A szegedi Tudományegyetem kérelme csillagász mesterszak indítására Szeged 2007 Tartalomjegyzék
старонка7/8
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2002 szept. 10-17 David Dunlap Obszervatórium, KanadaFolyamatban lévő kutatói kapcsolatok:

-

Oktatói adatlap


a) név, születési év, végzettség, szakképzettség

Dr. Varga Zsuzsanna, 1951, egyetem, okleveles fizikus (JATE, 1975)
b) jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök)

SZTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék, egyetemi docens


c) tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) az Ftv. 119.§-a (1) bekezdésében foglaltak szerint; (PhD / CSc vagy DLA)

PhD
d) tudományos/művészeti akadémiai tagság; (MTA tagság), MTA doktora (DSc); “dr habil” cím, egyéb címek


e) Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja;

-

f) eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő);Elméleti mechanika, Elektrodinamika,
Kvantummechanika számolási gyakorlatok 1976-

Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1. előadás 1995-

Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 2. előadás 1997-

Matematikai módszerek a fizikában 1. előadás 1985-2004.

Matematikai módszerek a fizikában 2. előadás 1998-

Fizikai problémák megoldása 1-2 (gyakorlat), 1991-

Számítógépes fizika (előadás),

25 éves gyakorlat


g) az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása;

oktatásban:

Eddig 25 szakdolgozat irányítása, oktatási segédanyagok, tematikák készítése .

Középiskolai tehetséggondozás: Országos és megyei fizikaversenyek munkájában részvétel (OKTV, Budó, Szakács, Tornyai, stb),

Multimédiás tananyagok, honlapok készítése, illetve irányítása

Oktatásszervezés: TTK oktatási dékánhelyettesként a kreditrendszer bevezetése, a kétciklusú képzés bevezetése (BSc szakok alapítása és indítása), oktatásfejlesztési pályázat szakmai vezetése

Tanártovábbképzés szervezése , a Fizika alapszak tanulmányi tanácsadásakutatásban.

nemzetközileg elismert eredmények sűrűségfunkcionálok alkalmazása sokelektronos rendszerek kvantummechanikai vizsgálatában, ill. a rugalmas elektron-molekula szórás témakörében. A kapcsolódó számítógépes programok kifejlesztése és alkalmazása.


h) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);

Blészer Jenõ, Gnädig Péter, Varga Zsuzsa: Benne van-e az elektrodinamika törvényeiben a relativitáselmélet?, Fizikai Szemle 51, 117-123 (2001)

Gyémánt Iván, Varga Zsuzsa: Matematika, Telekommunikációs szakértõ szak; CD, Szeged, 2001.

Paczolay_Varga : Spec.rel szamítógépen:


http://titan.physx.u-szeged.hu/physics/theophys/specrel/texth/Index.html
i) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)


  I. K. Gyémánt, Zs. Varga, M. G. Benedict, Resonances in the Elastic Electron-SF6 Molecule Scattering, Int. J. Q. Chem., 17, 255-263 (1980)

Zs. Varga, I. K. Gyémánt, 1s Core-Level Shifts of Al and Ar Atoms in Aluminium Clusters, Int. J. Q. Chem., 38, 351-356 (1990)

  G. Paragi, I. K. Gyémánt, Zs. Varga, Core-electron binding energy shifts in aluminium, Advances in Quantum Chemistry (1997)

j) tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok.

oktatási dékánhelyettes 2002-2005.

OKTV Fizika Bizottság tagja 1999-

Országos Kredittanács tagja 2005-Oktatói adatlap
a) név, születési év, végzettség, szakképzettség

Dr. Vinkó József, 1965, egyetem, okleveles fizikus (1989)
b) jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök)

Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, egyetemi docens


c) tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) az Ftv. 119.§-a (1) bekezdésében foglaltak szerint; (PhD / CSc vagy DLA)

CSc (1994), PhD (1996), tudományág: fizika / asztrofizika


d) tudományos/művészeti akadémiai tagság; (MTA tagság), MTA doktora (DSc); “dr habil” cím, egyéb címek
e) a Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja;
f) eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő);

oktatásban töltött idő: 1989 - 2007

oktatott kurzusok:

Mechanika előadás és számolási gyakorlat

Hullámtan és optika előadás és számolási gyakorlat

Hőtan számolási gyakorlat

Atomfizika számolási gyakorlat

Fizika laboratóriumi gyakorlat (II.év)

Elektromosságtan számolási gyakorlat

Csillagászat számolási gyakorlat

Csillagászattörténet előadás

Asztrofizika I - IV előadás

Csillagászati műszertechnika I - IV előadás és gyakorlat

Általános csillagászat I előadás

Galaktikus csillagászat III-IV előadás

Csillagászati szeminárium III-IV gyakorlat

Numerikus modellezés (PhD kurzus)

Digitális képfeldolgozás (PhD kurzus)

Asztrofizika (PhD kurzus)

+ fizika és ÁMÉT speciális kollégiumok


g) az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása;

témavezetőként elnyert pályázatok: 3 OTKA, 1 Világbank-OTKA, 1 AMFK

öszöndíjak: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (1995, 1997)

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (1997-99)

Bolyai János Ösztöndíj (2001-2003)

díjak, elismerések:

Pro Scientia aranyérem (1989)

Akadémiai Ifjúsági Díj (1998)

referált publikációk száma (2007): 34

SCI hivatkozások száma (2007): 174


h) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);
- Takáts, K., Vinkó, J.: "Distance estimate and progenitor characteristics of SN 2005cs in M51" Monthly Notices of Royal Astronomical Society 372, 1735 (2006)

- Vinkó, J., Takáts, K., Sárneczky, K. et al.: "The first year of SN 2004dj in NGC 2403" Monthly Notices of Royal Astronomical Society 369, 1780 (2006)

- Balog, Z., Kenyon, S.J., Lada, E.A., Barsony, M., Vinkó, J., Gáspár, A. :
"A Near-Infrared (JHK) Survey of the Vicinity of the H II Region NGC 7538: Evidence for a Young Embedded Cluster" Astronomical Journal 128, 2942 (2004)

- Vinkó J., Blake, R.M., Sárneczky K. et al.: "Distance of the Hypernova SN 2002ap via the Expanding Photosphere Method" Astronomy & Astrophysics, 427, 453 (2004)

- Vinkó J, Bíró I.B., Csák B. et al.: "The Type Ia Supernova 2001V in NGC 3987" Astronomy & Astrophysics, 397, 115 (2003)
i) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)

- Vinkó J., Blake, R.M., Sárneczky K. et al.: "Distance of the Hypernova SN 2002ap via the Expanding Photosphere Method" Astronomy & Astrophysics, 427, 453 (2004)

- Vinkó J., Evans, N.R., Kiss L.L, Szabados L.: "Spectroscopic Survey of Field Type II Cepheids" Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 296, 824 (1998)

- Kaszás G., Vinkó J., Szatmáry K., Kiss L.L., Hegedüs T., Borkovits T.: "Period Variation and Surface Activity of the Contact Binary VW Cep" Astronomy & Astrophysics 331, 231 (1998)

- Balog Z., Vinkó J., Kaszás G.: "Baade-Wesselink Radius Determination of Type II Cepheids" Astronomical Journal 113 , 1833 (1997)

- Szatmáry K., Vinkó J., Gál J: "Application of wavelet analysis in variable star research: I. Properties of the wavelet map of simulated variable star light curves" Astronomy & Astrophysics Suppl. 108, 377 (1994)


j) tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

MTA Köztestület tagja

International Astronomical Union tagja

Magyar Csillagászati Egyesület tagja

Pro Scientia Aranyérmesek Társasága tagja
Nemzetközi kapcsolatok:

szakmai együttműködés a David Dunlap Observatory (Kanada), Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (USA) kutatóival2/3: Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Oktatói adatlap


 1. név, születési év, végzettség, szakképzettség

Dr. Fehér László, 1957, egyetem, okleveles fizikus (JATE 1983)


 1. jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök)

MTA KFKI RMKI, tudományos tanácsadó

SZTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék, egyetemi tanár
 1. tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) az Ftv. 119.§-a (1) bekezdésében foglaltak szerint; (PhD / CSc vagy DLA)

CSc (matematikai tudomány kandidátusa, 1988)


 1. tudományos/művészeti akadémiai tagság; (MTA tagság), MTA doktora (DSc); “dr habil” cím, egyéb címek

DSc (fizikai tudomány doktora) 1997, dr. habil. (JATE 1997)


 1. a Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja;

Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1999-2002


 1. eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő);

1997-tõl: "Kvantumtérelmélet" elõadás (JATE –SZTE) V. fizikus szakos hallgatóknak
1998-tól: "Csoportelmélet a fizikában" elõadás III. fizikus szakos hallgatóknak

2003-tól: “Analitikus mechanika” előadás II. fizikus hallgatóknak


1997-2007:  félévente átlagosan 1 PhD kurzus/speciális kollégium a következő tárgyakból:

Integrálható rendszerek 1, 2; Lie algebrák a fizikában 1,2; Differenciálgeometriai módszerek a fizikában, Válogatott fejezetek a matematikai fizikából

 1. az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása;

Eddig 57 megjelent cikk referált nemzetközi szakfolyóiratokban és 19 cikk nemzetközi konferenciák kiadványaiban. Ezen publikációkra kb. 1100 független hivatkozás történt. Részletes leírás itt található: http://www.staff.u-szeged.hu/~lfeher/


 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);

1. L. Fehér, I. Marshall:  Stability analysis of some integrable Euler equations for SO(n),  J. Nonlin. Math. Phys. 10, 304-317 (2003).

2. L. Fehér, I. Marshall:  The non-Abelian momentum map for Poisson-Lie symmetries on the chiral WZNW phase space, Int. Math. Res. Not., vol. 2004, no. 49,  2611-2636 (2004).

3. L. Fehér, I. Tsutsui, T. Fülöp: Inequivalent quantizations of the three-particle Calogero model constructed by separation of variables, Nucl.Phys. B715, 713-757

(2005)


4. L. Fehér, B.G. Pusztai: Spin Calogero models associated with Riemannian symmetric spaces of negative curvature, Nucl.Phys. B751, 436-458 (2006)

5. L. Fehér, B.G. Pusztai: A class of Calogero type reductions of free motion on a simple Lie group, Lett. Math. Phys. 79, 263-277 (2007)

 1. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)

1. J. Balog, L. Fehér, L. 'O Raifeartaigh, P. Forgács, A. Wipf: Toda theory and W-algebra from a gauged WZNW point of view, Ann. Phys. (N. Y.) 203, 76-136 (1990)

2. L. Fehér, L.'O Raifeartaigh, P. Ruelle, I. Tsutsui, A. Wipf: On Hamiltonian reductions of the Wess-Zumino-Novikov-Witten theories, Phys. Rep. 222, 1-64 (1992)

3. F. Delduc, L. Fehér: Regular conjugacy classes in the Weyl group and integrable hierarchies, J. Phys. A: Math. Gen. 28, 5843-5882 (1995)

4. W. Eholzer, L. Fehér, A. Honecker: Ghost systems: a vertex algebra point of view, Nucl. Phys. B518, 669-688 (1998)

5. J.Balog, L.Fehér, L.Palla: Chiral extensions of the WZNW phase space, Poisson-Lie symmetries and groupoids, Nucl. Phys. B 568, 503-542 (2000).
j) tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok.

1997 óta  Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja

1997 óta MTA köztestületi tag
1997 óta International Association of Mathematical Physics tagja

2000 óta American Mathematical Society tagja

2000-2005 időszakban a SZAB Fizikai Munkabizottság elnöke

2007 óta ELFT Részecskefizikai és Gravitációkutatási Szakcsoport elnöke

2007 óta Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA) online nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
Résztvevő az EUCLID (FP5, 2002-2006) és az ENIGMA (FP6, 2005-2008) EU kutatási hálózatokban.
Hosszabb (legalább 1 hónapos) külföldi meghívások, ösztöndíjak:

Dublin Institute Advanced Studies, posztdoktor, 1988 X-90 VIII, 91 II-91 IX, 97 V-97 VIII

Laboratoire Physique Nucleaire, Universite de Montreal, posztdoktor, 1991 X-1992 IX

Physikalisches Institut, Universitat Bonn, Humboldt ösztöndíjas, 1993 I-94 IV, 96 X-97 III

Laboratoire Physique Theorique, ENS Lyon, vendégprofesszor, 1994 V-94 XII

Department of Physics, University of Wales Swansea, posztdoktor, 1995 I-95 VIII

Institute for Nuclear Study, University of Tokyo, vendégprofesszor, 1995 IX-96 VIII

Institute for Theoretical Physics, University of Amsterdam, vendégprofesszor, 2002 VI

Institut de Mathematiques Bernoulli, Ecole Polytechnique Lausanne, vendégprofesszor, 2003 XI

High Energy Research Organization (KEK), Tsukuba, vendégprofesszor, 2004 II, VIII-IX
Oktatói adatlap
a) név, születési év, végzettség, szakképzettség

Dr. Frey Sándor, 1967, okleveles csillagász, matematika-fizika szakos középiskolai tanár (ELTE 1991)
b) jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök)

Földmérési és Távérzékelési Intézet, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, főtanácsos


c) tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) az Ftv. 119.§-a (1) bekezdésében

foglaltak szerint; (PhD / CSc vagy DLA)

PhD (fizika) 2001
d) tudományos/művészeti akadémiai tagság; (MTA tagság), MTA doktora (DSc); “dr habil”

cím, egyéb címek

-
e) a Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György

Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja;

-
f) eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő);

2003-tól: "Radio Astronomy I-II." 2 féléves angol nyelvű előadás az ELTE csillagász, fizikus hallgatóinak, doktoranduszainak


g) az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása;

1991-től: A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) Kozmikus Geodéziai Obszervatóriu­mának munkatársa. Kutatási terület: a földi VLBI és űr-VLBI technika rádiócsillagá­szati (asztro­fizikai) és geodézia alkalmazásai; az űr-VLBI felhasználókat segítő számítógépes program fejlesztése; a globális műholdas helymeghatározó (GPS) technika geodéziai, geodinamikai alkalmazásai.

1992: Nemzetközi gyakornok (6 hónap), az Európai Űrügynökség (ESA) irányító központjában (European Space Operations Centre, ESOC, Darmstadt, Németország). Kutatási terület: az alakuló Nemzetközi GPS Geodinamikai Szolgálat (IGS) adatfeldolgozó központjában globális GPS állomáshálózat mérési adatainak feldolgozása, napi rendszerességgel; földforgás-paraméterek, pontosított műhold-pályaelemek, földi követőállomás-koordináták, a rádióhullámok légköri terjedésére vonatkozó paraméterek meghatározása.

1995–1996: Ösztöndíjas az Európai VLBI Intézetnél (Joint Institute for VLBI in Europe, JIVE, Dwingeloo, Hollandia). Kutatási terület: VLBI kutatások elméleti és gyakorlati vonatkozásai; földi VLBI és űr-VLBI észlelési javaslatok kidolgozása, a mérések tervezése, adatfeldolgozás; nagy vöröseltolódású aktív galaxismagok (kvazárok) rádiószerkezetének feltérképezése; az aktív galaxis­ma­gokra vonatkozó szögátmérő–vöröseltolódás összefüggés vizsgálata.


1999-2000: Magyar Soros Alapítvány belföldi doktorandusz ösztöndíj

2003-2006: MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj


h) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5,

az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);Frey S., Mosoni L., Paragi Z., Gurvits L.I. (2003): Radio structure of the most distant radio-detected quasar at the 10-mas scale, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 343, pp. L20-L24

Frey S., Paragi Z., Mosoni L., Gurvits L.I. (2005): High-resolution radio imaging of the most distant radio quasar SDSS J0836+0054, Astronomy and Astrophysics, Vol. 436, pp. L13-L16

Mosoni L., Frey S., Gurvits L.I., Garrett M.A., Garrington S.T., Tsvetanov Z.I. (2006): Deep Extragalactic VLBI-Optical Survey (DEVOS). I. Pilot MERLIN and VLBI observations, Astronomy and Astrophysics, Vol. 445, pp. 413-422Frey S., Gurvits L.I., Gabuzda D.C., Salter C.J., Altschuler D.R., Perillat P., Aller M.F., Aller H.D., Hirabayashi H., Davis M.M. (2006): VSOP monitoring of the compact BL Lac object AO 0235+164, Publications of the Astronomical Society of Japan, Vol. 58, No. 2, pp. 217-222

Frey S. (2006): VLBI Surveys, Proceedings of Science, PoS(8thEVN)001, invited review talk presented at the 8th European VLBI Network Symposium, Torun, Poland, 26-29 Sep 2006
i) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy

alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)Frey S., Gurvits L.I., Kellermann K.I., Schilizzi R.T., Pauliny-Toth I.I.K. (1997): High resolution radio imaging of the extremely distant quasars 1251 407, 1351 018, 1354 174 and 1508+572, Astronomy and Astrophysics, Vol. 325, pp. 511-515.

Gurvits L.I., Kellermann K.I., Frey S. (1999): The ”angular size-redshift” relation for compact radio structures in quasars and radio galaxies, Astronomy and Astrophysics, Vol. 342, pp. 378-388.

Fomalont E.B., Frey S., Paragi Z., Gurvits L.I., Scott W.K., Taylor A.R., Edwards P.G., Hirabayashi H. (2000): The VSOP 5 GHz Continuum Survey: The Prelaunch VLBA Observations, The Astrophysical Journal Supplement Series, Vol. 131, pp. 95-183

Frey S., Gurvits L.I, Altschuler D.R., Davis M.M., Perillat P., Salter C.J., Aller M.F., Aller H.D., Hirabayashi H. (2000): Dual-frequency VSOP observations of AO 0235+164, Publications of the Astronomical Society of Japan, Vol. 52, No. 6, pp. 975-982

Frey S. (2004): Space VLBI. The Role of VLBI in Astrophysics, Astrometry and Geodesy, NATO ASI Series II., Vol. 135, eds. Mantovani F., Kus A., Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp. 349-358
j) tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

1993 óta: Magyar Csillagászati Egyesület tagja

1993 óta: Magyar Asztronautikai Társaság tagja, 2000 óta főtitkárhelyettese

1998 óta: Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja

1999-2000: az MTA Geodéziai Tudományos Bizottság, Kozmikus és Felsőgeodéziai

Albizottság tagja

2000 óta: Committee on Space Research (COSPAR) associate

2001 óta: European Contact Group for VLBI Space Observatory Programme-2 tagja

2002-2004: ENSZ Világűr Bizottság – Global Navigation Satellite System munkacsoport

tagja


2002 óta: MTA Köztestülete, Csillagászati és Űrfizikai Bizottság tagja

2002 óta: az Űrvilág internetes ismeretterjesztő szakportál szerkesztője

2006 óta: International Astronomical Union (IAU) tagja

Oktatói adatlap
a) név, születési év, végzettség, szakképzettség

Dr. Iglói Ferenc, 1952, JATE fizikus szak, okleveles fizikus
b) jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök)

MTA SZFKI, tudományos tanácsadó,

SZTE Elméleti Fizikai Tanszék egyetemi tanár
c) tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) az Ftv. 119.§-a (1) bekezdésében

foglaltak szerint; (PhD / CSc vagy DLA)

PhD fizika tudomány
d) tudományos/művészeti akadémiai tagság; (MTA tagság), MTA doktora (DSc); “dr habil”

cím, egyéb címek

MTA doktora (DSc); “dr habil”
e) Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György

Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja;

Széchenyi professzori ösztöndíj (1997-2000).
f) eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő);

Statisztikus fizika, szilárdtest fizika, elektrodinamika, kvantumtérelmélet, statisztikus fizika alkalmazásai, fázisátalakulások és kritikus jelenségek, rendezetlen rendszerek. 1992-től folyamatosan.


g) az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása; 130

tudományos, angol nyelvű szakcikk; 1200 hivatkozás; 7 PhD témavezetés.


h) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5,

az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);
 • J. Hooyberghs, F. Iglói and C. Vanderzande: Strong disorder fixed point in absorbing state phase transitions, Phys. Rev. Lett. 90 100601 (2003)

 • J-Ch. Anglés d'Auriac, and F. Iglói: Phase transition in the 2d random Potts model in the large-$q$ limit, Phys. Rev. Lett. 90, 190601 (2003)

 • M. Pleimling, and F. Iglói: Out-of-equilibrium dynamics at surfaces: Cluster dissolution and non-algebraic correlations, Phys. Rev. Lett. 92, 145701 (2004)

 • R. Juhász, L. Santen, and F. Iglói: Partially asymmetric exclusion models with quenched disorder, Phys. Rev. Lett. 94, 010601 (2005)

 • F. Iglói and C. Monthus: Strong disorder RG approach of random systems

Physics Reports 412, 277 (2005)
i) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)


 • F. Iglói and l. Turban: Common Trends in the Critical Behavior of Ising and Directed Walk Models Phys. Rev. Lett. 77, 1206 (1996)

 • F. Iglói and H. Rieger: Density Profiles in Random Quantum Spin Chains, Phys. Rev. Lett. 78, 2473 (1997)

 • H. Rieger and F. Iglói: Random quantum magnets with long-range correlated disorder: Enhancement of critical and Griffiths-McCoy singularities Phys. Rev. Lett. 83, 3741 (1999)

 • F. Iglói and H. Rieger: Long range correlations in the non-equilibrium quantum relaxation of a spin chain, Phys. Rev. Lett. 85, 3233 (2000)

 • E. Carlon, P. Lajkó and F. Iglói: Disorder induced cross-over effects at quantum critical points, Phys. Rev. Lett. 87, 277201 (2001)

j) tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok.

MTA közgyűlési doktor képviselő (2001-),

MTA Statisztikus Fizikai Bizottság, elnök (2001-),

Fizikai Szemle szerkesztőbizottsági tag (2006-)

COST P1 igazgató tanács tag (1998-2001).


Nemzetközi kapcsolatok:

Prof. H. Rieger (Saarbrücken),

Prof. L. Turban (Nancy),

Prof. J-Ch. Anglés d'Auriac (Grenoble),

Prof. C. Monthus (Saclay),

Prof. M. Pleimling (Blacksburg, Virginia).


1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка