Ab seb banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai Dėl ab seb banko metinio pranešimo
Дата канвертавання24.04.2016
Памер22.93 Kb.

AB SEB bankas

Kodas: 112021238.

Buveinės adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva.

AB SEB banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
1. Dėl AB SEB banko metinio pranešimo

Konstatuoti, kad su AB SEB banko grupės 2013 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu – NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma – susipažinta.2. Dėl AB SEB banko auditoriaus išvadų

Konstatuoti, kad su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu (nepriklausomo auditoriaus išvada apie AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2013 metų finansines ataskaitas, paruoštą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją) susipažinta.  1. Dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų

Konstatuoti, kad su AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl AB SEB banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir AB SEB banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat AB SEB banko valdybos ir prezidento veiklos - susipažinta.

  1. Dėl AB SEB banko 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Patvirtinti AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

  1. Dėl AB SEB banko 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymo

Patvirtinti AB SEB banko 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymą:

Privalomasis rezervas

Einamųjų metų grynasis pelnas

Nepaskirstytasis pelnas

2013 m. gruodžio 31 d. prieš pelno (nuostolių) paskirstymą

287.327

212.311

1.050.583

Pelno (nuostolių) paskirstymas į privalomąjį rezervą


63.145

-

(63.145)

Pelno (nuostolių) paskirstymas į nepaskirstytąjį pelną


-

(212.311)

212.311

Pelno skiriamas dividendams išmokėti


 

 

(103.584) 

2013 m. gruodžio 31 d. po pelno paskirstymo


350.472

-

1.096.165


AB SEB bankas (hereinafter – SEB Bank)

Registry code: 112021238.

Registered office address: Gedimino av. 12, LT-01103 Vilnius, Lithuania.Draft resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of SEB Bank
1. Regarding the Annual Report of SEB Bank

To state that SEB Bank's year 2013 Consolidated Annual Report and its Annex “Disclosure form concerning the compliance with the Corporate Governance Code for the Companies Listed on NASDAQ OMX Vilnius“ have been familiarized with.2. Regarding the Report of the Auditor of SEB Bank

To state that the report of the audit company UAB “PricewaterhouseCoopers”, which has performed the audit, i.e. the independent auditor's report on SEB Bank’s and SEB Bank Group’s financial statements for 2013, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted for use in European Union and the report on other legal and regulatory requirements, have been familiarized with.3. Regarding the Comments and Proposals of the Supervisory Council of SEB Bank

To state that the comments and proposals of the Supervisory Council of SEB Bank regarding SEB Bank's Activity Strategy, its Annual Consolidated Financial Statements, Draft Profit (Loss) Appropriation and SEB Bank's Consolidated Annual Report as well as the activities of SEB Bank's Management Board and President have been familiarized with.4. Regarding approval of the Consolidated Financial Statements of SEB Bank for the year 2013

To approve SEB Bank's and SEB Bank Group's year 2013 Consolidated Financial Statements produced in accordance with the International Financial Reporting Standards.  1. Regarding appropriation of the year 2013 profit (loss) of SEB Bank

To approve the appropriation of the year 2013 profit (loss) of SEB Bank:

Legal reserve

Net profit for the period

Retained earnings

31 December 2013 before appropriation of profit (loss) and transfer to reserves

287.327

212.311

1.050.583

Profit (loss) appropriation to Legal reserve

63.145

-

(63.145)

Loss appropriation to Retained earnings

-

(212.311)

212.311

Dividend to shareholder

 

 

(103.584) 

31 December 2013 after appropriation of profit and transfer to reserves

350.472

-

1.096.165


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка