BÁo cáo hội nghị chuyêN ĐỀ an toàn vệ sinh lao đỘNG
Дата канвертавання24.04.2016
Памер117.57 Kb.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Hà Nội, tháng 5 năm 2013TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY

LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC

Số: /BC-NGC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC ATVSLĐ

NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

I-ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATVSLĐ

1- Công tác Huấn luyện, tuyên truyền

- Trong năm 2012 Công ty đã xây dựng và hoàn thiện các bộ đề thi viết, vấn đáp và tài liệu bồi huấn theo các văn bản pháp luật hiện hành để các đơn vị tổ chức huấn luyện đầy đủ cho CBCNV. Công ty đã rà soát, xây dựng hoàn thiện bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính và đã đưa lên trang Web của Công ty trong tháng 1 năm 2013 để CBCNV kịp thời học và thi thử trên mạng nhằm phát hiện kịp thời các sai sót hoặc những điểm chưa phù hợp để kịp thời chỉnh sửa.

- Trong tháng 01 năm 2013, đã phối hợp với B11 tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho các cán bộ làm công tác quản lý, đại diện cho người sử dụng lao động tại các đơn vị và người làm công tác an toàn tại đơn vị.

- Trong quý 1 năm 2013, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc đã hoàn thành công tác huấn luyện, kiểm tra sát hạch ATVSLĐ định kỳ năm 2013 cho CBCNV trực tiếp, gián tiếp sản xuất: Có 1775 lượt CBCNV tham gia huấn luyện, kiểm tra sát hạch, Số kiểm tra lần 1 không đạt là 159 người, Số kiểm tra lần 2 không đạt là 26 người, Số kiểm tra lần 3 không đạt là 05 người; Công ty đã tổ chức cho CBCNV thuộc các đơn vị thi định kỳ trước vào ngày 31 tháng 01 năm 2013 để kịp thời nâng bậc lương bao gồm: 133 người, số CBCNV không đạt yêu cầu là 14 người (số đối tượng này sẽ thi định kỳ lại kết hợp với lịch kiểm tra định kỳ theo kế hoạch của Công ty).

- Đã tổ chức huấn luyện và kiểm tra ATVSLĐ bước 1 đối với những CBCNV mới được tuyển dụng bao gồm: 21 người.

2- Công tác Kiểm tra an toàn lao động

- Đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn của Công ty, chỉ đạo các đơn vị thành lập các đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh lao động cấp đơn vị.

- Ban hành bổ sung nội dung qui định kiểm tra công tác ATVSLĐ vào qui trình quản lý công tác an toàn.

- Năm 2012 đã kiểm tra công tác quản lý KT-VH-ATLĐ được 21 đơn vị, kiểm tra hiện trường công tác được 1785 lượt.

- Các đơn vị và KTVAT chuyên trách thực hiện kiểm tra hiện trường theo đúng tần xuất qui định 5 lượt/đơn vị/tháng.

- Sau các đợt kiểm tra các tồn tại sai sót đều có văn bản rút kinh nghiệm toàn Công ty và cắt, giảm thưởng VHAT, đề xuất hình thức kỉ luật đối với các cá nhân vi phạm. ( Đầu năm 2013 đã xử lý nghiêm khắc 02 vụ vi phạm, đề nghị kỷ luật 13 cá nhân, trong đó có 02 Giám đốc Chi nhánh ).3-Công tác PCCC

- Công tác PCCC được các đơn vị kết hợp cùng công an PC66 địa phương thường xuyên kiểm tra, trong quá trình kiểm tra các tồn tại đã được đưa vào kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

- Năm 2012 tất cả các Chi nhánh, Văn phòng Công ty đã phối hợp với PC66 địa phương tổ chức bồi huấn nghiệp vụ, diễn tập PCCC

- Năm 2012 đã xảy ra 6 vụ sự cố cháy nổ, Công ty bảo hiểm đã bồi thường được 04 vụ còn 2 vụ đang thực hiện (Máy cắt 374 Vĩnh Yên, MBAT1 TP Thanh Hóa-GIC đang triển khai thực hiện các thủ tục trách nhiệm bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm).

- Đã thực hiện ký hợp đồng cháy nổ năm 2013.

- Năm 2013 đã xảy ra 01 vụ sự cố cháy nổ MBA T2-Trạm 110kV Phúc Yên và 01 vụ sự cố cháy nổ TI tủ hợp bộ MC 471 trạm Móng Cái, Công ty bảo hiểm đang triển khai thực hiện các thủ tục trách nhiệm bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.

- Năm 2013, Chi nhánh Yên Bái, Tuyên Quang đã phối hợp với PC66 địa phương tổ chức bồi huấn nghiệp vụ, diễn tập PCCC

Một số tồn tại trong công tác PCCC tại các đơn vị:

- Chi nhánh Lào Cai: PC66 Lào Cai yêu cầu nghiệm thu PCCC với dự án mở rộng ngăn lộ MBAT2 trạm 110kV Lào Cai do Ban quản lý dự án Lưới điện làm chủ đầu tư.

- Chi nhánh Lai Châu: Trạm biến áp 110kV Thuỷ điện Lai Châu, phương án PCCC chưa được PC66 Lai Châu phê duyệt

- Chi nhánh Sơn La: Chưa có bể cát, sơ đồ PCCC trạm 110kV Thuận Châu; Một số vòi bình chữa cháy bị rạn, nứt.

- Chi nhánh Hoà Bình: Đang triển khai làm đường cho xe cứu hoả vào trạm 110kV Lương Sơn (khi xảy ra sự cố cháy, nổ); Phương án PCCC Trạm 110kV Thanh Nông chưa được PC66 Hòa Bình phê duyệt

- Chi nhánh Miền Đông: Chưa có sơ đồ PCCC cho khu vực Văn phòng Chi nhánh, Chưa có Phương án PCCC được PC66 Quảng Ninh phê duyệt.

- Chi nhánh Hạ Long: Đơn vị thi công chưa nghiệm thu bào giao hệ thống cứu hoả bằng nước trạm 110kV Hà Tu.

- Chi nhánh Hưng Yên: Trạm Giai Phạm, đơn vị thi công chưa bàn giao hệ thống cứu hoả bằng nước cho trạm.

- Chi nhánh Bắc Ninh: Trạm 110kV Phù Chẩn: bị hỏng (thủng) 02 vòi chữa cháy bằng nước (cả trạm có 02 vòi hỏng cả); Trạm 110kV Yên Phong: bị hỏng (thủng) 02 vòi chữa cháy bằng nước (cả trạm có 02 vòi hỏng cả); Trạm 110kV Tiên Sơn: bị hỏng (thủng) 02 vòi chữa cháy bằng nước (cả trạm có 12 vòi chữa cháy).

- Chi nhánh Nam Thanh - Bắc Nghệ: Trạm Quỳ Hợp có bề chứa nước bị nứt.

- Chi nhánh Nghệ An: Phương án PCCC trạm 110kV Nam Đàn chưa được PC66 Nghệ An phê duyệt do trị số tiếp địa của trạm cao.

Các tồn tại nếu trên về công tác PCCC được các đơn vị theo văn bản chỉ đạo rà soát của Công ty tính đến ngày 31 tháng 4 năm 2013, Công ty sẽ có các chỉ đạo khắc phục ngày trong tháng 5 năm 2013.4- Công tác bảo vệ môi trường và bảo quản chất thải nguy hại.

- Các chi nhánh: Hòa Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Yên Bái, Hà Nam, Thái Nguyên, Nam Định, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang đã được cấp lại sổ chủ nguồn chất thải nguy hại, các đơn vị khác chưa được cấp lại.

- Xây dựng và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường: Hiện tại đã có 19 đơn vị đã phê duyệt được đề án bảo vệ môi trường bao gồm: Chi nhánh LĐCT Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Điện Biên, Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Nam, Sơn La, Quảng Ninh, Lai Châu, Lạng Sơn, Phú Thọ, Nghệ An. Hiện tại còn 08 đơn vị chưa phê duyệt được đề án bảo vệ môi trường.

5- Công tác PCLB và Tìm kiếm cứu nạn

- Công ty đã thành lập ban chỉ huy PCLB&TKCN, lập phương án PCLB năm 2013, lập phương án diễn tập trước mùa mưa bão.

- Đã tổ chức 02 đợt diễn tập Phương án PCLB tại khu vực Thái Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, đã họp rút kinh nghiệm sau các đợt diễn tập.

- Đã chỉ đạo các đơn vị thành lập các tiểu ban PCLB, đội xung kích PCLB, Phối hợp với Công ty điện lực tỉnh diễn tập xử lý sự cố trước mùa mưa bão.

- Thực hiện duyệt Phương án PCLB & TKCN cho 29 Chi nhánh, Phân xưởng, Xí nghiệp.

- Đã kiểm tra một số đơn vị chuẩn bị công tác PCLB trước mùa mưa bão năm 2013.6- Công tác quản lý BHLĐ và các trang bị thiết bị kỹ thuật an toàn:

- Các dụng cụ an toàn được theo dõi, thí nghiệm, kiểm định đúng qui định.

- Đã ký hợp đồng kiểm định với Trung tâm kiểm định Công nghiệp 1 các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn năm 2012, Đã hoàn thành kiểm định các trang bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, đã triển khai kiểm định toàn bộ các thiết bị an toàn trong công ty bao gồm 1 xe cẩu, 10 bình áp lực 250 pa lăng, lắc tay các loại.

- Năm 2013 đã thực hiện kiểm định các bình áp lực Chi nhánh LĐCT Bắc Ninh, 04 lắc tay bổ sung của XNCĐ, thang máy của Văn phòng Công ty sau sửa chữa.

- Công tác bảo hộ lao động đã triển khai, thực hiện trong năm 2012:

+ Khảo sát đánh giá cụ thể, chi tiết tình hình trang thiết bị kỹ thuật an toàn phục vụ sản xuất cũng như các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động để từ đó có số liệu thực tế xây dựng kế hoạch hàng năm trình Hội đồng bảo hộ lao động cấp Công ty duyệt và Tổng công ty điện lực miền Bắc duyệt.

+ Căn cứ các số liệu kế hoạch và số liệu được Tổng công ty điện lực miền Bắc duyệt, triển khai thực hiện tốt công tác trang bị các loại trang thiết bị kỹ thuật an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

+ Xây dựng các qui định cấp phát, quản lý và sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân trong Công ty. Lập sổ theo dõi việc cấp phát theo đúng quy định hiện hành.

+ Kết quả, năm 2012 người lao động và các đơn vị trong Công ty luôn có đầy đủ trang thiết bị an toàn cũng như phương tiện bảo vệ cá nhân phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Các đoàn kiểm tra cấp trên và các đoàn kiểm tra do Sở lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội sau kiểm tra đều đánh giá Công ty đã thực hiện đúng các quy định của nhà nước và của ngành.

+ Số liệu cụ thể đã thực hiện mua sắm và cấp phát trong năm 2012: quần áo BHLĐ mùa hè khối công nhân Nam: 3.579 bộ; quần áo BHLĐ mùa hè khối công nhân Nữ: 424 bộ; áo BHLĐ mùa đông khối công nhân Nam: 1.682 cái; áo BHLĐ mùa hè khối công nhân Nữ: 225 cái; giầy BHLĐ: 2.862 đôi; dép BHLĐ Nam: 1093 đôi; dép BHLĐ Nữ: 104 đôi; thảm cách điện cho các đơn vị: 80 tấm; túi đựng dụng cụ cho người lao động: 400 cái; ủng yếm cao su liền quần cho công nhân đường dây: 100 cái; áo lưới phản quang cho công nhân làm công tác thí nghiệm và nhân viên lái xe: 60 cái; phao cứu sinh: 85 cái; áo phao cứu sinh: 220 cái; ủng cao su đi mưa: 258 cái.

- Năm 2013 đã trang bị cho 150 trạm biến áp, Xí nghiệp cơ điện và Phân xưởng thí nghiệm Điện xích nhựa có ống phản quang, móc khóa làm rào chắn an toàn; trang bị 3800 biển báo an toàn treo tại các đường dây 110kV cảnh báo, đảm bảo an toàn điện trong dân; Đang triển khai mua sắp quần áo BHLĐ mùa hè, mùa đông, quần áo đi mưa và giầy, dép bảo hộ lao động để cấp phát cho CBCNV trong toàn Công ty với số liệu cụ thể như sau: Quần áo mùa hè 4.950 bộ, áo mùa đông 2.018 cái, giầy bảo hộ 2.781 đôi, dép bảo hộ 1.965 đôi, quần áo đi mưa 2.221bộ; Đã triển khai tuẫn lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động, đã kiểm tra, tổng hợp báo Tổng

7-Công tác Quản lý HLATLĐCA

- Đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ quản lý công tác HL ATLĐCA; chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch giảm thiểu vi phạm HL ATLĐCA.

- Đã xây dựng kế hoạch giảm thiểu vi phạm HL ATLĐCA của Công ty.

- Các điểm phát sinh vi phạm đều được cán bộ quan tâm giải quyết.

- Có công văn gửi A1 và chỉ đạo các Chi nhánh gửi điều độ lưới điện phân phối lưu ý đảm bảo vận hành an toàn, chỉ đạo đưa vào kế hoạch sửa chữa, đầu tư xây dựng để xử lý các điểm vi phạm khoảng cách pha đất, khoảng cách giao chéo với đường giao thông, đường trung hạ áp, đường dây thông tin.

- Đã thường xuyên phối hợp với Sở Công thương các Tỉnh giải quyết các vụ đơn thư, khiếu nại về HLATLĐCA.

- Phối hợp với Sở công thương tỉnh Lạng Sơn đang triển khai xử lý nguy cơ mất an toàn vận hành đường dây 110kV Cao Bằng-Lạng Sơn.

- Đang phối hợp Sở Công thương Tỉnh Phú thọ giả quyết vụ ĐZ nhánh rẽ E4.7 Phú Thọ (gia đình Ông Kiện).

- Đang phối hợp PC Bắc Ninh, UBND địa phương giải quyết vi phạm HLATLĐCA đường dây Bắc Ninh-Phả Lại

- Tình trạng mất trộm thanh giằng, bulong tại một số đường dây vẫn tiếp diễn: Khu vực Điện Biên, Thanh Hóa, Nam Định…Công ty đã có văn bản và đang phối hợp với công an địa phương có các biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn, bảo vệ HLATLĐCA.

- HLATLĐCA kỳ tháng 4 năm 2013 còn 179 vụ vi phạm:

+ Các đơn vị còn tồn tại nhiều do các vi phạm từ trước khi chuyển về Công ty như: Bắc Ninh (56 vụ), Thái Bình (24 vụ), Bắc Kạn (23 vụ), Nghệ An 10 vụ), Thái Nguyên (08 vụ), Miền Tây – QN (12 vụ), Sơn La (10 vụ).

+ Các đơn vị để phát sinh vi phạm HL: Chi nhánh Miền Tây 01 vụ.

+ Các đơn vị xử lý giảm vi phạm HL: Hà Giang (01 vụ), Hà Nam (01 vụ), Bắc Kạn (01 vụ), Hà Tĩnh (01 vụ)….

- Khoảng cách Pha – Đất còn 105 vụ vi phạm:

+ Các đơn vị còn nhiều vi trí vi phạm khoảng cách pha đất chưa xử lý được: Thái Nguyên (07 VT), Hà nam (09 VT), Nghệ An (09 VT), Nam Thanh – Bắc nghệ (12 VT), Bắc Ninh (32 VT), Miền Tây (24 VT).

+ Các điểm vi phạm phát sinh trong tháng 10/2012 do đường dây vận hành quá tải gây võng dây, làm vi phạm khoảng cách pha đất: Đường dây 173E7.1 – 172E13.4 (03 vị trí), đường dây 173E7.1 Bắc Giang – Đồng Mỏ (05 VT). Đã thực hiện kéo lấy lại độ vòng và có công văn yêu cầu A1 không vận hành quá tại đường dây này.

8- Công tác VSLĐ, Y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động được lãnh đạo công ty và công đoàn công ty đặc biệt quan tâm, năm 2013 cũng đã thực hiện bổ sung chi phí khám bệnh định kỳ là 380.000 đồng/người, các đơn vị đã hoàn thành khám sức khoẻ 1 lần năm 2013.

- Các CBCNV có sức khoẻ không bình thường đều được theo dõi chỉ đạo khám chữa kịp thời, năm 2013 đã đăng ký danh sách CBCNV sức khoẻ loại IV được đi nghỉ dưỡng phục hồi sức lao động.

- Chưa thực hiện được kiểm tra, đo kiểm môi trường và thử nghiệm các mẫu nước sinh hoạt tại các đơn vị trực thuộc, năm 2013 dự kiến sẽ kiểm tra, đo kiểm kết hợp với đề án bảo vệ môi trường.9-Công tác giám sát, triển khai các công trình có tính chất đặc biệt nghiêm trọng về an toàn:

- Tham gia đảm bảo an toàn một số công trình lớn, trọng điểm của Công ty như:

+ Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ Phố Nối – Sài Đồng, ĐZ Lào Cai – Tằng Loỏng, ĐZ Lào Cai-Hà Khẩu, Cải tạo ĐZ Thái Bình-Nam Định, Đầu tư xây dựng ĐZ Trạm 220kV Phủ Lý-Trạm 110kV Phủ Lý.

+ Cải tạo nâng cấp, nâng công suất, mở rộng các trạm biến áp 110kV: Mông Dương, Tằng Loỏng, Hà Tu, Uông Bí, Yên Bái, Đồi Cốc, Cẩm Phả, Thăng Long I….Nhận xét chung:

Trong năm 2012 và đầu năm 2013, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc đã tích cực và đặc biệt quan tâm công tác ATVSLĐ, đã trang bị cho người lao động đến mức tốt nhất BHLĐ cá nhân cho người lao động, đã quan chăm sóc tốt hơn mức qui định của pháp luật về công tác y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động; Lực lượng làm công tác an toàn được quan tâm hơn về chế độ lương thưởng, trang bị đầy đủ phương tiện làm việc. Kết quả năm 2012 Công ty không có TNLĐ xảy ra. Đây là một kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên đầu năm 2013 lại có liên tiếp 02 vụ TNLĐ xảy ra tại Chi nhánh Cao Bằng và Chi nhánh Thái Nguyên.II-NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Các kết quả đạt được trong công tác ATVSLĐ năm 2012 là do được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tuy nhiên trong thời gian gần đây liên tiếp có các vụ vi phạm QTATĐ mà các đoàn kiểm tra của Công ty, Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra phát hiện thể hiện CBCNV, người lao động trực tiếp đã có phần chủ quan trong công tác, lãnh đạo đơn vị có phần sao nhãng công việc, công tác huấn luyện, kiểm tra giám sát còn thiếu chặt chẽ, thể hiện tại 02 vụ TNLĐ và tại một số các vụ vị phạm nghiêm trọng, kịp thời ngăn chặn TNLĐ. Đó chính là bài học xương máu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, công tác ATVSLĐ không chỉ lãnh đạo Công ty, người sử dụng lao động quan tâm là đủ mà cần sự vào cuộc của các cấp quản lý, các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng sự cố gắng thực hiện nghiêm túc QT, QP của người lao động thì công tác an toàn của Công ty mới được đảm bảo.

- Vai trò kiểm tra giám sát của cả lãnh đạo Chi nhánh và KTVATCT còn mờ nhạt, không phát hiện được những sai sót, vi phạm hoặc cả nể, thiếu cương quyết dẫn đến bỏ qua những lỗi vi phạm.

-Việc duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn vẫn còn thiếu sót: Hà Nam, Phú Thọ, Hà Giang, Thái Bình….

- Qua các vụ TNLĐ xảy ra trong Công ty 1 số năm qua, nguyên nhân vẫn là sự thiếu quan tâm của lãnh đạo đơn vị, thiếu đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, thiếu kiên quyết xử lý, còn xuê xoa đễ dãi, cả nể dẫn đến chủ quan xem nhẹ việc thực hiện các biện pháp an toàn và chấp hành qui trình AT. Có rất nhiều những vi phạm tuy chưa xảy ra mất an toàn nhưng tiềm ẩn nguy cơ TNLĐ là rất lớn.

- Công tác kiểm tra hiện trường của các đơn vị theo báo cáo thì đảm bảo đủ về số lượng nhưng thiếu về chất lượng. Điều này được thể hiện ở chỗ : Đoàn kiểm tra của Tổng Công ty hoặc Công ty cứ đi là phát hiện rất nhiều những tồn tại, thiếu sót, còn tự kiểm tra thì không phát hiện được. Gần đây nhất là các đợt kiểm tra của Ban TTAT NPC kiểm tra khu vực Sơn La và Cao Bằng đã phát hiện nhiều vấn đề về công tác AT tại đơn vị thực hiện chưa tốt.

- Mạng lưới ATVSV tại các đơn vị hầu như không phát huy được vai trò, không thường xuyên sinh hoạt theo qui định, không nắm được qui định về chức năng nhiệm vụ của ATVSV. Công tác kiểm tra, chấn chỉnh của của lãnh đạo chuyên môn và công đoàn đơn vị đối với lực lượng này còn chưa sâu sát.

- Vai trò của KTVATCC ở 1 số đơn vị phát huy chưa tốt, KTVAT ở 1 số đơn vị còn chưa thực sự chủ động tham mưu đề xuất kế hoạch công tác, và các giải pháp thiết thực trong công tác chuyên môn.

- Chất lượng báo cáo và kế hoạch công tác 1 số đơn vị lập còn hời hợt, sơ sài. Qua đó đánh giá lãnh đạo đơn vị đó và KTVATCC chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ về công tác ATBHLĐ.

- Công tác bồi huấn ở 1 số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức. CN chưa nắm vững qui trình vận hành, chưa nắm được qui trình án toàn, thể hiện ở kế quả sát hạch qui trình AT định kỳ, kiểm tra đột xuất, kết quả thi nâng bậc, thi thợ giỏi… Đơn vị nào quan tâm thì kết quả tốt hơn rất rõ rệt.

- Công tác tuyên truyền vận động về ý thức tự giác chấp hành qui trình AT, ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng nghiệp, ý thức tham gia giao thông còn hạn chế, chưa thường xuyên.

- Công tác tuyên truyền vận động và phối hợp với địa phương làm công tác tuyên truyền vận động trong dân về bào vệ hành lang lưới điện cao áp tuy đã thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao. Tình hình vi phạm HL, vi phạm khoàng cách an toàn gây sự cố và tai nạn điện trong dân diễn biến phức tạp, vẫn còn xảy ra tai nạn, sự cố do vi phạm hành lang LĐCA, vi phạm khoảng cách an toàn của các phương tiện giao thông.III-PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

1-Mục tiêu:

- Mặc dù chỉ tiêu của Công ty là không để xảy ra tai nạn lao động (dù nhẹ) trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm lưới điện và không để xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay đã xảy ra 02 vụ TNLĐ.

- Có biện pháp phòng ngừa kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố cháy nổ do nguyên nhân khách quan. Không để xảy ra các sự cố cháy nổ do nguyên nhân chủ quan.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Phòng chống lụt bão, ứng phó kịp thời với mọi tình huống bão lũ có thể xảy ra. Giảm đến mức thấp nhất thời gian mất điện do ảnh hưởng của bão, lũ.

- Không để phát sinh các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp mới. Phấn đấu giảm 20% số vụ vi phạm cũ.

- Xoá bỏ các điểm vi phạm khoảng cách pha đất có nguy cơ dẫn đến tai nạn điện trong dân. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ HL ATLĐCA và giảm thiểu tai nạn điện trong dân.

- Hướng dẫn và giám sát để các đơn vị thực hiện đúng các quy định về an toàn, bảo hộ lao động, chế độ phiếu công tác , thao tác.

2-Các tồn tại, khó khăn trong công tác ATVSLĐ:

- Liên hệ với các Sở tài nguyên và môi trường duyệt đề án đang vướng mắc, có nhiều CN khả năng sẽ bị phạt vì chậm triển khai thực hiện.

- Một số văn bản chỉ đạo của Tổng công ty và Tập đoàn còn khác nhau nên có vướng mắc trong công tác chỉ đạo thực hiện.

- Một số điểm vi phạm HL ATLĐCA còn vướng mắc về pháp lý, đền bù chưa giải phóng được, một số đường dây có địa bàn quản lý hành lang phức tạp khó kiểm soát; Một số điểm giao chéo đường giao thông, nơi đông người qua lại chưa bố trí được kinh phí để cải tạo; năm 2012 có chiều hướng gia tăng các vụ đơn thư, khiếu kiện về HLATLĐCA.

- Khi thực hiện nghiệm thu đóng điện các công trình mới còn tồn tại về công tác PCCC và công tác HL ATLĐCA, đề án BVMT.

- Công tác QLVH của Công ty khối lượng ngày càng lớn, tuy nhiên một số cán bộ các cấp quản lý còn nhiều đơn vị chưa ý thức được về công tác ATVSLĐ.

- Các biển báo an toàn thiếu nhiều (vừa rồi mới mua được 3800 biển đường dây, cơ bản đủ cho đường dây khối lượng cần thiết cho các trạm biến áp còn thiếu nhiều).

- Chưa thực hiện được kiểm tra, đo kiểm môi trường và thử nghiệm các mẫu nước sinh hoạt tại các đơn vị trực thuộc (kế hoạch của Công ty có-cán bộ y tế còn hạn chế về chuyên môn).3-Một số giải pháp khắc phục khó khăn trong công tác ATVSLĐ

*Một số điểm lưu ý, cần rút kinh nghiệm trong công tác BHLĐ:

Năm 2012, còn một số người lao động ở các đơn vị trực thuộc Công ty có kiến nghị về việc cấp phát trang bị bảo hộ lao động chưa phù hợp, cụ thể như: Chất liệu quần áo chưa tốt, số đo quần áo chưa phù hợp với cơ thể của một số người lao động. Sau khi tìm hiểu và trao đổi thực tế với các đơn vị P11 đã kiểm tra, xác nhận và đã làm việc trực tiếp với nhà cấp hàng rút kinh nghiệm về chất liệu vải. Tuy nhiên về kích cỡ quần áo bảo hộ lao động:

- Do một số đơn vị không tổ chức cho người lao động đo và đăng ký số đo quần, áo, giầy, dép bảo hộ lao động theo từng năm (dùng số liệu của năm trước để đăng ký) nên dẫn đến người lao động mặc bảo hộ lao động không vừa, do cơ thể người lao động có thay đổi (béo lên hoặc gầy đi).

- Do một số cá nhân khi đăng ký bảo hộ lao động (chỉ áng chừng) không thực hiện đo để làm cơ sở đăng ký.

- Do một số đơn vị khi thực hiện cấp bảo hộ lao động cho CBCNV trong đơn vị không cấp theo số cá nhân đã đăng ký.

Để khắc phục tình trạng trên P11 đã phối hợp cùng P3 ra văn bản chỉ đạo các đơn vị không được thực hiện các nội dung: Hàng năm các đơn vị phải tổ chức cho người lao động đo và đăng ký số đo quần, áo, giầy, dép bảo hộ lao động theo từng năm. Để tránh tình trạng cơ thể người lao động có thay đổi (béo lên hoặc gầy đi) các đơn vị không dùng số liệu của năm trước để làm cơ sở đăng ký và cấp phát bảo hộ lao động hàng năm cho CBCNV trong đơn vị. Nhằm tránh sai sót trong việc tổng hợp, đăng ký, yêu cầu các đơn vị phải căn cứ vào phương án cấp phát trang bị bảo hộ lao động hàng năm đã được Hội đồng bảo hộ lao động duyệt để đăng ký bảo hộ lao động cho CBCNV theo đúng đối tượng lao động, số lượng và chủng loại bảo hộ lao động. Người lao động khi đăng ký bảo hộ lao động phải kiểm tra chính xác số đo để làm cơ sở đăng ký. Khi thực hiện giao nhận bảo hộ lao động phải căn cứ phụ lục đăng ký để kiểm đếm cụ thể về số lượng, số đo và chủng loại bảo hộ đã đăng ký và được duyệt. Khi thực hiện cấp phát bảo hộ cho người lao động phải cấp phát đúng số đo người lao động đã đăng ký với đơn vị và cập nhật sổ sách theo đúng quy định. Giám đốc, Kỹ thuật viên an toàn các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và người lao động trong đơn vị về số lượng, số đo quần, áo, giầy, dép khi đăng ký cho CBCNV trong đơn vị mình.*Một số điểm lưu ý, cần rút kinh nghiệm trong công tác Huấn luyện ATVSLĐ:

- Còn một số các đơn vị chưa thực sự chú trọng đến công tác huấn luyện, nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCVN.

- Nhiều người được phân công huấn luyện cho CBCNV chưa có đủ trình độ chuyên môn và giải đáp những vướng mắc kịp thời dẫn đến sai sót trong quá trình thực hiện.

- Một số Chi nhánh quản lý hồ sơ sổ sách có liên quan đến công tác an toàn chưa đầy đủ như: Cập nhật thiếu, cập nhật sai hoặc không cập nhật,…dẫn đến khi kiểm tra hiện trường còn phát hiện rất nhiều lỗi.

- Các Chi nhánh có thể đề nghị với P11 phối hợp với đơn vị trong việc cùng tham gia công tác bồi huấn để nhất quán trong công tác an toàn lao động, khi kết hợp cùng với Phòng thì sẽ hạn chế được thực trạng bồi huấn mang tính hình thức như hiện nay tại một số đơn vị (chỉ thực hiện ký sổ huấn luyện và giao cho viết bài để lưu thực chất không bồi huấn dẫn đến không nâng cao được ý thức chấp hành của người lao động và mang nặng tính chống đối với các cấp kiểm tra, khi kiểm tra kiến thức thực tế tại hiện trường đa số CBCNV không nắm bắt được nội dung đã được bồi huấn).

- Do phân cấp trong công tác huấn luyện và kiểm tra ATVSLĐ đề xuất các đơn vị lưu giữ bài bồi huấn và kiểm tra định kỳ đầy đủ, cẩn thận không được để xảy ra thất lạc và nên lưu giữ tối thiểu trong 3 năm.

- Cần phối hợp Phòng TT ATLĐ với Phòng TC&NS và Công đoàn mở lớp bồi huấn ATVSLĐ cho các an toàn vệ sinh viên .

- Đề nghị các Đ/c KTVAT kịp thời phản ánh những vướng mắc hoặc bất cập về công tác huấn luyện và kiểm tra ATVSLĐ tại đơn vị mình để phối hợp cùng phòng kịp thời giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

- Phòng TT ATLĐ đã đưa lên trang Web Công ty trong mục Quản lý công văn\Hệ thống văn bản\Công văn đi\P11 các mẫu văn bản để các đơn vị dowload về thực hiện thống nhất trong toàn Công ty bao gồm: Mẫu Giấy làm bài thi viết sau khi được bồi huấn; Mẫu Phiếu hỏi vấn đáp; Mẫu Bản cam kết đảm bảo an toàn lao động; Mẫu Biên bản kiểm tra, sát hạch an toàn vệ sinh lao động khi kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm; Mẫu Biên bản huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; Mẫu Biên bản kiểm tra an toàn lao động hiện trường; Ngoài ra, Công ty đã lập chuyên mục “Văn bản thường sủ dụng” để các đơn vị chủ động cập nhật, phổ biến kịp thời và triển khai trong công tác quản lý vận hành tại đơn vị.

- Phòng cũng đã đưa các văn bản liên quan đến tai nạn lao động, các hình ảnh, video clip về tai nạn lao động và các hình ảnh bị bỏng do điện trên website Công ty tại chuyên mục: Quản lý công văn\Hệ thống văn bản\Công văn đi\P11\ Tong hop anh, video và chuyên mục “Tuyên truyền An toàn điện” để các đ/c KTVAT, lãnh đạo Chi nhánh lấy làm tư liệu khi phổ biến công tác an toàn cho CBCNV thuộc đơn vị và tuyên truyền trong công tác bảo vệ HLATLĐCA.

- Đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật vào chuyên mục: Quản lý công văn\Hệ thống văn bản\Công văn đi\P11 và chuyên mục “Tuyên truyền An toàn Điện” để cập nhật những thông tin và Video clip mới liên quan đến công tác an toàn lao động.

*Một số tồn tại cần rút kinh nghiệm trong công tác xử lý các điểm vi phạm hành lang, khoảng cách pha đất:

- Các đơn vị chưa thực sự chú trọng đến công tác giảm thiểu vi phạm hành lang, cải tạo lưới điện để xử lý các điểm vi phạm khoảng cách pha đât nên các vụ vi phạm tồn tại kéo dài gây mất an toàn trong công tác vận hành lưới điện, mất an toàn điện trong dân.

- Khi giải quyết vi phạm yêu cầu thủ tục pháp lý phải chặt chẽ lưu giữ riêng để dễ kiểm soát. Cùng với đó, các cá nhân cần phải tự trang bị kiến thức pháp luật, trình tự giải quyết các vụ vi phạm, cách giải quyết …để khi xảy ra sự cố không bị liên đới trách nhiệm.

* Giải pháp để triển khai tốt công tác SXKD chung

- Các nội dung chỉ đạo phải khả thi, để các cá nhân, đơn vị có thế thực chất thực hiện mà không mang tích chất đối phó; Nội dung chỉ đạo chỉ chi tiết đến mức kiểm soát được (không chi tiết quá).

- Đối với người lao động cần nâng cao chất lượng ngay từ đầu vào khi mới tuyển dụng, trong đơn vị nhất thiết phải có người có trình độ học vấn cao, được đào tạo chính quy, công nhân có tay nghề cao để qua đó kiểm tra, giám sát và huấn luyện trực tiếp, thường xuyên hàng ngày (nâng cao chất lượng và sự dụng hiệu quả thợ bậc cao trong công tác kiểm tra và huấn luyện).

- Lãnh đạo đơn vị (Giám đốc, PGĐ công ty, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn trong các Hội đồng, Ban chuyên môn công tác ATVSLĐ) và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Thành viên các Hội đồng cấp đơn vị, Tiểu ban chuyên môn công tác ATVSLĐ) cần xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác an toàn khả thi, sát với thực tế và cam kết thực hiện theo các kế hoạch này.

- Kế hoạch sản xuất của đơn vị cũng phải sát với thực tế, hạn chế thấp nhất các phát sinh, thay đổi công việc theo kế hoạch.

- Xây dựng các phương án xử lý sự cố sát thực tế, áp dụng phương án vào công việc thực tế, phương án được hiệu chỉnh, câp nhật thường xuyên để phù hợp thực tế (xây dựng để giúp đơn vị thực hiện công việc, không xây dựng để đối phó theo yêu cầu của cấp trên).

- Đội trưởng, Tổ trưởng, người ra lệnh phải thường xuyên kiểm soát mệnh lệnh, sự nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh, thực hiện nội qui khác của đơn vị dù không liên quan công tác an toàn để tạo thói quen, ý thức chấp hành của người lao động.

4- Kế hoạch triển khai công tác ATVSLĐ năm 2013

- Hiệu chỉnh, ban hành Qui định cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ P11; xây dựng chức danh Thanh tra an toàn. Xây dựng qui định mối quan hệ, phối hợp giữa KTVATCT và các đơn vị.

- Xây dựng chương trình đào tạo, bồi huấn quy trình quản lý vận hành, Quy phạm và Quy trình kỹ thuật an toàn điện theo với trình độ của người công nhân và thực tế của trạm, đường dây cụ thể để người công nhân nắm được các biện pháp an toàn và tự giác thực hiện.

- Xây dựng video clip tuyên truyền về công tác an toàn khi vào trạm biến áp tham quan, học tập công tác.

- Kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên có ý thức, có nghiệp vụ để ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn tại chỗ.

- Triển khai công tác huấn luyện, kiểm tra ATVSLĐ cho mạng lưới ATVSV năm 2013.

- Tăng cường kiểm tra tại hiện trường, kỷ luật lao động phát hiện kịp thời các sai sót trong quá trình quản lý vận hành lưới điện đặc biệt là chế độ phiếu công tác, thao tác để có biện pháp nhắc nhở kịp thời.

- Triển khai công tác kiểm tra QLKT-VH-AT các đơn vị trực thuộc, kiểm tra hiện trường công tác, kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích.

- Xây dựng phương án phòng chống lụt bão phù hợp thực tế của đơn vị để có thể ứng phó kịp thời với mọi tình huống bão lũ có thể xảy ra, phối hợp với các Công ty Điện lực phương án cấp điện trong mùa mưa bão. Tổ chức tốt diễn tập PCLB để tăng khả năng phối hợp giữa các đơn vị trong xử lý sự cố.

- Liên hệ với địa phương để không cấp đất vào khu vực HLATLĐCA, nếu bắt buộc phải cấp, yêu cầu chủ đầu tư phải có biện pháp khắc phục để không phát sinh vi phạm mới. Đưa ra các phương án kỹ thuật kết hợp vận động nhân dân để giảm số vụ vi phạm cũ.

- Có biện pháp kỹ thuật và thứ tự ưu tiên để xoá bỏ các điểm vi phạm khoảng cách pha đất có nguy cơ dẫn đến tai nạn điện trong dân. Tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức bảo vệ HL ATLĐCA.

- Đôn đốc các đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch BHLĐ, kế hoạch giảm thiểu HLATLĐCA.

- Ngăn chặn không để phát sinh vi phạm, thực hiện xử lý dứt điểm các vụ vi phạm có tính chất nguy hiểm, lưu hồ sơ giải quyết các vụ vi phạm riêng biệt như hồ sơ các nhân để tiện cho việc theo dõi, từng bước giải quyết triệt để các điểm vi phạm, đưa công tác quản lý, bảo vệ HL hoạt động thường xuyên, quy củ và đạt hiệu quả cao. Đăngký SCL, SCTX, ĐTX cải tạo lưới điện, phấn đấu giảm từ 10% đến 15%.

- Phối hợp với đoàn thanh niên có kế hoạch in tơ rơi, tổ chức tuyên truyền tại các địa phương có đường dây đi qua.

- Kế hoạch thực hiện xử lý giảm các vụ vi phạm hành lang (23 vụ): Bắc Kạn 04 vụ; Thái Bình 08 vụ; Nam Thanh – Bắc Nghệ 03 vụ; Hạ Long 01 vụ; Bắc Ninh 02 vụ, Thái Nguyên 01 vụ; Nghệ An 01 vụ; Thanh Hoá 01 vụ; Hà Tĩnh 01 vụ;

- Đăng ký ĐTX, SCL, SCTX cải tạo lưới điện năm 2013 (69 điểm): Bắc Kạn: 01 điểm; Thái Bình: 1 điểm; Nam Thanh – Bắc Nghệ 08 điểm; Hà Nam 02 điểm; Vĩnh Phúc 06 điểm; Bắc Ninh 19 điểm; Thái Nguyên 06 điểm; Sơn La 01 điểm; Nghệ An 02 điểm; Thanh Hoá 02 điểm, Lạng Sơn 03 điểm; Bắc Giang 03 điểm; Miền Tây – QN 15 điểm.

- Báo cáo định kỳ công tác BHLĐ với Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Sở lao động thương binh và Xã hội các tỉnh theo qui định.

- Triển khai xây dựng PA PCLB&TKCN năm 2013, tổ chức diễn tập PCLB năm 2013 (dự kiến diễn tập 03 đợt và hiện nay đã diễn tập được 02 đợt).

- Cấp phát BHLĐ mùa đông năm 2013 cho các đơn vị (năm 2013 bổ sung cho công nhân đường dây và đội sửa chữa-XNCĐ thêm 02 bộ BHLĐ và 01 đôi dép BHLĐ).

- Mua sắm biển báo an toàn điện bổ sung cho đường dây và các TBA.

- Triển khai thực hiện hợp đồng Mua sắm các trang thiết bị KTAT-PCCC-PCLB năm 2013.

- Triển khai mua sắm cấp phát áo đi mưa cho toàn thể CBCNV Công ty.

- Triển khai thực hiện trang bị tiếp địa cá nhân và hướng dẫn công nhân đường dây sử dụng.

- Tham gia kiểm tra, giám sát an toàn trong công tác SCL, đầu tư xây dựng các công trình do Công ty Lưới điện cao thế quản lý.

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC&TKCN các tỉnh huấn luyện và tổ chức diễn tập công tác PCCC năm 2013; Tăng cường kiểm tra công tác PCCC trong mùa hanh khô.

- Hoàn thành phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đúng thời hạn, đôn đốc thực hiện quản lý chất thải nguy hạn theo đúng qui định.IV –KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Tổng Công ty ủy quyền cho Công ty được chủ động xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân vi phạm qui trình an toàn điện, vi phạm nội qui lao động.

- Đề nghị Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị quản lý dự án xem xét lại phần thiết kế hệ thống tiếp địa đối với các dự án ĐZ 110 kV, trạm 110 kV khi thi công xong đa số không đạt trị số theo qui phạm. Sau đó NGC xử lý thì lại đạt.

- Đề nghị Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị quản lý dự án khi bàn giao công trình phải xử lý triệt để tồn tại và hoàn tất báo cáo đánh giá tác động môi trường theo qui định. Cương quyết không đóng điện các công trình mới còn nhiều tồn tại và chưa hoàn thành ĐTM.

- Đề nghị Tổng Công ty làm việc với các cấp có thẩm quyền để đưa lưới điện 110 kV vào danh mục công trình quan trọng có liên quan đến an ninh quốc gia như lưới điện 220 kV, 500 kV (theo Nghị định 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ).

- Đề nghị tổng công ty xem xét tăng mức chi phí khám sức khỏe định kỳ cho CNCNV ( hiện nay là 100000 đ/người/năm).

- Đề nghị Tổng Công ty cấp kinh phí cho công tác môi trường.

Trên đây là kết quả, triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Nơi nhận:

- Hội nghị chuyên đề công tác ATVSLĐ;

- GĐ (báo cáo);

- PGĐ Thắng (chỉ đạo);- Lưu VT, P11.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc ThắngБаза данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка