Formularz wniosku o skierowanie
Дата канвертавання27.04.2016
Памер20.57 Kb.
FORMULARZ WNIOSKU O SKIEROWANIE

WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI.......................................

(pieczęć instytucji)

................................(miejscowość i data)


......................................

......................................

(adresat1)

WNIOSEK

o skierowanie wojskowej asysty honorowej

Uprzejmie proszę o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału


w uroczystości ……...........................................................................................................

........................................................................................................................................(wpisać nazwę uroczystości)
Uroczystość odbędzie się:

1. ....................................................................................................................................(wpisać datę uroczystości)

2. ....................................................................................................................................(wpisać godzinę uroczystości)

3. ....................................................................................................................................(wpisać miejscowość)

4. ....................................................................................................................................(wpisać miejsce uroczystości)

Proszę o skierowanie wojskowej asysty honorowej w składzie:

......................................................................................................................................

(wpisać propozycję składu wojskowej asysty honorowej zgodnie z „Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” )
Podczas uroczystości przewidujemy zorganizowanie:

................................................................................................................................................................................................................................................................................(wpisać z jakich elementów składać się będzie uroczystość )

Organizatorem uroczystości jest:

1. ....................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę organizatora)

2. …................................................................................................................................(wpisać adres do korespondencji, e-mail, tel./fax)

3. ....................................................................................................................................(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organizatora do kontaktów roboczych, tel./fax, e-mail)

Jednocześnie informuję, że po zakończeniu uroczystości2 z udziałem wojskowej asysty honorowej przygotujemy materiał zdjęciowy, który wraz z krótką informacją zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja_obronnosci@wojsko-polskie.pl


..................................................(podpis i pieczątka)Szanowni Państwo,

Informujemy, że:

Wojskową asystę honorową3 w uroczystości pogrzebowej może stanowić kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz


i werblista.
Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.
O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:


  1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

  2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

  3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

  4. Żołnierzy w służbie czynnej;

  5. Byłych żołnierzy zawodowych;

  6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska


decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.
Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.1 Minister Obrony Narodowej w przypadku: (1) organizowania centralnych uroczystości państwowych i wojskowych; (2) uroczystości poza granicami kraju (nie dotyczy Polskich Kontyngentów Wojskowych); (3) pogrzebów członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób zasłużonych dla państwa. Dowódca garnizonu w przypadku przygotowania i przeprowadzenia: (1) uroczystości państwowych, wojskowych, patriotycznych, patriotyczno-religijnych lub religijnych
z udziałem wojskowej asysty honorowej; (2) uroczystości pogrzebowych: (a) dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego; (b) kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski; (c) kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa; (d) żołnierzy w służbie czynnej; (e) byłych żołnierzy zawodowych; (f) szczególnie zasłużonych pracowników wojska.


2 Nie dotyczy uroczystości o charakterze religijnym i pogrzebów.

3 Zgodnie z Decyzją Nr 392/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка