Fra Søfartsbog for Johannes Viktor Emanuel Frederiksen født 12 dec. 1910 i Nakskov
Дата канвертавання26.04.2016
Памер82.87 Kb.
Fra Søfartsbog for Johannes Viktor Emanuel Frederiksen født 12 dec. 1910 i Nakskov:

Han er udmønstret fra den 8 APR 1959 med motorskibet Sigyn af Kbhvn, der ligger I Kalundborg.

Hans stilling ombord: 2’maskinmester.

Skibsførerens Navn: R. J. Johannesen

Hvorhen er skibet bestemt: nordensfart

By: Mønstringskontoret Kalundborg den 8 apr 1959

Mønstringsbestyrerens underskrift: J. Øsker Larsen

Han har gjort tjeneste som: 2’maskinmester fra den 8 april 59 til den 8 maj 59

Skibsførerens Underskrift: Flemming Herbert Styrm.

Skibet har været: Bjergningsfart.

Han er afmønstret den : By Hals den 8-5 1959

Mønstringsbestyrerens underskrift: R. Johannesen Fører

Onsdag Kalundborg

Kære ….
Jeg er nu naaet mit Maal og er installeret i en nydelig lille Kahyt med Standkøje, Sofa og alt det du ved Besked. Klokken er 19.15 og Radioen sladrer hyggeligt i Messen ingen hører efter den, jo det er næsten som hjemme; men det er jo ikke hjemme!

Jeg naaede herop efter Planen Kl. 10.48 og da Stationen her ligger ved Havnen af Hensyn til Aarhusoverfarten fandt jeg hurtigt mit Skib og en Kop dejlig Kolbekaffe at blive præsenteret for Messens medlemmer ved. Saa det gik let og smertefrit. Dernæst et hurtigt skift til dagligt blaat. Og saa paa Hovedet i ”Dybet”, og der var nok at tage fat paa, saa meget at jeg var glad for at blive kaldt til Middag. Denne bestod i Dag af stegte Skinkeben med Sovs og kartofler samt Kærnemælkssuppe jævnet som Grød og med masser af Rosiner og Citronskiver i saa det var jo helt godt.

Naa efter Middag fortsatte Opdagelsesrejsen i Maskinrum og ind imellem fik vi en Tankvogn med 20000 l Gasolie, som jeg da fandt et par Tanke til, og haaber, at det er de rigtige. – 2’ Mester var imidlertid stukket af til sit Hjem i København og 1’Mester maatte jo saa give lidt Dessiner, men her er da gud ske Lov en gammel Motor- og Altmuligmand som selvfølgelig kender Maskinen ud og ind og som ogsaa kan lide at sludre, saa det skal nok gaa. Aftensbordet var som altid i Skibe en lille varm Ret lavet af Rester fra ”Benene” samt en syv otte slags Paalæg men desværre kun mørkt Rugbrød.

Det ser ud til, at der ogsaa laves kaffe om Aftenen, men det tror jeg nok er en privat Affære.

Nu skal jeg have dette Brev i Postkassen, og saa skal jeg op og prøve Køjen, for jeg maa vedgaa at være lidt halvmat. ………. og i Morgen skal vi starte en Bugsering og være i gang Kl. 4.00. Jeg mente jo at ”Sigyn” havde fast Station her i Kalundborg, men jeg kan se af Journalen og høre paa de forskellige her ombord, at ”Sigyn” faktisk er en ”Flakke” og der er ikke nogen her, der er sikker paa, at vi kommer til Kalundborg igen efter denne tur.

Jeg kan lige oplyse at Mester Toft, som jeg afløser ikke skal møde før Mandag den 27. og før den Tid kommer jeg om alt gaar vel ikke hjemefter, men det bliver nok lidt klarere efterhånden og nu vil jeg slutte med mange Hilsener til alle ……..
Bag på Kuverten:
afs. Maskinm. J. V. E. Frederiksen

B/B ”Sigyn”

C/o Skibsmægler Schultz Kalundborg.

Brevstemplets dato: 8.4.59

Kattegat 15/4-59

………………


……………………………………, som du ser ovenfor er Adressen lidt ubestemt men vi ligger alligevel fast idet Havaristen nu er sunket med Forenden og hviler paa et Vrag midtskibs under Maskinen. Vi fra Maskinen forsøger med store Pumper at lænse Maskinrummet men det er temmelig vanskeligt for vi lænser ca. 600 tons Vand ud pr. Time men jeg regner med at der løber mellem 400 og 500 Tons ind. Der bliver nu losset noget af Lasten fra Agterskibet for at lette den men der er ogsaa Vand i 5 Lugen antagelig fra Tunellen idet Besætningen kom i Panik ved Kollisionen og forlod Maskinen uden at lukke hverken Søventiler eller vandtætte Døre. Det er et haardt Liv men meget interessant, jeg har mit arbejde i Havaristen og Søvn bliver der ikke meget af men jeg regner ogsaa at komme hjem med en god Skilling. ………………………………..

Jeg har ikke tid til mere jeg skal tilbage til havaristen Lev Vel….

Bag på Kuverten:

afs. Maskinm. J. V. E. Frederiksen

B/B ”Sigyn” B/B ”Sigyn” Havnekontoret

Hals Jylland.


Brevstemplets dato: 16.4.59

Aalborg 21/4-59


……. ….

Ja nu ligger vi i Aalborg og der er sket en Del siden jeg sidst lod høre fra mig. Jeg har nu opdaget at Bjergning er et decideret Spil om Chancer. Vi sled i det for at faa Skibet tætnet og Lænset saa meget at vi kunne faa det fri af Vraget det var stødt paa og det var Døgn paa gennemsnitlig 16 - 18 timer pr. Mand. Det saa ikke ud til at lykkes i Starten. Vejret var os imod og meget af Tiden saa haardt at Bjergningsskibene ikke kunde ligge ved Havaristen, men maatte gaa til Ankers i sikker Afstand og vi der var ombord i Havaristen maatte sejles i Motorbaad, naar vi skulde til og fra. Fredag og Lørdag havde vi fint Vejr og der blev sat saa meget Materiel ombord at jeg havde 7 Pumper kørende fra Maskinrum og Lasten med en samlet Kapacitet paa ca. 900 ts pr. Time og hen ved Lørdag Middag kunde vi se Fremgang idet Agterskibet begyndte at lette. Kl. ca. 16 kom der en Vejrmelding som varslede Nord Øst Styrke 6 – 7 og det var netop det værste der kunde ske med den Position Skibet ligger paa saa der blev givet Ordre til at standse Pumpningen og tage saa meget Materiel ombord som muligt og saa gaa fra Havaristen. Vi masede paa til Kl. 19 og saa var det umuligt at opholde sig der mere. Vi blev beordret ind til Hals og var der Kl. ca. 23 jeg fik et haardt tiltrængt Bad - det første siden Mønstringen og faldt om i Køjen. Søndag tørnede vi til for at lave forskellige Reparationer paa vort Maskineri, som vi havde maattet udsætte Gang paa Gang. Sønd. Nat fik jeg en dejlig Søvn.

Mandag Morgen gik vi igen til Positionen og nu var Havaristen forvandlet til et Vrag med kun Master og Brohus over Vandet og saa Skorstenen. Baaddækket var i Vandlinien. Styrbordsiden af Brohuset slaaet ind af Søen. Vi sendte dykker ned og han konstaterede at det underliggende Vrag var trykket sammen til en Tykkelse af ca. 2 m (det var omkring 12 m. i Starten) endvidere havde Joachim Schulte i Nattens Løb faaet flere svære Pladespringninger og Trækninger, kort sagt det var halvt brækket over.

Vi var saa ovre og bjerge det vi kunde faa af Skibets Radio – Radar – Ekkolod – Loran – Pejleanlæg m. v. fra Broen, men vi havde paa Dæk og i Last staaende 4 store Motor- og Damppumper og Slanger til en Værdi af ca. 150.000 Kr. Dette Materiel skal senere bjerges med Dykker, men det kræver absolut stille Vejr. Vi gik igen til Hals med det bjergede og kom sent i Aftes. I Dag har vi tørnet til normalt Kl. 7 og paabegyndt Reparation af det Materiel vi fik med os og vi troede vi skulle ligge her et Par Dage. Kl. 17 kom Sejlordre til Aalborg og nu ligger vi her i Nat. Kl. 8 i morgen Onsdag gaar vi ud til Værftet og henter en Gravemaskine ”Odin” den skal til Odense, som vi regner med at naa ud paa Natten og saa ved vi ikke mere ud over at vi skal være i Frederikshavn d. 26. eller 27.

Ja det var lidt om mine Oplevelser ………………………………………………………………. Inspektør Fage-Petersen har været her det meste af Tiden, og det er en hyggelig Mand og han mener, at der nok skal blive mere Afløsning i Løbet af Sommeren, han siger at jeg ser ud til at kunne staa for Mosten…………………………………………………………………………….

Skibets Andenmester Toft er færdig med sine Fridage paa Mandag maaske bliver jeg ikke afmønstret før et Par dage senere idet 1.Mester har tilladelse til at holde mig indtil vort Pumpemateriel er sat i Stand. Jeg har en hilsen fra vor Hovmester han er fra Esbjerg og hedder Andresen (Dres) og da jeg spurgte om han kendte en familie der hed Grinderslev endte det med at vi var ved at komme i Familie idet han har boet i Fiskergade 3 og kender alle Brødrene. … Kl. er 23.30 og jeg har lige været ude og se ”Jens Bang” afgaa til København og nu tror jeg nok at jeg vil løber den lidt ned i Fart inden jeg faar Skrivekrampe. Jeg vil bede dig hilse Mor mange gange jeg prøver at skrive til hende paa turen og faa Brev af Sted fra Odense.

Vi faar ikke Lov at ligge der men sejler straks igen. Jeg sender Hilsener til alle vore …………………………………………

Naar du skriver igen tror jeg at du skal adressere det til


Maskm J. V. E F…

M/S „Sigyn“

E. M. Z Svitzers Bjergningsentreprise

Kvæsthusgade 1

København
Saa naar det hurtigt frem idet vore Bevægelser dirigeres derfra.

…………………………………………………………………………………………


Bag på Kuverten:

afs. Maskinm. J. V. E. Frederiksen

M/S ”Sigyn”

E.M.Z Svitzers Bjergningsentreprise

Kvæsthusgade 1

København


Brevstemplets dato: 22.4.59
Nyborg 27/4-59
………… ……………
Ja først Tak for dit Brev, som jeg fik vistnok Lørdag. ……………………………………………………… Ja vi ligger stadig her i Nyborg, vi har haft et Par Bugseringer Smaature paa en tre Timers tid pr. gang det er store Tankere paa 14-18000 ts som skal til og fra Oliehavnen her og vi har en igen i Morgen, men ellers har vi det stille og roligt om end travlt med at klare vort Materiel op. Skibets faste 2’Mester kom igen i Dag men 1’Mester vil ikke give slip paa mig førend Pumperne er klaret op og det regner jeg med at vi kan naa til omkring Fredag, saa jeg kan blive permitteret for nu kan jeg tænke mig at vende Næsen hjem og komme lidt i Orden med mit Tøj. Jeg har maattet anskaffe mig en Kedeldragt mere for jeg kunde jo ikke vaske den anden, naar jeg havde den paa næsten hele Døgnet, men det gik da jeg fik en til. Fløjlsbukserne derimod trænger gevaldig til en Omgang og dem kan jeg ikke undvære under idet vi arbejder med vore Pumper paa Dækket. Fars gamle Skistøvler er ogsaa i en miserabel Forfatning og dem kunde jeg slet ikke have undværet. For deri kunde jeg holde Fødderne tørre og varme og det var undertiden det eneste der var tørt paa Kroppen. Du maa nøjes med dette denne Gang ………………………………………………………………………..

Hils vore Drenge og Piger og sig at Far kommer snart hjem


Bag på Kuverten:

Maskinm. J. V. E. Frederiksen M/S ”Sigyn”

E.M.Z Svitzers Bjergningsentreprise

Kvæsthusgade 1

København
Brevstemplets dato: 28.4.59

Hals 4/5-59

……. ….

Ja du gaar nok i Spænding hver dag og kan ikke forstaa, hvor jeg bliver af. Og mine Forhåbninger er blevet dygtigt gjort til skamme. I Nyborg kom pludselig Sejlordre og vi dampede eller motorede af sted nordpaa. Det var en tys tys Opgave, som der ikke maa tales om og den blev klaret.Derefter gik vi sydover igen til vor gamle kending ”Joachim Schulte” for sammen med ”Svava” at bjerge noget af det Materiel, vi måtte efterlade derude. Dette Arbejde blev indstillet og vi kom til Hals Søndag og her ligger vi nu og vi har hidtil haft nok at gøre med at istandsætte de druknede Pumper. Saa snart Vejret tillader det skal vi her uden for Hals lede efter nogen Efterladenskaber fra en Bjergning af Gravemaskinen ”Odin” den vi slæbte til Odense, og saasnart det er overstaaet til Frederikshavnomraadet paa en ny tys tys Opgave men jeg haaber da at blive afmønstret forinden

Brevstemplets dato 5.5.59Fra Søfartsbog for Johannes Viktor Emanuel Frederiksen født 12 dec. 1910 i Nakskov:

Han er udmønstret fra den 14 maj. 1959 med B/skibet Bien af Helsingør, der ligger I Helsingør.

Hans stilling ombord: enemaskinmester

Skibsførerens navn: Niels Peter Nielsen

Hvorhen er skibet bestemt: bjergning indskr fart

By: Mønstringskontoret Helsingør 15 maj 1959

Mønstingsbestyrerens underskrift L. Sørenen

Han har gjort tjeneste som enemaskinmester fra den 14. maj 59 til den 30 maj 59

Skibsførerens Underskrift: N. Nielsen

Skibet har været: Bjergn. Indskr. fartingsfart.

Han er afmønstret den : By Mønstringskontoret Helsingør 30. maj 1959

Mønstringsbestyrerens underskrift: L. Rasmussen


Helsingør 17/5-59
Kære Alle
Ja I har nok allerede i Gaar kigget efter Postmanden og jeg har ogsaa en halvskidt Samvittighed.

Jeg har først nu faaet taget mig sammen til at grifle. Det er Lørdag Eftermiddag og det dejligste Vejr man kan tænke sig, vi ligger her i Helsingør Havn og der er ikke nogen Sejlads Skyer før Søndag Morgen Kl. 7 men derom senere. Straks jeg kom herop gik vi om til Bugsering det var Ø/K’s ”Selandia” som skulde flyttes, den ligger ved Værft for Maskinhavari og vor egen Lægter ”Sif” blev forhalet, saa det gik den Dag med. Fredag Morgen kl. 3°° var der Bugsering af en Nybygning til ”Forenede” og da det var overstaaet gik vi ud i Sundet og hentede ”Abelone Vendela” som ogsaa skulde til Værft. Det var overstaaet Kl. ca. 8³° saa Frokosten smagte godt. Saa havde jeg en mindre Hovedreparation paa Maskinen i Baaden, hvor Bakgearet var gaaet itu. Det maatte jeg dog afbryde Kl. 12, hvor vi maatte assistere ved en Stabelafløbning.

Der var vistnok ”Torm” der fik en ca. 8000 tonner ”Yugata” i vandet. Det blev lidt sen Middag og derefter holdt vi paa med Motorbaaden og var ude paa en lille Rundtur i Havnen for at afprøve den. Saa var det Udskejning igen. Og da det var Fredag Aften tog jeg en lille Tur op i Byen for at overstaa nogle Småindkøb. Det gik godt denne Gang der var ingen Styrmand med Sejlordre som sidst i Kalundborg. Handel blev der dog ikke meget af idet der var sort af Svenskere saa jeg tog en Travetur ud af Esromvejen i det lune Vejr og der er vel nok meget nyt Byggeri her i Helsingør at studere, men jeg havde jo ingen at diskutere mine Indtryk med. Jeg var ellers inviteret ud hos vor Hovmester for at se Fjernsyn men det blev altsaa ikke til noget. Det kan være jeg finder derud i Aften.

Jeg var hjemme 9³° ene Mand i skibet og dødtræt, faldt i søvn på Sofaen, vaagnede Kl. 01°° og kravlede i Køjen. I dag har her været roligt. Jeg har nusset lidt rundt og fundet ud af forskellige Smaating, saa nu hjælper det. Vi fik en Ordre ved 11Tiden saa vort Pinseprogram ser saaledes ud: Søndag Morgen Afg. Helsingør kl. 07°° til København. Der er vi ved 9tiden og efter en lille Tur ved Svitzers Pakhus skal vi til Redhavnen og hente en stor Kabeltromle med Højspændingskabel. Denne sejler vi ud til Lynettehavnen med for at faa den afmagnetiseret og naar dette er overstaaet starter vi paa rejse med den nord om Sjælland gennem Storebælt og Smaalandshavet til Storstrømmen hvor Kablet skal udlægges mellem Masneø og Orehoved over Masnesø Kalv. Jeg ved ikke hvor lang Tid Rejsen vil tage. Det afhænger af vind og Strøm men jeg vil næsten tro at vi er fremme engang Mandag Eftermiddag eller Aften saa Udlægningen kan foregaa Tirsdag. Det vil nok vare ved til Onsdag og saa spurter vi til København med den tomme Tromle og saa formentlig Helsingør igen til nye Opgaver. Nu er der ikke mere i Pennen i dag. Kærlig hilsen til hele Familien og Farmor fra Far


Bag på Kuverten:

Maskinm. J. V. E. Frederiksen M/S ”Bien”

Havnekontoret Helsingør


Brevstemplets dato: 18.5.59 ”SØNDAGSBREV”

Fra Søfartsbog for Johannes Viktor Emanuel Frederiksen født 12 dec. 1910 i Nakskov:

Han er udmønstret fra den 2.6 1959 med Dampskibet Sigyn af Kbn der ligger i Nyborg

Hans stilling ombord: Maskinchef

Skibsførerens Navn: R. Johannesen

Hvorhen er skibet bestemt: Bjergning indsk frart

By: Nyborg Mønstringskontor den 2/6. 1959

Mønstingsbestyrerens underskrift: R…..

Han har gjort tjeneste som maskinchef fra den 2-6-1959 til den 30-6-1959

Skibsførerens Underskrift: Flemming Herbert 1. styrm

Skibet har været: Bjergningsfart. Udenfor indskrænket fart

Han er afmønstret den : Mønstringskontoret København

Mønstringsbestyrerens underskrift: H. Robdrup

”Maskinskrevet”

Nyborg d. 2/6 1959


”Sigyn” Tirsdag Aften.

Kære Alle.


Ja saa er jeg installeret i Sigyn igen denne Gang i Form af Maskinchef med Andenmester under mig, og som i ser Skrivemaskine paa Kammeret. Rejsen her til Nyborg gik glat, kun var Vejret mindre godt, koldt og blæsende med kun enkelte Solstrejf, men jeg var jo i Hus hele Vejen.

Fra Svendborg tog jeg en Rutebil og troede, jeg skulde have en herlig Tur gennem det grønne Landskab. Strækningen er paa 34 Km, og ved Starten var vi 3 Passagerer, men inden den halve Vej var kørt, var Bilen en kogende Masse bestaaende af ca. 7 Mødre og Bedstemødre samt ikke mindst treogtredive Børn i alderen fra et halvt Aar til ca ti Aar, og jeg kunne af Snakken forstaa, at der var Dyrskue i Nyborg med Fest og Gøgl, det behøvede jeg jo ikke at gaa til, der var Larm nok i Rutebilen. Naa vel ankommen til Nyborg tog jeg en Taxi til Havnen med mit Habengut, men godmorgen der var intet Skib til mig. ”Skuld” laa der dog, og jeg gik saa derover og fik at vide at mit Skib var gaaet ud for at rette Kompas, men ventedes ind igen hvert Øjeblik, naa jeg fik Husly for en Regnbyge og Kl. 14 kom ”Sigyn”, og jeg kom ombord og fik hilst paa gamle Venner, blev informeret om Begivenhederne siden sidst, og Kl. 1530 gik vi an paa den første Bugsering, der var en engelsk Tanker til Oliehavnen.

Den var vi færdig med kl. 1800. efter Aftensmaden fik vi sendt 1. Mester med Færgen, og saa kunde jeg ellers begynde at finde mig til Rette i min nye Værdighed. Vi fik en Taar Kaffe i Messen, og jeg begyndte at øve mig paa Skrivemaskinen, men tørnede snart ind. I Dag har vi haft en rolig dag i Havn, men i Morgen gaar det løs igen Kl. 6.00 saa skal Englænderen ud igen og ”Charlotte Mærsk” ind..

Naar vi er færdig med det gaar vi til Svendborg, har vi lige faaet at vide, der skal vi nok i Dok for Bundeftersyn, men hvor meget det betyder i Dage, ved vi ikke noget om desværre, forhaabentlig ved vi mere i Morgen, …………………….Vi faar nærmere Besked naar vi kommer til Værft, hvor meget vi skal have lavet, og saa skal jeg nok sætte mig i Sving, men nu vil jeg slutte………………Brevet skal i Postkassen og jeg skal til Køjs og Klokken er 23,30


Godnat

Viktor

Bag på kuverten J.V.E. Frederiksen Maskinchef M/S ”Sigyn”

c/o skibsmægler Th. Vang Nyvorg
Fredericia 11/6-59
Kære Allesammen
Ja nu maa jeg vist hellere give Lyd fra mig. Jeg opdager jo at det allerede er Torsdag. Jeg fik Mors Brev i gaar Morges og det var min Agt at skrive i Aftes men saa blev det til en Bif-tur i Stedet. Det var ”Luftens Giganter” og det var en dejlig Flyverfilm uden et eneste Skud men omhandlende den Træning, som det amerikanske Luftvaaben ligger i. Da Styrmanden og jeg kom tilbage var Kolben i fuld Sving og saa sad vi og sludrede til Kl. 24 saa jeg opgav at skrive og gik til Køjs. Kl 2.20 kom Skipperen og bestilte Maskine og 2.30 havde jeg det hele i Sving. Det var en Coaster ”Elly North” der havde faaet alvorlig Maskinskade en Sømil Sydøst af Kelds Nord Fyr paa Syd-Langeland, saa da de hjemmeværende Folk var kommet duttede vi af sydover. Det var en fin Tur i den herlige Morgen og jeg kunde tydeligt se Nakskovs Konturer i den klare Luft. Vi fik en Slæber i Krabaten og saa gik det nordover igen, han skulde til Kalundborg. Vi var ved Fjordindløbet 15.45 og saa kom der Telefonbesked om at fortsætte til Fredericia og her er vi nu med hende og vi bliver her i Nat. Maaske skal vi tage den til Kiel efter Udlosningen der er tysk Motor i hende, og den er vist helt kaput.

Der er ogsaa anmeldt en Tanker til Nyborg sidst paa ugen og det spøger stadig med Københ. i næste uge. Mere om et Par Dage. Kærlig Hilsen fra Far……

Bag på kuverten: Maskinchef J.V.E. Frederiksen M/S ”Sigyn”

c/o skibsmægler Th. Vang Nyborg


Nyborg 15/6-59.
Kære Alle.
Ja i dag er det ……s Fødselsdag Hurra! Hurra! Hurra!. Til Lykke! Til Lykke Til Lykke!. Jeg haaber at I maa faa en god Dag, jeg er med i Tankerne og vi kan forhaabentlig faa en lille Gentagelse naar jeg atter ser Nakskov og Hjemmet. Jeg har jo kunnet se Byen to gange i de sidste Par Dage. Vi var jo i Fredericia ved sidste Brev i Fredags og Lørdag Formiddag gik vi an for Kiel med ”Elly North” for Maskinreparation. Vi gik gennem Lillebælt og havde en pragtfuld Sejlads med skønt Vejr. Vi naaede Kiel 21.30 og fik afleveret Havaristen og 12 Minutter senere var vi i Søen igen bound for Nyborg. Da var det imidlertid begyndt at blæse op fra NordV. Og hun vrikkede lidt med halen, men det var overstaaet saa snart vi havde passeret Kelds Nor Fyr. Jeg havde 12-4 og da jeg havde Motormand paa Vagten kunde jeg tage mig en tur paa Broen og studere Navigationen. Vi passerede Albue Fyr ved 2 Tiden, og jeg kunde se lysene fra ”Ota” uden Kikkert. Vi naaede Nyborg kl. 5.30, og saa havde vi lidt Toldsjov, vi havde faaet lidt Varer paa Udførsel i Fredericia, men det tog de det meste af igen i Nyborg, og det ser vi nok aldrig mere. Jeg havde jo købt lidt til de smaa, det fik jeg lov at beholde og det kommer hjem ved første lejlighed, men der røg en Whisky og 140 Cigaretter under Forsegling.

Jeg fik Pakken og jeg var meget glad for den, det var næsten som at fornemme Hjemmet. Jeg satte jo Kage og Klejner frem til Eftermiddagskaffen og skal hilse fra alle dem der kunde se (der var lidt Gas paa hist og her i Anledning af Tolderens Optræden)

Klejnerne var gaaet lidt i Stykker, men smagte himmelsk. Og den almindelige Stemning var at hele Messen godt ville se lidt mere til min Kones ”Bag”, men der har jeg nu taget Forbehold!. Søndagen gik ellers roligt. Efter Frokost gik jeg til Køjs, det havde jo kun været Sofaen ind imellem paa hele Rejsen fra Fredericia og til Middag fik vi dejlige Svinekoteletter med Blomkaal og nye Kartofler Æblekage med Flødeskum og Jordbærgarniture. Til Kaffen fik vi Flødekager og Hjemmebag fra Nakskov og Aftensmaden bestod af Æggekage med Blomkaal og Tomater o.s.v og det smagte godt for Herbert og Jeg havde taget os en Travetur ud omkring Sommerbyen Nyborg Strand og Knudshoved en 5-6 km. Ved 21 Tiden kom Skipperen med Sejlordre, det var en lokal Tur ud til noget der hedder ”Christianslund” og Besætningen var Kaptajn Styrm. og Mester. Efter et Par ”hoffers” Tid var ”Forretningen” endt og vi sejlede hjem til ”Stationen”, men da Johannesen mente, at det var blæst op, satte han ekstra Ankere ud i Form af et Par stive ”Martinier” i Salonen.

Saa laa vi ogsaa fast for Natten. Foreløbig har vi en Tanker her i Nyborg i Løbet af i morgen og saa er det stadig meningen at vi skal til København for Reparation maaske Torsdag. Jeg slutter med endnu et Til Lykke med vor Dreng og Hilsen til alle …………………………………………………….Fra Søfartsbog for Johannes Viktor Emanuel Frederiksen født 12 dec. 1910 i Nakskov:

Han er udmønstret fra den 4/7 1959 med motorskibet Urd af Kalundborg, der ligger I Nakskov

Hans stilling ombord: Maskinchef

Skibsførerens Navn: J. Hansen.

Hvorhen er skibet bestemt: indskr fart

By: Mønstringskontoret Nakskov den 4/7 1959

Mønstringsbestyrerens underskrift: ………

Han har gjort tjeneste som maskinchef fra den 4/7- 59 til den 27/7-59

Skibsførerens Underskrift: H. Nielsen

Skibet har været: Bjergning og bugsering indskr. fart

Han er afmønstret den : By Mønstringskontoret Nakskov 27/7-1959

For Mønstringsbestyrerens underskrift: E…….

Ingen Breve fra denne periode….

Fra Søfartsbog for Johannes Viktor Emanuel Frederiksen født 12 dec. 1910 i Nakskov:

Han er udmønstret fra den 11. september 1959 med motorskibet Sigyn af Kalundborg, der ligger I Grenå

Hans stilling ombord: 1. maskinmester

Skibsførerens Navn: H. Petersen.

Hvorhen er skibet bestemt: nordensfart

By: Mønstringskontoret Grenå Toldkammer den 12/9-1959

Mønstringsbestyrerens underskrift: O……

Han har gjort tjeneste som maskinchef fra den 11-9-1959 til den 6-10-1959

Skibsførerens Underskrift: R. Johannesen

Skibet har været: I nordens fart

Han er afmønstret den: By Nyborg Toldkammer den 6-10-1959

For Mønstringsbestyrerens underskrift: R. ……….(Her slutter Søfartsbogen….)

Grenå 11-9-59

……. ….
Jeg sender et Par Ord fra Grenaa til orientering. Turen herop gik planmæssig, men drøj var den at komme igennem. Jeg kunde ikke faa Billet hele vejen ombord i ”Mjølner” saa jeg tog saa Billet til Svendborg hvor der var en god halv Times Ophold og her kunde jeg saa faa Billet Resten af Vejen og faa Bagagen indskrevet. Det var Hurtigtog til Odense og efter at have skiftet i Odense til en gennemgaaende Vogn i Nordekspressen skulde jeg ikke ud før Aarhus. Der var fuldt optaget fra Odense, saa det var i Mellemgangen til Fredericia, saa blev der Luft og Siddepladser og vi kørte igennem til Aarhus og skiftede til Grenaatoget og det var alle Tiders Togrejse. Der var 20 Stationer og en 3-4 Trinbrædter paa 67 km og vi holdt ved dem alle, men dermed var Rejsen ikke forbi, man skulde have Bagagen udleveret og slæbt den til Rutebil og køre ca. 4 km til Havnen og saa var det vel nok dejligt at opdage Malteserkorset paa Skorstenen af ”Sigyn” og Rutebilmanden var endda saa flink at køre udenfor sin Tur helt hen til Landgangen saa det saa jo flot ud.

Naa velankommen fik jeg saa at vide at 2´Mester Torsdag aften var rendt ind i en eller anden Grenaafiskers Næve med det Resultat at han gik i Gulvet, fik Hjernerystelse, Tænderne ødelagt og maatte sys sammen indvendigt i Mundhulen Saa han ligger paa Sygehuset her og skal blive der en halv snes Dage. Da Eriksen ikke var umiddelbart tilfreds med ham har han anmodet København om at faa en anden og han skulde komme paa Mandag fra ”Uranus” i Helsingør, saa Eriksen maa blive her Søndag over.

Det er ellers Meningen at vi saa snart den nye 2’Mester kommer og vi paa Mandag har faaet Eriksen sendt hjemad skal afgaa til Frederikshavn for en Tankbaad paa Understed.

Der er ellers ny Kaptajn ny Styrmand og ny Hovmester for Tiden og nu ogsaa ny 2’Mester. ……………………………………………………………………………………………

Bag på kuverten:

afs. Maskinchef V. Frederiksen M/S ”Sigyn” c/o Havnekontoret Grenå

Poststemplets dato: 13 sep. 1959

[Uden dato]

…… Vi ligger jo her paa Forretning og det ser ud til at det tager lidt Tid idet Skibet skal losses for ca. 2000 tons inden vi kan trække det af Grunden. Det er sandbund den staar paa, og den er ikke læk saa det gaar nok. Den skal til Kiel naar den flyder saa vi kommer nok til at gaa med derned med de Lægtere vi har fyldt og for at dykkerundersøge den, saa der kan nemt gaa en uge inden vi er klar med den.. Jeg haaber I har det godt alle derhjemme ……………………………….

Jeg kunde ogsaa ønske at komme hjem men maa blive her. Vi er jo ikke saa mange i Maskinen og der er en ny Andenmester, saa der er jo lidt hele tiden men det gaar nok. …….l….. Nu naar jeg ikke mere hvis Brevet skal med. ……………………………………………


I samme kuvert :27-9-59

… …. …….


………… Ja jeg var jo lidt nervøs den Dag jeg ringede for det saa ud til at det endelig skulde lykkes at faa ”Atlanta” flot idet Vandet var stigende. Vi trak i sammen med ”Garm” i hen ved 2 Timer men uden Resultat. Saa prøvede vi igen kl. 14.30 og kl. 17.10 begyndte den at glide men saa blev ”Spagetti” Kaptajnen helt elektrisk og kørte saa haardt med sit eget Maskineri, at vi ikke kunne holde den i den kraftige Vind og navnlig Strøm saa Kassen faldt af og kom paa tværs i Strømmen og kørte lige ind paa Grunden igen et andet Sted og saa kunne vi ikke mere. Vi fik den dog næste Dag (Tors) Og saa var vores Styrmand sat til at dirigere Farten paa Italieneren saa vi kunne køre ham helt ud paa dybt vand. Han sejlede saa til Kiel og vi tog en Lægter paa Slæb og ”Urd” en anden og saa halsede vi bagefter. Vi var der 16.30 og lagde Lægteren til kaj og gik derefter paa siden af ham ude i Bugten og sendte Dykkere ned for at undersøge ham fra for til agter var færdig Kl. 24 men inden vi fik rigget vores Grejer af og kom til Kaj var kl. 2.30. Hele Fredagen gik med at vente paa Besked om vi skulle fylde Brændselsolie. Først kl. 17 fik vi Besked om at det blev først om Lørdagen saa vi var 3 mand der tog en Sporvogn op til Byen for at se os lidt om. Vi naaede at finde en Woolvorth, og der var mange dejlige Ting at se paa og jeg fik ogsaa købt noget til Tøserne, jeg siger ikke hvad, inden de lukkede, saa kørte og gik vi hjem igen men vi fik ingen Aftensmad den Dag. ………….Lørdag var vi inde i Kanalen for at bunkre og kom saa ud igen ved 11 Tiden. Vi fik at vide at vore Lægtere ikke var udlosset før hen paa Natten ………..

og vi gik til Køjs, men kl. 23.15 fik jeg Besked om at gøre Maskinen klar. Klokken blev dog 2.30 inden vi kom af sted. Vi havde vind omkring 6 paa Vejen op og der var lidt Rullen, …………… Vi var i Nyborg kl 14.30 og denne Gang var der et normalt Menneske til Tolder saa vi fik Lov at beholde det vi havde faaet i Udførsel i Kiel. Saa nu staar der Cognac i Køjehjørnet igen og venter paa Kørelejlighed til Nakskov, der er ogsaa lidt andet ….. saa jeg faar Last, naar jeg skal hjem. Ja Hjem – efter mine beregninger har jeg en Uge tilbage i morgen og jeg synes naar jeg sidder her paa Kammeret at der er længe til men paa den anden side kan jeg ikke forstaa, hvor de 16 Dage er blevet af. Vi bliver maaske her i Nyborg nogle Dage og maaske skal vi til Kalundborg. ”Urd” knuste jo vor ene Baad ”saa den sank” under bjergningen og den skal muligvis repareres i Kalundborg. Ja nu er der ikke mere Plads igen og jeg har snart krampe i Armen der er ellers meget mere jeg vil sige men det faar saa vente til jeg er lidt nærmere …………


Bag på kuverten afs. Maskinchef V. Frederiksen M/S ”Sigyn”

c/o skibsmægler Th. Vang Nyborg


Stubbekøbing 1/10


…… ….


Lige et Par Ord inden Køjen kalder.

Det er omkring Midnat og vi skal nok af sted herfra i morgen tidlig. Vi har jo haft en forgæves Tur her ned. Vi laa først og ventede et Døgn ved den Tysker som var løbet paa men da han ikke vilde have Hjælp fik vi dog lov at gaa ind til Stubbekøbing og afvente. Han kom flot i eftermiddag og vi skulde saa faa videre Besked i morgen. Vi blev saa enige om at gaa til Andespil i Aften. Vi var Skipper, Styrmand, Dres, Dykker Jacob og jeg sagde Hunden. Først vandt Skipper og Dres hver ½ And. Saa vandt Styrmanden 1/1 And og jeg ½ And men den røg ved Lodtrækning men saa tog Skipper Revanche med 1 Gaas og jeg var lige ved en Kurv med Flasker og andre sager saa Resultatet blev 2 Ænder og en Gaas, saa nu maa vi se om Svitzer vil give Rødkaal saa skal vi rigtigt smovse. …………..

men havde ikke Tid til at skrive dengang, der er jo meget skriveri omkring den 1. og ogsaa regnskab for den sidste Bjergning. Vi haaber jo at faa lov at gaa til Nyborg men vi ved jo at der staar en Stranding ved Tyborøn saa vi har lidt bange Anelser. Jeg vil slutte nu, jeg er lidt søvnig. Jeg haaber at I alle har det godt …………

Bag på kuverten maskinchef V. Frederiksen M/S ”Sigyn” Svitzer


Kalundborg Tirsdag Aft.


… …. …….
Ja som du ser allerede Tirsdag Aften og nu maa jeg have en Haand i Nakken for at fortælle lidt om de forløbne Dage. Sagen er, at jeg maa have løbet en Influenza op paa Rejsen for jeg har været lidt mat i Sokkerne et par Dage, og den har gaaet paa Piller, men nu tror jeg, at det har kulmineret for denne Gang.

Jeg havde en rolig Rejse til Nyborg og kom 10 minutter før 18, og der var endnu lidt tilbage af Aftensmaden.

Naa jeg blev installeret i mit Kammer og ved en kop kaffe senere fik jeg at vide at der var Bugsering fra Nyborg Søndag Morgen og derefter Sejlads til Kalundborg og saa var det jo bare at komme i Køjen. Vi begyndte Kl. 5, trak en Nordmand ud og løb til Kalundborg hvor vi var lige før 10 og her er vi saa endnu. Vi havde en SuperTanker ind her Mandag Morgen til Asnæs værket og den var paa 40.000 tons og kunde til nød og næppe flyde ind til Kajen. Vi har trukket den ud i Dag og nu var den lettet for 30.000 tons saa nu kunde vi jo sagtens trække rundt med den.

Vi havde ellers frygtet at blive jaget nordpaa men foreløbig skal vi blive her.

Vi har hørt i Radioen, at der er en Stranding ved Agersø og at ”Urd” haaber at få Kontrakt. …………..

Brevstempel 13.10.59

afs: 2. Maskinm. V. Frederiksen M/S ”Sigyn” c/o Skibsmægler J. Schultz Kalundborg
Nyborg 25-10-59
……. ….
I Hast et Par Ord, som jeg haaber at få med ”Urd” hjem. Den kom lige her nu og skal hjælpe med en Bugsering her til Middag og skal saa gaa til Nakskov igen. Vi har ellers ligget i Kalundborg til i Gaar og fik saa Ordre til Nyborg for en bugsering i dag og vi regnede med ”Garm” skulde være med men det blev altsaa ”Urd”. …………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyborg 3/11-59


……. ….
Ja det er altsaa stadig Nyborg og det er snart saadan at vi har glemt hvordan det er ikke at have Land ved siden af os. Vi har ikke i sidste Uge været fra Kajen og det vil jo sige at vi ikke engang tjener til Føden; ikke saadan at forstaa at der mangler noget i den retning, tværtimod, men det kunne dog ogsaa være rart at føle at vi gør lidt Gavn for vore Penge……
Afs. Maskinm V. Frederiksen M/S ”Sigyn” c/o Skibsmægler Th. Vang Nyborg

Poststemplets dato 4 nov 1959

Onsdag Nyborg
… …. …….
Ja saa er det Onsdag igen og vi er stadig i Nyborg. Der spøger i Øjeblikket en tur til Tønsberg efter tre Trawlere som er solgt til et Ophugningsfirma i Odense, men det ligger endnu lidt løst der kommer nærmere Besked i morgen. Tønsberg ligger et eller andet Sted i Sydnorge og Turen op vil tage godt et Døgn og naar vi skal hjem igen vel mellem 2 og 3 Døgn saa det skal jo kunne give lidt Udførselsvarer hvis det bliver til noget. Det var ellers min Mening at skrive i Aftes, men jeg blev overrumplet af Omstændighederne. ……… Vi fik jo almindelig Frokost kl. 12 og blev saa kaldt op til Skipperen om Aftenen til en stiv Martini og saa var der dækket op i Messen med Aspargessuppe, Andesteg og fromage dertil 3 l. Rødvin til 5 Mand, saa Kaffe hvortil Johannesen lod springe en hel Flaske Brandy og da det var slidt op en Flok bajere og inden vi saa os til var det Midnat. Saa blev Mødet hævet og syntes jeg trængte til lidt Luft., saa jeg gik en Tur op paa kajen men jeg gik dog hurtigt ned igen for jeg syntes at Sigyn laa saa urolig og lamperne rystede saa det var rart at komme vandret ud ………. og jeg turde faktisk ikke gaa i Gang med et Brev. Jeg sov dog godt hele Natten og var frisk i Morges og var ude at se paa Lamperne paa Kajen og de rystede altsaa endnu og det viser sig altsaa at det gør de ved en bestemt Vind. Jeg har arbejdet med vort Slæbespil hele dagen, der var nogle Lejer paa noget Udrykkertøj der var gaaet fast og det er selvfølgelig vanskeligt at komme til at skille ad men vi har jo godt Værktøj og jeg har Hjælp fra Dækket, saa jeg faar nok Has paa det ogsaa.

……………………………………………………………………………………..


Brevstempel 12 nov 1959

afs. Maskinm. V. Federiksen M/S Sigyn c/ o skibsmægler Th. Vang Nyborg

……………
Lige et Par Ord for at takke for Pakken som naaede os inden vi forlod Nyborg. Vi er lige anløbet Korsør for at laste noget Grej som skal komme fra København og Afgangen herfra er sat til kl. 14 og saa skulle vi kunne række ”Vrangen” hvor vi skal hente den første Trawler Lørdag hen under Aften. Det er jo begyndt at blæse rundt omkring igen men vi havde en rolig Tur herover saa det gaar nok ogsaa nordefter…………

Brevkort stemplet Korsør d. 1?. nov. 1959


Fra Maskinm. J. V. E. Frederiksen

M/S ”SIGYN” Svitzers Bjergningsselskab


Grenå 22/11-59

………… ….
…og det er jo faktisk kun en Uge siden vi forlod dansk Havn. Jeg er klar over at der nok er et Brev til mig men ikke hvornaar det naar mig. Vi har haft en begivenhedsrig Tur. Vi kom jo fra Korsør om Lørdagen omkring Kaffetid og havde nøjagtigt et Døgn til Tønsberg. Der var seks ekstra Mænd ombord som skulle to i hver sættes ombord i de her Skibe vi skulle hente og Planen var at vi skulle gaa i gang med Tilrigning straks efter Ankomsten saaledes at Afgang kunne finde Sted Mandag Morgen. Men det viste sig at Arbejdet var større end forudset saa vi fik Lørdagen i Ro fra almindelig Udskejning. Det var et roligt Regnvejr men jeg var dog lige en Tur rundt i Gaderne og det var som enhver anden norsk By med overvejende Træhuse og smalle Gader somme meget stejle, der var dog mange pæne Butikker og mange Varer men Priserne var efter vore forhold absolut i Overkant. Der blev dog ikke taget nogen penge op og man kunne ikke købe saa meget som et Frimærke for danske Penge. Derimod kunne man købe for Cigaretter og Spiritus men det havde vi jo ikke for meget af.

Søndagen gik med Tilrigning og det blev saa klart at Vejret var for uroligt til Afgang Mandag men vi sejlede dog hen og fik fat i en gammel Hvalfanger og gik med den hen til de to andre et Par forhenværende britiske Korvetter som er bygget i 1948 og som ikke kan have sejlet meget i norsk Tjeneste idet de har ligget stille i de sidste 5 Aar, de saa jo ogsaa lidt afrakkede ud. Naa Tiden gik til Onsdag og det blev saa besluttet at vove Forsøget. Vi gik ud med Hvalfangeren og havde saa en lokal Slæbebaad til at hente Korvetterne en ad Gangen fra den fjeldtragt hvor de laa til Ankers og vi fik saa en Slæber i hver af dem og gik an og det lignede en hel Højsøflaade i Slagorden. Vi holdt os pænt indenskærs og det gik fint. Vi ankrede for Natten Kl. 19 og gik an næste Morgen saa snart vi kunne se og kravlede med 4 ½ sømil ned under Svenskekysten til vi kom til et Punkt, der hedder ”Pater Noster” der kvitterede vi Lodsen og satte Kurs ud over Skagerak efter Skagen. Der var en del Sø men med det Træk laa vi forholdsvis roligt med Søen og Vinden foran for tværs om bagbord, men Farten var dalet til 3 ½. Naa vi passerede dog Skagen og fik med mere sydlig Kurs vind og Sø ret forefter og i Læsø Rende gjorde vi en Overgang under 2 Sømil. Alligevel var vi optimistiske men saa i Gaar begyndte Uheldet at naa os med at en af Slæberne har fisket et eller andet paa bunden og den sprang saa at Skibet drev fra os. Vi fik dog Hold paa den igen ved et dygtigt og ikke ufarligt Arbejde af vore Dæksfolk men vi maatte saa sætte den fast i Agterenden af den anden Korvet. Og saa havde vi begge Korvetter i en Slæber fra Sigyn og Vinden friskede igen. Det gik da ogsaa galt idet denne Slæber gik og saa drev begge Korvetter af. Paa dette tidspunkt var ”Garm” afgaaet og godt paa Vej for at tage Del i Arbejdet. Han kom lige tidsnok til at fange de to og afleverede saa den ene til os igen og det var saa meningen at han skulde gaa ind til Grenå med den ene men vi fik sprængt endnu en Slæber og vores Korvet drev endnu en gang af. Saa maatte vi lade vores Hvalfanger sætte Anker og gaa paa Jagt efter den og vi fik ogsaa lassoet den, men turde ikke gaa med den i den haarde Sø saa vi smed Krogen og laa klar med kort varsel resten af natten hvis Trossen skulle gaa en Gang til. Da det blev lyst fik vi en rigtig svær Slæber over i den og saa gik det ellers mod Grenaa. ”Garm” var paa Vej ud og han overtog saa den ene Korvet og vi vendte om og gik til vor Ankerligger og han havde klaret sig godt for Ankeret. Og vi tog saa ham ind til Grenaa og saa ligger hele Flaaden her men vi sejler i Morgen Mandag til Frederikshavn og skal have en Tanker paa ”Understed” og naar det er færdigt skal vi her tilbage til Grenaa og fortsætte med Trawlerne til Odense og det bliver nok her midt i Ugen. Jo det var i korte Træk 7 Døgn som huskes en Tid, men i øvrigt ikke mindes daarligt ..


Grenå 30/11-59
…. …
Ja man kan selvfølgelig ogaa skrive Brev fra Grenå og her er vi nu igen for at prøve at blive færdige med det Trawlerjob. Vi tog jo til Frederikshavn i mandags og var der om Eftermiddagen og Tirsdag morgen tog vi Tankeren ”British Vigitance” paa Plads og laa i spænd med den til Onsdag aften og efter at have afleveret den til Søen gik vi ind til Kajen og skulde saa røgte Fortøjningen næste dag. Det var dog for dårligt vejr saa vi kom ikke ud og 14.25 fik vi saa sejlordre til Grenå og var der godt Midnat. Og der var jo et par enkelte Buler paa Vandet paa den Tur. Næste Morgen begyndte vi at rigge til med trawlerne men det lykkedes heller ikke dennne gang idet vi fik sejlordre 10.05 til en Stranding paa Sjællands Rev. Det var en tysk Fisketrawler som havde lagt sig der og den rykkede vi af i løbet af Eftermiddagen og tog paa slæb til Nyborg for Dykkerundersøgelse og det var stadig saadan lidt halvdaarligt Vejr saa ham tabte vi ogsaa engang men vi naaede da Nyborg 1.30 om natten og undersøgte ham Lørdag formiddag. Trawlerskipperen var kanonfuld og kørte saadan rundt med Skibet da den kom flot at han kørte vores Slæber i sin Skrue og rev næsten hele enden af Stævnrøret i Stykker saa han ligger i Nyborg endnu. Vi har saa siden haft ”Esso København” ind og ud af Nyborg og er i dag gaaet her til Grenå til vore Trawlere og nu er der urovarsel for Kattegat Syd igen saa vi kommer nok ikke ud i morgen med dem. ………Jeg har bedt om at blive afløst inden eller senest den 12. og skal nok holde dem varme derinde og der er faktisk ikke saa længe til – ………………..

Afs. V. Frederiksen M/S ”Sigyn” Havnekontoret Grenå

Grenå 6/12-59
……. ….
Ja saa er jeg igen på papiret for at sende er Par tanker hjemefter. Det er Søndag og vi ligger igen i Grenå og har vor første Sejltur til Odense overstaaet. Vi skulde jo have været afsted igen med det samme, men allerede de sidste Timer inden vi nåede ind begyndte vandet at vise Tænder og sådan meldes om Vindstyrker op til 9, saa der bliver ikke noget af at slæbe trawlere før der er lidt mere Ro over Feltet. For Øjeblikket raser en veritabel Snestorm, så sigtbarheden er lig nul. Jeg har ikke hørt mere om min Afløser……………Jeg har vist ikke fortalt at Holger Nielsen fra ”Urd” har været med paa hele Norgesekspeditionen og han er stadig her i Grenå og er ogsaa godt ked af det. Han gaar som Vagtmand i trawlerne og der er jo ikke anden varme end en Bes-ovn og han er helt alene.

………………… Det kniber lidt med at komme i land medens det er butikstider, saa der er ikke nogen fødselsdagsgaver, men det kommer vi tilbage til, naar vi kommer hjem. Jeg troede ellers helt bestemt, at der var Brev, når vi kom her til Grenå, men nej, og saa ligger det nok og cykler rundt efter os, og vi var kun 1 ½ time ved Odense. ……………………….og nu vil jeg slutte…………………..


Bag på kuverten:

Afs V. Frederiksen

M/S ”Sigyn” Havnekontoret GrenåPoststemplets dato 6.12.59

Svitzer 1959


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка