Ects – інформаційний пакет хімічний факультет
старонка14/20
Дата канвертавання30.04.2016
Памер1.43 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


Дисципліна

Комп’ютерна хімія


Семестр

8

Кафедра

фізичної та колоїдної хімії


Кількість годин аудиторної роботи

48 (з них: лекційні заняття – 32; практичні роботи – 16)

Мета курсу


Ознайомлення з методами комп’ютерного моделювання хімічних речовин і хімічних процесів з метою одержання інформації про властивості і динаміку молекул..

Загальний опис курсу (розділи та теми)

1. Вступ. Мета та зміст комп’ютерної хімії. Комп’ютерне моделювання в хімії. Основні напрямки моделювання властивостей і динаміки молекул.

2. Комп’ютерне моделювання методами квантової хімії. Основи квантової хімії. Наближення квантової хімії. Наближення Борна-Опенгеймера. Одноелектронне наближення.

3. Метод молекулярних орбіталей. Наближення МО ЛКАО. Рівняння Рутана. Гомоядерні двоатомні молекули. Класифікація молекулярних орбіталей. Неемпіричні та напівемпіричні методи квантово-хімічних розрахунків.

4. Етапи квантово-хімічного розрахунку. Вибір та побудова моделі. Одержання та аналіз ППЕ. Розрахунок електронних та коливально-обертальних енергій та спектрів.

5. Молекулярна механіка як сукупність методів визначення геометричної будови і енергії молекул на основі моделі, в основі якої електрони системи явно не розглядаються. Розтягування зв’язків, деформація валентних та двогранних (торсійних) кутів, взаємодія валентно незв’язаних атомів – складові, що враховуються в моделях молекулярної механіки. Моделі молекулярної механіки: MM+, AMBER, BIO+, OPLS. Моделі об’єднаних та окремих атомів.

6. Методи молекулярної динаміки та Монте-Карло. Схема розрахунків методами Монте-Карло і молекулярної динаміки. Відмінність вхідних даних. Розрахунок рівноважних та нерівноважних властивостей. Приклади застосування методів Монте-Карло та молекулярної динаміки.7. Моделювання хімічної кінетики. Використання квантової теорії зіткнень та її спрощень. Схема розрахунку констант швидкостей хімічних реакцій методом класичних траекторій. ППЕ та швидкості хімічних реакцій.

Результати навчання

Знання методів комп’ютерного моделювання хімічних речовин та процесів. Вміння побудувати модель органічної та неорганічної молекули (Z- матриця) та провести її квантово-хімічний розрахунок

Бібліографія

  1. Немухин А.В. Компьютерное моделирование в химии // Соросовский образовательный журнал. 1998. Т. 4. № 6. С. 48-52.

  2. Берлин Ал.Ал., Балабаев Н.К. Имитация свойств твердых тел и жидкостей // Там же. 1997. Т. 3. № 11. С. 85-92.

  3. Халатур П.Г., Хохлов А.Р. Компютерное моделирование полимеров // Там же. 2001. Т. 7. № 6. С. 37-43.

  4. Белащенко Д.К. Компютерное моделирование свойств некристаллических веществ методами молекулярной динамики // Там же. 2001. Т. 7. № 8. С. 44-50.Ступінь магістра

5 курс

Назва дисципліни

О/В

Форма контролю

9 семестр

10 семестр

Перший семестр

Другий семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Педагогіка і психологія вищої школи

О

Екзамен
90

2,5

1,5


Методика викладання хімії у вищій школі

О

Екзамен
90

2,5

1,5


Методологія та організація наукових досліджень

О

Залік
90

2,5

1,5


Пошук та обробка наукової інформації

О

Залік
90

2,5

1,5


Інтелектуальна власність

О

Залік
54

1,5

1


Цивільна оборона

О
Залік


54

1,5

2

Охорона праці в галузі

О
Екзамен


54

1,5

2

Вища освіта і Болонський процес

О
Залік


36

1

1

Спеціалізація Неорганічна хімія

Квантово-хімічні розрахунки

В

Екзамен
216

6

4


Методи структурного аналізу та кристалохімії

В

Екзамен
216

6

4


Хімія напівпровідників

В

Екзамен
162

4,5

3


Діаграми стану трикомпонентних систем

В
Залік


108

3

4

Фізика напівпровідників

В
Залік


108

3

4

Структурний аналіз і кристалохімія напівпровілників

В
Екзамен


126

3,5

5

Спеціалізація Органічна хімія

Виділення та ідентифікація природних фізіологічно-активних речовин (ФАР)

В

Екзамен
216

6

4


Методи розділення і концентруваня в аналізі

В

Екзамен
216

6

4


Органічний синтез

В

Екзамен
162

4,5

3


Сучасні органічні матеріали

В
Залік


108

3

4

Синтез гетероциклічних сполук

В
Залік


108

3

4

Хімія ліпідів

В
Екзамен


126

3,5

5
Спеціалізація Аналітична хімія

Виділення та ідентифікація природних фізіологічно-активних речовин (ФАР)

В

Екзамен
216

6

4


Методи розділення і концентруваня в аналізі

В

Екзамен
216

6

4


Іонні асоціати в аналізі

В

Екзамен
162

4,5

3


Організація аналітичної служби на виробництві

В
Залік


108

3

4

Тест-методи аналізу

В
Залік


108

3

4

Оптичні методи аналізу

В
Екзамен


126

3,5

5

Спеціалізація Фізична хімія

Квантово-хімічні розрахунки

В

Екзамен
216

6

4


Методи структурного аналізу та кристалохімії

В

Екзамен
216

6

4


Квантова хімія твердого тіла

В

Екзамен
162

4,5

3


Трикомпонентні системи

В
Залік


108

3

4

Каталітична хімія

В
Залік


108

3

4

Електрохімія розчинів

В
Екзамен


126

3,5

5

Курсова робота по спеціалізації

108

3

Асистентська практика (протягом семестру)

216

6

Переддипломна практика (6 тижнів)


270

7,5
Всього

5 зал., 2 екз.

2 зал., 4 екз.

1332

37

18

756

21

18

*О/В – обов’язкова (вибіркова) дисципліна

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка