Арганізацыя адукацыйнага працэсу Навучальны год у агульнаадукацыйных установах пачынаецца 1 верасня і завяршаецца 31 мая
старонка3/3
Дата канвертавання01.05.2016
Памер0.56 Mb.
1   2   3

Тэма работы метадычных аб’яднанняў настаўнікаў пачатковых класаў у 2009/2010 навучальным годзе Павышэнне якасці пачатковай адукацыі .

I. Арганізацыя адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2009/2010 навучальным годзе.

 1. Нарматыўнае прававое і вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу ў пачатковай школе ў 2009/2010 навучальным годзе:

  • нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць дзейнанасць на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

  • канцэпцыі вучэбных прадметаў, вучэбныя праграмы;

  • вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу.

  • інструктыўна-метадычныя пісьмы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь да 2009/2010 навучальнага года: ”Пачатковая школа“, ”Выяўленчае мастацтва“, ”Музыка“, ”Фізічная культура і здароўе“.

 1. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ў I--IV класах у 2009/2010 навучальным годзе:

  • Аналіз вынікаў адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі за 2008/2009 навучальны год.

  • Арганізацыя кантролю і ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці малодшых школьнікаў (агульныя палажэнні, віды, формы, метады кантролю).

 2. Арганізацыя метадычнай работы з настаўнікамі пачатковых класаў у новым навучальным годзе: планы работы метадычных аб’яднанняў і іншых метадычных фарміраванняў.


II. Сістэма ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў I--IV класаў.

 1. Інструктыўна-метадычныя матэрыялы ”Дзесяцібальная сістэма ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў“.

 2. Кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўніка.

 3. Нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці малодшых школьнікаў па вучэбных прадметах.

 4. Фарміраванне ў малодшых школьнікаў навыкаў самакантролю за ходам і вынікамі вучэбнай дзейнасці.

 5. Распрацоўка кантрольных тэматычных работ па рускай і беларускай мовах, матэматыцы.

 6. Ацэньванне пісьмовых работ вучняў (класных, кантрольных, праверачных) па вучэбных прадметах (практыкум).


III. Індывідуалізацыя і дыферэнцыяцыя адукацыйнага працэсу як умова павышэння якасці адукацыі.

 1. Дыферэнцыяцыя як кампанет урока.

 2. Стварэнне спрыяльных умоў для атрымання вучнямі I-IV класаў якаснай адукацыі з улікам індывідуальных асаблівасцей.

 3. Формы і метады арганізацыі дзейнасці вучняў на ўроку.

 4. Асаблівасці арганізацыі работы з дзецьмі з нізкім узроўнем матывацыі.

 5. Работа настаўніка з адоранымі дзецьмі на ўроку. Забеспячэнне псіхолага-педагагічнай падтрымкі вучняў.

 6. Рэалізацыя прынцыпаў дыферэнцыяцыі ў 10-бальнай сістэме. Распрацоўка дыферэнцыраваных заданяў (практыкум).


IV. Выкарыстанне інфармацыйных камп’ютэрных тэхналогій у пачатковай школе.

 1. Электронныя сродкі навучання, як умова павышэння якасці адукацыі.

 2. Выкарыстанне мультымедыйных прэзентацый на уроках.

 3. Наглядныя сродкі навучання на ўроках вучэбнага прадмета ”Чалавек і свет“.

 4. Інтэрактыўная дошка ў адукацыйным працэсе.

 5. Развіцце і падтрымка высокай матывацыі вучэбнай дзейнасці школьнікаў на ўроку сродкамі інфармацыйных тэхналогій.

 6. Стварэнне інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя ў школе для ўсебаковага развіцця вучняў I-IV класаў.

 7. Стварэнне мультымедыйных прэзентацый да ўрокаў (практыкум).

У падрыхтоўцы да новага навучальнага года і пры арганізацыі адукацыйнага працэсу на працягу навучальнпага года значную дапамогу настаўнікам акажуць навукова-метадычныя часопісы: ”Пачатковая школа“, ”Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа“, ”Здаровы лад жыцця“, ”Экалогія “.

Дадатак

Вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу

на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі
Першага верасня кожны першакласнік атрымае кнігу ”Беларусь - -- мая Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі першакласніку“. Кніга ўручаецца вучням на першым уроку. Пры выкарыстанні кнігі ў адукацыйным працэсе на працягу навучальнага года вучні прыносяць кнігу з дому.

Для арганізацыі і правядзення кантрольных работ па вучэбных прадметах “Матэматыка”, “Русский язык”, “Беларуская мова”, “Литературное чтение”, “Літаратурнае чытанне” ў перыяд завяршэння навучання ў 4 класах агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання, а таксама для падрыхтоўкі заданняў для ўступных іспытаў у гімназіі рэкамендавана выкарыстоўваць дапаможнік ”Сборник контрольных работ за период обучения на І ступени общего среднего образования (І - -- ІV классы)“ аўтараў М.Б. Анціпавай і інш., які выдадзены з грыфам ”Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай ”Нацыянальны інстытут адукацыі“ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь“ (Минск: НИО, Аверсэв, 2009).

Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь рэкамендаваны для выкарыстання ў адукацыйным працэсе наступныя кампаненты вучэбна-метадычных комплексаў.

I клас

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання

Кушнір Н.Я. Сонейка - -- Солнышко. - -- Народная асвета, 2008.

Клышка А.К. Буквар. - -- Народная асвета, 2008.

Клышка А.К. Пропісь 1. - -- Народная асвета, 2008, 2009.

Клышка А.К. Пропісь 2. - -- Народная асвета, 2008, 2009.

Клышка А.К. Пісьмо. - -- Народная асвета, 2008, 2009.

Антипова М.Б., Грабчикова Е.С. Журавлик. - -- Народная асвета, 2006.

Чабатарэўская Т.М., Касабуцкі Н.І., Столяр А.А. Матэматыка. 1 клас. - -- Народная асвета, 2008, 2009.

Удавічэнка В.М., Дурэйка Л.І. Чалавек і свет. 1 клас. - -- Народная асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Азбука ручной працы. 1 клас. - -- Адукацыя і выхаванне, 2004.для агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання

Кушнир Н.Я. Сонейка - -- Солнышко. - -- Народная асвета, 2008.

Клышка А.К. Букварь. - -- Народная асвета, 2008.

Клышка А.К. Пропись 1. - -- Народная асвета, 2008, 2009.

Клышка А.К. Пропись 2. - -- Народная асвета, 2008, 2009.

Клышка А.К. Письмо - -- Народная асвета, 2008, 2009.

Сторожева Н.А. Букварь. - -- Народная асвета, 2008.

Сторожева Н.А. Пропись 1. - -- НИО, 2008, 2009.

Сторожева Н.А. Пропись 2. - -- НИО, 2008, 2009.

Сторожева Н.А. Письмо. - -- НИО, 2008, 2009.

Яленскі М.Г., Антонава Н.У., Шылько Т.М. Агеньчык. - -- НІА, 2006.

Чеботаревская Т.М., Касабуцкий Н.И., Столяр А.А. Математика. 1 класс. - -- Народная асвета, 2008, 2009.

Вдовиченко В.М., Дурейко Л.И. Человек и мир. 1 класс. - -- Народная асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Азбука ручной працы. 1 клас. - -- Адукацыя і выхаванне, 2004.Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

Кушнир Н.Я. Введение в школьную жизнь. - -- Народная асвета, 2004.

Клышка А.К. Букварь: страницы и уроки. Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. — Народная асвета, 2008.

Клышка А.К. Буквар: старонкі і ўрокі. Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. - -- Народная асвета, 2008.

Сторожева Н.А. Обучение грамоте в 1 классе. Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. — Народная асвета, 2008.

Туркова С.В. Уроки письма в 1 классе. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. — Народная асвета, 2009.

Антипова М.Б., Грабчикова Е.С. Русский язык в 1 классе. Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения. - -- Народная асвета, 2006.

Яленскі М.Г., Антонава Н.У., Шылько Т.М. Беларуская мова ў 1 класе. Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання. - -- НІА, 2006.

Чеботаревская Т.М., Николаева В.Н. Математика в 1 классе. - -- Народная асвета, 2005.

Вдовиченко В.М., Дурейко Л.И. Человек и мир в 1 классе. - -- Народная асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение в 1 классе. - -- Адукацыя і выхаванне, 2004.

Дадатковыя кампаненты вучэбна-метадычнага комплексу

Антипова, М.Б., Грабчикова Е.С. Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения. — Аверсэв, 2008.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению для І класса. - -- Новое знание, 2008.

Вдовиченко В.М. Человек и мир.1 класс. Разноуровневые задания, тесты. - -- Пачатковая школа, 2008.Вучэбныя наглядныя дапаможнікі

Петкевич Н.В. ”Математика от 1 до 20. Суперпапка“. Учебное наглядное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. - -- Минск, 2009.

Петкевич Н.В. ”Изучение чисел І и ІІ десятка“. Учебное наглядное пособие для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. - -- Минск, 2009.

II клас

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання

Паўлоўскі І.І., Леукіна Л.Ф. Беларуская мова. 2 клас. - -- НИО, 2006.

Вольскі А.В., Гімпель І.А. Буслянка. 2 клас. - -- Мастацкая літаратура, 2006.

Антипова М.Б. Русский язык. 2 класс. - -- Народная асвета, 2006.

Стремок И.М. Проталинка. 2 класс. - -- НИО, 2006.

Чабатарэўская Т.М., Касабуцкі Н.І., Столяр А.А. Матэматыка. 2 клас. - -- Народная асвета, 2006.

Удавічэнка В.М., Кавальчук Т.А., Дурэйка Л.І. Чалавек і свет. 2 класс. - -- Народная асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрчанка Н.А. Працоўнае навучанне. 2 клас. - -- Адукацыя і выхаванне, 2005.

Якаўлева Н.М., Загвоздкіна Т.Н., Кузняцова Л.Ф., Аднавол Л.А. Асновы бяспекі жыццядзейнасці. 2 клас, 2006.

для агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання

Антипова М.Б., Верниковская А.В., Грабчикова Е.С. Русский язык. 2 класс. - -- Народная асвета, 2006.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Радуга. 2 класс. - -- НИО, 2006.

Валынец Т.М., Ратнікава І.Э., Роўда І.С., Шуба П.П. Беларуская мова. 2клас. - -- НИО, 2006.

Вольскі А.В., Гімпель І.А. Беларусачка. 2 клас. - -- Мастацкая літаратура, 2006.

Чеботаревская Т.М., Касабуцкий Н.И., Столяр А.А. Математика. 2 класс. - -- Народная асвета,2006.

Вдовиченко В.М., Ковальчук Т.А., Дурейко Л.И. Человек и мир. 2 класс. - -- Народная асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение. 2 класс. - -- Адукацыя і выхаванне, 2005.

Яковлева Н.Н., Загвоздкина Т.Н., Кузнецова Л.Ф., Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс. - -- Адукацыя і выхаванне, 2006.

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

Паўлоўскі І.І. і інш. Беларуская мова ў 2 класе. Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. - -- НІА, 2008.

Антонава Н.У. Методыка навучання малодшых школьнікаў аўдзіраванню і чытанню ў школах з рускай мовай навучання. - -- НІА, 2009.

Антипова М.Б., Верниковская А.В., Грабчикова Е.С. Русский язык во 2 классе. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. - -- Народная асвета, 2007.

Антипова М.Б. Русский язык во 2 классе. Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения. - -- Народная асвета, 2006.

Якуба А.М. Беларуская мова ў 2 класе. Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання. - -- НІА, 2007.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Литературное чтение во 2 классе. Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.– НИО, 2007.

Стремок И.М. Литературное чтение во 2 классе. Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения.– НИО, 2007.

Какора А.І. Літаратурнае чытанне ў 2 класе. Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. - -- Мастацкая літаратура, 2007.

Чеботаревская Т.М., Николаева В.Н., Бондарева Л.А. Математика во 2 классе. - -- Народная асвета, 2006.

Вдовиченко В.М., Ковальчук Т.А., Дурейко Л.И. Человек и мир во 2 классе. - -- Народная асвета, 2005.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение во 2 классе. - -- Адукацыя і выхаванне, 2005

Загвоздкина Т.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 2–4 классы. Пособие для учителя. - -- Адукацыя і выхаванне, 2006.

Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности в 2 классе. Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - -- Аверсэв, 2009.Дадатковыя кампаненты вучэбна-метадычнага комплексу

Леўкіна Л.Ф., Паўлоўскі І.І. Беларуская мова. 2 клас. Рабочы сшытак для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. - -- Аверсэв, 2008.

Галяш Г.А. Беларуская мова. 2 клас. Рабочы сшытак для агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання. - -- Аверсэв, 2009.

Васільева І.М. і інш. Беларуская мова. 2 клас. Слоўнікава-арфаграфічныя практыкаванні. Дапаможнік для школ з рускай мовай наву­чан­ня. - -- Аверсэв, 2008.

Грабчикова Е.С. Русский язык. 2 класс. Словарно-орфографические упражнения. Пособие для школ с русским языком обу­чения. - -- Аверсэв, 2006.

Леўкіна Л.Ф. Беларуская мова. 2 клас. Тэматычны кантроль. Дапаможнік для школ з рускай мовай наву­чан­ня. - -- Аверсэв, 2009.

Антипова, М.Б. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения. — Аверсэв, 2008.

Антипова, М.Б., Верниковская А.В. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. — Аверсэв, 2008, 2009.

Кузнецова Л.Ф., Гимпель И.А. Литературное чтение. Хрестоматия. - -- АСАР, 2000.

Стремок И.М. Литературное чтение. 2 класс. Разноуровневые задания, тесты. - -- Пачатковая школа, 2008.

Вдовиченко В.М. Человек и мир.2 класс. Разноуровневые задания, тесты. - -- Пачатковая школа, 2008.

Антипова М.Б., Демина Н.П. Русский язык. 2 класс. Разноуровневые задания, тесты. - -- Пачатковая школа, 2008.

Федоров И.В. Проверочные и контрольные работы. 2 класс. - -- Пачатковая школа, 2009.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению для 2 класса. - -- Новое знание, 2008.

Загвоздкина Т.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс. Учебно-игровой модуль. - -- Минск, 2007.

Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс. Рабочая тетрадь. - -- Аверсэв, 2009.

Галузо И.В. и др. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 2–4 классы. Пособие для общеобразовательных учреждений. - -- Адукацыя і выхаванне, 2009.

Курилина Е.Ф. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 2 класс. Рабочая тетрадь. - --

Адукацыя і выхаванне, 2009.
Вучэбныя наглядныя дапаможнікі

Петкевич Н.В. ”Изучение чисел І и ІІ десятка“. Учебное наглядное пособие для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. - -- Минск, 2009.III клас

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання

Красней В.П., Рудэнка А.М. Беларуская мова. 3 клас. - -- НИО, 2007.

Вольскі А.В., Гімпель І.А. Літаратурнае чытанне. 3 клас. - -- Мастацкая літаратура, 2007.

Верниковская А.В., Грабчикова Е.С., Демина Н.П. Русский язык. 3 класс. - -- Народная асвета, 2007.

Стремок И.М. Литературное чтение. 3 класс. - -- НИО, 2007.

Чабатарэўская Т.М., Дрозд У.Л., Столяр А.А. Матэматыка. 3 клас. - -- Народная асвета, 2007.

Удавічэнка В.М., Ковальчук Т.А., Дурэйка Л.І. Чалавек і свет. 3 класс. - -- Народная асвета, 2006.

Журба А.Ф., Юрчанка Н.А. Працоўнае навучанне. 3 клас. - -- Адукацыя і выхаванне, 2006.

Якаўлева Н.М., Загвоздкіна Т.Н., Кузняцова Л.Ф., Аднавол Л.А. Асновы бяспекі жыццядзейнасці. 3 клас. - -- Адукацыя і выхаванне, 2007.

для агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання

Верниковская А.В., Грабчикова Е.С., Демина Н.П. Русский язык. 3 класс. - -- Народная асвета, 2007.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Литературное чтение. 3 класс. - -- СПБ, 2007.

Валынец Т.М., Ратнікава І.Э., Роўда І.С., Шуба П.П. Беларуская мова. 3 клас. - -- НІА, 2007.

Варапаева В.С., Куцанава Т.С. Літаратурнае чытанне. 3 клас. - -- Мастацкая літаратура, 2007.

Чеботаревская Т.М., Дрозд В.Л., Столяр А.А. Математика. 3 класс. - -- Народная асвета, 2007.

Вдовиченко В.М., Ковальчук Т.А., Дурейко Л.И. Человек и мир. 3 класс. - -- Народная асвета, 2006.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение. 3 класс, 2006.

Яковлева Н.Н., Загвоздкина Т.Н., Кузнецова Л.Ф., Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс. - -- Адукацыя і выхаванне, 2007.

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

Якуба С.М. Беларуская мова ў 3 класе. Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйнах устаноў з рускай мовай навучання. - -- НІА, 2008.

Варапаева В.С., Куцанава Т.С. Літаратурнае чытанне ў 3 класе. Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання. - -- Адукацыя і выхаванне, 2008.

Верниковская А.В., Грабчикова Е.С., Демина Н.П. Русский язык в 3 классе. Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. — Народная асвета, 2008.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Литературное чтение в 3 классе. Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.– СПБ, 2008.

Чеботаревская Т.М., Николаева В.Н., Бондарева Л.А. Математика в 3 классе. - -- Народная асвета, 2007.

Вдовиченко В.М., Ковальчук Т.А., Дурейко Л.И. Человек и мир в 3 классе. - -- Народная асвета, 2006.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение в 3 классе. - -- Адукацыя і выхаванне, 2006.

Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности в 3 классе. Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - -- Аверсэв, 2009.

Дадатковыя кампаненты вучэбна-метадычнага комплексу

Ляшук В.М. Беларуская мова. 3 клас. Рабочы сшытак для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. - -- Аверсэв, 2009.

Верниковская А.В., Грабчикова Е.С. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. - -- Аверсев, 2008.

Васільева І.М. і інш. Беларуская мова. 3 клас. Слоўнікава-арфаграфічныя практыкаванні. Дапаможнік для школ з рускай мовай наву­чан­ня. - -- Аверсэв, 2008.

Грабчикова Е.С. Русский язык. 3 класс. Словарно-орфографические упражнения. Пособие для школ с русским языком обу­чения. - -- Аверсэв, 2006.

Леўкіна Л.Ф. Беларуская мова. 3 клас. Тэматычны кантроль. Дапаможнік для школ з рускай мовай наву­чан­ня. - -- Аверсэв, 2009.

Кузнецова Л.Ф., Гимпель И.А. Литературное чтение. Хрестоматия. - -- АСАР, 2001.

Стремок И.М. Литературное чтение. 3 класс. Разноуровневые задания, тесты. - -- Пачатковая школа, 2008 .

Вдовиченко В.М. Человек и мир.3 класс. Разноуровневые задания, тесты. - -- Пачатковая школа, 2008.

Антипова М.Б., Демина Н.П. Русский язык. 3 класс. Разноуровневые задания, тесты. - -- Пачатковая школа, 2008.

Федоров И.В. Проверочные и контрольные работы. 3 класс. - -- Пачатковая школа, 2009.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению для 3 класса. - -- Новое знание, 2008.

Загвоздкина Т.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс. Учебно-игровой модуль. - -- Минск, 2007.

Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс. Рабочая тетрадь. - -- Аверсэв, 2009.

Галузо И.В. и др. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 2–4 классы. Пособие для общеобразовательных учреждений. - -- Адукацыя і выхаванне, 2009.

Курилина Е.Ф. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 3 класс. Рабочая тетрадь. - --

Адукацыя і выхаванне, 2009.

Вучэбныя наглядныя дапаможнікі

Петкевич Н.В. ”Таблицу умножения учим с развлечением“. Учебное наглядное пособие для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. - -- Минск, 2009.

Петкевич Н.В. Комплект демонстрационных наглядных пособий ”Грамматический разбор в начальных классах“. Учебное наглядное пособие для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. - -- Минск, 2009.

IV клас

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання

Паўлоўскі І.І. Беларуская мова. 4 клас. - -- НИО, 2008.

Вольскі А.В., Гімпель І.А. Літаратурнае чытанне. 4 клас. - -- НІА, 2008.

Антипова М.Б., Волынец Т.Н., Ратникова И.Э. Русский язык. 4 класс. - -- НИО, 2008.

Стремок И.М. Литературное чтение. 4 класс. - -- НИО, 2008.

Чабатарэўская Т.М., Дрозд У.Л. Матэматыка. 4 клас. - -- Народная асвета, 2008.

Паноў С.В., Тарасаў С.А., Гімпель І.А. Мая Радзіма - -- Беларусь. 4 клас. - -- БГУ, 2007.

Журба А.Ф., Юрчанка Н.А. Працоўнае навучанне. 4 клас. - -- НІА, 2007.

Якаўлева Н.М., Загвоздкіна Т.Н., Аднавол Л.А. Асновы бяспекі жыццядзейнасці. 4 клас. - -- НІА, 2008.

для агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання

Грабчикова Е.С., Максимук Н.Н. Русский язык. 4 класс. - -- НИО, 2008.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Литературное чтение. 4 класс. - -- Адукацыя і выхаванне, 2008.

Валынец Т.М., Ратнікава І.Э., Роўда І.С., Шуба П.П. Беларуская мова. 4 клас.– НІА, 2008.

Клышка А.К. Літаратурнае чытанне. 4 клас. - -- НІА, 2008.

Чеботаревская Т.М., Дрозд В.Л. Математика. 4 класс. - -- Народная асвета, 2008.

Панов С.В., Тарасов С.А., Гимпель И.А. Мая Радзіма - -- Беларусь. 4 клас. - -- БГУ, 2007.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Трудовое обучение. 4 класс. - -- НИО , 2007.

Яковлева Н.Н., Загвоздкина Т.Н., Одновол Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс. - -- НИО, 2008.

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

Якуба С.М. Беларуская мова ў 4 класе. Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйнах устаноў з рускай мовай навучання. - -- НІА, 2009.

Паўлоўскі І.І. Беларуская мова ў 4 класе. Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйнах устаноў з беларускай мовай навучання. - -- НІА, 2008.

Грабчикова Е.С., Максимук Н.Н. Русский язык в 4 классе. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.– Народная асвета, 2009.

Чабатарэўская Т.М., Нікалаева В.В. Матэматыка ў ІV класе. Вучэбна-метадычны дапаможнік. - -- Нар. асвета, 2008.

Чеботаревская Т.М., Николаева В.В. Математика в ІV классе. Учебно-методическое пособие. - -- Нар. асвета, 2008.

Журба А.Ф., Юрчанка Н.А. Урокі працоўнага навучання ў ІV класе. Вучэбна-метадычны дапаможнік. - -- НІА, 2008.

Журба А.Ф., Юрченко Н.А. Уроки трудового обучения в ІV классе. Учебно-методическое пособие. - -- НИО, 2008.

Воропаева В.С., Куцанава Т.С. Литературное чтение в 4 классе. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. - -- СПБ, 2009.

Дадатковыя кампаненты вучэбна-метадычнага комплексу

Грабчикова Е.С. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для школ с русским языком обу­чения. - -- Новое знание, 2009.

Паўлоўскі І.І. Беларуская мова. 4 клас. Рабочы сшытак. Дапаможнік для школ з беларускай мовай наву­чан­ня.– Аверсэв, 2004.

Леўкіна Л.Ф. Беларуская мова. 4 клас. Тэматычны кантроль. Дапаможнік для школ з рускай мовай наву­чан­ня. - -- Аверсэв, 2009.

Чабатарэўская Т.М., Нікалаева В.В., Бондарава Л.А..Матэматыка. ІV клас. Рабочы сшытак
№ 1, 2. - -- Нар. асвета, 2008.

Чеботаревская Т.М., Николаева В.В., Бондарева Л.А. Математика. ІV класс. Рабочая тетрадь


№ 1, 2. - -- Нар. асвета, 2008.

Грабчикова Е.С. Русский язык. 4 класс. Словарно-орфографические упражнения. Пособие для школ с русским языком обу­чения. - -- Аверсэв, 2006.

Кузнецова Л.Ф., Гимпель И.А. Литературное чтение. Хрестоматия. - -- АСАР, 2002.

Стремок И.М. Литературное чтение. 4 класс. Разноуровневые задания, тесты. - -- Пачатковая школа, 2008.

Антипова М.Б., Демина Н.П. Русский язык. 4 класс. Разноуровневые задания, тесты. - -- Пачатковая школа, 2008.

Федоров И.В. Проверочные и контрольные работы. 4 класс. - -- Пачатковая школа, 2009.

Загвоздкина Т.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс. Учебно-игровой модуль. - -- Минск, 2007.

Галузо И.В. и др. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 2– 4 классы. Пособие для общеобразовательных учреждений. - -- Адукацыя і выхаванне, 2009.

Курилина Е.Ф. Основы экономики и бережливости. Азбука Берегоши. 4 класс. Рабочая тетрадь. - --

Адукацыя і выхаванне, 2009.Вучэбныя наглядныя дапаможнікі
Петкевич Н.В. Комплект демонстрационных наглядных пособий ”Грамматический разбор в начальных классах“. Учебное наглядное пособие для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. - -- Минск, 2009.


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка