A szegedi Tudományegyetem kérelme csillagász mesterszak indítására Szeged 2007 Tartalomjegyzék
старонка4/8
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Tantárgy neve:

Kvantummechanika


Tantárgyfelelős:

Dr. Benedict Mihály

SZTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

5

3+2, ea+gyak

K+G

Előtanulmányi feltételek:

A kvantumfizika alapjai, Elméleti mechanika

Tantárgyi tematika:

Az állapotok Hilbert tere, a fizikai mennyiségek mint önadjungált operátorok. A kvantummechanika posztulátumai. Heisenberg-Robertson egyenlőtlenségek. Eltolás és forgatás, az impulzus és az impulzusmomentum operátorai, a spin. Időfüggés és evolúciós operátor. Ehrenfest tételek. A harmonikus oszcillátor algebrai tárgyalása. A Coulomb potenciál energiasajátértékproblémájának megoldása. Kvantumátmenetek és kiválasztási szabályok. Perturbáció-számítás. Zeeman és Stark effektus. Sokrészecske rendszerek kvantummechanikájának elemei. A szórásprobléma elemei.

Ajánlott irodalom:

Cohen-Tannoudji C., Diu B., Laloe F.: Quantum mechanics.

Vol. 1-2. Paris Wiley - Hermann, NY 1993

Davydov A.S.: Quantum Mechanics, Pergamon Press, Oxford,

1976


Sakurai J.J.: Modern Quantum Mechanics, Addison-Wesley,

Reading, 1994

Tantárgy neve:

Statisztikus fizika


Tantárgyfelelős:

Dr. Iglói Ferenc

SZTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

4

2+1, ea+gyak

K

Előtanulmányi feltételek:

Statisztikus fizika alapjai

Tantárgyi tematika:

Reális gázok, a viriál sorfejtés. Elektromosan töltött részecske rendszerek.

Rácsrendszerek, a transzfer mátrix, számítógépes szimulációk elemei. Rend-rendezetlenségi átalakulás, az átlagtér elmélet. a kritikus jelenségek elemei. Nemegyensúlyi folyamatok, mester-gyenlet, fluktuáció-disszipáció tétel. Ideális kvantum gázok: Bethe-Sommerfeld sorfejtés, Bose-Einstein kondenzáció, a fekete test sugárzás. Kölcsönható kvantum rendszerek elemei. A statisztikus fizika interdiszciplináris alkalmazásai.Ajánlott irodalom:

Nagy Károly: Termodinamika és statisztikus mechanika,

Tankönyvkiadó, Budapest, 1991

F. Reif: Fundamentals of statistical and thermal physics,

McGraw-Hill, Auckland - Bogota etc : X, 1985

L.D. Landau, M. Lifsic: Elméleti fizika 5. Statisztikus fizika,

Tankönyvkiadó, Budapest, 1981
1/2: A szakmai törzsanyag tárgyai


Tantárgy neve:

Csillagászati műszertechnika

Tantárgyfelelős:

Dr. Szatmáry Károly

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2+2=4

2+2, ea+gyak

K+G

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Távcsövek I. (mátrixoptika, aberrációk, diffrakció)

Távcsövek II. (típusok, spot diagram, sugárkövetés)

Távcső gyártása, mechanikai felépítés, szerelékek típusa

Detektorok minden hullámhosszon

Speciális technikák (AO, polarimetria, interferometria)

Fotometria, standard rendszerek, vörösödés, CMDAjánlott irodalom:

Csillagászati műszertechnika 1. (elektronikus jegyzet CD-n)

Kulin György: A távcső világa, Gondolat 1980

Mizser A. (szerk.) Amatőrcsillagászok kézikönyve, MCsE 2006
Tantárgy neve:

Csillagászati spektroszkópia

Tantárgyfelelős:

Dr. Vinkó József

SZTE TTK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Spektroszkópok jellemzői: szögdiszperzió, lineáris diszperzió, felbontóképesség, szabad spektráltartomány. Diszkrét Fourier Transzformáció, amplitúdó- és fázisspektrum, spektrális ablak. Konvolúció és Fourier-transzformáció, a spektroszkóp átviteli függvénye. Csillagászati spektroszkóp-típusok. Multi-objektum spektrográfok, CORAVEL, Fourier-transzform spektrométer. Cassegrain-spektrumok redukálásának lépései. Echelle-spektrumok redukálásának lépései. Hullámhossz-kalibráció, kontinuum-normálás, fluxus-kalibráció. Ekvivalens szélességek mérése, radiális sebességek mérése.

Ajánlott irodalom:

Mátrai-Csillag: Kísérleti spektroszkópia, Tankönyvkiadó, 1990

Kitchin: Optical Astronomical Spectroscopy, Institute of Physics PublishingTantárgy neve:

Csillagászati spektroszkópia

Tantárgyfelelős:

Dr. Vinkó József

SZTE TTK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, gyak

G

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Cassegrain spektrumok feldolgozása IRAF-ban: bias-, flatfield-korrekció, apurtúra követés és kiintegrálás, hullámhossz-kalibráció, kontinuum-normálás. Echelle spektrumok feldolgozása IRAF-ban.


Ajánlott irodalom:

IRAF dokumentáció: http://iraf.noao.edu/tutorials/tutorials.html

Tantárgy neve:

Nyári szakmai gyakorlat

Tantárgyfelelős:

Dr. Szabó M. Gyula

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, gyak

G

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Önálló tudományos munkával két hetes részvétel témavezetett projektmunkában hazai vagy külföldi csillagászati intézetben. A hallgató egyéni munkavégzéséről 10-20 oldalas dolgozatot készít és azt 15 perces előadás formájában bizottság előtt bemutatja, amely az értékelés alapját képezi. (A gyakorlat után ősszel, a 3. félévben kell felvenni a kurzust.)


Ajánlott irodalom:


Tantárgy neve:

Modern csillagászati szeminárium 1

Tantárgyfelelős:

Dr. Szabó M. Gyula

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, gyak

G

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

A legújabb csillagászati tudományos projektek és azok legfontosabb eredményeinek bemutatása magyar nyelvű, 60 perces hallgatói előadások és 30 perces diszkusszió formájában. Az előadások egy-egy angol nyelvű, összegző (review) cikk és a benne szereplő referenciák feldolgozásán alapulnak.

Ajánlott irodalom:

Az anyagot a gyakorlatvezető válogatja az Astron. Journal, Astrophys. Journal, Ann. Rev. Astron.& Astroph., A&A, Month. Not. RAS, Nature és Science folyóiratok aktuális számaiból.


Tantárgy neve:

Modern csillagászati szeminárium 2

Tantárgyfelelős:

Dr. Szabó M. Gyula

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, gyak

G

Előtanulmányi feltételek:

Modern csillagászati szeminárium 1

Tantárgyi tematika:

A legújabb csillagászati tudományos projektek és azok legfontosabb eredményeinek bemutatása magyar nyelvű, 60 perces hallgatói előadások és 30 perces diszkusszió formájában. Az előadások egy-egy angol nyelvű, összegző (review) cikk és a benne szereplő referenciák feldolgozásán alapulnak.

Ajánlott irodalom:

Az anyagot a gyakorlatvezető válogatja az Astron. Journal, Astrophys. Journal, Ann. Rev. Astron.& Astroph., A&A, Month. Not. RAS, Nature és Science folyóiratok aktuális számaiból.Tantárgy neve:

Modern csillagászati szeminárium 3

Tantárgyfelelős:

Dr. Szabó M. Gyula

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, gyak

G

Előtanulmányi feltételek:

Modern csillagászati szeminárium 2

Tantárgyi tematika:

A csillagászat legújabb eredményeinek bemutatása angol nyelvű, 60 perces hallgatói előadások és 30 perces diszkusszió formájában. A cikkeket a szakterület tágabb környezetébe ágyazva kell bemutatni.


Ajánlott irodalom:

Az anyagot a gyakorlatvezető válogatja az Astron. Journal, Astrophys. Journal, Ann. Rev. Astron.& Astroph., A&A, Month. Not. RAS, Nature és Science folyóiratok aktuális számaiból.Tantárgy neve:

Modern csillagászati szeminárium 4

Tantárgyfelelős:

Dr. Szabó M. Gyula

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, gyak

G

Előtanulmányi feltételek:

Modern csillagászati szeminárium 3

Tantárgyi tematika:

A csillagászat legújabb eredményeinek bemutatása angol nyelvű, 60 perces hallgatói előadások és 30 perces diszkusszió formájában. A cikkeket a szakterület tágabb környezetébe ágyazva kell bemutatni.


Ajánlott irodalom:

Az anyagot a gyakorlatvezető válogatja az Astron. Journal, Astrophys. Journal, Ann. Rev. Astron.& Astroph., A&A, Month. Not. RAS, Nature és Science folyóiratok aktuális számaiból.Tantárgy neve:

Obszervációs csillagászat 1

Tantárgyfelelős:

Dr. Szabó M. Gyula

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Változócsillagok megfigyelése. Idősorok analízise. Pulzációelmélet, rezgések fizikai rendszerekben, lineáris, nemlineáris, adiabatikus, nem adiabatikus folyamatok, gerjesztő mechanizmusok. Pulzáló, eruptív, kettős, kataklizmikus változócsillagok típusai, helyük a csillagfejlődésben, megfigyelésük. Szupernóvák.

Ajánlott irodalom:

Cooper W. A., Walker E. N., Csillagok távcsővégen, Gondolat,

Bp, 1994


Warner B. Cataclysmic Variable Stars, Cambridge University

Press, 2003

Caroll B. W., Ostlie D. A., An Introduction to Modern

Astrophysics, Addison-Wesley, San Francisco, 2006
Tantárgy neve:

Obszervációs csillagászat 2

Tantárgyfelelős:

Dr. Szabó M. Gyula

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Csillagászati távolságmérés. Ókori mérések. Távolságmérés a Naprendszerben. Trigonometriai, szekuláris és statisztikus parallaxis. Távolságmérés változócsillagokkal. Csillaghalmazok távolsága. Távolságmérés a Galaxisban és a Lokális halmazban. Kozmológiai távolságmérés: TF és FJ relációk, SBF, SZ, szupernóvák, kozmológiai jelentőség.

Ajánlott irodalom:

Webb S., Measuring the universe : the cosmological distance

ladder, Springer, 1999

Caroll B. W., Ostlie D. A., An Introduction to Modern

Astrophysics, Addison-Wesley, San Francisco, 2006


Tantárgy neve:

Obszervációs csillagászat 3

Tantárgyfelelős:
Oktató:

Dr. Szabó M. Gyula

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Dr. Szabados László

MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:

Csillagászati műszertechnika, Csillagászati spektroszkópia

Tantárgyi tematika:

A Földön kívül és a földi magaslégkörben működő csillagászati eszközök tevékenységének szükségessége, az eszközök, mérési módszereik, valamint az általuk kapott eredmények bemutatása a teljes elektromágneses színképre vonatkozóan.


Ajánlott irodalom:

Almár I.: Csillagászat a légkörön túlról. Tankönyvkiadó,

Budapest, 1990

Kerrod, R.: Hubble – ablak a világegyetemre. Gabo, Budapest,

2005


Rowan-Robinson, M.: Kozmikus tájkép. Gondolat, Budapest,

1990


Leverington, D.: New Cosmic Horizons. Space Astronomy from

the V2 to the Hubble Space Telescope. Cambridge Univ.

Press, 2000.
Tantárgy neve:

Égi mechanika 1

Tantárgyfelelős:

Dr. Gergely Árpád László

SZTE TTK Kísérleti és Elméleti Fizikai Tanszékek

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2+2

2+2, ea+gyak

K+Gy

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Az N-test probléma első integráljai. A Lagrange-Jacobi egyenlet. Az idő kiküszöbölése. A kéttest-probléma egycentrum-problémává alakítása. Az egycentrum-probléma első integráljai. A radiális egyenlet integrálása. Valódi és excentrikus anomália. A Kepler egyenlet. Pályaperiódus. Pályaelemek. Kapcsolatuk a dinamikai változókkal

Ajánlott irodalom:

Érdi Bálint: Égi mechanika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989

Cornelius Lanczos: The Variational Principles of Mechanics,

Dover, 1986

Gerhard Beutler: Methods of Celestial Mechanics I, Springer,

2005
Tantárgy neve:

Égi mechanika 2

Tantárgyfelelős:

Dr. Gergely Árpád László

SZTE TTK Kísérleti és Elméleti Fizikai Tanszékek

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2+2

2+2, ea+gyak

K+Gy

Előtanulmányi feltételek:

Égi mechanika 1

Tantárgyi tematika:

Perturbált kéttest-probléma. A Kepler-mozgásállandók változása tetszőleges perturbáló erő hatására. Oszkuláló pályaelemek. Lagrange planetáris egyenletei. A perturbációszámítás alaptétele. A Damour-Deruelle perturbációs formalizmus. Háromtest-probléma. Euler és Lagrange megoldások. Stabilitásuk. Lagrange-pontok a Naprendszerben. Korlátozott háromtest-probléma.

Ajánlott irodalom:

V. A. Brumberg: Essential Relativistic Celestial Mechanics,

Adam Hilger, 1991

Érdi Bálint: Égi mechanika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989

Gerhard Beutler: Methods of Celestial Mechanics I, Springer,

2005

Gerhard Beutler: Methods of Celestial Mechanics II, Springer,2005


Tantárgy neve:

Elméleti asztrofizika 1

Tantárgyfelelős:

Dr. Gergely Á. László

SZTE TTK Kísérleti és Elméleti Fizikai Tanszékek

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Csillagok fizikai jellemzői: fényesség, tömeg, sugár, hőmérséklet, rotáció, mágneses tér. Szabadesési-, termikus- és nukleáris időskálák. A hidrosztatikai egyensúly. A viriáltétel, az egyensúly stabilitása. A nyomásintegrál, ideális gáz állapotegyenlete. A sugárzási tér állapotegyenlete. A hidrosztatikai egyenlet megoldása egyszerű esetekben. Politrop csillagmodellek. A fehér törpék állapotegyenlete, Chandrasekhar-tömeg. Sugárzási és konvektív energiatranszport. A csillagok szerkezetét leíró differenciálegyenlet-rendszer. Atommagok ütközései, Coulomb-gát, alagúteffektus szerepe, magreakciók energetikája. Rezonáns- és nemrezonáns hatáskeresztmetszet, Gamow-csúcs. Béta-bomlás, neutronizáció, lassú- és gyors neutron befogás. A H-He fúzió a csillagokban. A He-C fúzió.

Ajánlott irodalom:

Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai K., 1989

Carroll-Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics,

Addison-Wesley, 1996

Hansen-Kawaler: Stellar Interiors, Springer, 1994

Tantárgy neve:

Elméleti asztrofizika 2

Tantárgyfelelős:

Dr. Gergely Á. László

SZTE TTK Kísérleti és Elméleti Fizikai Tanszékek

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Protocsillag evolúciója (Jeans-tömeg, izotermikus és adiabatikus kollapszus). Teljesen konvektív protocsillagok, Hayashi-vonal, a forgás szerepe. Csillagfejlődés a fősorozaton ( kis- és nagy tömegű csillagok). A fősorozati állapot vége, Schönberg-Chandrasekhar határ. Kis tömegű óriáscsillagok fejlődése (Hertzsprung-űr, He-flash, horizontális ág, red clump). Nagy tömegű óriáscsillagok fejlődése (kék hurkok, magfúziós folyamatok). II-típusú szupernóva robbanások fizikája. Ia-típusú szupernóva-robbanások. Fehér törpék szerkezete (tömeg-sugár reláció, evolúció). Neutroncsillagok jellemzői. Szoros kettőscsillagok dinamikája (potenciál, Roche-térfogat, Lagrange-pontok). Tömegátadás kettős rendszerekben, pályaelem-változások. Szabadesési akkréció, akkréciós luminozitás. Akkréciós korong struktúrája és luminozitása. Akkréció mágneses térben, kompakt objektumra.

Ajánlott irodalom:

Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai K., 1989

Carroll-Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics,

Addison-Wesley, 1996

Hansen-Kawaler: Stellar Interiors, Springer, 1994


Tantárgy neve:

Elméleti asztrofizika 3

Tantárgyfelelős:

Dr. Gergely Á. László

SZTE TTK Kísérleti és Elméleti Fizikai Tanszékek

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Csillagok hidrodinamikája: mozgásegyenlet, kontinuitási egyenlet, energiaegyenlet, Poisson-egyenlet. Lineáris, adiabatikus, radiális pulzáció alapegyenlete, periódus-sűrűség reláció. Nemadiabatikus pulzáció, gerjesztési mechanizmusok, munka-integrál. Nemradiális pulzáció, p- és g-módusok, hullámterjedési diagram. Izotermikus csillaglégkör, optikai mélység, hidrosztatikai egyensúly a légkörben. Az intenzitás és a fluxus definíciója és mérése. Az intenzitás momentumai és azok fizikai tartalma. A sugárzási transzferegyenlet plánparallel atmoszférában. A transzferegyenlet formális megoldása. Sugárzási egyensúly egyenlete, LTE. Szürke atmoszféra, Eddington-közelítés. A Rosseland-féle átlagos opacitás definíciója és alkalmazása. A Saha-egyenlet. Einstein-féle átmeneti valószínűségek. Abszorpciós és emissziós együttható, élettartam értelmezése az Einstein-valószínűségekkel. Folytonos és vonalas abszorpció: kötött-szabad és szabad-szabad átmenet, Thomson-szórás, Lorentz-profil. Vonalkiszélesedés: természetes vonalszélesség, ütközési- és Doppler-kiszélesedés, mikroturbulencia, rotáció. Színképvonalak keletkezése, Fowler-Milne-elmélet. Növekedési görbe a Schuster-Schwarzschild fotoszféra-modellben. A Milne-Eddington féle fotoszféramodell.

Ajánlott irodalom:

Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai K., 1989

Carroll-Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics,

Addison-Wesley, 1996

Gray: The Observation and Analysis of Stellar Photospheres,

Cambridge, 1992
Tantárgy neve:

Relativisztikus asztrofizika

Tantárgyfelelős:

Dr. Gergely Árpád László

SZTE TTK Kísérleti és Elméleti Fizikai Tanszékek

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Mozgások a külső Schwarzschild téridőben. Gravitációs vöröseltolódás, pályaprecesszió, gravitációs fényelhajlás. Gravitációs lencsézés. Gravitációs hullámok Schwarzschild téridőben. Az ideális folyadék, mint csillaganyag. A hidrosztatikai egyensúly relativisztikus egyenlete (Oppenheimer-Volkoff egyenlet). Csillagmodellek. A belső Schwarzschild megoldás. Forgó fekete lyukak, akkréció és jetek.

Ajánlott irodalom:

M. P. Hobson, G. P. Efstathiou, A. N. Lasenby: General

Relativity, Cambridge, 2006

Norbert Straumann: General Relativity with Applications to

Astrophysics, Springer, 2004

Ta-Pei Cheng: Relativity, Gravitation and Cosmology, Oxford,

2005


Peter Hoyng: Relativistic Astrophysics and Cosmology,

Springer, 2006
Tantárgy neve:

Galaktikus csillagászat 1

Tantárgyfelelős:
Oktató:

Dr. Vinkó József

SZTE TTK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Dr. Kun Mária

MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Történeti áttekintés - a csillagközi anyag megismerésének mérföldkövei a sötét felhők első megfigyeléseitől az ISO-ig.
A csillagközi anyag (CSKA) a megfigyelések tükrében.
A CSKA nagyléptékű galaktikus eloszlása. A CSKA szerkezete. A szerkezetet és dinamikát meghatározó fontosabb folyamatok (sugárzási tér, csillagszelek, szupernóvák). Termodinamikai folyamatok (fűtés, hűlés, energiatranszport, LTE). A csillagközi por optikai és fizikai tulajdonságai. Csillagközi molekulák megfigyelése - keletkezésük, fajtáik, fejlődésük. Molekulafelhõk tulajdonságai. A csillagkeletkezés megfigyelt tulajdonságai, csillagkeletkezési régiók a Tejútrendszerben. A csillagkeletkezés elmélete dióhéjban - a sűrű felhőmagok kialakulásától az akkréció végéig.

Ajánlott irodalom:

http://astro.elte.hu/astro/hun/oktatas/jegyzetek/CsillanyagJegyzet


Tantárgy neve:

Galaktikus csillagászat 2

Tantárgyfelelős:

Dr. Vinkó József

SZTE TTK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

A Tejútrendszer felépítése, sztellárstatisztika. Koordinátarendszerek. Galaktikus kinematika, LSR, differenciális rotáció. Galaktikus dinamika, ütközésmentes Boltzmann-egyenlet, Poisson-egyenlet, Jeans-egyenletek.

Öngravitáló korong és gömb, politróp és King-modellek.

Ütközési, áthaladási, relaxációs és evaporációs időskála. Korong galaxisok dinamikája, spirálkar-elméletek, warpok.


Ajánlott irodalom:

Binney J., Tremaine S., Galactic Dynamics, Princeton U. Press,

Princeton, 1988

Binney-Merrifield: Galactic Astronomy, Princeton, 1998

Caroll B. W., Ostlie D. A., An Introduction to Modern

Astrophysics, Addison-Wesley, San Francisco, 2006
Tantárgy neve:

Galaktikus csillagászat 3

Tantárgyfelelős:

Dr. Vinkó József

SZTE TTK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Galaxisok osztályozása: Hubble-szekvencia, morfológia és fizikai paraméterek. Spirálgalaxisok fotometriája: Holmberg-rádiusz, effektív sugár, Freeman-törvény, tömeg-fényesség arány. Spirálgalaxisok spektroszkópiája: rotációs görbék, Tully-Fisher reláció, K-korrekció. Elliptikus galaxisok fizikai tulajdonságai, Fourier-paraméterek, gömbhalmaz-populáció, sebesség-diszperzió, Faber-Jackson reláció, fundamentális sík. Galaxisok kölcsönhatásai: morfológia, galaxisok ütközése, dinamikai súrlódás, gömbhalmazok bespirálozása. Galaxishalmazok: Lokális csoport, Virgo- és Coma-halmaz, nagyléptékű struktúrák jellemzői, galaxisok luminozitás függvénye. Aktív galaxisok típusai, megfigyelési jellemzői. Aktív galaxismagok egyesített modellje, a fizikai paraméterek becslése, kapcsolat a megfigyelésekkel. Gravitációs lencsék: Einstein-szög, fényességnövekedés, gravitációs időkésés. Galaxisok kialakulása: "top-down" és "bottom-up" modellek.

Extragalaktikus távolságmérés: egyedi objektumok, ill. sok objektum statisztikája alapján.Ajánlott irodalom:

Binney-Merrifield: Galactic Astronomy, Princeton, 1998

Carroll-Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics,

Addison-Wesley, 1996Tantárgy neve:

Kozmológia 1

Tantárgyfelelős:

Dr. Gergely Árpád László

SZTE TTK Kísérleti és Elméleti Fizikai Tanszékek

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Kozmológiai megfigyelések. Friedmann, folytonossági, Raychaudhuri egyenletek. Gömbi, sík, hiperbolikus modellek. Megfigyelhető kozmológiai paraméterek: H0, 0, q0. Az Ősrobbanás. Kozmológiai fejlődés sugárzás- és pordominált Univerzumban. Kozmológiai modellek kozmológiai állandó jelenlétében. Sötét anyag: galaktikus forgásgörbék. A kozmikus háttérsugárzás. Nukleoszintézis.

Ajánlott irodalom:

Andrew Liddle: An Introduction to Modern Cosmology, Second

Edition, Wiley, 2003

Michael Rowan-Robinson: Cosmology, Fourth Edition, Oxford,

2004


M. P. Hobson, G. P. Efstathiou, A. N. Lasenby: General

Relativity, Cambridge, 2006

Scott Dodelson: Modern Cosmology, Elsevier, 2003

Peter Schneider, Extragalactic Astronomy and Cosmology,

Springer, 2006Tantárgy neve:

Kozmológia 2

Tantárgyfelelős:

Dr. Gergely Árpád László

SZTE TTK Kísérleti és Elméleti Fizikai Tanszékek

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:

Kozmológia 1

Tantárgyi tematika:

A standard kozmológiai modell problémái. Inflációs kozmológia. A lassú gördülés modell. Kozmikus húrok, bránok. Gravitációs instabilitás. Adiabatikus-, skalár-, vektor-, tenzorperturbációk. Hőmérsékleti és polarizációs anizotrópia a kozmikus háttérsugárzásban. Sachs-Wolfe, integrált Sachs-Wolfe, Sunyaev-Zeldovich effektusok.

Ajánlott irodalom:

Andrew R. Liddle, David H. Lyth: Cosmological Inflation and

Large-Scale Structure, Cambridge, 2000

Scott Dodelson: Modern Cosmology, Elsevier, 2003

Peter Schneider, Extragalactic Astronomy and Cosmology,

Springer, 2006

Viatcheslav Mukhanov: Physical Foundations of Cosmology,

Cambridge, 2005

Silvio Bonometto, Vittorieo Gorini, Ugo Moschella, Eds.:

Modern Cosmology, IoP, 2002

Frei Zsolt, Patkós András: Inflációs kozmológia, Typotex, 2005

1/3: A differenciált szakmai anyag tárgyai
Tantárgy neve:

Napfizika

Tantárgyfelelős:

Dr. Petrovay Kristóf

ELTE TTK Csillagászati Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:

Elméleti asztrofizika 1

Tantárgyi tematika:

A szoláris magnetohidrodinamika elemei.

Standard napmodell, napneutrinók, helioszeizmológia . A Nap forgása. Naptávcsövek. A fény polarizációja és alkalmazásai.

A nyugodt fotoszféra. Kromoszféra, korona.

A napciklus és eredete. Naptevékenységi jelenségek.

Napszél, helioszféra.


Ajánlott irodalom:

Kálmán B.: A Nap légköre. In: Csillagászat (Marik M., szerk.),

Akadémiai Kiadó, Bp. 1989

M. Stix: The Sun. An Introduction. 2nd ed., Springer 2003Tantárgy neve:

Az általános relativitáselmélet alapjai

Tantárgyfelelős:

Dr. Gergely Árpád László

SZTE TTK Kísérleti és Elméleti Fizikai Tanszékek

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Matematikai alapok: Riemann geometria. Kovariáns deriválás. Geodetikus egyenlet. A Riemann-görbület fizikai értelmezése.

Az Einstein-egyenlet. Newtoni határeset. Gravitációs sugárzás sík téridőben. A külső Schwarzschild megoldás. Fekete lyuk, eseményhorizont, szingularitások. A Kruskal-Szekeres féle kiterjesztés. Penrose-diagrammok. Vaidya megoldás. A kozmikus cenzor hipotézis.Ajánlott irodalom:

Charles W. Misner, Kip S. Thorne, John A.Wheeler:

Gravitation, Freeman, 1973.

Stephen W. Hawking, George F. R. Ellis: The Large Scale

Structure of Space-Time, Cambridge, 1973


Robert M Wald: General Relativity, Chicago Press, 1984

James Hartle: Gravity. An introduction to Einstein’s General

Relativity, Addison-Wesley, 2003

Sean M. Carroll, Spacetime and Geometry, Addison-Wesley,

2004

Perjés Zoltán: Általános Relativitáselmélet, ELTE, 1999
Tantárgy neve:

Pulzációelmélet

Tantárgyfelelős:

Dr. Kolláth Zoltán

MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:

Elméleti asztrofizika 1, Obszervációs csillagászat 1

Tantárgyi tematika:

A pulzációelmélet matematikai és fizikai alapjai. A csillagszerkezet és a sztatikus csillagmodell stabilitásvizsgálata - lineáris csillagpulzáció. Nemadiabatikus folyamatok, a csillagrezgések gerjesztése. A csillagpulzáció nemlineáris jelenségei, módusok kölcsönhatása, kaotikus folyamatok. A csillagpulzáció numerikus modellezése.

Ajánlott irodalom:

Marik Miklós (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989

J. Christensen-Dalsgard: Lecture Notes on Stellar Oscillations

Aarhus University 2003

(http://whome.phys.au.dk/~jcd/oscilnotes)

Petrovay Kristóf: Az elméleti asztrofizika fizikai alapjai,

egyetemi jegyzet (http://astro.elte.hu/~kris/afizal/afizal.html)

Zeldovics, Blinnyikov, Sakura: A csillagszerkezet és

csillagfejlõdés fizikai alapjai, Gondolat, Budapest 1988

Tantárgy neve:

Digitális képrögzítés

Tantárgyfelelős:

Dr. Szabó M. Gyula

SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

Képrögzítési elvek, képrögzítő eszközök. CCD. Leképezési

hibák, zajforrások, jel/zaj növelése. Mérés digitális képen,

kalibrálás, hibajavítás. Színes technika. Képkivonásos eljárások,

gradiens, alkalmazások. Shapeletek, sajátvektor dekompozíció, tömörítés. Fourier- és wavelet transzformáció, alkalmazások. Alakzatfelismerés, képrekonstrukció.Ajánlott irodalom:

Gonzalez R. C., Woods R. E., Digital Image Processing, Upper

Saddle River, New Jersey, 2002

Tescher A.G. (ed), Applications of Digital Image Processing,

SPIE, 2004

Ivezic Z. (ed.), Proc. Astronomical Image Processing Workshop,

www.astro.washington.edu/aipw/


Tantárgy neve:

Rádiócsillagászat

Tantárgyfelelős:

Dr. Frey Sándor

FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, Penc

Kredit

Heti óraszám, jelleg

Teljesítés típusa

2

2, ea

K

Előtanulmányi feltételek:
Tantárgyi tematika:

A rádiócsillagászat kialakulása, eszközei. Rádiócsillagászati megfigyelési lehetőségek. Interferometria. A rádiósugárzás keletkezésének fizikai mechanizmusai. Rádiósugárzó égites­tek típusai (a Nap, a Galaxis centruma, pulzárok, rádió­sugárzó csillagok, szupernóva-maradványok, csillagközi gáz, aktív galaxismagok, mikrohullámú háttérsugárzás).

Ajánlott irodalom:

G.L. Vershuur, K.I. Kellermann (eds.): Galactic and

Extragalactic Radio Astronomy, 2nd edition, A&A Library,

Springer, 1988

K. Rohlfs, T.L. Wilson: Tools of Radio Astronomy, 2nd edition,

A&A Library, Springer, 1996

L.I. Gurvits, S. Frey, S. Rawlings (eds.): Radio Astronomy from

Karl Jansky to Microjansky, EAS Publ. Series Vol. 15, EDP

Sciences, 2005

J.S. Hey: Rádiócsillagászat, Gondolat, 1976

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка