Цивілістична школа львівського національного університету імені івана франка
Дата канвертавання30.04.2016
Памер158.42 Kb.


ЦИВІЛІСТИЧНА ШКОЛА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

У складі юридичного факультету (раніше відділу права й адміністрації) кафедра цивільного приватного права функціонувала з моменту його утворення. 23 березня 1862 року була створена кафедра цивільного права з українською мовою викладання.


Науково-педагогічне забезпечення навчального процесу кафедри здійснюють доктор юридичних наук, професор Коссак В.М., професор, доктор юридичних наук Ромовська З.В., доктор юридичних наук Кравчук В.М., доктор юридичних наук Яворська О.С., доценти та кандидати юридичних наук - Богдан Й.Г., Угриновська О.І., Цікало В.І., Лепех С.М., Бек Ю.Б., Якубівський І.Є., Михайлів М.О., Коссак С.М., Дякович М.М., Лемик Р.Я., Герц А.А., Навроцька Ю.В., Верес І.Я., Шама Н.П., Сеник С.В., Юркевич Ю.М., Мартин В.М., Квіт Н.М., Яримович У.В.; асистенти - Тарасенко Л.Л., Оприско М.В., Гнатів О.М., Романів В.Я., Яворський Р.І., Брильовський Р.М.

Завідувач кафедри - доктор юридичних наук, професор Коссак Володимир Михайлович.

Кафедра забезпечує підготовку спеціалістів і магістрів за такими напрямками: правове забезпечення господарської діяльності, цивільно-правова спеціалізація, адвокатура, правове регулювання нотаріальної діяльності, право інтелектуальної власності, правосуддя.

Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується відповідно до держбюджетної теми “Удосконалення механізму правового регулювання у світлі новелізації цивільного законодавства” (строк виконання 2012-2014рр. Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Коссак В.М.)

В межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються наступні питання:


 • здійснення цивільних прав;

 • способи захисту цивільних прав та інтересів;

 • основні проблеми захисту корпоративних прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексу України; відчуження акціонерами закритих акціонерних товариств належних їм акцій;

 • доступність правосуддя як форми захисту прав фізичних та юридичних осіб;

 • передання прав за корпоративними цінними паперами;

 • правове регулювання сімейних відносин в Україні;

 • надання міжнародної технічної допомоги, її використання та оподаткування;

 • реформування патентно-правової системи України;

 • особливості відносин сервітутного користування та їх регулювання в законодавстві України;

 • правове регулювання іноземних інвестицій;

 • корпоративні відносини;

 • проблеми міжнародного приватного права;

 • проблеми зобов’язального права;

 • проблеми договірного права;

 • особливості орендних відносин;

 • особливості виконання підрядних договорів;

 • особливості виконання договорів про надання послуг;

Львівська цивілістична наука за час існування кафедри була представлена такими видатними науковцями:


Огоновський Олександр

Народився 17 березня 1848 р. в селі Букачівці, в родині священика.

У 1866 році поступив на правничий та філософський відділи Львівського університету.

Закінчив докторантуру по філософії і праву. Доктор філософії.

У 1871 році став доктором права.

В 1872 році Олександра Огоновського номіновано професором кафедри австрійського приватного права з українською мовою викладання. З 1873 року він став її завідувачем.

1878 рік – надзвичайний, а з 1882 року – на підставі виданої ним книги Destervichishes Ehegutevrech Erster Theil, Leipizg (1880р.), в якій він описав родинне майнове право за австрійським цивільним правом, одержав звання звичайного професора кафедри австрійського приватного права з українською мовою викладання. Був першим професором, який викладав австрійське цивільне право українською мовою.

В 1881 році правничий відділ подав до уряду пропозицію: утворити дві кафедри з українською мовою викладання, які були засновані урядом в 1862 році, а з фондів, призначених для них, утворити кафедру цивільного права без визначення викладання на чолі з професором Олександром Огоновським мови.

В 1882 році Олександр Огоновський очолив кафедру цивільного права з українською мовою викладання і керував нею до 1891 року.

У 1886 році був обираний деканом юридичного факультету, а в 1887 році - продекан юридичного факультету.

Помер у 1891 році. Похований на Личаківському цвинтарі у м.Львові.
Основні праці: “Австрійське обще право приватне” (1880р.), “Систем австрійського права приватного”// Науки загальні і право річеве (1897р.), “О зобов`язаннях природніх” (1890р.).

Дністрянський Станіслав

Народився 5 травня 1870 р. в Тернополі в родині священика.

1888 р. - закінчив гімназію і поступив на юридичний факультет Віденського університету.

1895 року продовжив поглиблення юридичної освіти в Берліні.

У 1896 р. з Берліна переїхав до Ляйпціга.

1899 р. працею “Das Wesen des Werklieferungsvertrages” габілітував на доцента цивільного права. Одночасно став завідувачем кафедри австрійського цивільного права з українською мовою викладання, керував нею до 1918 року.

1901 р. було іменовано професором цивільного права Львівського національного університету.

1907 р. - посол найвищого австрійського законодавчого органу – Державної Ради у Відні.

У 1911 р. знову обійняв посаду посла аж до розпаду Австро-Угорщини (1918 р).

У червні 1917 року обрано головою підкомісії для реформи цивільного права в палаті послів австрійського парламенту.

У 1921-1922 рр. був обраний ректором, а згодом (1922-1923) – проректором Українського Вільного Університету.

Помер у 1935 році. Похований в м. Ужгороді.


Основні праці: Австрійське право облігаційне; Родинне право; Загальна часть цивільного права; Полагода шкоди з огляду економічного і соціального. Автор проекту Конституції ЗУНР.

Вергановський Володимир Йосипович

Народився 7 березня 1876 р. в с.Лукавиця Станіславської області в родині священика.

1894 року по закінченні гімназії у Золочеві розпочав навчання на юридичному факультеті Львівського університету , який закінчив в 1898 році.

1900 року одержав ступінь доктора юридичних наук.

У 1904-1906 рр. в університетах у Берліна та Відня викладав цивільний процес.

У вересні 1908 році за Імперським наказом одержав ступінь приватного доцента з процедури, з українською мовою викладання.

1919 року усунений польською владою з університету.

З 1919 по 1925 рр. був професором кафедри цивільного процесу Українського таємного Університету у Львові.

З 1940 року викладав цивільний процес і судоустрій. Завідував кафедрою цивільного процесу.

Працював суддею у цивільних справах.

Помер у 1941 р.
Основні праці: Зміна позову (1912); Про побічну інтервенцію (1903); Значення правничого інтересу в цивільнім процесі (1906); Новели до процесових законів (1916); Участь третіх осіб в цивільному процесі; Система цивільного процесу (2т.).

Роман Лоншан де Бер’є

Народився у 1883 році.

Педагогічну діяльність на кафедрі розпочав з 1916 року як приватний доцент.

У 1920 році призначений надзвичайним професором права приватного.

У 1922 році – звичайний професор права приватного.

6 серпня 1939 року був призначений ректором Львівського університету.

11 вересня 1940 року – призначений професором кафедри цивільного права.

У 1941 році разом з трьома синами професор Лоншан де Бер’є був розстріляний німцями.


Основні праці: Дослідження про суть юридичної особи (1928); Зобов’язання (1938); Польське цивільне право (1939., у співавторстві).


Топольницький Микола Кирилович

Народився 1896 р. в м. Пробіжна Тернопільської області.

У 1921-23 рр. навчався і закінчив факультет права і суспільних наук Тайного українського університету у Львові.

У 1924-1928 рр. закінчив навчання на правничому факультеті державного університету у Львові. Після одержання магістрату 2 роки навчався на семінарі цивільного права під керівництвом професора К.Пшибиловського і написав докторську працю.

З 19 лютого 1940 року доцент кафедри цивільного права.

З 1940/41 працював на кафедрі земельного та колгоспного права як старший викладач, бо він магістр права, а не доктор.


Основні праці: Спадкове право; Новий закон про зобов’язання. (1936); Запорука за приписами нового польського закону про зобов’язання. (1936, монографія).

Савицька Алоїза Миколаївна

Народилася 1924 р. в с. Жванець, Кам’янець-Подільської області.

У 1945 році переїхала в м. Алма-Ата, де поступила до юридичного інституту.

У 1947 року перевелась на ІУ курс юридичного факультету ЛДУ, який закінчила в 1950 році.

У 1950 році поступила в аспірантуру Львівського університету.

У 1953 року закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію на тему “Майнова відповідальність державних органів за шкоду, завдану їх службовими особами”.

З 1954 р. - доцент кафедри цивільного права і процесу.

Померла 26 жовтня 1991 року.


Основні праці: Договір кооперованої поставки (1963); Майнова відповідальність державних органів за шкоду, завдану їх службовими особами (1959); Майнова відповідальність за пошкодження здоров’я і заподіяння смерті (1959); Новий Цивільний кодекс УРСР і його основні риси (1965); Поняття протиправності та її форми за радянським цивільним правом (1974); Юридична відповідальність (в співавторстві) (1975); Некоторые случаи ответственности государственных органов по ст. 407-а Г.К. (1956); Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием (1982); Право, Свобода, Равенство. (в співавторстві, 1981); Гражданская ответственность советских лечебных учреждений за вред, причиненный неправильным лечением (1956).


Тітова Ніна Іванівна

1926 р. народилася в м. Старобельськ.

У 1946 р. переїхала у Львів і поступила на юридичний факультет, який у 1951 р. закінчила.

Листопад 1951 року – поступила в аспірантуру.

1954 – ст. викладач кафедри цивільного права і процесу.

З 1955 по 1957 рр. працювала на кафедрі теорії та історії держави і права

У 1957 р. перевели на кафедру цивільного права і процесу.

1958 р. – захист дисертації на тему “Свобода слова громадян СРСР”.

1960 р. – доцент кафедри цивільного права і процесу.

1965 рік – перший в Україні навчальний посібник: “Правова охорона природи Української РСР”, ЛОЛДУ ім.. Івана Франка; з 1960 р. читання спецкурсу “Правова охорона природи Української РСР”; участь у розробці проекту Закону УРСР “Про охорону природи” та Земельного кодексу УРСР 1970р. у складі робочої групи;

З 1968 по 1974 рр. завідувач кафедри цивільного права і процесу.

1975 р. – перевели на кафедру трудового, земельного і колгоспного права.

1981 р. – захистила докторську дисертацію і присвоєно звання професора.

Луць Володимир Васильович

Народився 1933 року в с.Рилівка Хмельницької області.

1949 року поступив у Славутське педагогічне училище, яке закінчив у 1953 році.

У 1953 р. поступив на юридичний факультет Львівського університету.

1957 р.- прийнятий на посаду державного арбітра.

У 1958 році закінчив із відзнакою факультет.

З грудня 1958 р. по травень 1959 р. працював викладачем на юридичному факультеті.

1959 року поступив в аспірантуру Київського державного університету.

1962 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему “Кількість і строки виконання у договорах на поставку продукції виробничо-технічного призначення”.

У 1966 році присвоєно звання доцента.

1968 р. обрано деканом юридичного факультету ЛДУ.

У 1975 р. захистив докторську дисертацію на тему “Основні проблеми своєчасного укладення і виконання господарських договорів”.

1980 р. - присвоєно вчене звання професора.

З 1976 по 1996 рр. завідувач кафедри цивільного права і процесу.Пушкар Євген Георгійович

У 1934 р. народився в с. Лани Перемишлянського району Львівської області. Після закінчення середньої школи почав трудову діяльність у Бібрській МТС нормувальником, токарем.

У 1958 році поступив на юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою в 1963 році.

З 1963 року працював на практичній роботі.

У 1965 році поступив в аспірантуру Харківського юридичного інституту за спеціальністю “Цивільний процес”, яку успішно закінчив і захистив кандидатську дисертацію в 1968 році на тему “Закінчення цивільних справ без винесення судового рішення”.

З листопада 1968 року працював на кафедрі цивільного права і процесу Львівського державного університету імені Івана Франка старшим викладачем, доцентом.

У 1989 році захистив докторську дисертацію на тему “Право на звернення до суду за судовим захистом”.

З 1985р. по 1995р. очолював кафедру Основ права України.

З 1997 року по 2000 рік професор кафедри цивільного права і процесу ЛДУ ім. І.Франка.

З вересня 1999 року очолив кафедру цивільного права і процесу юридичного факультету Чернівецького економіко-правничого інституту.

Був членом спеціалізованої Ради по захисту докторських дисертацій при Національній юридичній академії України і по захисту кандидатських дисертацій при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Помер 2 грудня 2000 року.


Основні праці: Відповідальність сторін за порушення умов договору поставки (тези доповіді); Некоторые вопросы нового гражданско-процессуального института оставления иска без рассмотрения (тезисы доклада); Исковое производство в советском гражданском процессе; Конституционное право на судебную защиту; Практические задания и методические указания к ним по курсу гражданского процесса (в соавторстве); До питання про припинення виробництва в цивільних справах; О сущности судебного решения (тезисы доклада). Був членом робочої комісії по підготовці проекту Цивільного процесуального кодексу України.


Грущинський Ігор Михайлович

Народився 1944 року в с. Голубно Березнівського району Рівненської області.

У 1962 році закінчив Львівський торгово-економічний технікум.

З 1963 по 1966 рік служив у Збройних Силах Радянського Союзу. З 1967 по 1978 рік працював на заводі імені В.І. Леніна ( з 1974 року – ВО ім. В.І.Леніна) на посадах начальник бюро, заступник начальника відділу з планово-договірної роботи об’єднання.

З 1970 по 1976 рік навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (на вечірньому відділенні).

З 1979 по 1982 рік навчався в при Харківському юридичному інституті імені Фелікса Дзержинського.

З лютого 1983 року працював асистентом, а з 1990 року працює доцентом кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Основні праці: Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності (2000); Збірник законодавства з підприємницького права (2000).


Коссак Володимир Михайлович

народився 22 вересня 1955 року в м.Самборі Львівської області.

Після закінчення механічного технікуму працював на Дрогобицькому долотному заводі. В 1976 році після служби в лавах збройних сил поступив на юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив 1981 році. В 1981-1982 рр. - завідувач криміналістичною лабораторією юридичного факультету ЛДУ ім. Івана Франка. У 1982-1985 рр. навчався в аспірантурі при Львівському національному університеті імені Івана Франка під науковим керівництвом професора Луця В.В. В 1985 році захистив дисертацію кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання строків у договірних відносинах підряду на капітальне будівництво». В 1992 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 1985 року працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка на посадах асистента, доцента, професора кафедри цивільного права і процесу. З 1998 року завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка

В 1996 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію доктора юридичних наук на тему: «Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних інвестицій в Україні». В 2001 р. присвоєно вчене звання професора.

Професор Коссак В.М. є автором понад 160 наукових публікацій. Серед них 6 монографій (3 в співавторстві), автором і співавтором 11 підручників, 3 навчальних посібників, присвячених актуальним проблемам юриспруденції. Має 23 наукові публікації за кордоном. За редакцією проф. Коссака В.М. підготовлено і опубліковано 2 наукових коментаря до Цивільного кодексу України в 2004 і 2008 рр. та науково-практичний коментар до Господарського кодексу України 2010 р. Він неодноразово запрошувався в університети Австрії, ФРН, Польщі. Виступав з доповідями, присвяченими правовим засадам іноземного інвестування на конгресі в Берліні 25-30 липня 2005 р., міжнародних конференціях «Умови здійснення господарської діяльності в прикордонних регіонах Польщі та України» (Люблін, 2007), «Право договорів (контрактів) та уніфікація європейського приватного права» (Краків, 2007), «Захист прав споживачів в Центральній та Східній Європі» (Відень, 2010), «Забезпечення виконання кредитних договорів» (Відень, 2012), конференції апеляційних суддів Польщі (Полянчик, 2012). Як знаний фахівець – правознавець, професор Коссак В.М. є членом науково-консультативної ради Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, Вищого господарського суду України, експертом Державної Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України. В.М.Коссак член спеціалізованої Ради із захисту дисертацій Національної академії внутрішніх справ України.

Професор Коссак В.М є суддею Вільнюського міжнародного комерційного арбітражу, Варшавського міжнародного комерційного арбітражу, членом комісії Львівської обласної ради депутатів з поновлення прав реабілітованих громадян, редколегії Вісника Львівського національного університету імені Івана Франка. Володіє німецькою, польською, російською мовами.

Коло наукових інтересів: цивільне право, міжнародне приватне право, правове регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.

В 2006 році професору Коссаку В.М. за вагомий вклад в розвиток юридичної науки та підготовку фахівців юристів присвоєно звання « Заслужений юрист України». Професор Коссак В.М. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, знаком «Відмінник освіти України».

Під керівництвом проф. Коссака підготовлено 29 дисертацій кандидата юридичних наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Найважливіші наукові праці «Правове регулювання строків в будівництві К.: Будівельник, 1991; Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект)». Львів: Центр Європи, 1996; Правові засади іноземного інвестування в Україні. Львів: Цент Європи, 1999; Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні (в співавторстві з М.О.Михайлів). К.: Правова єдність, 2009; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. За ред. В.М.Коссака. К.: Істина 2004, 2008.; Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України. К.: Правова єдність, 2010; Die Gerichtisaufbau und die Guellen des bürgerlichen Verfahrensrechts der Ukraine.// Die Entwicklung des Zivilprozessrecht in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende. Reform und Kodifikation. - Zürich - Basel - Genf, 2012; Правовий захист економічної конкуренції. Львів, 2013 (в співавторстві з Юркевичем Ю.М.)
Богдан Йосип Гнатович (21.01.1945 р., м. Турка Львівської області) – юрист, доцент, кандидат юридичних наук (Участь органів фінансово управління у радянському цивільному процесі, м. Київ, 1985 р.), Заслужений юрист України. З 1996 р. суддя третейського суду при Львівському відділенні торгово-промислової палати України. 1973-1977 рр. голова профкому студентської профспілкової організації Львівського державного університету, 1974-1976 рр. депутат Львівської міської ради депутатів трудящих.

У 1976 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка та аспірантуру Київського державного університету (1982 р.). З 1976 року працює на кафедрі цивільного права і процесу асистентом, старшим викладачем, а з 1986 р. доцентом. 1985-1988 рр. та 1991-1994 рр. - заступник декана юридичного факультету. Вчене звання доцент присвоєно у 1988 р.

Наукові інтереси: суб’єкти цивільного процесуального та господарського процесуального права, право на звернення за судовим захистом; правосуддя; поняття, ознаки, суб’єкти, доказування у цивільному та господарському судочинстві.

Автор понад 40 наукових та науково-навчальних робіт. Серед них: 1. Основи цивільного права України // Правознавство: Навчальний посібник / За заг. редакцією П.Д. Пилипенка. – Львів: “Новий світ –2000”, 2003;

 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. .- Вид. 2., із змін. і доповн. За ред. проф. Коссака В.М. – К.: Істина, 2008 (Глави: «Захист цивільних прав та інтересів», «Представництво»);

 3. Цивільний процес України: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. ; [за загальною редакцією д.ю.н., доцента Ясинка М.М.]. – С.: Видавництво «МакДен», 2013 (Розділи: «Касаційне провадження», «Перегляд судових рішень Верховним Судом України», «Перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами»).

Під керівництвом доц. Богдана Й.Г. підготовлено 6 дисертацій кандидатів юридичних наук.

У 1994-1995 рр. приймав участь у підготовці проектів законів: «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про визнання і виконання рішень іноземних судів», що були прийняті в 1999 році.

Готував висновки до проектів законів, рішень Конституційно Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.
В останні роки викладачами кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка досліджено ряд актуальних проблем у сфері цивільного, господарського, міжнародного приватного права, цивільного процесу, сімейного права.

Встановлені недоліки законодавчого регулювання іпотечного кредитування (доц. Герц А.А.), проаналізовано правову природу участі прокурора в цивільному процесі (доц. Лемик Р.Я., доц. Угриновська О.І.). Визначено правову природу та особливості договорів про передання прав за пайовими цінними паперами (доц. Бек Ю.Б.). Досліджено підстави відмови у відкритті провадження у цивільній справі (доц. Сеник С.В.), теоретико-практичні проблеми розгляду справи за відсутності відповідача у цивільному процесі (доц. Навроцька  Ю.В.).Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання припинення юридичних осіб з правонаступництвом (доц. Юркевич Ю.М.). Виявлено колізії у правовому регулюванні іноземних інвестицій, проаналізована уніфікаційна діяльність в міжнародному приватному праві (доц. Михайлів М.О.). Визначено порядок відшкодування збитків як способу захисту майнових прав інтелектуальної власності (доц. Якубівський І.Є.). Сформульовано поняття та ознаки корпоративних прав (доц. Цікало В.І.). Визначено місце нотаріату у системі органів із здійснення захисту майнових прав та цивільно-правові аспекти відповідальності нотаріуса (доц. Дякович М.М.). Внесені пропозиції до проектів Постанов Пленуму Верховного Суду України (доц. Лепех С.М.).
За результатами досліджень опубліковано такі основні праці:

Монографії:

 1. Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: монографія / А.А. Герц. – Львів, 2007. – 194 с.

 2. Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України : монографія / Ю.В. Навроцька. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 192 с.

 3. Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти : Монографія / О.С. Яворська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 384 с.

 4. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом : монографія / Ю.М. Юркевич. – Хмельницький : Цюпак, 2010. – 224 с.


Підручники, навчальні посібники:

 1. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності. Підручник / В.М. Коссак, І.Є. Якубівський. – К.: Істина, 2007. – 208 с.

 2. Дякович М.М. Нотаріальне право України : навчальний посібник / М.М. Дякович. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 686 с.

 3. Коссак В.М., Михайлів М.О. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги : Підручник / В.М. Коссак, М.О. Михайлів. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 308 с.

 4. Сеник С.В., Лемик Р.Я. Цивільне процесуальне право : навч. посібник / С.В. Сеник, Р.Я. Лемик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 424 с.

 5. Лепех С.М. Сімейне право України: навч. посібник / С.М. Лепех. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 318 с.

 6. Дякович М.М Сімейне право : навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів) / М.М. Дякович. – 2-е вид., перероб. и доп. – К. : Правова єдність, 2012. - 406 с.

 7. Коссак В.М., Юркевич Ю.М. Правовий захист економічної конкуренції : навчальний посібник / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 314 с.


Науково-практичні коментарі:

 1. Науково-практичний коментар цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976 с.

 2. Науково-практичний коментар цивільного кодексу України. – Вид. 2, змінене і доп. / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 3. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред.. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.

 4. Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України / В. М. Кравчук, О. І. Угриновська. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2010. – 800 с.

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка