Bro 137 Test Mykologie
Дата канвертавання28.04.2016
Памер47.5 Kb.
BRO 137
Test Mykologie

B


Část 1. biologie HO


1. Říše (Fungi) je (1)

A/ samostatná vývojová skupina organismů s monofyletickým vývojem

B/ samostatná vývojová skupina organismů s polyfyletickým vývojem

C/ je součástí říše rostlin


2. V rámci celé říše hub rozlišujeme tři fyletické skupiny. Vyber jaké to jsou.

(1)A/ Animalia, Eukaryota, Plantae

B/ Eukaryota: Fungi, Amébozoa, Stramenopila


C/ Animalia, Plantae, Bacteria


3. Do říše Fungi (Eumycota) (pravé houby) řadíme tyto kmeny (oddělení).

(1)


A/ Oomycota, Myxomycota, Basidiomycota

B/ Basidiomycota, Askomycota, Zygomycota, Glomeromycota a Chytridiomycota

C/ Basidiomycota, Askomycota, Zygomycota, Myxomycota a Chytridiomycota


4. Hlavním komponentem buněčné stěny „pravých hub“ říše Fungi je (1)

A/ tokoferol a glukóza

B/ chitin a ß-1,3 glukany

C/ celulóza a lignin


5. Jaké transportní cukry jsou obsažené v buňkách hub? (1)

A/ sacharóza a fruktóza

B/ laktóza a glukóza

C/ trehalóza, manitol a arabitol

6. Vyjmenuj alespoň tři morfologické charakteristiky odlišující houbové organismy oddělení Ascomycota a Oomycota (6)1.
2.


3.


7. Popiš stěnu hyfy zástupců říše Fungi (Eumycota –pravé houby) (3)

8. Apikální růst hyfy je vyvolán

(1)


A/ transportem trehalózy do růstového vrcholu

B/ enzymatickou činností vesikulů

C/ transportem iontů po aktinových vláknech

9. Hlenky (Myxomycota) mají způsob výživy…(1)


A/ heterotrofní a fagocytický

B/ autotrófní a intracelulární

C/ heterotrófní a extracelulární


10.Jaké vlastnosti mají pohlavní spóry ? (3)


1.
2.


3.
Část 2. Jednotlivé taxonomické skupiny


1. Přiřaď kmen (oddělení) říše Mycota k jednotlivým morfologickým charakteristikám. (10)

A/ monokaryotické mycelium Askomycota

B/ zygosporangium

C/ endomykorhiza

D/ ektomykorhiza Basidiomycota

E/ askogenní hyfy Glomeromycota

G/ plasmodium

H/ dolipor Zygomycota

I/ endobiotická stélka


J/ zoospóry Chytridiomycota


K/ rhizomorfy Myxomycota

2. Třída Pucciniomycetes patří do oddělení:: (1)


A/ Oomycota

B/ Ascomycota

C/ Basidiomycota
3. Gasteroidní basidie jsou uvolňovány (1)

A/ aktivně vymrštěním

B/ pasivně odlomením

C/ prasknutím aska


4. Basidiokarp u muchomůrky (Amanita) jeA/ gymnokarpní

B/ pseudoangiokarpní

C/ hemiangiokarpní


5. Jaké typy hymenia u Tř. Agaricomycetes rozeznáváme?

(4)


6. Basidiospóry se tvoří (1)


A/ na basidii

B/ ve vřecku

C/ na monokaryotickém myceliu
7. Jmenuj tři základní typy plodnic u odd: Basidiomycota (3)

1.
2.


3.

8. *Zakresli a popiš průřez plodnicí hřibu (Boletus sp.) a zřetelně vyznač jak a kde vznikají spóry. (4)9. Jaký je rozdíl mezi myceliem odd: Basidiomycota a odd Zygomycota (6)

Basidiomycota

Zygomycota10. jaké vlastnosti mají konidie, na co jsou a kde je najdeme?

(2)11. Jmenuj tři druhy askokarpů s askohymeniálním vývojem (3)


1.
2.
12: Zakresli a popiš operkulátní unitunikátní asko (2)

3.


13. Zástupci řádu Xylariales: Xylariomycetidae tvoří plodnice typu

(1)


  1. perithecium

  2. apothecium

  3. holothecium14. Co je to haustorium? U jakých hub ho najdeme? Stručně charakterizuj.

(3)15.Zakresli a popiš a pojmenuj pohlavní spóru typickou pro oddělení Oomycota(4)

16. Pohlavní spóry u Zygomycota nazýváme (1)

A/. oospóry d/ zygospóry

B/ konidie e/ askospóry

C/ sporangiospory


17. Jmenuj alespoň tři typy stélek u Chytridiomycota (3)
18.Do oddělení Plasmodiophoromycota (Nádorovky) řadíme organismy: (1)

19. Dvoubičíkaté zoospóry ako rozmnožovací propagule najdeme u oddělení: (3)

20. Jaká životní stádia tvoří zástupci odd: Myxomycota (pravé hlenky)? Vypiš v bodech.

(5)1.
2.
3.


  1. s fylogenetickou příslušností k prvokům (Protoctista)

  2. s fylogenetickou příslušností k Stramenopila

  3. s fylogenetickou příslušností k pravým houbám – Fungi

1. Ascomycota: Deuteromycetes

2.Chytridiomycota: Chytridiomycetes


  1. Plasmodiophoromycota

  2. Zygomycota: Zygomycetes

  3. Oomycota: Oomycetes

Část 3. trofické vztahy a ekologické souvztažnosti

1. Houbové organismy, které označujeme jako obligátní biotrófní parazity můžeme přiřadit do těchto taxonomických skupin – vyber. (2)


A/ Askomycota: Saccharomycetes

B/ Basidiomycota: Urediniomycetes

C/ Askomycota: Euaskomycotina: Plectomycetes

D/ Glomeromycota: Glomeromycetes2. Dřevorozkladné rody hub najdeme těchto taxonomických skupin – vyber.

(2)


A/ Basidiomycota: Hymenomycetes

B/ Myxomycota: Myxomycetes

C/ Askomycota: Pyrenomycetes

D/ Zygomycota: Zygomycetes

E/ Chytridiomycota: Chytridiomycetes


3. Symbiotické druhy hub které se podílí na mykorhizní symbióze najdeme u – vyber. (2)

A/ Basidiomycota: Hymenomycetes: Homobasidiomycetidae

B/ Ascomycota: Saccharomycetes

C/ Ascomycota: Discomycetes

D/ Glomeromycota: Glomeromycetes4. Vyjmenuj alespoň tři struktury, které vytváří endomykorhizní houby (Glomeromycota) v kořenech rostlin

(3)


1.
2.
3.


5. Antibiotika (sekundární metabolity produkují někteří zástupci (vyber třídu) (1)

A/ Glomeromycota: Glomeromycetes

B/ Basidiomycota: Hymenomycetes: Heterobasidiomycetidae

D/ Ascomycota: Pyrenomycetes

E/ Ascomycota: Deuteromycetes (Fungi Imperfecti)
6. Ektomykorhiza jako symbiotické spojení houby a rostliny se nachází u – vyber. (1)

A/ na kořenech vodních rostlin

B/ na kořenech dřevin v boreálním pásmu

C/ na kořenech bylin


7. Pokuste se nomenklaturně zařadit rod Boletus (hřib) (4)

8. Jaké enzymy produkují entomopatogenní druhy hub? (1)

A/ proteázy

B/ celulázyC/ chitinázy


9. Jmenuj alespoň tři biotechnologické produkty, které získáváme prostřednictvím hub. (3)


1.
2.
3.


10. Jmenuj alespoň tři jedlé druhy hub. (3)

1.
2.
3.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка