Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
Дата канвертавання12.05.2016
Памер226.77 Kb.


Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы

цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая

аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
Жыццё і песня змагара

(да 95-годдзя з дня нараджэння

В.П. Таўлая)


Біябібліяграфічны спіс літаратуры
Выданне 3-е

Баранавічы 2009
Таленавіты паэт, мужны рэвалюцыянер, Валянцін Таўлай пражыў нядоўгае жыццё, якое цалкам аддаў барацьбе за шчасце свайго народа.

Нарадзіўся ён у горадзе Баранавічы ў сям’і чыгуначніка. 14-гадовым юнаком уступіў на шлях рэвалюцыйнай барацьбы. І з гэтага часу - слонімскі астрог, гродзенскі астрог, Лукішкі, лідская турма. Сем гадоў правёў паэт за турэмнымі кратамі. Паміж арыштамі В. Таўлай працаваў у рэдакцыях камуніс-тычнай газеты “Чырвоны сцяг” у Варшаве і легальнага рэвалюцыйнага органа “Беларуская газета” ў Вільні. Ён быў адным з арганізатараў літаратурнага фронту сялянска-рабочых пісьменнікаў.

На кароткі час Таўлай прыязджаў у БССР, працаваў у “Звяздзе”, вучыўся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Потым зноў вярнуўся ў Заходнюю Беларусь. Савецкая Армія вызваліла паэта з гродзенскай турмы. І яшчэ адзін арышт. На гэты раз паэта, які ў час Айчыннай вайны вярнуўся да падпольнай дзейнасці, за краты кінулі фашысты. Турэмны рэжым падарваў здароўе Валянціна Таўлая. Паэту было ўсяго 33 гады, калі ён памёр.

Толькі два пасляваенныя гады ды яшчэ кароткі час пасля верасня 1939 года мог ён самаахвярна аддавацца працы. Таўлай так і не ўбачыў нават карэктуры свайго першага зборніка. Ужо пасля смерці былі выдадзены яго кнігі “Выбранае” (1947), “Выбраныя творы” (1951), “Вершы і паэмы” (1955) і г. д.

Паэтычная спадчына Валянціна Таўлая невялікая, але трывала ўвайшла ў скарбніцу беларускай літаратуры.

Таўлай - паэт вялікага літаратурнага гучання. Творы яго ў большасці сваёй напісаны ва ўмовах падполля і за турэмнымі кратамі. У іх гучыць нянавісць да прыгнятальнікаў, туга аб долі народнай, вера ў тое, што прыйдзе на родную зямлю вясна. Па вершах паэта, напісаных у засценках дэфензівы, можна вывучаць тагачаснае жыццё панскай турмы.

Паэт верыў у перамогу народнай справы, заклікаў да рэвалюцыйнай барацьбы. Вершы яго пранікалі праз каменныя сцены і жалезныя краты турмы, клікалі на бой. Значным словам у беларускай літаратуры сталі паэмы В. Таўлая “Таварыш”, “Песня пра сухар”, “Кобрыншчына”. Паэмы вызначаюцца лаканізмам, свежасцю вобразаў, яскравым нацыянальным каларытам.

Валянцін Таўлай - паэт высокай паэтычнай культуры, ні на каго з іншых паэтаў не падобны. Творы паэта друкуюцца і зараз, неаднаразова перакладаліся яны на рускую, украінскую, літоўскую мовы. Імем В. Таўлая названы вуліца і бібліятэка ў Лідзе, бібліятэка ў Баранавічах.


Бібліяграфічны спіс складаецца з раздзелаў:


  • творы (размешчаны ў храналогіі выдання);

  • рэцэнзіі (размешчаны ў храналогіі выдання);

  • жыццё і творчасць (матэрыял размеш-чаны ў алфавіце аўтараў і загалоўкаў);

  • творы, прысвечаныя паэту (матэрыял размешчаны ў алфавіце аўтараў і загалоўкаў);

  • ушанаванне памяці паэта (матэрыял размешчаны ў алфавіце аўтараў і загалоўкаў);

  • бібліяграфія.

* - пазначаны зборнікі, у якіх змешчаны творы В.П. Таўлая.


Творы


84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Выбранае : вершы / уступ. арт. М. Лужаніна. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1947. - 82 с. - Змест: 1. Цыклы вершаў : На досвітку. Ля адчыненай брамы. Пілую вершам краты. Пад вольным сцягам. - 2. Паэмы : Кобрыншчына. Таварыш. Песня пра сухар.

84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Выбраныя творы / уступ. арт. Я. Шарахоўскага. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1951. - 218 с., 3 партр. - Змест: 1. Вершы 1928-1946 гг. - 2. Нарысы : Катоўцы. Марыя Гурына. Ворагу не ўцячы ад расплаты. Людзі вольнай Беларусі. - 3. Артыкулы.

АБ ЦГБ


84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Выбраныя творы : вершы і паэмы / уступ. арт. У. Мехава. - Мн. : Вучпед. БССР, 1958. - 162 с., 3 партр. - (Шк. б-ка). - Змест: 1. Вершы 1928-1946 гг. - 2. Паэмы : Непераможныя. Кобрыншчына. Песня пра сухар. Таварыш.- 3. Аб сабе.

84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Творы / уступ. арт. М. Лужаніна.- Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1961. - 403 с., 3 л. іл. - Змест: 1. Вершы 1927-1946 гг. - 2. Паэмы : Песня пра сухар. Таварыш. - 3. Пераклады вершаў А. Міцкевіча, І. Крылова, Н. Кукальніка, А. Талстога, В. Саянава, А. Рэшатава, В. Шэфнера, а таксама хору вольных паляўнічых з оперы К. Вебера “Вольны стралок”. - 4. Артыкулы пра творчасць П. Пестрака, Я. Брыля, Я. Купалы, К. Крапівы, Я. Коласа, М. Клімковіча. - Аўтабіяграфічныя нататкі : Аб сабе. Пераступіўшы парог. - 5. Артыкул “Ідэя ўз’яднання беларускага народа ў паэзіі” і інш. - 6. Нарысы і фельетоны.

АБ ЦГБ
84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Бібліятэка беларускай паэзіі. -Мн. : Беларусь, 1967. - 156 с.

КР ЦГБ


84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. П. Выбраныя вершы і паэмы / уклад. і аўт. уступ. арт. У. Калеснік. - Мн. : Беларусь, 1967. - 155 с., 1 л. партр. - (Б-ка бел. паэзіі). - Змест: Вершы 1928-1946 гг. - 2. Паэмы : Песня пра сухар. Таварыш.

Ф1, Ф3, Ф4, ЦГДБ

Рэц.: Яфімаў, Ф. “Насустрач дням веліч-ным і ясным...” // Літаратура і мастацтва. - 1968. - 5 крас. - С. 3.


84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Вершы і паэмы / для сярэд. шк. узросту. - Мн. : Нар. асвета, 1979. - 80 с. - (Шк. б-ка).

КР ЦГБ


84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. П. Дакументы, успаміны, артыкулы. - Мн.: Маст. літ., 1984. - 238 с.

КР, АБ ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ

Рэц.: Кунцэвіч, А. Спагадным словам прыгадалі // Літаратура і мастацтва. - 1985. - 19 ліп. - С. 7.


84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. П. Пілую вершам краты: выбр. творы : для ст. шк. узросту / уклад. і аўт. прадм. А. К. Клышка ; маст. М. М. Селяшчук. - Мн. : Юнацт-ва, 1984. - 95 с. - (Паэт. б-ка).

КР ЦГБ, Ф1, Ф3, ЦГДБ
Таўлай, В. “Гэта ўсё - знаёмыя шляхі...” ; “Ідзе за годам год...” ; “Напрадвесні” ; “Настаўніку” ; “Малой сястрычцы” : вершы // Ад літаратурных муроў. - 2001. - №1. - С. 64-66.

Таўлай, В. Сон Гітлера : верш // Вожык. - 2001. - № 7. - С. 3.
У перакладзе

на мовы народаў свету
84(4Беі)6

Т23

Тавлай, В. П. Избранное : стихи / пер. с бел. - М. : Сов. писатель, 1952. - 107 с. - Содерж.: 1. Стихи 1928-1946 гг. - 2. Поэмы : Непобедимые (отрывок). Кобринщина. Песня о сухаре. Товарищ.

84(4Беі)6

Т23

Тавлай, В. Стихи и поэмы. - М. : Правда, 1958. - 32 с. - (Б-ка ж-ла “Огонек” ; №52). - Содерж.: 1. Стихи 1928-1945 гг. - 2. Поэмы : Товарищ. Песня о сухаре.

Рец.: Клышко, А. О новом издании Валентина Тавлая // Советская Отчизна. - 1959. - С. 146-148.84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Паэзія / уступ. арт. Я. Брыля.-Кіеў : Рад. пісьменнік, 1964. - 130 с. - Змест: Вершы 1927-1946 гг. - 2. Паэмы : Непераможныя. Кобрыншчына. Песня пра сухар. Таварыш.

Перакладчыкі: П. Варанько, І. Ганчарэнка, Г. Донця, К. Дрок, Г. Каваль, А. Кацнельсон, А. Кліменка, В. Лагода, В. Лучук, Т. Масэнка, О. На-віцкі, М. Нагнібяда, Ю. Пятрэнка, М. Рыльскі, В. Сасюра, П. Сінгаеўскі, Б. Сцепанюк, М. Упенік, М. Шарамет.84(4Беі)6

Т23

Тавлай, В. П. Я с вами : стихи и поэмы / пер. с бел. ; предисл. В. А. Колесника. - Мн. : Маст. літ., 1988. - 141 с. - (Бел. поэзия).

КР, АБ ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ


*

Кастрычнік : літ.-маст. зб. для шк. / склад. У. Шыдлоўскі. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1933. - 135 с.

*

Семнадцатага верасня : літ. зб., прысв. вызваленню Заходняй Беларусі / склад. М. Маша-ра. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1946. - 247 с.

*

Эстрада : зб. твораў бел. літ. для гурткоў маст. самадзейнасці / склад. В. Няміра. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1947. - 240 с.

*

Беларуская савецкая паэзія : анталогія / уступ. арт. У. Агіевіча. – Кіеў : Дзяржвыд УССР, 1948. - 296 с., партр.

*

Беларуская савецкая паэзія : анталогія / пад рэд. Я. Коласа [і інш.]. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1949. - 310 с.

*

Мы іх не забудзем : зборнік, прысвечаны памяці пісьменнікаў Беларусі, якія загінулі ў баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі / склад. А. Вялю-гін. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1949. - 229 с.

*

На варце міру : творы, прысв. барацьбе за мір / склад. А. Вялюгін. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1950. - 259 с.

*

Антология белорусской поэзии / под ред. А. Твардовского [и др.]. - М. : Госполитиздат, 1952. - 562 с.

*

З беларускай паэзіі : зборнік / адказн. рэд. А. Жукоўскас. – Вільнюс : Дзяржвыд, 1952. - 409 с.

*

Мастацкае слова : зб. твораў бел. сав. пісь-меннікаў для гурткоў маст. самадзейнасці / склад. А. Кучар. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1952. - 409 с.

*

Беларускія вершы / уклад. К. Кондра. -Кішынёў, 1956. - 128 с.

*

Анталогія беларускай літаратуры / уклад. і ўступ. арт. А. Есакова. – Ерэван : Айпетрат, 1957. -596 с.

*

Пад сцягам Кастрычніка: зб. твораў бел. пісьменнікаў для мастацкага чытання : вершы, апавяданні, урыўкі з раманаў і аповесцей / склад. Р. Шкраба. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1957. - 312 с.


Аб маіх вершах: Кастрычніцкі салют : вершы // Вольная праца. - 1957. - №50. - С. 2.

*

Вершы // Анталогія беларускай паэзіі. - Т. 3. - Мн., 1961. - С. 95-116.Вершы // Маладосць. - 1961. - №4. - С. 98-99.


*

Стихотворения // Перевожу стихи товарища : страницы бел. поэзии / Я. Хелемский. - Мн., 1961. – Т. 3. - С. 141-148.

*

Ці ж лёгка? ; Не раз цябе думка агонь цалаваў... // Дзень паэзіі. 1966. - Мн., 1966. - С. 239-240.

*

Вожык у дарозе : да 150-годдзя часопіса сатыры і гумару “Вожык” : зборнік / уступ. арт. У. Корбана, Г. Кляўко. - Мн. : Беларусь, 1966. - 367 с.


Неапублікаваныя вершы // Полымя. - 1966. - №2. - С. 110-124. - Змест: Песня лукішскіх вязняў ; “Новая” Еўропа ; Гадавіннасць ; Мой спознены адказ бацьку.

Cтихотворения // Ключ / Я. Хелемский. - Мн., 1968. - С. 91-94.


84(4Беі)6

Т23

Кастрычніцкі салют : верш // Заўсёды з Леніным : творы бел. паэтаў. - Мн., 1983. - С. 169.

ЧЗ ЦГБ, Ф1*

Партызаны, партызаны / зб. паэзіі. - Мн. : Маст. літ., 1985.

84(4Беі)6

К18

Апошняе слова : верш // Камуністы, сыны камуністаў : кніга паэзіі. - Мн., 1986. - С. 143.

АБ, ЧЗ ЦГБ; Ф1


У меня в труде стихия...” ; Скованный бунтарь ; “Едва над мировою тьмой...” ; Думы непокоренные ; Не морочь мне, дядя, голову... ; О моих стихах ; Маленькой сестрёнке ; Учителю : [стихи] // Нёман. - 1987. - №8. - С. 25-28.
84(4Беі)6

Д43

Апошняе слова ; Сустрэча // Дзень паэзіі. 1989. - Мн., 1989. - С. 5-6.

ЧЗ ЦГБ


84(4Беі)6

Р78

Перамога ; Напрадвесні ; Да моладзі ; Жаданне ; “Ідзе за годам год...” ; Ніва ; Дзяўчыне ; Апошняе слова ; Міную астрожны дзень ; Скаваны бунтар ; Камень за каменем ; Бацьку ; Лукішскія вершы ; Не дуры мне, дзяцька, галавы... ; Цень сваяка ; Таварышу маёй вясны // Ростані волі : з заходне-беларускай паэзіі. - Мн., 1990. - С. 243-257.

ЧЗ ЦГБ


84(4Беі)6

С16

Ранак перамогі : верш // Салют : рэпертуарны зборнік. - Мн., 1990. - С. 4-5.

Ф5


84(4Беі)6

А72

Дзяўчыне ; Апошняе слова ; Лукішскія вершы ; Бацьку ; Таварыш : паэма // Анталогія беларускай паэзіі. Т. 2. - Мн., 1993. - Са зместу: В. Таўлай. - С. 460-470.

ЧЗ ЦГБ, Ф4*

Антология белорусской лирики ХIХ - ХХ веков / сост. и пер. с бел. Р. Римского. - Мн.: МОО «Бел. книгозбор», 2001. - 495 с. - В содерж.: В. Тавлай.


Таўлай, В. Лукішскія вершы / уступ. арт. М. Скоблы // Звязда. - 2002. - 16 сак. - С. 8.

Рэцэнзіі
Жалкоўскі, А. Жаўруковы матыў у паэзіі В. Таўлая : да 50-годдзя выхаду першай кнігі паэта / А. Жалкоўскі, М. Маліноўскі // Гродзенская праўда. - 1997. - 11 лістап.Клышка, А. Аб адным вольным перакладзе : [заўвагі чытача аб паэме В. Таўлая “Таварыш” у перакладзе на рус. мову К. Сіманавым] // Літаратура і мастацтва. - 1953. - 22 жн.

Клышка, А. Таварыш нашай вясны : пра паэму В. Таўлая “Таварыш” // Маладосць. - 1959. - №11. - С. 151-156.
Жыццё і творчасць
Анісаў, С. Незакончаная паэма : да 50-годдзя з дня нараджэння // Маладосць. - 1964. - №2. - С. 123-126.


83.3(4Беі)6

А84

Арочка, М. Беларуская савецкая паэма. -Мн.: Навука і тэхніка, 1979. - Са зместу: [В. Таўлай]. - С. 22, 29, 100, 126, 127, 148, 165, 170-174, 195-196, 216.
ЧЗ ЦГБ

83.3(4Беі)6

А84

Арочка, М. Валянцін Таўлай : крытыка-біяграф. нарыс. - Мн. : Беларусь, 1969. - 167 с., 1 л. парт.

Кр ЦГБ, ЦГДБ, Ф3
Арочка, М. Валянцін Таўлай і Янка Купала // Маладосць. - 1967. - №5. - С. 144-150.

Арочка, М. Наш Таўлай // Літаратура і мастацтва. -1984. - 10 лют. - С. 7.

Арочка, М. Паэзія барацьбы і подзвігу // Мінская праўда. - 1974. - 8 лют.

Арочка, М. Паэзія змагання : 60 год з дня нараджэння Валянціна Таўлая // Літаратура і мастацтва. -1974.- 8 лют. - С. 13.


83.3(4Беі)6

Д43

Арочка, М. Слова, майстрам каванае (паэзія Таўлая) // Дзень паэзіі. 1966. Новыя вершы і пераклады. Публікацыі. Эпіграмы і пародыі. Пра паэтаў і паэзію. - Мн., 1966. - Са зместу: [В. Таўлай]. - С. 239-242.

АБ, ЧЗ ЦГБ; Ф1; Ф3
Арочка, М. Стыль да болю знаёмы // Полымя. -1967. - №2. - С. 201-218.


83.3(4Беі)6

А84

Арочка, Н. Н. Валентин Тавлай и его традиции революционной поэзии. - Мн. : АН БССР, 1967. - 17 с.


Астрэйка, А. Палымяны трыбун // Звязда. - 1964. - 8 лют.

Березкин, Г. Товариш : [памяти В. Тавлая] // Дружба народов. - 1964. - №2. - С. 251-258.

Брыгаў, В. Паэт-рэвалюцыянер // Літаратура і мастацтва. - 1959. - 28 сак.

Брыль, Я. Заўсёды ў страі // Маладосць. - 1957. - №4. - С. 18.


83.3(4Беі)6

Б89

Брыль, Я. Памяти Валентина Тавлая // Немного о вечном : статьи, портреты, заметки / Я. Брыль. - Мн., 1983. - С. 71-77.

ЧЗ ЦГББрыль, Я. Памяці Валянціна Таўлая // Мой родны кут / Я. Брыль. - Мн., 1959. - С. 94-99.

83.3(4Беі)6

Б89

Брыль, Я. Памяці Валянціна Таўлая // Роздум і слова / Я. Брыль. - Мн., 1963. - С. 88-94.

Ф1Бураўкін, Р. З вялікай літаратары : да 50-годдзя з дня нараджэння В. Таўлая // Літаратура і мастацтва. - 1964. -11 лют.

Бурносаў, В. Спадарожнікі сэрца // Звязда. - 1962. -12 ліп.

Бур’ян, Б. Вершы, гартаваныя ў агні // Полымя. -1962. - №4. - С. 174-183.


83.3(4Беі)6

Б91

Бур’ян, Б. Ён спяшаўся ў Пушкінскую // “І толькі надпіс...”: артыкулы і эсэ / Б. Бур’ян. - Мн., 1987. - С. 47-68.

АБ, ЧЗ ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ
Бур’ян, Б. Жывы з жывымі // Літаратура і мастацтва. - 1957. - 27 крас. - С. 2.

Бур’ян, Б. Яшчэ адна сустрэча // Полымя. - 1970. -№5. - С. 240-246.


83.3(4Беі)6

Б99

Бярозкін, Р. “Паролю, сябры, не забудзь-це...” // Паэзія - маё жыццё : літ.-крыт. арт. / Р. Бярозкін. - Мн., 1989. - С. 111-117.

АБ, ЧЗ ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ
Бярозкін, Р. Паэзія подзвігу // Літаратура і мастацтва. - 1961. - 19 мая.

Бярозкін, Р. Раннія творы В. Таўлая // Чырвоная змена. - 1958. - 2 лют.

Бярозкін, Р. Урокі Таўлая // Спадарожніца часу / Р. Бярозкін. - Мн., 1961.


91.9:83

Б43


Валянцін Таўлай // Беларускія пісьменнікі (1917-1990) : даведнік. - Мн., 1994. - С. 538-539.

АБ, ЧЗ, АІБР ЦГБ; ЦГДБ83.3(4Беі)6

А72

Валянцін Таўлай : (кароткая бібліягр. звестка) // Анталогія беларускай паэзіі. Т. 2. - Мн., 1993. - С. 459-460.
ЧЗ ЦГБ, Ф4

83.3(4Беі)6

П35

Валянцін Таўлай // Пісьменнікі Савецкай Беларусі : кароткі давед. - Мн., 1981. - С. 340-341.
АБ, ЧЗ ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ

83.3(4Беі)6

П35

Валянцін Таўлай // Пісьменнікі Савецкай Беларусі : кароткі біябібліягр. давед. - Мн., 1970. -С. 265.
АБ ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ


Вернікоўскі, М. У барацьбе гартаваўся радок... // Чырвоная змена. - 1974. - 7 лют.

Врублеўская, Н. “А песня толькі набірала ўсходы” : 50 гадоў з дня смерці В. П. Таўлая // Наш край. - 1997. - 3 июня. - С. 3.

Галоўка, С. Па дарозе ў коласаў край : [з Баранавічаў да Стоўбцаў на электрычцы] // Роднае слова. -1995. - №3. - С. 63-66. - Са зместу: [В. Таўлай].- С. 64.

Гарбачоў, Р. Шэсцьдзесят год з дня смерці паэта //  Интекс-пресс. - 2007. - 26 апреля. - С. 4.


83.3(4Беі)6

Г51

Гісторыя беларускай літаратуры : ХХ стагоддзе (20-50-я гады) : падручнік / пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. - 2-е выд., дапрац. і дап. - Мн., 2000. - Са зместу: [В. П. Таўлай].-С.165.
АБ, КХ, ЧЗ ЦГБ; Ф1; Ф3; Ф4; Ф5; Ф6

83.3(4Беі)6

Г51

Гісторыя беларускай савецкай літаратуры 1941-1980 / пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. - Мн., 1983. - Са зместу: [В. П. Таўлай]. - С. 15.
ЧЗ ЦГБ

83.3(4Беі)6

Г51

Гісторыя беларускай савецкай літарату-ры. Ч. 2 / пад рэд. І. Я. Навуменкі, П. К. Дзю-байлы, Д. Я. Бугаёва. - Мн., 1982. - Са зместу: [В. П. Таўлай]. - С. 19, 20.
ЧЗ ЦГБ

83.3(4Беі)6

Г56

Гніламёдаў, У. Ад даўніны да сучаснасці. -Мн., 2001. - Са зместу: [В. П. Таўлай]. - С. 127-129.
АБ, ЧЗ ЦГБ; Ф1; Ф3; Ф4; Ф5; Ф6


Грамадчанка, Т. К. Шляхі Валянціна Таўлая // Роднае слова. - 1994. - № 2. - С. 7-12.

Гребёнкин Н. Пламенное сердце поэта // Гродненская правда. - 1974. - 9 февр.

Жалкоўскі, А. Адной табе, як запавет, пакіну спадчыну тугі і веры : [да 90-годдзя з дня нараджэння В. П. Таўлая] / А. Жалкоўскі, М. Маліноўскі // Лідская газета. – 2004. - №18/19. – С. 1, 2.

Жалкоўскі, А. Валянцін Таўлай і Зэльва / А. Жалкоўскі, М. Маліноўскі // Праца. – 2004. – люты.

Жалкоўскі, А. Жаўруковае сэрца звініць : [да 90-годдзя В. П. Таўлая] / А. Жалкоўскі, М. Маліноўскі // Гродненская правда. – 2004. – 7 лют. – С. 12.

Жалкоўскі, А. За вясну маёй краіны : [да 90-годдзя В. П. Таўлая] / А. Жалкоўскі, М. Маліноўскі // Светлы шлях. – 2004. – 25 лют. (№23).

Жалкоўскi, А. Крыж мужнасці і пакут Таўлая // Наш край. - 2008. - 26 августа. - С. 5.

Жалкоўскi, А. Малавядомыя старонкі з біяграфіі Валянціна Таўлая // Лiтаратура i мастацтва. - 2008. - 4 ліпеня. - С. 14.

Жук, С. Дзве сустрэчы // Вольная праца. - 1957. - 26 крас. (№50). - С. 2.

Зарэцкая, В. Я. Вызваленча-гуманістычны пафас паэмаў Валянціна Таўлая // Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А. С. Пушкіна : зб. навуковых прац. Т. 1. Ч. 1. – Брэст, 2005. – С. 241-250.

Іверс, А. Жывыя паэты : [пра бел. паэтаў М. Васіль-ка, А. Салагуба і В. Таўлая] // Куфэрак Віленшчыны. - 2002. -№1. - С. 64-65.

Іверс, А. “З гонарам кажу, што я беларус...” : [успамін. пра В. Таўлая] // Голас часу. - 1992. - №21 (лістап.-снеж.). - С. 25-29.


84(4Беі)6

І-97

Ішла вайна народная...: Беларускія пісь-меннікі ў Вялікай Айчыннай: Біяграфіі. Успаміны. Творы. - Мн. : Маст. літ. - 1991. - 814 с. : іл. - Са зместу: Валянцін Таўлай : Біяграфія. Вершы ; Калеснік, У. Слова пра Валянціна Таўлая. - С. 676-681.

Ф4Калеснік, У. Гнеў і боль барыкад : да 75-годдзя з дня нараджэння В. Таўлая // Літаратура і мастацтва. - 1989. - 10 лют. - С. 8-9.


83.3(4Беі)6

Г51

Калеснік, У. Літаратура Заходняй Беларусі // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры / пад рэд. І. Я. Навуменкі, П. К. Дзюбайлы, Д. Я. Бугаёва. - Мн, 1981. - Са зместу: [В. П. Таўлай]. - С. 139-160.
АБ,ЧЗ ЦГБ; Ф1; Ф3


Кіркевіч, А. Валянцін Таўлай // Гродзенская праўда. - 1957. - 28 крас.

Клышка, А. Неўміручасць слова // Беларусь. - 1974. - № 2. - С. 22.


83.3(4Беі)6

К51

Клышка, А. Таварыш нашай вясны // Права на верш / А. Клышка. - Мн., 1967. - С. 30-72. Ф1


Клышка, А. У вянок жывому // Полымя. - 1964. - № 2. - С. 169-173.

Колесник, В. Валентин Тавлай : к 50-летию со дня рождения // Заря. - 1964. - 26 янв.

Колесник, В. Завещание к потомкам : к 70-летию со дня рождения Валентина Тавлая // Заря. - 1984. - 8 февр.

Коношенко, Т. Валентин Павлович Тавлай // Шаг. -  2005. - 14 сент. (№37). - С. 17.

Курылёнак, В. Да 90-годдзя з дня нараджэння Валянціна Таўлая : [пра беларускага паэта] // Наша слова. – 2004. – 24 сак. (№11). – С. 9.

Курылёнак, В. З мінуўшчыны ў сучаснасць… : да 90-годдзя з дня нараджэння В. Таўлая // Наша слова. – 2004. – 24 сак. (№11). – С. 8 ; Лідскі летапісец. – 2004. - №1/2. – С. 13-15.

Ліс, А. Ён вершам краты пілаваў // Беларусь. - 1964. - № 1. - С. 23.


83.3(4Беі)6

Г51

Ліс, А. Літаратура Заходняй Беларусі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. Т. 2. 1921-1941 / Нац. акад. навук Беларусі ; ін-т літ. імя Я. Купалы. - Мн. : Беларуская навука, 1999. - Са зместу: [В. П. Таўлай]. - С. 210-282.
АБ, ЧЗ ЦГБ; Ф3; Ф4; ЦГДБ


Литвинович, Е. Словом и делом : [о В.П. Тавлае] //  Заря. -  2009. - 7 февраля. - C. 7.

Лойка, А. Пра подзвіг жыццёвы і творчы // Звязда. - 1970. - 8 верас.

Ляшук, В. “Родная літаратура ў 7 класе” : метад. рэк. да падруч. “Родная літаратура. 7-ы кл.” / Ляшук В., Майсейчык А. - Мн. : Нар. асвета, 1992. - 135 с. - (Б-ка настаўніка бел. мовы і літ.). - Сярод аўтараў: Валянцін Таўлай. - С. 11-115.

Маліноўскі, М. Валянціну Таўлаю было б 90… // Звязда. – 2004. – 11 лют. (№35). – С. 4.

Маліноўскі, М. "Хачу лунаць арлом..." // Літаратура і мастацтва. - 2004. - 13 лют. - С. 14.

Марціновіч, А. “Краты... свет засланілі” : [аб паэзіі В. Таўлая] // Літаратура і мастацтва. - 1999. - 12 сак. (№10). -С. 14.

Мехаў, У. В. Таўлай у рэдакцыі газеты “Звязда” // Полымя. - 1952. - №4. - С. 158-161.

Мехаў, У. Ён вершам краты пілаваў // Чырвоная змена. - 1964. - 8 лют.

Мехаў, У. Жыццё і песня змагара // Чырвоная змена. - 1957. - 27 крас.

Мехаў, У. Паэзія мужнасці // Палеская праўда. -1952. - 17 лют.

Мехаў, У. Паэт рэвалюцыйнага падполля // Полы-мя. - 1961. - №9. - С. 152-159.

Мехаў, У. Яго слаўны лёс // Звязда. - 1974. - 8 лют.

Міско, І. Паэт-рэвалюцыянер // Вольная праца. -1957. - № 50 (26 крас.). - С. 2.


83.3(4Беі)6

М65

Міско, Я. Было яно калісьці... : дакументальная аповесць // Маё маўклівае сэрца : з літаратурнай спадчыны / Я. Місько. - Мн., 1983. - С. 6-215.
АБ, ЧЗ ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ


Миско, Я. Жаркое сердце поэта // Сельская газета. - 1964. - 8 февр. - С. 4.

Міско, Я. Каб вясна ўзышла для людей : да 60-годдзя з дня нараджэння В. Таўлая // Маладосць. - 1974. - №2. - С. 164-166.

Миско, Я. Не стареет звонкая лира // Сельская газета. - 1974. - 8 февр.

Миско, Я. Стихом пилил он цепи : к 50-летию со дня рождения В. Тавлая : воспоминания // Неман. - 1964. - №1. - С. 119-136.


83.3(4Беі)6

М93

Мушынскі, М. І. Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. 40-я - першая палавіна 60-х гадоў. - Мн.: Навука і тэхніка, 1985. - 343 с. - Са зместу: [В. П. Таўлай]. - С. 33-34, 37, 49, 253.
ЧЗ, КХ ЦГБ; Ф1


Пестрак, П. Паэт-барацьбіт : да 10-й гадавіны з дня смерці В. Таўлая // Звязда. - 1957. - 27 крас. - С. 4.

Сахненка, У. Паэт Таўлай // Беларусь. - 1971. - № 6.

Сахненка, У. Таўлай В. [Ізаматэрыял] // Бярозка.-1974. - № 2.- С. 4 (Вокл.).

Сіпакоў, Я. Народжанае змаганнем // Пяць струн кніжных настрояў / маст. В. І. Валынец. - Мн. : Юнацтва, 1984. - 287 с., іл.

Сіпакоў, Я. Паэзія свабодная ў няволі // Полымя. -1974. - № 2. - С. 214-219.

Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў : матэрыялы рэгіянал. гіст.-краязн. канф. / склад. Д. С. Аляшкевіч, І. П. Крэнь. - Слонім, 2002. - 391 с. : іл., фат. - Са зместу: Валянцін Паўлавіч Таўлай (1914, Баранавічы -1947).

Тарас, Н. Я ведала яго : да 50-годдзя з дня нараджэ-ння В. Таўлая // Літаратура і мастацтва. - 1964. - 11 лют.

Таўлай, В. : [бібліягр. даведка і ізаматэрыял] // Маладосць. -1961. - № 4. - С. 98-99.


83.3(4Беі)6

П68

Таўлай Валянцін Паўлавіч : аўтабіяграфія // Пра час і пра сябе : аўтабіяграфіі беларускіх пісь-меннікаў. - Мн., 1966. - С. 346-349.
АБ, ЧЗ ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ

92(4Беі)

Б43

Таўлай Валянцін Паўлавіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя. У 12 т. Т. 10. - Мн., 1974. - С. 250.

АБ, ЧЗ, КХ ЦГБ; Ф1; Ф392(4Беі)

Б43

Таўлай Валянцін Паўлавіч // Беларуская ССР : кароткая энцыклапедыя. У 5 т. Т. 5. - Мн.,1981. - С. 589.
ЧЗ ЦГБ, Ф1, Ф3

92(4Беі)

Б43

Таўлай Валянцін Паўлавіч // Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Т. 15. - Мн., 2002. - С. 459.
ЧЗ, АІБР ЦГБ; Ф1; Ф3; Ф4; Ф5; Ф6; ЦГДБ

83.3(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. П. Аб сабе : (аўтабіяграф. нарыс) // Выбраныя творы / В. П. Таўлай. - Мн., 1958. - С. 137-160.
АБ ЦГБ

83.3Бел я2

Э68


Таўлай В. П. // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Т. 5. - Мн., 1987. - С. 250-251.
ЧЗ, АІБР ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ


Таўлай В. П. Некралог // Літаратура і мастацтва. -1947. - 29 крас.

Таўлай, Л. Падарожжа ў мінулае : з успамінаў пра В. Таўлая // Полымя. - 1974. - №9. - С. 189-214.

Таўлай, Н. Ніна Таўлай пра брата і пра ўсіх : [гутарка Ніны Таўлай з рэдактарам часопіса “Лідскі летапісец” 20 лют. 2004 г. у Лідзе / вёў гутарку Станіслаў Суднік] // Лідскі летапісец. – 2004. - №1/2. – С. 16-20.

Чыгрын, С. Рэдкія здымкі Валянціна Таўлая // Лiтаратура i мастацтва. - 2007. - 22 чэрвеня. - C. 12.

Шоцкий, А. Слово о Тавлае : [книга воспоминаний о В. Тавлае «Валентин Тавлай»] // Знамя коммунизма. - 1985. - 17 янв.

Ягорычаў, У. ...Сямён - звонкая легенда : [пра бел. паэта В. Таўлая] // Культура. - 1999. - 4-10 верас. (№32). - С. 8-9.
Творы, прысвечаныя паэту
Арочка, М. Куртка Валянціна Таўлая : [верш] // Роднае слова. - 2001. - № 8. - С. 37.


84(4Беі)6

А84

Арочка, М. Мелодыя Таўлая (“Шляхі і краты”) : драматычная паэма // Падземныя замкі : кніга паэзіі / М. Арочка. - Мн., 1986. - С. 127-179.
АБ, ЧЗ ЦГБ; Ф1


Арочка, М. Сустрэча Валянціна Таўлая з Янкам Купалам : верш // Маладосць. - 1977. - №12. - С. 41-42.


84(4Беі)6

Д43

Арочка, М. Сцэны з драматычнай паэмы “Шляхі і краты” : [пра В. Таўлая] // Дзень паэзіі. 1984. - Мн. : 1984. - С. 36-48.
АБ, ЧЗ ЦГБ

85.1(4Беі)

Г51

Гісторыя беларускага мастацтва. У 6 т. Т. 4 : 1917-1941 гг. - Мн. : Навука і тэхніка, 1990. -352 с., іл. - Са зместу: Р. Семашкевіч “Партрэт В. Таўлая”. - С. 224.

ЧИ ЦГБІверс, А. Звінець крыштальным тваім вершам // Вольная праца. - 1957. - 26 крас. (№50). - С. 2.

Калеснік, У. Абед у Таўлая : эсе // Літаратура і мастацтва. - 1984. - 5 кастр. - С. 5-6 ; 12 кастр. - С. 5-7.

Калеснік, У. Аповесць пра Таўлая : фрагменты // Полымя. - 1964. - № 10. - С. 85-116 ; 1965. - № 8. - С. 105-120.

Лойка, А. Школа Таўлая : верш // Літаратура і мастацтва. - 1984. - 11 мая. - С. 8.

Рудкоўскі, М. “Пілую вершам краты...” : сцэнарый тэатральна-эстраднага прадстаўлення пра жыццё і творчасць паэта-рэвалюцыянера В. Таўлая // Галоўны экзамен : рэпер-туарны зборнік. - Мн., 1987. - С. 201-233.

Танк, М. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1. Стихот-ворения. Поэмы. 1930-1954. - М. : Худ. лит., 1985. - 592 с., портр. - Из содерж.: Стихотворение, посв. В. П. Тавлаю.

Тарас, Н. Памяці Валянціна Таўлая // Праз вятры-завеі : вершы / Н. Тарас. - Мн., 1986.

Тарас, Н. Памяці Валянціна Таўлая ; Валянціну Таўлаю // Праметэю прыйду пакланіцца : вершы / Н. Тарас. - Мн., 1981. - С. 46-47, 98-99.
Ушанаванне памяці
Савет Міністраў Беларускай ССР. Аб прысваенні імя В. П. Таўлая Баранавіцкай цэнтральнай гарадской бібліятэцы : Пастанова Савета Міністраў Беларускай ССР, [25 верасня 1979 г.. № 300] // Збор Законаў Беларускай ССР, Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета Міністраў Беларускай ССР. - 1979. - № 28 (5 кастр.). - С. 482.
***

Булатава, Л. Не старэе звонкая ліра : (да 80-годдзя з дня нараджэння В. П. Таўлая) : [ушанаванне памяці В. П. Таўлая ў ЦГБ г. Баранавічы] // Наш край. - 1994. - 9 лют.

Валынец, У. “Праз краты і праз гады...” : [музей В. Таўлая ў СШ № 4 г. Баранавічы] // Наш край. - 2000. - 8 лют. - С. 3.

Грынкевіч, Я. Помнік Валянціну Таўлаю // Наша слова. - 2006. - 20 снеж. - С. 1.

Жигулин, О. «Набатным эхом прозвучат над краем…» : [об экспозиции, посвященной В. П. Тавлаю в Барановичской ЦГБ] // Заря. - 1982. - 13 июля.

Иверс, А. Там, где жил поэт В. Тавлай : [о достижениях в культурной жизни хлеборобов колхоза им. Дзержинского Слонимского районана] // Сельская газета. - 1966. - 24 сент.

И литературный, и краеведческий : [музей В. П. Тавлая в СШ № 4 г. Барановичи] // Советская Белоруссия. - 1992. - 26 мая.

Имена героев - в названиях улиц Барановичей / сост. Ю. Н. Бауков. - Мн. : Полымя, 1977. - 31 с. - Из содерж.: Фото В. П. Тавлая. - С. 19-21.

Карлінскі, В. Музей В. Таўлая : [пра музей В. Таўлая ў СШ № 4 г. Баранавічы] // Наша слова. - 1992. - №12. - С. 4.

Кот, А. Захавальнікі Таўлаевай памяці // Лi-таратура i мастацтва. - 2007. - № 33. - С. 5.

Крашаніннікава, М. Музей Таўлая : [пра адкрыццё ў Баранавічах музея Таўлая ў СШ № 4] // Настаўніцкая газета. - 1992. - 10 чэрв. - С. 1.

Лапато, В. “Яго напевам выпаў слаўны лёс” : 25 гадоў таму, у 1979 годзе, Пастановай Савета Міністраў Беларускай ССР Баранавіцкай цэнтральнай гарадской бібліятэцы было прысвоена імя Валянціна Таўлая // Наш край. – 2004. – 3 лют. – С. 5.

Малинина, Л. Песня, разбивающая цепи : [о передаче студии белорусского телевидения «Валентин Тавлай»] // Знамя юности. - 1967. - 31 окт.

Маліноўскі, М. “Будзе песня звінець жаўруком...” // Наш край. - 1996. - 10 снеж. - С. 2.

Маліноўскі, М. Дні Таўлая - ад лютага да верасня // Культура. – 2004. – 28 лют.-5 сак. (№9).

Маліноўскі, М. Каму патрэбны Валянцін Таўлай?! : (да 90-годдзя з дня нараджэння беларускага паэта Валянціна Таўлая) // Наша слова. - 2004. - 25 лют. - С. 2.

Маліноўскі, М. У гонар Валянціна Таўлая // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 7 крас. – С. 3.63.3(4Беи)

С25

Мемориальная доска Тавлаю В. П. // Свод памятников истории и культуры Белоруссии. -Мн., 1990. - С. 83.
ЧЗ, АІБР ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ


Міско, І. Дружба двух музеяў // За перамогу камуніз-му. - 1987. - 17 сак.

Острога, Н. Песняр революционной борьбы : [из цикла статей «Их именами названы улицы города»] // Знамя коммунизма. - 1987. - 29 авг. - С. 3.

Савич, Т. Отметили юбилей Валентина Тавлая : [литературно-краеведческий музей СШ № 4; юбилей В. Тавлая] // Интекс-пресс. - 2009. - 12 февраля. - С. 4.

Саннікаў, А. Слова пра паэта : [аб адметнай тэлеперадачы, прысвечанай Таўлаю] // Звязда. - 1960. - 9 лют.

Саладоўнікаў, А. Народны музей : у пятніцу, 6 лютага, у СШ №4 адзначылі 5-годдзе надання школьнаму літаратурна-краязнаўчаму музею імя В. П. Таўлая наймення народны // Intex-press. - 2004. – 12 лют. – С. 4.

Саладоўнікаў, А. Паэзія, свабодная і ў няволі : [вечарына да 90-годдзя В. П. Таўлая] // Intex-press. - 2004. – 12 февр. – С. 4.

Угрынскi, М. Памяці Валянціна Таўлая : [да 60-годдзя са дня смерці] // Культура. - 2007. - № 20 (19-25 мая). - С. 14.

Яхант, А. П. Роля музея ў выхаванні маладога пакалення : [пра нар. літ.-краязн. музей імя В. П. Таўлая СШ №4 г. Баранавічы] // Народная асвета. - 2002. - №8. - С. 72-73.
Бібліяграфія


83.3(4Беі)6

П35

Валянцін Таўлай : бібліяграфія // Пісьмен-нікі Савецкай Беларусі. - Мн., 1970. - С. 365.
АБ ЦГБ, Ф1, Ф3, ЦГДБ91.9:83

В21

Ватацы, Н. Б. Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1917-1960) : бібліяграфія асобных выданняў. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1962. - 463 с. - Са зместу: Таўлай В. П. у кн.: 2088-2093 ; у кн.: 2500, 2505, 2509, 2525, 2534, 2538, 2556, 2573, 2578, 2604, 2608, 2610, 2612 ; Аб ім: 2088-2090, 2604, 2608 ; Партр.: 2088, 2090, 2500, 2604, 2612.
АІБР ЦГБ

91.9:83

В21

Ватацы, Н. Б. Мастацкая літаратура Са-вецкай Беларусі (1961-1968) : бібліяграфія асобных выданняў. - Мн. : Беларусь, 1971. - 458 с. - Са зместу: Таўлай у кн.: 3961-3963 ; у кн.: 4191, 4199, 4202, 4208, 4247 ; Аўтабіяграф.: 3961, 4247 ; Аб ім: 3961-3963, 4199 ; Партр.: 3961, 3963, 4199.
АІБР ЦГБ

91.9:83

Б43

Издания произведений В. Тавлая и литература о нём // Белорусская литература : рек. библиогр. справочник. - М., 1988. - С. 125.
ЧЗ, АІБР ЦГБ; Ф1; ЦГДБ

91.9:83

Б21

Тавлай В. : [библиограф. и биограф. справка] // Белорусская литература : краткий рек. указатель. - М., 1957. - С. 124-126.
Ф1

91.9:83

Б43

Таўлай Валянцін // Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўнік. У 6 т. Т. 6. Талалай - Яфімаў. - Мн. : БелЭн, 1995. - С. 80-84.
ЧЗ, АІБР ЦГБ

Бібліяграфічны спіс літаратуры

падрыхтаваны супрацоўнікамі

АІБР імя В.П. Таўлая.


Рэспубліка Беларусь,

225320,

г. Баранавічы

вул. Леніна, 51,т. 45-46-26.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка