BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
старонка13/14
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.65 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

CYCADACEAE spp.#1/ Cycas/ Các loài họ Tuế (Trừ loài được quy định tại Phụ lục I)

 
Cycas beddomei/ Beddom’s cycas/ Tuế beddom

 

 

15.

DICKSONIACEAE/ Tree-ferns/ HỌ KIM MAOCibotium barometz#1/ Tree fern/ Cẩu tích


Dicksonia spp. #1 / Tree ferns/ Các loài chi kim mao (Chỉ áp dụng đối với các quần thể của Mỹ; các quần thể khác không quy định trong Phụ lục)
16.

DIDIEREACEAE/ Alluaudias, didiereas/ HỌ DIDIEREACEAEDIDIEREACEAE spp.#1/ Các loài họ Didiereaceae
17.

DIOSCOREACEAE/ Elephant’s foot, kniss/ HỌ CỦ NÂUDioscorea deltoidea #1/ Elephant’s foot/ Từ tam giác
18.

DROSERACEAE/ Venus’ flytrap/ HỌ GỌNG VÓDionaea muscipula #1/ Venus fly-trap/ Gọng vó thần vệ nữ
19.

EUPHORBIACEAE/ Spurges/ HỌ THẦU DẦUEuphorbia spp. #1/ Euphorbias/ Các loài cỏ sữa (Chỉ các mẫu vật cây mọng nước trừ các loài thuộc Phụ lục I. Các mẫu vật trồng cấy nhân tạo loài Euphorbia trigona, các mẫu vật trồng cấy nhân tạo hình quạt, vương miệm hoặc có mầu giống màu loài Euphorbia lactea, khi được ghép với gốc của cây mẹ Euphorbia neriifolia được nhân giống nhân tạo và mẫu vật trồng cấy nhân tạo loài Euphorbia ‘Milii’ được buôn bán với số lượng 100 cây trở lên và dễ dàng nhận biết được đó là những mẫu vật trồng cấy nhân tạo, thì không thuộc diện điều chỉnh của Công ước)Euphorbia ambovombensis/ Ambovomben euphorbia/ Cỏ sữa ambovomben


Euphorbia capsaintemariensis/

Capsaintemarien euphorbia/ Cỏ sữa Capsaintemarien


Euphorbia cremersii/ Cremers

euphorbia/ Cỏ sữa cremers (Bao gồm cả forma viridifolia và var. rakotozafyi)


Euphorbia cylindrifolia/ Cylindrifolia euphorbia/ Cỏ sữa lá dạng trụ (Bao gồm cả các loài tuberifera)


Euphorbia decaryi/ Decayri euphorbia/ Cỏ sữa decayri (Bao gồm cả vars. ampanihyenis, robinsoniispirosticha)


Euphorbia francoisii/ Francois

euphorbia/ Cỏ sữa Francois


Euphorbia moratii/ Morat euphorbia/ Cỏ sữa Morat (Bao gồm cả vars. antsingiensis, bemarahensismultiflora)


Euphorbia parvicyathophora/

Parvicyathophora euphorbia/ Cỏ sữa Parvicyathophora


Euphorbia quartziticola/ Quartzitticola euphorbia/ Cỏ sữa Quartzitticola


Euphorbia tulearensis/ Tulear euphorbia/ Cỏ sữa Tulear20.

FOUQUIERIACEAE/ Ocotillos/ HỌ BẸ CHÌAFouquieria columnaris#14/ Boojum tree/ Cây boojumFouquieria fasciculata/ Boojum tree/ Cây boojum


Fouquieria purpusii/ Boojum tree/ Cây Boojum21.

GNETACEAE/ Gnetums/ HỌ DÂY GẮM


Gnetum montanum#1/ Gnetum/ Gắm núi (Nepal)

22.

JUGLANDACEAE/ Gavilan/ HỌ HỒ ĐÀOOreomunnea pterocarpa#1 /Gavilan (walnut)/ Cây óc chó
23.

LEGUMINOSAE/ (Fabaceae) Afrormosia, cristobal, rosewood, sandalwood/ HỌ ĐẬUCaesalpinia echinata#15Dalbergia nigra/ Brazilian rosewood/ Trắc đen
Dipteryx panamensis/ Gỗ tonka (Costa Rica, Nicaragua)Pericopsis elata #16/ Gỗ Afrormosia


Platymiscium pleiostachyum#1/ Quira macawood/ Đậu Platymiscium


Pterocarpus santalinus#17/ Rad sandal wood/ Dáng hương santa
24.

LILIACEAE / Aloes/ HỌ HÀNH TỎIAloe spp.#1/ Các loài lô hội (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I. Loài Aloe vera hay còn có tên khác Aloe barbadensis không quy định trong phụ lục)Aloe albida/ Albida aloe/ Lô hội trắng nhạt


Aloe albiflora/ Albiflora aloe/ lô hội hoa trắng


Aloe alfredii/ Alfred aloe/ Lô hội alfred


Aloe bakeri/ Bakeri aloe/ Lô hội Bakeri


Aloe bellatula/ Bellatula aloe/ Lô hội tinh khiết


Aloe calcairophila/ Calcairophila aloe/ Lô hội calcairophila


Aloe compressa/ Compressa aloe/ Lô hội dẹt (Bao gồm cả vars. rugosquamosa, schistophila

paucituberculata)


Aloe delphinensis/ Delphin aloe/ lô hội Delphin


Aloe descoingsii/Descoig aloe/ Lô hội Descoig


Aloe fragilis/ Fragilis aloe/ Lô hội dễ gãy


Aloe haworthioides/ Haworthioides aloe/ Lô hội Haworrthioides (Bao gồm cả var. aurantiaca)


Aloe helenae/ Helenea aloe/ Lô hội Helenea


Aloe laeta/ Laeta aloe/ Lô hội đẹp (Bao gồm cả var. maniaensis)


Aloe parallelifolia/ Parallelifolia aloe/ Lô hội lá song song


Aloe parvula/ Parvula aloe/ Lô hội nhỏ


Aloe pillansii/ Pilan aloe/ Lô hội Pilan


Aloe polyphylla/ Spiral aloe/ Lô hội xoắn


Aloe rauhii/ Rauh aloe/ Lô hội rauhi


Aloe suzannae/ Suzanna aloe/ Lô hội Suzanna


Aloe versicolor/ Versicolor aloe/ Lô hội nhiều màu


Aloe vossii/ Voss aloe/ Lô hội voss25.

MAGNOLIACEAE/ Magnolia/ HỌ MỘC LAN


Magnolia liliifera var. obovata#18 / Magnolia/ Mộc lan trứng ngược (Nepal)

26.

MELIACEAE/ Mahoganies, Spanish cedar/ HỌ XOAN


Cedrela odorata#19/ Odorata cedrela/Lát Mêhicô (Quần thể của Colombia và Peru)Swietenia humilis#1/ Pacific coast mahogany/ Cây dái ngựa thấp bé


Swietenia macrophylla #20/ Bigleaf mahogany/ Cây dái ngựa (Quần thể ở các khu vực nhiệt đới mới)


Swietenia mahagoni #2/ Small mahogany/ Cây dái ngựa nhỏ
27.

NEPENTHACEAE/ Pitcher-plants (Old World)/ HỌ NẮP ẤMNepenthes spp. #1/ Tropical picherplants/ Các loài nắp ấm nhiệt đới (Trừ các loài được quy định ở Phụ lục I)Nepenthes khasiana/ Indian tropical picherplants/ Nắp ấm nhiệt đới Ấn Độ


Nepenthes rajah/ Giant tropical

Picherplants/ Nắp ấm khổng lồ28.

ORCHIDACEAE/ Orchids/ HỌ LANORCHIDACEAE spp.#21#2/ Các loài họ lan (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I)(Tât cả những mẫu vật sau của các loài quy định trong Phụ lục I gồm hạt hoặc mẫu vật đựng trong bình ống nghiệm trong môi trường nuôi cấy vô trùng dạng rắn hoặc lỏng được vận chuyển trong công-ten-nơ thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)


Aerangis ellisii/ Lan Madagascar


Dendrobium cruentum/ Cruentum dendrobium/ Hoàng thảo đỏ


Laelia jongheana/ Jongheana Laelia/ Lan Jongheana


Laelia lobata/ Lobata orchid/ Lan có thuỳ


Paphiopedilum spp./ Asian tropical Lady’s slipper orchids/ Các loài lan hài Châu Á


Peristeria elata/ Dove flower/ Lan peristeria


Phragmipedium spp./ Phragmipedium orchid/ Các loài lan phragmipedium


Renanthera imschootiana/ Red vanda orchid/ Lan vanda đỏ29.

OROBANCHACEAE/ Broomrape/ HỌ LỆ DƯƠNGCistanche deserticola #2/ Desert-living cistanche/ Lệ dương cistanche
30.

PALMAE/ (Arecaceae) Palms/ HỌ CAUBeccariophoenix

madagascariensis#22/ Cau

MadagascarChrysalidocarpus decipiens/ Butterfly palm/ Cau kiểng dạng bướm

Lemurophoenix halleuxii/ Cau halleux


Marojejya darianii/ Cau darian


Neodypsis decaryi #1/ Cau Neodypsis


Ravenea louvelii/ Cau louve


Ravenea rivularis/ Cau raven


Satranala decussilvae/ Cau Satranala


Voanioala gerardii/ Cau gerard
31.

PAPAVERACEAE/ Poppy/ HỌ THUỐC PHIỆN


Meconopsis regia #1/ Poppy/ Cây anh túc (Nepal)

32.

PINACEAE/ Guatemala fir/ HỌ THÔNG
Abies guatemalensis/ Guatemalan fir/ Linh sam guatemalan33.

PODOCARPACEAE/ Podocarps/ HỌ KIM GIAO


Podocarpus neriifolius #1/ Faux Pemou/ Thông tre (Nepal)
Podocarpus parlatorei/

Parlatore’s podocarp/ Kim giao

Parlatore34.

PORTULACACEAE/ Lewisias, portulacas, purslanes/ HỌ RAU SAMAnacampseros spp. #1/ Purselanes/ Các loài rau sam anacampseros


Avonia spp. #23/ Avonia/ Các loài rau sam avonia


Lewisia serrata #1/ Cotyledon lewisia/ Rau sam lá mầm-lewisia
35.

PRIMULACEAE/ Cyclamens/ HỌ ANH THẢOCyclamen spp.24 #1/ Cyclamens/ Các loài hoa Anh thảo
36.

PROTEACEAE/ Proteas/ HỌ QUẮN HOAOrothamnus zeyheri #1/ Marsh rose/ Quắn hoa orothamnus


Protea odorata #1/ Ground rose/ Quắn hoa protea
37.

RANUNCULACEAE/ Golden seals, yellow adonis, yellow root/ HỌ HOÀNG LIÊNAdonis vernalis #25/ False hellebore/ Hoàng liên adonis


Hydrastis canadensis #26/ Doldenseal/ Hoàng liên hydrastis
38.

ROSACEAE/ African cherry, stinkwood/ HỌ HOA HỒNGPrunus africana #1/ African cherry/ Anh đào Châu Phi
39.

RUBIACEAE/ Ayuque/ HỌ CÀ PHÊ
Balmea stormiae/ Ayuque/ Cà

phê Balmea40.

SARRACENIACEAE/ Pitcher-plants (New World)/ HỌ NẮP ẤM CHÂU MỸSarracenia spp. #1/ North American pitcherplants/ Các loài Nắp ấm Bắc Mỹ (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I)Sarracenia oreophila/ Green pitcher plant/ Nắp ấm xanh


Sarracenia rubra ssp. alabamensis/ Nắp ấm rubra


Sarracenia rubra ssp. jonesii/Nắp ấm Jones41.

SCROPHULARIACEAE/ Kutki/ HỌ HOA MÕM CHÓPicrorhiza kurrooa #27/ Kurroa picrorhiza (Trừ loài Picrorhiza scrophulariiflora)
42.

STANGERIACEAE/ Stangerias/ Dương xỉBowenia spp. #28/ Bowenia/ Bowenia/ Các loài Dương xỉ BoveniaStangeria eriopus/ Hottentot’s head/ Tuế lá dương sỉ43.

TAXACEAE Himalayan yew/ HỌ THANH TÙNGTaxus chinensis #1 và các đơn vị phân loại thấp hơn


Taxus cuspidata 29 #1 và các đơn vị phân loại thấp hơn


Taxus fuana #1 và các đơn vị phân loại thấp hơn


Taxus sumatrana #1 và các đơn vị phân loại thấp hơn


Taxus wallichiana #1/ Himalayan Yew/Thanh Tùng
44.

THYMELAEACEAE/ (Aquilariaceae) Agarwood, ramin/ HỌ TRẦMAquilaria spp. #2/ Các loài trầm chi Aquilaria


Gonystylus spp. #2/ Các loài trầm chi Gonystylus


Gyrinops spp. #2/ Các loài trầm chi Gyrinops
45.

TROCHODENDRACEAE/ (Tetracentraceae) Tetracentron/ Họ Tetracentron


Tetracentron sinense #2/ Tetracentron Trung Quốc (Nepal)

46.

VALERIANACEAE/ Himalayan spikenard/ HỌ NỮ LANGNardostachys grandiflora #30/ Indian Nard/ Nữ lang hoa to
47.

WELWITSCHIACEAE/ Welwitschia/ HỌ GẮMWelwitschia mirabilis #31/ Walwitschia/ Walwitschia/ Gắm Angola
48.

ZAMIACEAE/ Cycads/ HỌ TUẾ ZAMIACEAE


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка