Eventoj n-ro 0005, 1/majo '92, retpoŝta versio
старонка1/3
Дата канвертавання25.04.2016
Памер217.86 Kb.
  1   2   3
Eventoj n-ro 0005, 1/majo - '92, retpoŝta versio

**************************************************


ENHAVO

//////
Titolpaĝe: - Kiel trovi monon por Esperantaj celoj?


Esperanto defendata: - Rebati en la gazetaro
Teorio: - Movado aŭ/kaj entrepreno?
Faka aplikado: - La programo Winword de Microsoft lernis la

Esperanto-supersignojn

- Kontakto serĉata

- Paradigma agado per la internacia lingvo


Esperanto aplikata: - Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo

- [ZET estas monata gazeto por Tram- kaj Bus-istoj]


Aranĝoj: - Pilgrimo al Czestochowa

- Ĉijare denove

- Oficiala AntaŭKongreso de UK en Prago

- SAT-Kongreso en Litovio

- Fonto el kiu venas libereco

- "Eŭrofuture"

- SEJT apud Sankt-Peterburgo

- Nacia Kongreso de Esperanto-Ligo por Norda

Ameriko


- Boatado en Litovio

- Dum la UK tranoktu en - Hungario.

- KISO en Marburg

- IJS


- Internacia Esperanto-kurso por gejunuloj

- 14-a Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj

- Esperanto kaj humanismo
Movado: - Pasporta Servo
Anoncetoj: - ***

La leganto: - ***

Mallonge: - ***

Korespondi deziras: - ***


Atentu!: - ***
*************************************************************************
TITOLPAĜE

//////////


Kiel trovi monon por Esperantaj celoj?

======================================


Informaj pripensoj naskitaj dum la preparado de la SAT-Amikara Kongreso

sur loko Nazelles-Negron (jaro 1991), kaj per la konsiloj de s-ro Pierre

Croix urbokonsilanto.
Pluraj personoj petis informojn rilate la kolektadon de monsubtenantoj

okaze de la SAT-Amikara Kongreso en Ambuazo. La afero estas ampleksa, kaj

detala priskribo povas utili al multaj aktivuloj. Pro tio, aperas la

jenaj linioj.

Necesaj klarigoj.

-----------------


Oni nepre distingu inter diversaj formoj de subteno fare de firmaoj.
- La mecenateco donas monon (avantaĝojn) sen konsidero al ia tipo de

repago. Mecenato subtenas artiston aŭ asocion pro intima simpatio,

aŭ pro konvinko pri la valoro de la petanto.
- La reklamado estas je alia ekstremo de financado. "Vi donas al mi X

frankojn, kaj mi ofertos al vi Y kvadratajn centimetrojn da

reklamsurfaco en nia revuo aŭ sur afiŝo." La kontrakto estas strikte

difinita kaj sensurpriza. Tamen, por sukcesi, la petanto ne devas tro

peti, aŭ devas pruvi la grandskalan disvastigadon de la revuo aŭ

afiŝo.
- La monsubtenado aspektas pli taŭge por niaj klopodoj (Franclingve:

le sponsoring!). Male al la mecenato, la monsubtenanto petas kompenson

sub la formo de oficialaj dankoj, varmaj laŭdoj ktp... Tamen, la

kontrakto pri tio ne estas tiel preciza kiel tiu pri simpla reklamado.
Preparado.

----------


Oni devas unue elekti inter tiuj 3 tipoj de monpetado. La reklamado

valoras por kutima afero (revuo, kalendaro de fajrobrigado ktp.), kaj la

mecenatoj ekzistas, sed estas tre malmultaj. Do restas la 3-a tipo:

monsubtenado - procedo ege laŭmoda (verŝajne tro...). Tiu laboro estas

peniga, kaj povas estiĝi nur okaze de evento.
Direktisto de firmao neniam donos monon sen iom da garantio de seriozeco.

Pro tio, estas preskaŭ necese prepari dosieron, dokumentaron, por

prezenti la projekton. La seriozeco de la dosiero kvazaŭ pruvas la

seriozecon de la ĝenerala afero.


Ne provu konvinki pri la praveco de la esperantistoj: tio estus

tempoperdo kaj eĉ eraro. Oni havu la celon pruvi la gravecon, la

amplekson de la planitaj aranĝoj. Neniam supozu, ke firmao donas monon

pro simpatio al nia idealo. Estus plia eraro.


La dosiero.

-----------


La dosiero povas esti preparata laŭ ĉies gusto. Tamen, kelkaj reguloj

povas esti utile sekvataj. La dosiero entenu:


- enkondukon fare de gravulo kiel verkisto, urbestro, famulo. (Por la

okazo, se tio ne eblas, letero de la asocia prezidanto estas

kontentiga solvo);
- la programon de la antaŭviditaj aranĝoj, unue resume kaj poste iom

detale. (Oni memoru, ke verŝajne neniu legos la dosieron entute;

do, ne estas grave, ke la tekstoj estas interesaj aŭ ne! Tamen, oni

priatentu la prezentadon);


- antaŭviditan buĝeton rondciferan (Vi tute rajtas fantazii, ĉar tio

ne estas promeso. Tamen, oni faru la buĝeton iom serioze).


Se vi indikas malgrandajn sumojn, tio pruvos la malvastecon de via afero.

Plie: "Kial vi petas monon, se vi bezonas tiom malmulte?" Vi facile

trovos solvojn, por grandigi la ciferojn.
Se vi indikas tro grandajn sumojn, tio povas esti timiga por multaj

entreprenistoj: "Ĉu ili sukcesos finance? Ĉu ili ne estas friponoj?"


Pri niaj agadoj, oni nuntempe ne prezentu buĝeton superan al 100.000

Francaj frankoj. Por nia kongreso la antaŭvidita fantazia buĝeto

estis taksita je 60.000 Francaj frankoj.
Plurloke kaj skribe oni devas indiki la kompensojn por la monsubtenantoj.

Ili donos nur kun garantio pri granda reklamado. Okaze de nia Ambuaza

Kongreso, ni petis po 2.000 Francajn frankojn. La kompensoj estis jenaj:
- ĉe la enirejo montrobendo, sur kiu estas surskribitaj la nomoj de la

subtenantoj (simbola afero);


- anonco sur la kongresafiŝoj (ĉu efika?);
- dankoj sur la lasta paĝo de nia libro "Ambuaza Statuaro" (la ĉefa

reklamejo).


La kontrakto estas subskribenda kaj de la firmaa direktisto kaj de la

asocia prezidanto.


Resume, la dosiero havas la celon pruvi la seriozecon de la petanto. Pro

tio, bela prezento estas la plej bona garantio. Ĝi devas enhavi dekon

da paĝoj.
La klopodoj.

------------


La klopodoj estas longaj kaj ofte senkuraĝigaj.
La plej bona maniero estas, ke oni aranĝu rendevuon kun la direktisto

de la koncerna entrepreno. Oni ne perdu tempon kun subĉefoj, kiuj ne

tenas la monujon. La sekretariino demandos pri la kialo de via peto.

"Mi preparas grandan eventon (...), kaj bezonas ricevi diversajn apogojn.

Pro tio, mi deziras prezenti nian dosieron al s-ro X". Vi estu aŭdaca

kaj ne timu la kravatojn.


Dum la intervidiĝo oni devas esti konvinkema, kaj inspiri fidon. La

direktisto rapide foliumos vian dosieron, kaj faros trafajn demandojn,

kiujn vi devas precize respondi; ekzemple: Kiom da monsubtenantoj vi

deziras trovi? - Kion vi faros, se vi ne trovos la atenditan sumon? -

Kion vi proponas al ni, se ni donas 10.000 frankojn?
La 2-a solvo estas, ke vi poŝte sendu la dosieron akompanatan de skriba

peto ĝin studi. La dosiero riskas miksiĝi kun multaj aliaj paperaĉoj,

kaj pro tio la metodo ŝajnas malpli efika. Tamen, multaj direktistoj

malakceptas randevuon sen antaŭe vidi la dosieron.


La plej rapida metodo estas, ke oni sendu la dokumentaron, kaj poste

marĉandu telefone. Tamen, la rezultoj iĝas malpli sukcesaj. Tio eblas

fine de la klopoda periodo, kaj eĉ tiam estas eble vendi rabate la

partoprenon.


La sukcesoj.

------------


La sukcesoj venos iom post iom. Oni tamen estu prudenta.
Estus bone havi diversecon en la listo de la monsubtenantoj. Se estus 4

aŭ 5 bankoj, la efiko de reklamado estus nula.


Oni petu multe da mono, sed ne tro. Dum la preparo al nia Kongreso, ni

petis 2.000 frankojn de ĉiuj. Tiu sumo estas tro alta por metiistoj kaj

malalta por bankestro. Bona metodo estas, ke oni proponu diversajn

tarifojn kaj diversajn kompensojn. Sed tiam temas pri reklamado, kaj ne

plu pri monsubtenado.
Plie, anonco de viandisto aŭ de legomvendisto estas ebla en la

fajrobrigada kalendaro, se ĝi tamen ne multe kongruas kun la alta valoro

de nia idealo.
La sukcesoj estos multe pli facilaj, se anstataŭ monon oni petas

materialajn kompensojn. La gajnoj povas esti multe pli interesaj. Tiel la

konsilantaro de urbo Nazelles-Négron konsentis senpagon por la Kongresejo

(tio estas ŝparo pri 2.500 frankoj) kontraŭ anonco. Estas same pri la

floristo, kiu senpage instalis kreskaĵojn. Oni nepre faru la liston de

la materialaj bezonoj (sonaparatoj, ŝarĝaŭto, floroj, ktp.), kaj tiam

oni serĉu...
Atentigoj.

----------


La monsubtenantoj deziras fari propagandon okaze de publikaj eventoj,

kaj tute ne por fermita kongreso.


Se vi ne povas plenumi la promesojn pri reklamado, vi estu ĉiam preta

repagi ĉiujn sumojn.


Konklude, vi neniam malesperu; la subtenoj venos tien, kie vi ne atendas

ilin!


Ni povas pruntedoni nian dosieron al tiuj, kiuj deziras. Kuraĝon!
laŭ SAT-Amikaro
*************************************************************************
ESPERANTO DEFENDATA

///////////////////


Kion fari por...
Rebati en la gazetaro

=====================


Pli malpli regule aperas artikoloj, kiuj kritikas

Esperanton aŭ misinformas pri ĝi. Kion ni faru?


I. Tuj reagi.
II. Senprokraste diskonigi tiun artikolon, fotokopie aŭ telefone al

seriozaj, kompetentaj samideanoj, ke ankaŭ ili reagu.


Nepras klare scii: la titolon de la revuo, aperdaton de la artikolo,

kompletan adresaron de la gazeto.


Kiel reagi?

-----------


1.

Ni bone konsciu, ke ĝenerale homoj negative skribas pri Esperanto ĉar

ili ne estas bone informitaj; pri tiu bedaŭrinda situacio kulpas

grandparte esperantistoj mem.


2.

Nepre ne evitu polemikon kaj akran esprimmanieron; tio ĉiam malbonege

impresas kaj ofte malebligas postajn kontaktojn.
3.

Pli ol rebati ni atentigu pri eraroj, zorgante pri afabla etoso.

Ekzemple: Pri tiu ĉi punkto oni erare aŭ mise informis vin. Fakte la

realo estas alia... Kiel vi povas konstati ankaŭ laŭ la aldonita

dokumento...
4.

Laŭeble ni aldonu fotokopion de dokumentoj, kiuj plifortigas niajn

argumentojn, kaj ni substerku la plej gravajn frazojn.
5.

Preferinde ni respondu per precizaj argumentoj, plej eble freŝdataj kaj

ĝisdatigitaj, bazitaj sur seriozaj referencoj:

- instituto, universitato estas atesto pri kredindeco;

- titolita persono, eminentulo: oni kredas pli facile Prof. D-ron B. ol

s-ron Z. eĉ se temas pri la samaj ideoj.


6.

Anstataŭ rebati ĉiujn punktojn, ni elektu unu aŭ du, pri kiu(j) ni

havas fortikajn, kontroleblajn argumentojn. Kiu deziras refuti ĉiujn

punktojn, povas fari tion per pluraj leteroj, sendante ilin nome de aliaj

personoj, kompreneble kun ilia konsento (aŭ donante al ili la sendotan

tekston); tiam nepras diversigi la stilon, dokumentojn, prezenton.


7.

Ĝenerale mallonga letero estas pli facile publikigita: ideala longeco

estas 20 linioj; trafega fakto pli valoras ol dupaĝa babilado.
8.

Se la aŭtoro de la rebatata artikolo ne estas ĵurnalisto, ni aldonu

kopion de nia letero, petante la ĉefredaktoron plusendi ĝin al li,

kiun tiamaniere ni povos kontakti kaj kun kiu eblos eventuale ekdialogi.


9.

Ni skribu legeble, prefere la letero estu tajpita, kaj klare ni menciu

niajn nomon kaj kompletan adreson.
10.

Finfine ni komprenu, ke ĵurnalo ne povas aperigi la dekojn da leteroj,

kiujn ĝi ricevas ĉiutage; nur la plej trafaj, la plej interesaj havas

ŝancon veki intereson kaj esti publikigitaj. Tamen, ju pli multaj

leteroj pritraktas temon, des pli malfacile ĵurnalo povas neglekti tiun

temon.
11.

Se nia letero estas publikigita, ni nepre danku! Temas pri elementa

edukiteco kaj estas okazo por sendi plian argumenton.


Ĉu malfrua reago utilas? Jes! Eĉ post semajnoj aŭ monatoj, reagoj

ĉiam bonvenas kaj utilas, sed tiam ni komencu nian leteron alimaniere.

Ekzemple:
a) Kolego mia ĵus sendis al mi vian revuon, en kiu vi (aŭ A.N.)

skribis pri...


b) De pluraj tagoj mi intencas skribi al vi pri...
C) Mi kaptas feritagon por...
d) Lastatempe aperis en via ĵurnalo artikolo pri...
Atentu! Se ni nur supraĵe konas la rebatotan temon, ni turnu nin al

kompetentulo kaj bone informiĝu antaŭ skribi.


Kelkfoje preferindas silenti ol misargumenti!
Germain Pirlot, Belgio
(laŭ Inf-fluo, majo/1990)
*************************************************************************
TEORIO

//////
Organizi kongreson

------------------
Movado aŭ/kaj entrepreno?

==========================

Ĉu eblas samtempe ambaŭ?
La ĉijara Universala Kongreso de Esperanto (de UEA) estis planata okazi

en Prago. Sed ĝi okazos en Vieno. Eble ne ĉiuj scias kial. Onidire pro

tio, ke la lastatempaj politikaj ekonomiaj ŝanĝoj en Ĉeĥoslovakio

kvankam donas grandajn esperojn en la estonto, sed ĉijare ne estis

havebla la necesa financa garantio, ĉu certe la kurzoj estos

antaŭvideblaj, ĉu privatigo de entreprenoj rezultos molan grundon por

garantio de kontraktoj, ktp. Pli detalaj (ne nepre pli longaj) analizoj

estas bonvenaj.


Estas ankaŭ certe, ke temas pri "batalo" de du skoloj:
1. organizi kongreson profesie, t.e. ĉiam kun la samaj homoj, kiuj la

pasintjaraj spertojn povas utiligi, krome ili okupiĝas pri ĝi dum

labortempo dum la tuta jaro (krom aliaj taskoj). Tio donas avantaĝojn,

ke ne surloka volontulo faras la esencajn decidojn, nur eventuale helpas

en la loka realigado, traduko, pordisto en loka asista komitato, ktp.
2. organizi kongreson fare de loka invitanta instanco, kutime en la

landa Esperanto-asocio fondita Loka kongresa Komitato, kiuj kvankam eble

la unuan fojon organizas kongreson, sed kutime havas ian organizan,

movadan sperton kaj konas la lokajn kondiĉojn, ĉe kiuj instancoj, kaj

kiel argumenti por ricevi ĝustan subtenon.
Ambaŭ teorio estas pravigeblaj certagrade. Kombini la du ne eblas, ĉar

en la ĉefaj decidoj (trajto, amaseco, preznivelo averaĝa kaj minimuma-

maksimuma, mendi grandan salonon laŭ kiu prezo kaj kondiĉo) devas esti

en ies mano kaj respondeco. Kaj se la decidoj rezultas profiton aŭ

malprofiton, ankaŭ ties sekvojn iu rikoltas.
Sxajnas, ke ĉifoje venkis la unua, profesieca organizo, nome la kongreso

estas organizata de la Centra Oficejo de UEA el Rotterdamo.


Post tioma meditado staru ĉi tie propono:

------------------------------------------


La Universala Kongreso estu organizata de profesia teamo, por tiu celo

funkcianta vojaĝoficejo, kaj neniel movada instanco, nek estraro de ajna

asocio. Personaj rilatoj, povas esti, eĉ estas dezirinda, sed nek ajna

asocio (kaj ties estraro) estu ĉefo de la movada asocio. Nun tiuj aferoj

tute ne estas disigataj. La entrepreno funkciu entreprene kaj la asocio

kiel sindikato klopodu defendi la intereson de siaj membroj, per forto de

publikeco, mendo de multaj lokoj por ricevi rabaton. Tio ankaŭ estus la

intereso de la entrepreno. Kaj ĝi ankaŭ timus havi malbonan rilaton kun

la asocio, ĉar alie la asocio povas alvoki al bojkoto, ktp.
Sándor HIDEG, Hungario
*************************************************************************
FAKA APLIKADO

/////////////


La programo Winword de Microsoft lernis la Esperanto-supersignojn

=================================================================


La esperantistoj ja kiel multaj aliaj anoj de lingvoj kun specialaj

signoj baraktis daŭre kun la problemo de la supersignoj. Por la programo

Winword de Microsoft nun haveblas taŭga solvo, kvankam la ĉapelitaj

literoj ne aspektos perfektaj: En grafika programo mi desegnis la

literojn kaj ilin transprenis la teksto-dataro de Winword. Poste mi ilin

storis kiel tekst-konstru-elementoj sub specialaj kodoj. Ja kaj jen mi

nun disponas pri la ĉapelitaj literoj. La plej videbla problemo: La

spaco post la litero kaj la fakto, ke ili ĉiam aspektas grasaj. Tamen

pli bone ol nenio. Kaj ili tutsame aperas sur la ekrano kiel sur la

papero. Kiu deziras ricevi la literojn devas posedi la programojn

Windows, Winword, laseran printilon kaj komputilon kun sufiĉe granda

memorkapablo (almenaŭ 2 megabajtoj). La fakto, ke nun Winword kapablas

skribi Esperant-lingvajn tekstojn, estas grava progreso. Finiĝis do la

epoko de Word Perfect, kiu ja estas komplika programo kaj apenaŭ havas

la eblojn de Winword.
Dietrich M. Weidmann
(el Junaj (Svisaj) Esperantistoj Informas, Nr-o 1/91.)
*
Tamen ni menciu, ke pluraj teksto-prilaboraj programoj jam solvis tiun

problemon (interalie Word-Perfect, Juvelo, ktp.) Cetere Word-Perfect

posedas perfektajn Esperantajn literojn sur la ekrano, kaj kapablas

presi ajnan Esperanto-literon, eĉ ne nur la dikajn ankaŭ per pingla

printilo.

(Nun ni ne parolu pri Ventura, en kiu la problemo plene estas solvita).

Programojn por projekti plej diversajn literfontojn por printiloj

evoluigis la etfirmao Tramontana (direktoro: Gábor Deák, prezidanto de

HEJ).
L.S.
*************************************************************************
Kontakto serĉata

=================


J.V. s.o.f. Plzen (Jiri Vomacka, privata komerca firmao): ul. Koterovská

30, CS-30141 Plzen, Ĉeĥoslovakio.


Komercado per libroj, ankaŭ esperantlingvaj, por cetera varo, informa

agado, propagando, informa servo, maklereco, ekonomiaj kontadservoj,

reprezentado en Ĉeĥoslovakio de eksterlandaj Esperanto-parolantaj

firmaoj.
*************************************************************************


Paradigma agado per la internacia lingvo

========================================


Kiel difini Esperanton ekologie?
La estonteco estos kiel la mezepoko: ekologia. Jes, krom universala paco

kaj sociala justeco la integra biosfero estas kolono de vivinda venonta

tempo. Kaj tiu lasta fakte intertempe fariĝis la bazo de la du unuaj.
Integra biosfero postulas biologian kompetenton de la homo. Sed ekologio

kiel biologia kompetento ne signifas multon escepte, se oni ĝin aplikas.

Nenia dubo pri tio: Ekologio estas kaj interfaka scienco koncerne la

naturmastrumon, de kiu homo estas parto aŭ partnero, kaj penso-agado-

principaro de vivokonsciaj homoj, devenigita de tiu scienco. Kaj

internacia lingvo taŭgas por la vivo nur, se oni utiligas, vivas ĝin

adekvate al la ekologiaj sciencoj.
La du bazaj principoj de la ekologio estas limigo kaj prevento, ĉe kio

la unua jam estas ĉefa antaŭkondiĉo kaj sekvo de la dua. Esperanto do

ne signifas multon, escepte, se oni dekomence aplikas ĝin laŭ tiuj ĉi,

ankaŭ siaj trajtoj de limigo kaj prevento. Internacia lingvo estas

ekologia, ĉar ĝi dekomence aŭ imanente limigas lingvon al la lingvaj

esencaĵoj cele interkomunikadon kaj interkompreniĝon. Kaj aldone ĝi

estas ekologia, ĉar ĝi dekomence aŭ imanente preventas troigon de

naciaj kaj kulturaj egoismoj. Naturmalŝparemo kaj kulturimperiismo estas

malimanentaj al Esperanto.
Oni povas kompari tiun ĉi faktaron kun la t.n. regiona anastezo. Tiu

estas tipo de anastezo, en kiu per aplikado de lokaj anasteziloj kaj

apartaj materialoj-teknikoj estas blokataj nervoj sur diversaj niveloj

de la nerva sistemo por ebligi operaciojn. El la plurnombro de anastezaj

metodoj la regiona anasteco elstaras pro siaj ekologiaj trajtoj de

dekomencaj limigo kaj prevento: ĝi limigas anastezon al la esencaĵoj

de sendolorigo per laŭeble malmulte de materialo kaj ĝi dekomence

preventas malutilon al la malsanuloj pro la laŭeble plej malmulto kaj

malprofundo da intervenoj en la organismon.
Ideala, paradigma modelo en la aplikado de la Internacia Lingvo estus

ekzemple instruado de regiona anastezo pere de ĝi. Kaj ĝuste tio ĉi

okazis ĉijaran marton dum dusemajna kurso en la Akademia Kliniko Kaunas,

Litovio. La kurso estis aparte organizita kaj prezentita sub ekologiaj

vidpunktoj. Kaj la partopreno de pli ol sesdek fakuloj el tuta Litovio

pruvis sian plenan sukceson. Pri la organizado respondecis d-ro Alfred

Maruŝka el Pasvalys, Litovio, kaj pri la instruado en la Internacia

Lingvo la Centro pri Ekologia Medicino en Ahnatal, Germanio.


D-ro med. W. Gunther,

Centro pri Ekologia Medicino (EKOMED),

Schulstr. 7, DW-3501 Ahnatal 1, Germanio
*************************************************************************
ESPERANTO APLIKATA

//////////////////


Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo

========================================


La fakgrupo laŭstatute celas al la disvastigo de Esperanto en la kampoj

de komerco, ekonomio kaj ekonomia scienco. Ĝi provas atingi tiun celon

per jenaj agadoj:
- eldoni ĝisdatigitajn fakajn terminarojn;
- ebligi renkontiĝojn de membroj, organizi studseminariojn;
- helpi membrojn, kiuj uzas Esperanton en siaj komercaj rilatoj,

ekzemple faciligante reciprpkajn interŝanĝojn de informoj;


- eldoni fakan revuon aŭ bultenon kaj/aŭ subteni la eldonadon de tiaj

revuoj aŭ bultenoj; verki fakajn artikolojn en la Esperanta gazetaro;


- instigi al aperigo de komercaj anoncoj en la Esperanta gazetaro.
En 1991 IKEF ligis ĉ. 100 personojn kun profesiaj rilatoj al komerco kaj

ekonomio. La IKEF-bulteno La Merkato regule aperigas identec-ŝildojn de

la membroj, per kiuj oni povas trovi komercajn partnerojn aŭ transdoni

interesajn informojn. Meze de 1989 tiuj identec-ŝildoj estis unuafoje

grupigitaj en broŝuro. Aperis proveldono de Komerca Terminaro, kaj

daŭre aperas Ekonomia Bulteno pri Usono. Pliaj informoj ĉe:


Roland Rotsaert

Visspaanstr.97, B-8000 Brugge, Belgio


*************************************************************************

ZET estas monata gazeto por Tram- kaj Bus-istoj de Zagreba transport-

entrepreno. Dum pli ol kvaronjarcento ĝi enhavas du rubrikojn ligitajn al

Esperanto. Unu estas Ŝirom Svjeta(Ĉirkaŭ la mondo), kiu redonas en la

kroata lingvo informojn ricevitajn pere de Esperanto. La alia estas

Esperanto, kiu portas mallongigon de la plej gravaj informoj en la

gazetaro de la pasinta monato en Esperanto. Se vi volas kunlabori pri

tiu ĉi praktika uzo de Esperanto kiel pontolingvo, (bedaŭrinde sen

monkompenso), procedu jene:

Kiam vi vidas interesan informon en via nacilingva ĵurnalo aŭ gazeto pri

vojaĝtransporto aŭ trafiko (inkluzive metroon) kopiu ĝin. Mallongigu la

plej gravan informon ĝis 20 linioj kaj traduku ĝin Esperanten. Sendu la

mallongigon kaj la kopion de la originalo al:
Marija Beloŝeviĉ Sveti druh 130, HRV-41000 Zagreb, Kroatio.
Mi mem sendis Informojn preskaŭ ĉiumonate ekde 1966!
Henry D. Palmer, Britio
*************************************************************************

ARANĜOJ


////////
Pilgrimo al Czestochowa

=======================


Raporto pri 6-a Tutmonda Junulara Renkonto kun papo Johano Paŭlo la 2-a

------------------------------------------------------------------------


La 5-a de aŭgusto `91 ekis pilgrimo de Varsovio al Czestohova por

ĝustatempe alveni tien la 13-an de aŭgusto al la junulara renkonto.


Partoprenis 387 mil poloj el ĉiuj urboj kaj urbetoj de Poolando (inter

kiuj ni 30 sovetianoj el Moskvo, Ivanovo, Krasnojarsk, Smolensk), sed

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка