атрымаем: дзе 0< <1, 0< <1, 0< <1, 0< <1.


Згодна умове тэарэмы функцыі непарыуныя у пункце ,таму калі атрымаем: .Таму .
Заувага.Змешаныя вытворныя не залежаць ад парадку дыферэнцавання, калі выконваецца умова (1).
2.Дыферэнцыялы вышэйшых парадкау
Азначэнне14.2. Функцыя 2n зменных або ,інакш кажучы, функцыя ад упарадкаваных пар n-мернай прасторы выгляду ,дзе , дзе

-дадзеныя лікі (i,j=1,n) называецца білінейнай формай ад (X,Y).

Функцыя A(X,Y) называецца квадратычнай формай ,якая адпавядае дадзенай білінейнай форме A(X,Y), прычым .

Калі , то A(X,Y) і A(Y,X) называюцца сіметрычнымі.

Прыклад. -білінейная форма, -квадратычная форма.

Няхай функцыя z=z(x,y) мае непарыуныя вытворныя першага і другога парадкау на некаторым мностве .З непарыунасці частковых вытворных вынікае дыферэнцавальнасць функцыі z=z(x,y) у кожным пункце мноства G.Таму у кожным пункце (x,y) G вызначым дыферэнцыял dz: .

Паколькі функцыі таксама маюць на мностве непарыуныя частковыя вытворныя, таму яны з’яуляюцца дыферэнцавальнымі на G. А дыферэнцыял dz, як функцыя зменных x і y таксама з’яуляюцца дыферэнцавальнай на G функцыяй.Вылічым дыферэнцыял ад першага дыферэнцыяла dz..Для гэтага зафіксуем dx і dy, гэта азначае

Няхай (x,y)-адвольны пункт мноства G.А новае дыферэнцаванне абазначым сімвалам .Тады


(гэта сіметрычная білінейная форма зменных ).

Няхай .Тады атрымаем адпаведную квадратычную форму, якая называецца другім дыферэнцыялам функцыі z=z(x,y) у пункце (x,y) G і абазначаецца .

Азначэнне 14.3. Другім дыферэнцыялам функцыі z=z(x,y) у дадзеным пункце называецца квадратычная форма ад дыферэнцыялау dx і dy,якая адпавядае білінейнай форме дыферэнцыяла ад першага дыферэнцыяла .

Аналагічна, пры непарыунасці частковых вытворных трэццяга парадку можна вылічыць дыферэнцыял ад дыферэнцыяла другога парадку ,а потым ,калі палажыць ,атрымаем па азначэнню дыферэнцыял трэццяга парадку: .Згодна метаду матэматычнай індукцыі можна азначыць дыферэнцыял (n+1) парадку.Заўвага.У выпадку дыферэнцыяла вышэйшага парадку не мае месца інварыянтнасць формы дыферэнцыяла адносна выбара зменных. Няхай, напрыклад, z=f(x,y),x=x(u,v), y=y(u,v).У адпаведнасці з інварыянтнасцю формы першага дыферэнцыяла . Таму . Відавочна, што у з’явіліся два іншых складніка.

§15. Формула Тэйлара

Няхай функцыя z=f(x,y) мае ў пункце непарыўныя вытворныя ўсіх (n+1) парадкаў уключна. І няхай гэтыя вытворныя існуюць у некаторым наваколі пункта . Возьмем у гэтым наваколлі пункт . Затым злучым пункты і адрэзкам прамой , якая ў параметрычнай форме задаецца наступным чынам: , дзе .

Тады ўздоўж гэтага адрэзку функцыя z=f(x,y) з’яўляецца функцыяй адной зменнай : (1)
Відавочна, што (2)

Функцыя -- функцыя адной зменнай , а таму, згодна тэарэме аб вытворнай складанай функцыі, яна мае непарыўную вытворную і праўдзіцца формула Тэйлара:

Калі , тады (3).

Вызначым вытворныя функцыі праз функцыю f(x,y). З(1) атрымаем: .


Калі то . Тады . Такім чынам атрымалі: .

Аналагічна, Таму .

Аналагічна, . З фомулы (3) вынікае, што (4)

Формула (4) называецца формулай Тэйлара з астачай у форме Лагранжа.

У выпадку n зменных.
§16. Неяўныя функцыі, якія азначаны адным раўнаннем

Разгледзім роўнасць . Калі функцыя двух зменных зададзена на некаторым падмностве плоскасці і існуе такая функцыя , якая вызначана на мностве ,якое змяшчаецца ў праекцыі мноства на вось . Для ўсіх і мае месца тоеснасць . Тады функцыя называецца неяўнай функцыяй, якая азначана роўнасцю .Лемма.Няхай функцыя непарыўная ў некаторым прамавугольным наваколлі і пры кожным фіксаваным строга манатонная па у на інтэрвале . Тады,калі , то існуюць наваколлі , пунктаў і такія, што для для кожнага існуе адзінае рашэнне раўнання .

Гэта рашэнне з’яўляецца функцыяй ад і абазначаецца і яно непарыўнае у пункце , а .Доказ.З умовы пры кожным фіксаваным манатонная па у на інтэрвале (у прыватнасці яна строга манатонна па у пры ). Няхай функцыя , напрыклад, строга нарастае. Возьмем . Паколькі функцыя як функцыя зменнай у,строга нарастае на і , то , . Функцыя двух зменных непарыўна на і пункт і пункт , таму існуе , што ў -- наваколлі пункта выконваецца няроўнасць і ў -- наваколлі пункта выконваецца няроўнасць . У прыватнасці пры маюць месца няроўнасці , . (1)

Паложым , . Паколькі пры фіксаваным функцыя зменай у непарыўна на адрэзку , таму з умовы (1) і згодна тэарэме Бальцана-Кашы аб прамежкавых значэннях непарыўнай функцыі вынікае, што існуе такое , прычым . Паколькі функцыя на строга манатонна, таму адзінае. Такім чынам, атрымалі адназначную адпаведнасць х і , дзе , , якая вызначаецца наступным чынам: . Па азначэнню гэтага адлюстравання для любога , выконваецца , прычым -- адзінае.

Такім чынам, мы даказалі існаванне і адзінасць функцыі . Паколькі і , , а -- адзіная функцыя, таму . Адзначым, што было фіксавана адвольным чынам і па гэтаму было мы знайшлі , што з няроўнасці вынікае,што або . А таму функцыя непарыўна у пункце .

Заўвага.З гэтай лемы вынікае,што ў адпаведных умовах няяўная функцыя , якая вызначана раўнаннем , існуе і валодае той уласцівасцю, што пры ўмове і роўнасці і раўназначныя.

Тэарэма 16.1.(Аб існаванні неяўнай функцыі і яе вытворнай.) Калі функцыя непарыўная ў некаторым наваколлі пункта і мае ў гэтым пункце вытворную , непарыўную ў пункце . Тады калі , а , то знойдуцца такія наваколлі і адпаведна пунктаў і , што для кожнага існуе адзінае рашэнне раўнання . Гэта рашэнне непарыўнае ў і . Калі дадаткова палажыць, што функцыя у некаторым наваколлі пункта мае частковую вытворную , непарыўную ў пункце , тады функцыя таксама мае вытворную ў пункце , якая роўна:

§16. Датычная плоскасць і нармаль да паверхні , якая зададзена неяўным раўнаннем

Няхай паверхня S зададзена раўнаннем F(x,y,z)=0.Будзем лічыць , што ,а таксама што ў некаторым наваколлі пункта функцыя F мае непарыўныя частковыя вытворныя , якія адначасова не роўны нулю.Няхай ,напрыелад, ,тады ,згодна тэарэме аб існаванні неяўнай функцыі(тэарэма 15.1),існуе наваколле пункта у якім паверхня зададзена раўнаннем z=f(x,y).

Раўнанне датычнай плоскасці да паверхні S у пункце мае выгляд, . Таму раўнанне датычнай плоскасці да паверхні ў пункце можна запісаць наступным чынам: , а раўнанне нармалі ў пункце мае выгляд: .
§17. Экстремум функцыі некалькіх зменных
Азначэнне 17.1.Няхай функцыя f(x) вызначана на мностве . Пункт называецца пунктам строгага максімума(строгага мінімума), калі існуе наваколле пункта , што для любога выконваецца няроўнасць .

Калі ж для пункта існуе наваколле ,што для любога выконваецца ўмова, што , то пункт называецца проста пунктам максімума (мінімума).Азначэнне 17.2.Пунктыпроста максімума(мінімума), строгага максімума (мінімума) называюцца пунктамі экстремума або строгага экстремума.

Тэарэма 17.1.Няхай функцыя f(X), дзе вызначаецца ў некаторым наваколлі пункта . Калі гэты пункт з’яўляецца пунктам экстремума функцыі f(X) і ў гэтым пункце існуе якая-небудзь частковая вытворная , тады ў пункце .

Доказ.Няхай i=1.Калі пункт з’яўляецца пунктам экстремума для функцыі адной зменнай і таму, калі ў гэтым пункце існуе ытворная , тады згодна адпаведнай тэарэмы для функцыі адной зменнай .

Аналагічна для любой зменнай .Вынік.Калі функцыя дыферэнцавальная ў пункце экстремума ,тады яе дыферэнцыялу гэтым пункце роўны нулю.

Доказ.Калі функцыя f(x) дыферэнцавальная ў пункце экстремума .Тады ў гэтым пункце існуюць усе частковыя вытворныя . А згодна з тэарэмай 17.1.усе гэтыя вытворныя роўныя нулю,таму дыферэнцыял функцыі ў пункце .

Прыклад 17.1.Разгледзім функцыю .Пункт экстремума знаходзіцца паміж тых пунктаў для якіх .Таму пункт (0,0)-пункт строгага мінімума.

Для функцыі . Калі , то ў пункце (0,0) экстрэмума няма, паколькі калі x=0, то z<0, а калі y=0, то z>0.Дастатковая ўмова экстрэмума

Азначэнне 17.3.Квадратычная форма называецца дадатна вызначанай (адмоўна вызначанай),калі для любога .

Дадатна (адмоўна) вызначаная квадратычная форма называецца проста вызначанай або знакавызначальнай квадратычнай формай.Прыклад 17.2.

-- дадатна вызначаная квадратычная форма.

Азначэнне 17.4.Квадратычная форма , якая прымае як дадатныя так і адмоўныя значэнні называецца нявызначанай.

Прыклад 17.3. -нявызначаная квадратычная форма,паколькі , калі і , калі .

Няхай функцыя f(X) дыферэнцавальная ў пункце .Калі ,тады пункт называецца стацыянарным пунктам. Відавочна,што пункт ,у якім функцыя f(X) дыферэнцавальная,з’яўляецца стацыянарным,калі .Тэарэма 17.2.(Дастаткоаая ўмова экстрэмума). Няхай функцыя f(X) вызначана і мае непарыўныя вытворныя другога парадку ў некаторым наваколлі пункта .І няхай -стацыянарны пункт ,тады калі квадратычная форма (другі дыферэнцыял функцыі f(X) у пункце ): (1)

дадатна (адмоўна) вызначаная квадратычная форма, тады пункт з’яўляецца пунктам строгага мінімума (максімума).Калі ж квадратычная форма нявызначаная , тады ў пункце экстрэмума няма.


§18. Крытэрый Сільвестра

Для таго каб квадратычная форма з’яўлялася дадатна вызназначанай неабходна і дастаткова ,каб і адмоўна вызначанай, калі .Тэарэма 18.1.Няхай функцыя азначана і мае непарыўныя частковыя вытворныя другога парадку ў некаторым наваколлі пункта ,які з’яўляецца стацыянарным пунктам для функцыі (у пункце .Тады калі ў пункце ,то пункт з’яўляецца пунктам строгага экстрэмума, прычым строгі максімум, калі ў пункце . Калі ў пункце ,то экстрэмума ў гэтым пункце няма. Калі , то ў пункце экстрэмум можа быць або не быць (патрэбны дадатковыя даследванні).

Доказ.Разгледзім спачатку выпадак,калі ў пункце . Няхай

(2)

Матрыца квадратычнай формы Калі ,тады ў выпадку з (2) будзем мець . А згодна тэарэмы 17.2.пункт з’яўляецца пунктам строгага мінімума. У выпадку , калі , то з (2) вынікае , што , таму згодна тэарэмы 17.2. пункт з’яўляецца пунктам строгага максімума. Разгледзім цяпер выпадак, калі , тады

Відавочна , што квадратычная форма з’яўляецца нявызначанай, таму згодна тэарэмы 17.2. у пункце экстрэмума няма.

Аналагічна можна разгледзіць выпадак, калі . Калі ж , то . Такім чынам, атрымалі, што квадратычная форма будзе нявызначанай, таму экстрэмума ў пункце няма.

Адзначым , што выпадак немагчымы, паколькі (згодна ўмовы).

Разгледзім цяпер выпадак , калі .Пакажам , што экстрэмум можа існаваць, а можа і не існаваць.Няхай , напрыклад, ,тады .Калі , тады ў пункце (0,0) можа быць экстрэмум. Паколькі , то , але , таму пры ). Такім чынам, ў пункце (0,0) існуе экстрэмум. Разгледзім цяпер, напрыклад, функцыю .Тады . Відавочна, што ў пункце (0,0) .Таму ен з’яўляецца стацыянарным пунктам і . Але ў пункце (0,0) экстрэмума няма , паколькі ў наваколлі гэтага пункта знак функцыі змяняецца.


§19. Умоўны экстрэмум
1. Паняцце ўмоўнага экстрэмума

Няхай на адкрытым мностве зададзены функцыі ,дзе (1)

І няхай (2)

Раўнанне выгляду (3)

называецца раўнаннем сувязі.

Азначэнне 19.1. Няхай на зададзена функцыя . Пункт называецца пунктам умоўнага экстрэмума функцыі , калі выконваецца раўнанне сувязі. Інакш кажучы, калі пункт з’яўляецца пунктам звычайнага экстрэмума функцыі ,якую разглядаюць толькі на мностве ,а гэта ў сваю чаргу азначае, што значэнне функцыі у пункце параўноўваецца не з ўсімі значэннямі функцыі ,а толькі з тымі значэннямі , якія вызначаны на мностве .

Прыклад 19.1.Разгледзім функцыю , дзе . Знойдзем пункты ўмоўнага экстрэмума.Відавочна, што ,таму . Няхай , тады . Паколькі , то

Такім чынам,пункт з’яўляецца пунктам, які можа быць экстрэмумам. Паколькі , таму пункт -- умоўны экстрэмум (мінімум).Тэарэма 19.1.Пункт з’яўляецца пунктам ўмоўнага экстрэмума для функцыі адпаведна раўнанняў сувязі (3) тады і толькі тады, калі ен з’яўляецца пунктам звычайнага строгага экстрэмума функцыі зменных (4)

якая вызначана і непарыўна дыферэнцавальная ў некаторым наваколлі пункта ) у прасторы .Доказ.Паложым ,што ўсе функцыі непарыўна дыферэнцавальныя ў адкрытым мностве .У пункце вектары лінейна незалежныя.Разгледзім ранг матрыцы( матрыцы Якобі) : , прычым . Ранг матрыцы Якобі роўны ліку яго радкоў (у дадзеным выпадку ен роўны ).Няхай для пэўнасці . Тады даказана, што з раўнанняў (3) у некаторым наваколлі пункта можна знайсці зменныя : . (5)

Падставім (5) у раўнанне .Атрымаем функцыю зменных (4), якая вызначана і непарыўна дыферэнцавальная ў некаторым наваколлі пункта ) у прасторы .Таму (3) і (5) раўназначныя.Такім чынам, мы даказалі тэарэму.2. Метад множнікаў Лагранжа для знаходжання пунктаў умоўнага экстрэмума

Няхай функцыі непарыўна дыферэнцавальныя на .Тэарэма 19.2. Няхай пункт з’яўляецца пунктам ўмоўнага экстрэмума функцыі .Калі выконваюцца раўнанні сувязі (3),то ў гэтым пункце лінейна залежныя (дзе . Другімі словамі, існуюць не ўсе роўныя нулю лікі такія што (6)

Вынік.Калі ў пункце умоўнага экстрэмума функцыі выконваюцца раўнанні сувязі (3) і лінейна залежныя ,гэта азначае , што ранг матрыцы роўны ,тады існуюць лікі , што ў гэтым пункце мае месца роўнасць: (7)

Відавочна, што (7) азначае, што з’яўляецца лінейнай камбінацыяй усіх .

У каардынытнай форме (7) мае выгляд: (8)

Функцыя ,дзе задавальняюць умовам (8),называюцца функцыяй Лагранжа, а лікі -множнікі Лагранжа.

Умова (8) азначае, што, калі з’яўляецца пунктам умоўнага экстрэмума функцыі адносна раўнанняў сувязі (3), тады гэты пункт з’яўляецца стацыянарным пунктам для функцыі Лагранжа, прычым . будзем выбіраць так, каб выконваліся ўмовы (8). Для знаходжання пункта умоўнага экстрэмума ,трэба разгледзіць сістэму раўнанняў (3) і (8) адносна невядомых . Згодна папярэдніх тэарэм усе пункты умоўнага экстрэмума знаходзяцца сярод пунктаў ,якія знойдуцца ўказаным вышэй чынам. Пытанне аб тым , якія з гэтых пунктаў будуць сапраўды пунктамі умоўнага экстрэмума патрабуе дадатковых даследванняў.

Тэарэма 19.3.Калі задавальняе раўнанням сувязі і з’яўляецца стацыянарным пунктам функцыі Лагранжа, і калі другі дыферэнцыял функцыі Лагранжа ў гэтым пункце з’яўляецца дадатна (адмоўна) вызначанай квадратычнай формай адносна зменных пры ўмове , што яны задавальняюць сістэме: ,тады пункт з’яўляецца пунктам умоўнага мінімума (максімума) для функцыі адносна раўнанняў сувязі (3).

Прыклад 19.2.Знайсці пункт экстрэмума функцыі ,калі пункт належыць прамой .

Рашэнне.Пабудуем функцыю Лагранжа .

Разгледзім сістэму:

Разгледзім сістэму: . .

Такім чынам, . Атрымалі . Даследуем пункт (0,0). .(паколькі ). Таму пункт (0,0) з’яўляецца пунктам умоўнага мінімума.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка